E-EPA korjaa veren rasvahäiriötä

Sydänlääkäreiden tekemät kansainväliset kliiniset ANCHOR- ja MARINE-tutkimukset osoittavat, että E-EPA-kalaöljy korjaa veren rasvahäiriöitä, joita pidetään sydän- ja valtimotautien riskitekijöinä. ANCHOR- kokeeseen osallistui 702 suuren riskin potilasta, joille oli määrätty statiinilääkitys. E-EPAn päiväannokset olivat 2 ja 4 grammaa ja vaikutusjakso 3 kuukautta. Tulokset olivat kerrassaan erinomaiset, ja ne vahvistettiin vuonna (Bhatt ym. 2018). Ne puoltavat E-EPAn käyttöä valtimotautien ehkäisyssä ja hoidossa. REDUCE-IT-tutkimus vahvisti nämä tulokset ja osoitti, että samalla E-EPA (4 g/vrk) ehkäisi sydänkohtauksia, -kuolemia ja aivohalvauksia.

ANCHOR-tutkimukseen osallistui 702 potilasta, joiden seerumin triglyseridit ja kolesterolit olivat koholla ja joille oli suuren sydäntautiriskin vuoksi määrätty statiinilääkitys. Kaikille oli määrätty vakio ruokavalio. Tutkimus tehtiin Yhdysvalloissa ja Hollannissa amerikkalaisen professori Christie E. Ballantinen johdolla. Raportti julkaistiin American Journal of Cardiologyn lokakuun numerossa (2012). Toinen kliininen E-EPA-tutkimus, MARINE, julkaistiin marraskuussa 2012 Journal of Clinical Lipidologyssa (Bays ym. 2012)

Osa potilaista sai lumetta, osa 2 grammaa ja osa 4 grammaa E-EPAa päivässä. Vaikutusjakso oli kolme kuukautta. Tärkeimpänä muuttujana pidettiin seerumin triglyseridejä, mutta lisäksi seurattiin E-EPAn vaikutuksia kolesteroleihin, apolipoproteiineihin ja hs-CRP:hen (joka kertoo elimistössä vallitsevasta matala-asteisesta kroonisesta tulehduksesta.

E-EPA korjaa veren rasvahäiriöitä

Näin E-EPA alensi veren rasvoja 2 ja 4 g:n päiväannoksilla. Pylvät osoittavat pelkän E-EPAn ja E-EPA+statiinin vaikutuksia.

E-EPA korjaa veren rasvahäiriöitä

Subanalyysi MARINE-tutkimukseen osallistuneiden naisten (n=76) veren rasvojen pitoisuuksien alenemisesta E-PAlla (4 g/vrk). ANCHOR ja MARINE tukevat toisiaan. Lähde: Mosca ym. 2016)

E-EPA alensi triglyseridejä merkitsevästi päiväannoksen mukaan: 4 g alensi 21,5 % ja 2 g alensi 10,1 %. Non-HDL-kolesteroli väheni vastaavasti 13,6 % ja 5,5 %. E-EPA (4 g/vrk) alensi yhdessä statiinien kanssa tehokkaammin triglyseridejä ja non-HDL:ää sitä enemmän, mitä suuremmista lukemista lähdettiin. LDL-kolesteroli aleni 6,2 % ja apolipoproteiini B 9,3 %, kokonaiskolesteroli 12, 0 % ja VLDL 24,4 %, LPA2 19,0 % ja hs-CRP 22 % (kaikki vähennykset laskettu lumehoitoon verrattuna). E-EPA oli yhtä hyvin siedettyä kuin tehoton lumevalmiste. E-EPA osoittautui siis erinomaiseksi veren rasvahäiriötä ja tulehdusta parantavaksi aineeksi, joka vähentää näitä sydän- ja valtimotautien riskitekijöitä. Vaikutus perustuu pääasiassa triglyseridien vähenemiseen ja tulehduksen ehkäisyyn.

