Kalaöljy voi hidastaa vanhenemista

Kalaöljyn säännöllinen käyttö pienentää omega-6/omega-3-suhdetta, ehkäisee hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta sekä suojaa solujen ikäkelloja, telomeerejä, ilmenee Ohio State Universityn psykologien, psykiatrien ja immunologien uudesta tutkimuksesta. Näin kalaöljy voi hidastaa vanhenemismuutoksia ja ehkäistä niihin liittyviä sairauksia, tulkitsevat tutkijat.

Tutkijat mittasivat 106 vapaaehtoisen terveen, mutta ylipainoisen koehenkilön valkosolujen telomeerien pituuksia. Koehenkilöiden keski-ikä oli 51 vuotta. Osa sai neljä kuukautta päivittäin kalaöljyä 2,6 grammaa, osa 1,25 grammaa ja osa lumetta. Kalaöljyn koostumusta oli säädetty niin, että EPA:n suhde DHA:han oli 7:1. Näin siksi, että EPA-rasvahappo on erinomainen tulehduksen ehkäisijä.

Kalaöljy vähensi keskimäärin 15 % hapetusstressin voimakkuutta kuvastavia F2-isoprostaaneja lumeryhmään verrattuna. Samalla telomeerien pituudet suurenivat sitä mukaa kun omega-6/omega-3-suhde pieneni.

Omega-6/omega-3-suhde voi siis vaikuttaa solujen vanhenemismuutoksiin. Tulehdus, hapetusstressi ja solujen immunologinen vanheneminen muodostavat triadin, joka ennustaa sairastumisalttiutta. Sitä voidaan vähentää kalaöljyllä, tulkitsee psykiatrian ja psykologian professori Janice Kiecolt-Glacerin johtama työryhmä. Tulokset auttavat ymmärtämään uudella tavalla kalaöljyn terveysvaikutuksia. Hanketta rahoitti Yhdysvaltain Terveysvirasto. Tutkimussuunnitelma on luettavissa ClinicalTrials.gov -rekisteristä NCT00385723.

Samat tutkijat ovat aikaisemmin osoittaneet, että kalaöljy ehkäisee ja vaimentaa tulehdusta. "Kaikki, mikä vähentää tulehdusta, on hyödyllistä ikäihmisille", korostavat tutkijat. Heidän mukaansa kalaöljyn käyttö voi yksinäänkin ehkäistä ikääntymiseen liittyviä sydän- ja verisuonitauteja, tyypin 2 diabetesta, nivelrikkoa ja Alzheimerin tautia.

Saksalaiset geenitutkijat ovat vastikään todenneet, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot säätävät satoja hapetusstressiä ja tulehdusta vähentäviä geenejä, ja voivat siten ehkäistä ja jarruttaa muun muassa sydän- ja verisuonitauteja. Skotlantilainen tutkimus puolestaan kertoo, että kalaöljy lisää ikäihmisten lihasvoimia.

Nutraingredients.com 2.10.2012

Kiecolt-Glaser JK, Epel ES, Malury M, et al. Omega-3 fatty acids, oxidative stress, and leukocyte telomere length: A randomized controlled trial. Brain, Behavior, and Immunity. Available online 23 September 2012.

Kiecolt-Glaser JK, Belury MA, Andridge R, et al. Omega-3 supplementation lowers inflammation in healthy middle-aged and older adults: a randomized controlled trial. Brain Behav Immun. 2012;26(6):988-95. Abstract