D-vitamiini ja Alzheimerin tauti

Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden veressä on tavallista vähemmän D2-vitamiinia, ilmenee Lontoon Kingston-yliopiston uudesta tutkimuksesta. Lääkitsemättömistä potilaista ei löytynyt verestä lainkaan tai vain hyvin vähän D2-vitamiinia. Tulokset antavat aivan uutta tietoa D2-vitamiinin merkityksestä Alzheimerin taudissa.

Kolme englantilaista yliopistoa mittasi yhteisessä hankkeessaan 70 Alzheimerpotilaan ja 35 terveen kaltaistetun verrokin veren D-vitamiinipitoisuuksia. Lääkitystä (donepetsiiliä, rivastigmiiniä tai galantamiinia) saavia potilaita oli 44 ja lääkitsemättömiä 26. Muistia testattiin Mini-Mental State Examination (MMSE )-muistitestillä, jota Suomessakin tekevät usein myös kotisairaanhoitajan ja muut terveydenhuollon työntekijät.

Potilailla, joita ei lääkitty, oli veressään erittäin pienet D2-vitamiinivarastot. Ruoasta saatavaa D2-vitamiinia oli hyvin vähän tai ei lainkaan veressä, jossa sen pitoisuus merkitään 25OHD2. Lääkitsemättömien potilaiden pitoisuus oli 3,165±6,4 nmol/l, lääkittyjen 7,932±9,2 nmol/l ja verrokkien 12,138±15,6 nmol/l. Erot olivat erittäin merkitseviä. D2:ta saadaan mm. rasvaisesta kalasta, sienistä ja kananmunan keltuaisesta. D3:a taas saadaan pääasiassa auringosta ja vitamiinivalmisteista. Terveillä verrokeilla ja lääkehoidossa olevilla potilailla D2- ja kokonais-D-pitoisuudet olivat paljon suuremmat. Tulokset viittaavat siihen, että asetyylikoliiniesteraasia estävät lääkkeet – joita yleensä määrätään taudin alkuvaiheessa – , auttavat D2-vitamiinin imeytymista ruoasta vereen.

Tutkimusta johtava professori Declan Naughton (Kingston University's School of Life Sciences) sanoo, että tulokset antoivat tärkeää uutta tietoa."D-vitamiini voi olla eri tyyppeinä aktiivinen veressä", Naughton selittää. Nestekromatograafisella massaspektrometrisellä (LC-MS/MS) menetelmällä kyettiin mittamaan eri D-vitamiinityyppien pitoisuudet veressä.

D-vitamiinin puute saattaa vaikuttaa Alzheimerin taudin syntyyn ja etenemiseen. Nimenomaan D2-vitamiinin puutos voi olla ratkaiseva tekijä. Havainto on tärkeä, sillä pelkästään Isossa-Britanniassa on puoli miljoonaa Alzheimerin tautia sairastavaa henkilöä (Suomessa 70 000 – 100 000). Nyt tutkijat etsivät keinoja, joilla D2-vitamiinin puutos saataisiin korjatuksi. D-vitamiini on immuunijärjestelmän avaintekijä, joka suojaa meitä monilta taudeilta, kuten syövältä, sydän- ja verisuonitaudeilta ja neurologisilta häiriöiltä, korostaa professori Naughton. Ravintoaineiden merkitystä Alzheimerin taudin ehkäisyssä ja hoidossa kannattaa tutkia edelleen, hän lisää.

Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden veressä on yleensä tavallista vähemmän D-vitamiinia, ilmenee neurotietelijöiden julkaisemista tuoreista meta-analyyseista (Annweiler ym. 2012, Balion ym. 2012). Niiden mukaan D-vitamiinilla on tärkeä merkitys muistille ja muille kognitiivisille toiminnoille.

Turussa Åbo Akademissa ja muualla tehdyissä  tutkimuksissa on todettu, että berberiini estää asetyylikoliiniesteraasia samalla tavalla kuin lääkkeet, ja voi siten ehkäistä ja hoitaa Alzheimerin tautia. Berberiinin vaikutusta veren D-2-vitamiinin pitoisuuteen ei ole tiettävästi vielä tutkittu, mutta sekin kannattaisi tehdä.

Yliopiston tiedote 8.11.2012

Shah I, Petrozi A, Tabet N, et al. Low 25OH Vitamin D2 Levels Found in Untreated Alzheimer’s Patients, Compared to Acetylcholinesterase-Inhibitor Treated and Controls. Current Alzheimer Research 2012;1069-1076 Abstract

Annweiler C, Llewellyn DJ, Beauchet O. Low Serum Vitamin D Concentrations in Alzheimer's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Alzheimers Disease. 2012 Oct 5. Epub ahead of print
Balion C, Griffith LE, Strifler L, et al. Vitamin D, cognition, and dementia: A systematic review and meta-analysis. Neurology. 2012 Sep 25;79(13):1397-405. PubMed