Tulos tukee aikaisempia E-EPAlla tehtyjä ihmistutkimuksia (JELIS, MARINE). Raportin arvoa nostaa sen julkaiseminen sydänlääkäreiden arvostetussa ammattilehdessä. Tutkimuksesta voidaan päätellä, että etenkin statiineja käyttävien henkilöiden kannattaa nauttia samalla myös E-EPAa, mielellään 2–4 grammaa päivässä. Sitä enemmän, mitä suurempi veren rasvahäiriö (dyslipidemia) on. Yhdysvaltain lääkevirasto FDA hyväksyi heinäkuun lopulla 2012 E-EPA-valmisteen (Vasepa) reseptilääkkeeksi kohonneiden triglyseridien alentamiseen (lue uutinen). Kanadalais-amerikkalainen kliininen tutkimus vahvistaa tässä kerrottuja vaikutuksia. Amerikkalainen sisätautiopin apulaisprofessori Matthew Budoff korostaa kirjallisuuskatsauksessaan, että E-EPA alentaa hyvin triglyseridejä ilman että seerumin kolesterolin pitoisuus suurenee (Budoff 2016). E-EPA alentaa myös kohonneita apoliproteiineja, kuten kliiniset MARINE- ja ANCHOR-tutkimukset osoittavat, korostaa professori Ballantynen työryhmä artikkeleissaan Journal of Clinical Lipidology- ja American Journal of Cardiology -lehdissä (Ballantine ym. 2016, Mosca ym. 2017). Lipoproteiinit ovat sydäntautien riskitekijöitä, joita voidaan vähentää E-EPAlla.

Japanilaiset lääkärit osoittivat, että etyyliesteröity kalaöljy (esim. E-EPA 1,8 g/vrk) vähentää veressä kiertävää haitallista sd-LDL-kolesterolia, ja ehkäisee siten valtimoiden ahtautumista (Tatsuno ym. 2015). Uudempi diabeettisilla hiirillä tehty japanilainen tutkimus vahvistaa asian ja osoittaa lisäksi, että E-EPA toimii sekä antioksidanttina että anti-inflammatorisen aineena, joka ehkäisee ja jopa korjaa valtimon endoteelin vauriota (Takenouchi ym. 2018).

Amerikkalainen tapausselostus
puoltaa E-EPAn käyttöä statiinien lisänä kohonneiden triglyseridien alentamisessa (Kedia ja Lynch 2015).

REDUCE-IT-aineistossa (n=8179) E-EPA, 4 g/vrk) vähensi viiden vuoden aikana merkitsevästi iskeemisiä sydäntapahtumia statiineja syövillä henkilöillä, joiden seerumin triglyseridit olivat koholla, 1,69 – 5,63 mmol/l (Bhatt ym. 2018). E-EPA alensi triglyseridejä keskimäärin 18,3 % (0,44 mmol/l), kun taas verrokeillla oli nousua 0,05 mmol/l. LDL-kolesterolin pitoisuus nousi E-EPA-ryhmässä lähtölukemista 3,1 % (0,05 mmol/l) ja lumeryhmässä 10,2 % (0,18 mmol/l).  Siis 6,6 % (0.13 mmol/l) vähemmän nousua E-EPAa kuin lumetta saaneilla (P<0.001) (Bhatt ym. 2018).

Näin kalaöljy alentaa kohonneita triglysderidejä:

1. lipoproteiinilipaasin aktiivisuus lisääntyy, jolloin VLDL:ään sitoutuneet truiglyseridit hydrolysoituvat

2. maksan valmistama VLDL vähenee, kun kalaöljy vaimentaa apoB:n tuotantoa

3. maksan glykogeeni. ja rasvahapposyntetaasin aktiivisuus vähenee, jolloin maksa valmistaa vähemmän triglyseridejä

 4. rasvahappojen hapetus peroksimeissa ja mitokondrioissa vähenee kun PPARα/δ aktivoituu.

Päivitys 16.12.2019

E-EPAlle FDAn virallinen käyttöindikaatio sydän- ja verisuonitautiriskin vähentämiseen

Kaksi uutta post hoc (jälkeenpäin) tehtyä analyysiä ANCHOR-tutkimuksesta:

Vijayaraghavan K, Szerlip HM, Ballantyne CM, et al. Icosapent Ethyl Reduces Atherogenic Markers in High-Risk Statin-Treated Patients With Stage 3 Chronic Kidney Disease and High Triglycerides. Postgraduate Medicine. 2019 Jul 15. doi: 10.1080/00325481.2019.1643633.

Miller M, Ballantyne CM, Bays HE, et al. Effects of Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester) on Atherogenic Lipid/Lipoprotein, Apolipoprotein, and Inflammatory Parameters in Patients With Elevated High-Sensitivity C-Reactive Protein (from the ANCHOR Study). American Journal of Cardiology. 2019 Jun 6. pii: S0002-9149(19)30637-X. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.05.057. Full Free Text pdf

Uusi korealainen tutkimus vahvistaa, että 4 g/vrk kalaöljyä alentaa tehokkaasti kohonneita trigyseridejä ja VLDL-kolesterolia, mistä hyötyvät eennen muuta diabeetikot. Aineistona oli 215 suuren riskin potilasta, joista 105 sai 8 viikkoa atorvastatiinin lisänä omega-3:a ja 110 potilasta pelkkää atrovastatiinia. Alla oleva grafiikka osoittaa omega-3:n erinomaisen tehon.

