Ruotsalaistutkimus: Ravintolisät ehkäisevät sydänkuolemia

Ruotsalaisten ikäihmisten kymmenvuotinen seurantatutkimus osoittaa, että seleeni- ja ubikinonilisät ehkäisevät sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia kuolemia. Linköpingin yliopiston ja Tukholman Karoliinisen Instituutin yhteiseen kaksoissokkotutkimukseen osallistui 443 henkilöä, iältään 70–88 vuotta. Tulokset on julkaistu arvostetuissa lääkärilehdissä. Ne puoltavat ravintolisien käyttöä ikäihmisten sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa ja muutoinkin terveyden edistämisessä.

Puolet koehenkilöistä sai päivittäin ruoan lisänä orgaanista seleeniä (200 mikrogrammaa) ja ubikinonia (200 mg) ja toinen puoli toimi verrokkeina, jotka saivat tehottomia lumevalmisteita. Seleeni ja ubikinoni ovat kumpikin hyviä antioksidantteja, hapetusstressin ehkäisijöitä. Osallistujille tehtiin kuuden kuukauden välein lääkärintarkastuksia, otettiin ultraäänen heijastama kuva sydämen rakenteesta ja liikkeestä (ekkokardiogrammi), ja lisäksi otettiin verikokeita. Niistä mitattiin biomarkkeri N-terminal proBNP (NT-proBNP), jota käytetään sydämen vajaatoiminnan paljastamiseen. Suurentunut pitoisuus ennustaa sydänkuolemaa. Sydänlihaksen stressitilassa NT-proBNP:tä vapautuu verenkiertoon, mikä kertoo sydänliahksen toiminnan heikentyneen, jopa ilman varsinaista sydäntautidiagnoosia. Veren suurentunut NT-proBNP-pitoisuus ennustaa myös aivohalvausta ja dementiaa. Näin ollen sydän- ja aivosairauksien välillä vallitsee yhteys.

Loppuun asti kokeessa pysyi mukana 228 henkilöä (osa kuoli matkan varrella tai lopetti muusta syystä). Aitoja ravintolisiä saaneista kuoli 13 (5,9 %) ja verrokeista 28 (12,6 %) henkilöä. Ravintolisähoitoa saaneiden NT-proBNP-pitoisuudet olivat merkitsevästi pienempiä kuin verrokkien (214 ng/l vs. 302 ng/l 48 kuukauden kuluttua). Myös ravintolisäryhmän ekkokardiogrammilöydökset olivat paremmat kuin lumeryhmässä. Toisin sanoen, ravintolisät suojasivat sydäntä ja ehkäisivät sen vajaatoimintaa.

Johtopäätökset: Pitkäaikainen seleenin ja ubikinonin nauttiminen vähentää sydänkuolemia. Positiiviset tulokset näkyvät myös pienentyneinä NT-proBNP-pitoisuuksina ja lievempinä muutoksina ekkokardiografiassa.

Amerikkalaisten sydän- ja verisuonikirurgien julkaisema kaksoissokkotutkimus vahvistaa, että ubikinoni (400 mg/vrk) alentaa sydänpotilaiden kohonnutta NT-ProBNP-arvoa ja vähentää siten sydänkohtauksenja -kuoleman riskiä (Carlson ym, 2019).

Aloin jo 1980-luvulla hoitaa omia potilaitani seleenillä, ubikinonilla ja muilla ravintolisillä. Tätä ns. vitamiini- ja hivenainehoitoa vastustettiin ankarasti ja sitä antavia lääkäreitä haukuttiin huijareiksi. Sittemmin monet tutkimukset – kuten tämäkin uusi ruotsalaistutkimus – ovat osoittaneet täydentävän ravintolisähoidon ehkäisevän kroonisia sairauksia ja jarruttavan niiden etenemistä.

Nutraingredients.com 25.5.2012
MedPageToday: Study Pinpoints Link Between Heart and Brain Disease (December 2015)  
Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology 2012 May 22. Free Full Text pdf
Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, et al. Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2015 Sep 16;10(9):e0137680. doi: 10.1371/journal.pone.0137680. eCollection 2015.

Alehagen U, Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases--A clinician's point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:157-62. doi: 10.1016/j.jtemb.2014.11.006.

Carlson S, Khan A, Johnson DK,  et al. NT-Pro BNP Predicts Myocardial Injury Post-Vascular Surgery and is Reduced with CoQ10: A Randomized Double-Blind Trial. Annals of Vascular Surgery. 2019 Oct 17. pii: S0890-5096(19)30855-6. doi: 10.1016/j.avsg.2019.09.017.