D-vitamiini parantaa sydämen vajaatoimintaa

Sydämen vajaatoimintaa potevilla ihmisillä on useimmiten D-vitamiinin puute, jopa aurinkoisessa Israelissa. Yli 3000 potilaasta vain vajaalla yhdeksällä prosentilla oli D-vitamiinia riittävästi veressään. Puutos lisäsi ennenaikaisen kuoleman riskiä yli 90 %. D-vitamiinin nauttiminen ravintolisänä paransi merkittävästi ennustetta. Tutkimuksen julkaisi European Journal of Heart Failure.

Tutkimus tehtiin Jerusalemin Hadassah-yliopistosairaalassa kardiologi Israel Gotsmanin johdolla. Siihen osallistui 3009 sydämen vajaatoiminnasta kärsivää potilasta, joiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli mitattu. Tuloksia verrattiin 46 825 terveen henkilön lukemiin. Sydämen vajaatoimintapotilailla oli muita useammin D-vitamiinin puutetta. Heillä oli 52 prosenttia suurempi riski kuolla ennenaikaisesti verrattuna potilaisiin ja verrokkeihin, joiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus oli viitearvojen mukainen.

Sydänpotilaiden S-D-25 oli keskimäärin 36,9 nmol/l ja verrokkien 40,7 nmol/l. Viitearvo on nykyisin 75–150 nmol/l, joten kummankin ryhmän pitoisuus jäi selvästi sen alle. Vain 8,8 prosentilla sydänpotilaista pitoisuus ylitti 75 nmol/l. Puutos korreloi vähäiseen auringonottoon (pukeutuminen), tyypin 2 diabetekseen, naissukupuoleen, sykenopeuteen, matalaan hemoglobiiniin ja seerumin kalkkiin.

Potilaita seurattiin 518 vuorokautta, jona aikana osa heistä kuoli. D-vitamiinin puute liittyi 91 % suurentuneeseen kuolemanriskiin. Sydänpotilailla, joilla oli D-vitamiinin puute, riski oli 52 % suurempi kuin muilla potilailla (vaikka heillä olisi ollut puutoskin). D-vitamiinin nauttiminen purkista vähensi sydänpotilaiden kuolemanriskiä 32 %.

Johtopäätös: D-vitamiinin puutos on yleinen sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla ja se (puute) ennakoi ennenaikaista kuolemaa. D-vitamiinin käyttö ravintolisänä paransi ennustetta.

Gotsman I, Shauer A, Zwas DR et al. Vitamin D deficiency is a predictor of reduced survival in patients with heart failure; vitamin D supplementation improves outcome. European Journal of Heart Failure 2012; 14(4):357-366


Tohtori Tolosen kommentti

Tuore suuri tanskalainen koontitutkimus osoitti, että D-vitamiinin vaje lisää sydänpotilaiden kuolleisuutta. Nämä ja muut uudet tutkimukset osoittavat, että sydän- ja muiden potilaiden käypä hoito – johon eri sisälly ravintolisiä – on täysin retuperällä. Syyttävä sormi osoittaa Lääkäriseura Duodecimiin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Pekka Puskaan ja Suomen Sydänliittoon (ylilääkäri Mikko Syvänne).

Brøndum-Jacobsen P, Benn M, Jensen GB, Nordestgaard BG. 25-Hydroxyvitamin D Levels and Risk of Ischemic Heart Disease, Myocardial Infarction, and Early Death: Population-Based Study and Meta-Analyses of 18 and 17 Studies. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2012; published online before print August 30 2012, doi:10.1161/ATVBAHA.112.248039