Omega-3 korjaa veren rasvahäiriöitä

Mustat pylväät osoittavat kuinka omega-3 (4 g/vrk) alensi 8 viikossa triglysesidejä (TG), muita kolesteroleja kuin HDL:ää (Non-HDL-C) ja erityisesti "pahaa" VLDL-kolesterolia. TC= kokonaiskolesteroli. Valkoiset pylväät osoittavat pelkän atorvastatiinin (20 mg/vrk) vaikutuksia. Kalaöljy ei aiheuttanut sivuvaikutuksia.
Lähde: Jun JE, Jeong IK, Yu JM, etal. Efficacy and Safety of Omega-3 Fatty Acids in Patients Treated with Statins for Residual Hypertriglyceridemia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Diabetes and Metabolism Journal. 2019 Jun 20. doi: 10.4093/dmj.2018.0265. Free Full Text

Muita viitteitä:

Takenouchi Y, Ohtake K, Nobe K, Kasono K. Eicosapentaenoic acid ethyl ester improves endothelial dysfunction in type 2 diabetic mice. Lipids in Health and Disease. 2018 May 22;17(1):118. doi: 10.1186/s12944-018-0770-0. Free Full Text
Mosca L, Ballantyne CM, Bays HE, et al. Usefulness of Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester) in Women to Lower Triglyceride Levels (Results from the MARINE and ANCHOR Trials). American Journal of Cardiology. 2017 Feb 1;119(3):397-403.. doi: 10.1016/j.amjcard.2016.10.027. Full Free Text.
Ballantyne CM, Bays HE, Kastelein JJ, et al. Efficacy and Safety of Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester (AMR101) Therapy in Statin-Treated Patients With Persistent High Triglycerides (from the ANCHOR Study). American Journal of Cardiology. 2012;110:7 884–992. Abstract
Bays HE, Braeckman RA, Ballantyne CM, et al. Icosapent ethyl, a pure EPA omega-3 fatty acid: Effects on lipoprotein particle concentration and size in patients with very high triglyceride levels (the MARINE study). Journal of Clinical Lipidology 2012 Nov;6(6):565-72. doi: 10.1016/j.jacl.2012.07.001.
Tatsuno I, Kudou K, Kagawa T. Effect of TAK-085 on Low-density Lipoprotein Particle Size in Patients with Hypertriglyceridemia: A Double-blind Randomized Clinical Study. Cardiovascular Therapeutics. 2015 Jul 29. doi: 10.1111/1755-5922.12146. [Epub ahead of print]
Kedia AW, Lynch E. Effects of switching from omega-3-acid ethyl esters to icosapent ethyl in a statin-treated patient with elevated triglycerides. Postgraduate Medicine 2015 Oct 9:1–5 Abstract
Budoff M. Triglycerides and Triglyceride-Rich Lipoproteins in the Causal Pathway of Cardiovascular Disease.
Review. American Journal of Cardiology. 2016 Apr 20. pii: S0002-9149(16)30484-2. doi: 10.1016/j.amjcard.2016.04.004.
Ballantyne CM, Bays HE, Braeckman RA, et al. Icosapent ethyl (eicosapentaenoic acid ethyl ester): Effects on plasma apolipoprotein C-III levels in patients from the MARINE and ANCHOR studies. Journal of Clinical Lipidology. 2016 May-Jun;10(3):635-645.e1. doi: 10.1016/j.jacl.2016.02.008.
Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. New England Journal of Medicine. 2018 Nov 10. doi: 10.1056/NEJMoa1812792.

Current Opinion on Clinical Nutrition and Metabolic Care -lehden pääkirjoitus uusista omega-3-tutkimuksista kardiologiassa
Jia X, Kohli P, Virani SS. Omega-3 Fatty Acid and Cardiovascular Outcomes: Insights From Recent Clinical Trials. Review. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 10;21(1):1. doi: 10.1007/s11883-019-0763-0.
Preston Mason R. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 12;21(1):2. doi: 10.1007/s11883-019-0762-1. Free Full Text