D-vitamiini ehkäisee sydän- ja verisuonitautikuolemia

Tähän mennessä suurin seurantatutkimus, Whitehall study, osoittaa, että runsas D-vitamiinin saanti vähentää sydän- ja verisuonitaudeista (SVT) johtuvia kuolemia. Aineistona oli 5409 ikääntyvä miestä, jotka olivat seurannan alussa keskimäärin 77-vuotiaita. Heitä seurattiin 13 vuotta, jona aikana 3215 heistä kuoli. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus oli keskimäärin vain 56 nmol/l; 80–90 nmol/l suojasi parhaiten kuolemalta.

Kuolemista 1358 johtui sydän- ja verisuonitaudeista ja 1857 muista syistä. Tässä tutkimuksessa ei annettu D-vitamiinilisää, vaan mitattiin ainoastaan seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) ja sitä verrattiin kuolleisuuteen. Jotkut osallistujat olivat saattaneet ottaa D-vitamiinilisiä omin päin. Pitoisuus 80–90 nmol/l näytti suojaavan parhaiten SVT-kuolemilta. Sitä suurempi pitoisuus ei antanut lisähyötyä tässä suhteessa. Samanlaiseen tulokseen tulivat aikaisemmin Grazin yliopiston tutkijat (Pilz ym.). Suomalaiset viranomaiset ja  "asiantuntijat" uskottelevat julkisuudessa, että 50 nmol/l riittää kaikille. Niinpä meillä esiintyy paljon sydänkuolemia ja aivohalvauksia.

Oxfordin yliopiston tutkijat laativat lisäksi meta-analyysin muista D-vitamiinin ja kuolleisuuden välisistä tutkimuksista, joihin oli osallistunut 12 000 henkilöä. Mukana on myös suomalainen THL:n raportti (Kilkkinen ym.). Tulokset on tiivistetty bloggogrammeihin (Figures 4, 5). Koska niiden tulkinta saattaa olla hankalaa, kirjoitin eilen ohjeita tähän viestiketjuun. Vinoneliöt ovat tässä bloggogrammissa valkoisia. Koska ne ovat keskiviivan vasemmalla puolella, näyttö tukee käsitystä, että D-vitamiini suojaa kuolemalta. Koko raportin voi lukea maksutta alla olevasta linkistä. Tulosten valossa suomalainen viranomaissuositus (7,5 alle 60 v ja 20 µg yli 60 v) on aivan liian pieni, ja se on omiaan lisäämään sydänkuolemia.

Vielä ei ole riittävästi tutkimuksia, joissa olisi annettu esim. 100 µg/vrk pitkän aikaa. Moni tutkimus on jäänyt näytöltään heikoksi liian pienen D-vitamiinin saannin vuoksi (jolloin S-D-25-lukemat ovat pääosin pieniä). Kuopiossa on alkanut tutkimus, jossa osa koehenkilöistä saa päivittäin 60 (20+40) ja osa 100 (20+80) µg. Suosittelen mittauttamaan seerumin D-vitamiinin pitoisuuden ja nostamaan sen vähintään 80–90 nmoliin/l, mieluiten 125–150 nmoliin/l. Siihen voidaan tarvita 125–150 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä. Kalaöljyn samanaikainen käyttö tehostaa D-vitamiinin suojaavaa vaikutusta. Kalaöljy voi pelastaa sydänpotilaan hengen.

Thomson J, Emberson J, Hill M, et al. Vitamin D and risk of death from vascular and non-vascular causes in the Whitehall study and meta-analyses of 12 000 deaths. European Heart Journal. In print doi:10.1093/eurheartj/ehs426