D-vitamiini voi auttaa nivelkipuihin

D-vitamiinia alettiin käyttää suurina annoksina 1930-luvulla nivelvaivojen hoitoon. Uusi kliininen tutkimus vahvistaa, että se todella auttaa annoksella 3750 mikrogrammaa (µg) päivässä.  Toisissa uusissa tutkimuksessa polven nivelrikko ja nivelreuma ovat korreloineet piilevään D-vitamiinin puutteeseen. Suomessa D-vitamiini viranomaissuositus on vain 7,5 µg päivässä (yli 60-vuotiaille 20 µg), jolla ei ole hoitavaa vaikutusta. Suosittamalla liian pieniä annoksia voidaan väittää, ettei D-vitamiinilla ole terveysvaikutuksia.

Tutkimukseen osallistui 84 potilasta, joilla oli pitkäaikainen polven kiputila. Puolet potilaista sai D-vitamiinipommin (150 000 IU eli 3750 µg) ja puolet lumetta. Aito D-vitamiiniannos lievitti oireita merkitsevästi kuudessa viikossa 30 prosentilla potilaista. Verrokeista lievitystä raportoi 20 %.  D-vitamiini paransi myös kävelykykyä 21 prosentilla ja lume 8 prosentilla koehenkilöistä. Osa potilaista jatkoi D-vitamiinin käyttöä 12 viikkoa. Tulos oli parempi kuin 6 viikon hoidossa.

Science Codex. com 13.11.2012

Toisessa tutkimuksessa mitattiin 94 polvipotilaan – 45 musta- ja 49 valkoihoisen seerumin D-vitamiinin pitoisuus. Keski-ikä oli 55 vuotta ja useimmat olivat ylipainoisia. Mustaihoisilla pitoisuus oli keskimäärin 50 nmol/l, ja he kokivat enemmän kipuja kuin valkoihoiset, joilla pitoisuus oli keskimäärin 70,5 nmol/l (nykyiset viitearvot ovat 75–150 nmol/l).

Tutkijat testasivat myös koehenkilöiden ranteissa kivunsietokykyä, joka korreloi seerumin D-vitamiinin pitoisuuteen (S-D-25), raportoi tohtori Roger B. Fillingim työryhmineen (University of Florida, Gainesville). Mustaihoisilla on usein D-vitamiinin puutetta, sillä heidän ihonsa ei muodosta D-vitamiinia yhtä paljon kuin valkoihoisten. Noin 70 % valkoihoisista ja 95 % mustaihoisista amerikkalaisista potee D-vitamiinin puutetta. Toisin sanoen S-D-25 on alle 75 nmol/l. D-vitamiini on hormoni, joka säätää aivoissa kiputuntemuksia, tulkitsevat tutkijat. He saavat tukea uusista eurooppalaisista tutkimuksista (ks. alla).

Uudet kliiniset tutkimukset vahvistavat, että rittävä määrä D-vitamiinia ehkäisee polven nivelrikkoa ja parantaa potilaan kuntoa (Zhang ym. 2014, Zheng ym. 2017).

Lack of Vitamin D Contributes to Pain in Black Americans with Knee Osteoarthritis
Glover TL, Goodin BR, Horgas AL, et al. Vitamin D, race, and experimental pain sensitivity in older adults with knee osteoarthritis. Arthtritis and Rheumatism 2012 DOI: 10.1002/art.37687
Zhang FF, Driban JB, Lo GH, et al. Vitamin D Deficiency Is Associated with Progression of Knee Osteoarthritis. Journal of Nutrition. 2014 Dec;144(12):2002-2008. Abstract
Zheng S. Jones G,  Cicuttini F, et al.. Maintaining vitamin D sufficiency is associated with improved structural and symptomatic outcomes in knee osteoarthritis. The American Journal of Medicine, 2017. Free Full Text

Eurooppalaisia tutkimuksia

Vuonna 2003 englantilaiset ortopedit julkaisivat 600 polvipotilaan hoitotulokset, joiden mukaan D-vitamiini voi auttaa nivelrikossa. Vuonna 2009 australialaiset lääkärit raportoivat, että polven niverikkoon liittyy usein D-vitamiinin puute (Arthritis and Rheumatism 2009). Sveitsiläiset reumalääkärit ovat todenneet, että 86 % heidän potilaistaan potee D-vitamiinin puutetta (Swiss Medical Weekly 2011).


Ensimmäiset hoitokokeiolut jo 1930-luvulla

Illinoisin yliopiston lääkäri C.I. Reed ja hänen kollegansa tohtori Dreyer määräsivät 1930-luvulla 700 nivelpotilaalleen D2-vitamiinia keskimäärin 300 000 – 500 000 IU eli 7500 –12 500 µg päivässä. Suurimman päiväannokset olivat jopa 3 miljoonaa yksikköä eli 75 000 µg päivässä, jolloin 65 potilasta sai myrkytysoireita.

Big vitamin D doses given for arthritis. New York Times, December 9, 1935.

Liika on kuitenkin liikaa, kirjoitti sama lehti 10.3.1936. Tohtori Ferdinand Vowinckel yritti parantaa nivelrikkoaan syömällä 18 päivää D2-vitamiinia 2,1 miljoonaa yksikköä eli 52 500 mikrogrammaa (µg) päivässä, mikä johti kuolemaan. New Yerseyssä kuoli eräs nainen syötyään yhdeksän viikkoa 300 000 IU eli 7500 µg päivässä. Vuonna 1947 lääkärikonventti varoitti, että 50 000 – 100 000 IU (1250–2500 µg) päivässä voi aiheuttaa myrkytyksen ja jopa kuoleman. Tuohon aikaan 50 000 IU (1250 µg) tabletti oli heikoin saatavilla ollut D-vitamiinivalmiste.
Too much vitamin D fatal. New York Times, March 10, 1936
Leake CD. Vitamin D Toxicity. Cal West Med. 1936 Mar;44(3):149-50
Vitamin D causes death. New York Times, June 28, 1942
Vitamin D self-usage called dangerous. New York Times, December 10, 1947.

D-vitamiinin yliannosten ja myrkytysten pelko on siis peräisin noilta ajoilta ja noista päiväannoksesta.