Punahukka (SLE) ja D-vitamiini

Yleistynyt punahukka (SLE) on autoimmuunitauti, jonka syytä ei tunneta. Se lasketaan reumatauteihin. Potilailla on usein D-vitamiinin puute, joka tulisi korjata. Aleksandrian yliopiston uusi kliininen tutkimus osoittaa, että D-vitamiinin antaminen ruoan lisänä, 50 µg päivässä, siis jopa niinkin etelässä kuin aurinkoisessa Egyptissä, lieventää taudin oireita ja parantaa reumataudin markkereita, tulehdussytokiineja.


Tutkimukseen osallistui 270 SLE-potilasta, joista osa sai D3-vitamiinia 2000 IU eli 50 µg päivässä ja osa sai lumetta vuoden ajan. Potilaiden ja terveiden verrokkien seerumin D-vitamiinin pitoisuus S-D-25 mitattiin. Se oli ennen hoidon alkua potilailla keskimäärin 50 nmol/l ja verrokeilla 72 nmol/l. Potilaista 69 % ja verrokeista 39 % jäi viitearvon alarajan alapuolelle. Mitä pienempi S-D-25, sitä vaikeammat punahukan oireet. Näin siis aurinkoisessa Egyptissä (viitearvo on 75–150 nmol/l). Syynä puutokseen on pukeutumiskulttuuri, aurinkohan Egyptissä kyllä paistaa.

D-vitamiinilisä suurensi S-D-25:ttä merkitsevästi (valitettavasti abstarktissa ei kerrota mihin lukemiin se nousi). Samalla taudin vaikeusastetta kuvaava SLE Disease Activity Index (Selena) ja laboratoriokokeet osoittivat paranemisen merkkejä: veren tulehdusstytokiinit (IL-1, IL-6, IL-18, TNF-alfa) vähenivät verrattuna lähtötasoon ja lumeryhmään. Tutkijat suosittelevat D-vitamiinihoitoa punahukkaan. Siinä ei riitä Suomessa voimassa oleva viranomaissuositus (7,5 µg/vrk alle 60-vuotiaille ja 20 µg/vrk yli 60-vuotiaille). Tutkimussuunnitelma on luettavissa Clinical Trial Registrysta NCT01425775.

Uusi tutkimus vahvistaa, että punahukkaa sairastavilla lapsilla on useimmiten D-vitamiinin puute (S-D-25 on alle 50 nmol/l. Tukimus ei kuitenkaan osoita, että D-vitamiinin puute aiheuttaisi pnahukkaa; mutta puutos heikentää immuunijärjestelmän toimintaa ja siksi vaje on syytä diagnosoida ja korjata (Robinson ym. 2014).

Matala seerumin D-vitamiinin pitoisuus (alle 50 nmol/l) lisää punahaukkaa sairastavien potilaiden munuaisvaurioiden riskiä, kertoivat Johns Hopkins University School of Medicinen lääkärit Amerikan reumaläkäreiden kongressissa marraskuussa 2017. (viite alla).

Suomessa SLE:ta sairastaa noin 1500 ihmistä. Eniten sitä on 15–25-vuotiailla naisilla. Kurssitoverini professori Pertti Mustajoen laatimassa Duodecimin julkaisemassa artikkelissa ei mainita sanallakaan D-vitamiinia, vaikka sen puute punahukassa on ollut tiedossa jo vuosia (Ben-Zvi ym. 2010).

Abou-Raya A, Abou-Raya S, Helmii M. The Effect of Vitamin D Supplementation on Inflammatory and Hemostatic Markers and Disease Activity in Patients with Systemic Lupus Erythematosus: A Randomized Placebo-controlled Trial. The Journal of Rheumatology. 2013; 40: 265-272 doi: 10.3899/jrheum.111594

Ben-Zvi I, Aranow C, Mackay M, Stanevsky A, Kamen DL, et al. The Impact of Vitamin D on Dendritic Cell Function in Patients with Systemic Lupus Erythematosus. PLoS ONE 2010; 5(2): e9193. doi:10.1371/journal.pone.0009193

Robinson A, et al. Vitamin D deficiency is common and associated with increased C-reactive protein in children and young adults with lupus: an Atherosclerosis Prevention in Pediatric Lupus Erythematosus substudy. Lupus Sci Med 2014; DOI: 10.1136/lupus-2014-000011.
Low vitamin D linked to higher risk of renal disease in lupus. American College of Rheumatology. Public Release: 4-Nov-2017