D-vitamiini ehkäisee hammasmätää

Englantilainen farmakologian professori Sir Edward Mellanby keksi D-vitamiinin 1922. Hänen lääkärivaimonsa Lady May Mellanby tutki hampaita ja huomasi jo 1918, että auringonvalon puute liittyi lasten hammasmätään ja huonohampaisuuteen. Ilman riittävää D-vitamiinia hampaat eivät luutuneet kunnolla eikä emaloituneet. Uusien tutkimusten mukaan D-vitamiini ehkäisee hammasmätää ja periodontiittia eli hammasvieritulehdusta ja ikenien vetäytymistä. Monen huonohampaisuuden takana näyttääkin olevan D-vitamiinin puute.

Washingtonin yliopiston hammaslääketieteen professori Philippe Hujoel julkaisee joulukuun Nutrition Reviews -lehdessä katsauksen, joka käsittää 24 kontrolloitua tutkimusta ja noin 3000 lasta eri maista vuodesta 1920 alkaen. Niiden mukaan riittävä D-vitamiini saanti voi ehkäistä jopa puolet hammasmädästä.

Tutkimuksia oli tehty Yhdysvalloissa, Isossa-Britranniassa, Kanadassa, Itävallassa, uudessa Seelannissa ja Ruotsissa. tutkimuslaitoksissa, kouluissa, lääkätreiden ja hammasläkäreiden vastaanotoilla sekä sairaaloissa. Tutkitut olivat 2–16-vuotiaita lapsia ja nuioria, keskiäiltään 10 vuotta.

"Meidän pitää katsoa D-vitamiinia ihan uudesta näkökulmasta", sanoo professori Hujoel. Itse asiassa meidän pitäisi tarkastella D-vitamiinin merkitystä hammaslääketieteessä 1910- ja 1920-lukujen tietojen valossa.

Amerikan lääkäriliitto (American Medical Association) ja U.S. National Research Council päättivät 1950-luvulla, että D-vitamiini on hyödyllistä hammasmädän ehkäisyyn. Amerikan hannalääkäriliitto (American Dental Association) oli toista mieltä, saman näytön perusteella. Vuonna 1989  National Research Council ilmoitti, että tämä kysymys on ratkaisematta, vaikka uutta näyttöä oli kertynyt D-vitamiinin hammasmätää ehkäisevästä vaikutusesta. Institute of Medicine, U.S. Department of Human Health and Service ja American Dental Association eivät ottaneet kantaa asiaan tuoreissa lausunnoissaan. "Tällaisissa ristiriitaisissa kannaotoisssa ei ole mitään mieltä", sanoo professori Hujoel. Hän tutkii mm. VHH-ruokavalion terveysvaikutuksia.

Sisätautiopin professori Michael Hollick (Boston University Medical Center) kommentoi Hujoelin raporttia näin: "Washingtonin yliopiston löydökset vahvistavat D-vitamiinin tärkeän merkityksen hampaiden terveydelle. D-vitamiinin puutteesta kärsivien lasten hampaat puhkeavat tavallista myöhemmin ja ovat kehnompia sekä alttiita kariekselle (hammasmädälle)".


Scienceblog
ScienceDaily 27.11.2012

Hujoel PP. Vitamin D and dental caries in controlled clinical trials: systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews 2012.

Dr May Mellanby: A Remarkable Dental Researcher

Toisen uuden raportin mukaan D-vitamiini ehkäisee ja jarruttaa jopa ikenien vetäytymistä (periodontiittia) ja ehkäisee siten hampaiden irtoamista. Periodontiittia esiintyy eniten diabeetikoilla ja reumaatikoilla, heille siis D-vitamiinilisä on ensiarvoisen tärkeä.

Suosittelen ottamaan vähintään 100 mikrogrammaa (µg) päivässä. Itse otan 140 µg/vrk. Seerumini D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on 60 ng/ml eli 150 nmol/l.

Li H, Xie H, Fu M, et al. et al. 25-hydroxyvitamin D3 amerliorates periodontitis by modulating expression of inflammation-associated factors in diabetic mice. Steroids. November 5, 2012. Abstract KATSO kuvat abstraktin alla