Karnosiini suojaa munuaisia

Karnosiini on suosittu ravintolisä, jota tutkitaan vilkkaasti eri puolilla maailmaa. Puolan Wroclawin yliopiston lastentautiopin professori Katarzyna Kiliś-Pstrusińska on laatinut juuri kirjallisuuskatsauksen, jossa hän esittelee karnosiinin munuaisia suojaavana ravintoaineena. Hän saa tukea muun muassa Ruotsissa ja Saksassa toimivilta munuaisklinikoilta. Tulokset puoltavat karnosiinin käyttöä mm. diabeteksen tukihoitona ehkäisemään munuaisvaurioita.

Karnosiini ehkäisee sokeristumisen lopputuotteiden (AGE-tuotteiden) muodostumista elimistössä ja vähentää fibronektiinin ja tyypin IV kollageenin tuotantoa munuaisten podosyyteissä ja mesangiaalisoluissa. Podosyytti on monihaarainen solu, joka verhoaa munuaisen hiussuonikeräsiä ja keräsenkotelon sisäpintaa. Mesangiaalisolu puolestaan on hiussuonikeräsen hiussuonien tyvikalvon alla erityinen tukisolu, jolla on myös syöjäsolun ominaisuus.

Kokeelliset tutkimukset osoittavat, että karnosiini ehkäisee tulehdusta (inflammaatiota) ja fibroosia (sidekudoistumista) aiheuttavien sytokiinien (fibronektiinin) syntyä. Fibronektiini on sokerien ja proteiinien muodostama yhdiste (glykoproteiini), jonka suomalaiset lääkärit Erkki Ruoslahti ja Antti Vaheri löysivät vahingossa 1970-luvulla.

Karnosiini on luonnollinen vanhenemista ehkäisevä yhdiste ihmisen elimistössä ja sillä on suotuisa vaikutus sydämeen ja muihin verenkiertoelimiin, kirjoittaa Kiliś-Pstrusińska. Hänen katsauksensa keskittyy kuitenkin karnosiinin merkitykseen munuaistaudeissa, erityisesti munuaisten vajaatoiminnassa, diabeettisessa munuaisvauriossa ja verenpaineen säätelyhäiriöissä. Karnosiinia hajoittavan entsyymin (karnosinaasin eli CNDP1-geenin) polymorfismi (mutaatiot) ovat keskeisiä diabeettisen ja muun munuaisvaurion synnyssä, ja ravintolisnä annettu karnosiini voi ehkäistä niitä. Karnosiinilla on siis munuaisia suojaavia ominaisuuksia, ja niitä tulisi tutkia lisää, ehdottaa professori Kiliś-Pstrusińska. Mikään ei estä käyttämästä karnosiinia ravintolisänä jo nykytutkimusten ja hyvien käytännön kokemuksenkin perusteella. Itse olen otan aamuisin karnosiinia 1000 mg yhdessä muiden ravintolisien kanssa.

Kiliś-Pstrusińska K. Carnosine, carnosinase and kidney diseases. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2012;66:215-23