Lasten D-vitamiinin puutos Pohjois-Ruotsissa

Lähes kaikilla Ruotsin Uumajassa, leveysasteella 63° N, asuvilla esikoululaisilla on D-vitamiinin puute, huolimatta siitä, että heille suositellaan ja annetaan D-vitamiinia ruoan lisänä. Vertailun vuoksi: Oulu (65° N) sijaitsee pohjoisempana kuin Uumaja. D-vitamiinin viranomaissuositus on siis aivan liian pieni, ja se vaarantaa lasten terveyden ja hyvinvoinnin. Suositus tulee heti nostaa tutkimustiedon edellyttämälle tasolle, ja lasten ja muidenkin veren D-vitamiinipitoisuus tulee tutkia ja mahdollinen puute korjata antamalla riittävästi D3-vitamiinia.

Uumajassa mitattiin 90 lapsen (ikä keskimäärin noin 4,5 vuotta) seerumin D-vitamiinin pitoisuus. Puolet heistä oli vaaleaihoisia, puolet tummempia. S-D-25 oli kesällä keskimäärin 60 ± 15 nmol/l ja talvella 55 ± 16 nmol/l, eli alle viitearvon (75–150 nmol/l). Kesällä vain 15 % ja talvella 10 % ylitti viitearvon alarajan. Kesällä joka neljäs ja talvella kaksi viidestä lapsesta alitti 50 nmol/l, eli puute oli vakava. Tummaihoisten lasten pitoisuus oli pienempi kuin vaaleaihoisten, huolimatta suuremmasta D-vitamiinin saannista.

"Pohjois-ruotsalaisten esikoululaisten D-vitamiinin saanti on riittämätöntä, erityisesti tummaihoisilla ja talvella huolimatta siitä, että D-vitamiinin saanti on viranomaissuositusten mukaista. Tulos puoltaa D-vitamiinin saantia lisäävien strategioiden pohtimista", päättelevät tutkijat.

Minusta tässä on huomattava muutama tärkeä seikka, joita ei suoraan sanota ainakaan abstraktissa:
1. Nykyinen D-vitamiinin viranomaissuositus on aivan liian pieni
2. Kaikille annettu yksi lukema, esim. 7,5 tai 10 mikrogrammaa päivässä ei ole oikein, sillä tummaihoisten ja ylipainoisten lasten ja aikuisten tarve on muita suurempi
3. Suositus tulee muuttaa biologiseksi eli verikokeeksi: S-D-25 tai P-D-25 tulee mitata ja se tulee nostaa viitearvon mukaiseksi.

Suomessa lastenlääkärit totesivat äskettäin, että 70 prosenttia helsinkiläisistä koululaisista potee D-vitamiinin puutetta. Tutkimukseen osallistui 200 lasta. Syynä on kauan Pekka Puskan johtaman THL:n toitottama väite, että kaikki tarpeelliset aineet saadaan ruoasta, eikä ravintolisiä tarvita.

Vitamiinien saantisuositukset ovat aivan liian tärkeä asia jätettäväksi maa- ja metsätalousministeriön alaisen, eläinlääkärin johtaman valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja ravitsemustieteilijöiden päätettäväksi. D-vitamiini on hyvä luonnon antibiootti kaikkiin infektioihin (Borella ym. 2014). Sitä eivät ravitsemustieteilijät ymmärrä!

Ohlund I, Silfverdal SA, Hernell O, Lind T. Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels In Pre-School Children In Northern Sweden Are Inadequate After The Summer Season And Diminishes Further During Winter. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012 Dec 27.
Borella E, Nesher G, Israeli E, Shoenfeld Y. Vitamin D: a new anti-infective agent? Annals of  New York Academy of Sciences. 2014 Mar 4. doi: 10.1111/nyas.12321.