Raskausajan D-vitamiini ja lapsen neurologinen kehitys

Odottava äiti tarvitsee D-vitamiinia kymmenen kertaa enemmän (100 µg) kuin voimassa oleva viranomaissuositus (10 µg päivässä), joka ei riitä nostamaan äidin ja sikiön seerumin D-vitamiinin pitoisuutta viitearvojen puitteisiin. Jopa Espanjassa yli puolet odottavista äideistä potee D-vitamiinin vajetta, mikä heikentää lasten neurologista ja psykomotorista kehitystä, ilmenee suuresta lastenlääkäreiden tutkimuksesta. Riittävä D-vitamiinin saanti on välttämätöntä lapsen aivojen normaalille kehitykselle, korostavat lastenlääkärit. On ilmeistä, että saantisuosituksen nosto voisi ehkäistä myös lasten ja nuorten syrjäytymistä, jonka presidentti on nyt nostanut julkiseen keskusteluun. Siinä on lähes kokonaan unohdettu, että aivot tarvitsevat riittävästi suojaravinteita.

Espanjalaiset lastenlääkärit tutkivat 1820 äiti-lapsiparia eri puolilla Espanjaa ja mittasivat ennen synnytystä äitien seerumin D-vitamiinin pitoisuuden, joka Suomen laboratorioissa merkitään S-D-25:n ja Espanjassa 25(OH)D3. Se oli keskimäärin viitearvon alarajan (75 nmol/l) alapuolella, joten vähän yli puolet (52 %) äideistä poti D-vitamiinin vajetta. Lapsille tehtiin 14 kk:n iässä (hajonta 11–23 kk) neurologisia ja psykomotorisia testejä (Bayley Scales of Infant Development). Niihin kuluu keskimäärin 45–60 minuuttia, ja tulokset muunnetaan pisteiksi, jotka kertovat, kuinka hyvin lapsen neuropsykologinen ja -motorinen kehitys vastaa hänen ikäänsä. Äidin S-D-25 korreloi lasten testitulosten kanssa: Mitä suurempi S-D-25, sitä paremmat lasten tulokset ja päinvastoin.

Havainto tukee monia aikaisempia tutkimuksia. Amerikkalainen neonatologi (vastasyntyneiden erikoislääkäri) Carol L. Wagner on osoittanut, että raskaana oleva nainen tarvitsee D-vitamiinia päivittäin 100 mikrogrammaa (µg), mikä on 10 kertaa enemmän kuin nykyinen suomalainen viranomaissuositus. Katso ja kuuntele tri Wagnerin videoluento (HUOM! 4000 IU = 100 µg). Australialaiset lastenlääkärit havaitsevat, että odottavan äidin D-vitamiinivaje heikentää lapsen kielellistä kehitystä. Suomalainen lastentautiopin dosentti Outi Mäkitie on äskettäin vaatinut vauvojen D-vitamiinin saannin nostamista 100 µg:aan päivässä, koska se edistäisi lasten terveyttä ja ehkäisisi monia vakavia sairauksia myöhemmin elämässä (lue lisää).

Suomessa presidentti Sauli Niinistö on käynnistänyt vilkkaan keskustelun lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Siinä on on lähes kokonaan unohdettu, että lasten aivojen normaalia kehitystä voidaan edistää huolehtimalla raskaus- ja imetysajan D-vitamiinin, omega-3-rasvahappojen ja muiden suojaravinteiden riittävästä saannista. D-vitamiinin merkitys on todennäköisesti erittäin suuri, sillä Suomessa potenee D-vitamiinin vajetta vielä suurempi osa odottavista naisista kuin Espanjassa ja Yhdysvalloissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tulisikin heti antaa ohjeet neuvoloihin, että raskaana olevien naisten S-D-25 mitattaisiin ja se nostettaisiin viitearvojen sisälle.

Australialainen tutkimus vahvistaa, että raskausajan D-vitamiini vaikiuttaa lapsen kehitykseen aina 20 ikävuoteen asti.

Nutraingredients.com 18.9.2012

MedicalXpress: Vitamin D in pregnancy critical for brain development 17.9.2012

Morales E, Guxens M, Llop S et al. Circulating 25-Hydroxyvitamin D3 in Pregnancy and Infant Neuropsychological Development, Pediatrics Published online September 17, 2012 doi: 10.1542/peds.2011-3289