THL: suomalaisten D-vitamiinin saanti ja terveys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on juuri julkaissut raportin väestön seerumin D-vitamiinista, elintavoista, terveydestä ja elämänlaadusta. Tulosten mukaan suomalaisten seerumin D-vitamiinin pitoisuus on alle puolet ihanteellisista lukemista. Matalimmat arvot ovat vähiten koulutusta saaneilla ja yksin elävillä henkilöillä. Tulosten perusteella suomalaiset tarvitsevat reilusti D-vitamiinia ruoan lisänä.

Tutkimus käsitti 5713 suomalaista miestä ja naista, iältään 30–79 vuotta. He kuuluvat Terveys 2000 -hankkeeseen, jonka piti edustaa suomalaista väestöä ja jonka tulokset julkaistiin jo vuonna 2002. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) mitattiin ja elämäntapoja, sosiodemografisia ja aineenvaihduntaa vaikuttavia tekijöitä selvitettiin kyselylomakkseilla, haastateluilla ja verikokeilla. Tuloksia verrattiin S-D-25-lukemiin. Kyseessä ei siis ole mikään uusi tutkimus, vaan vanhoista tiedoista kerätty uusi julkaisu. Tuohon aikaan D-vitamiinin saantisuositus ja ravintolisien suurin sallittu D-vitamiinin päiväannos olivat 5 µg päivässä ja sen ylittämisestä varoitettiin. Tilanne näkyykin aivan liian matalina S-D-25-tuloksina.

S-D-25 oli keskimäärin 45,3 nmol/l eli huomattavasti alle nykyisen viitearvon (75–150 nmol/l). Eri henkilöiden pitoisuuksissa oli huomattavaa vaihtelua. Korkeimmat lukemat mitattiin vanhimmilla, naimisissa olevilla ja eniten koulutetuilla tutkituilla. Yksin asuvien ja vähiten koulutettujen pitoisuudet olivat pienimmät. Terveellisimpiä elintapoja noudattavilla ja terveimmiksi arvioiduilla henkilöillä oli keskimäärin 16 nmol/l suurempi pitoisuus kuin epäterveitä elintapoja noudattavilla. "Hyvä" HDL-kolesteroli korreloi S-D-25-lukeman kanssa.

Seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) korreloi monien sosiodemografisten, elämäntapa- ja metabolisten terveystekijöiden kanssa. "On mahdollista, että nämä tekijät voivat sekoittaa D-vitamiinin ja kroonisten sairauksien välillä havaittuja yhteyksiä", kirjoittavat suomalaistutkijat (Jääskeläinen ym. 2012). Tutkimuksessa ei annettu D-vitamiinilisää.

100 nmol/l vaikuttaa ihanteelliselta pitoisuudelta ikääntyville, kirjoittavat italialaiset tutkijat uudessa raportissaan (Toffanello ym. 2012). Siihen pääseminen edellyttäisi vähintään 100 mikrogramman päivittäistä saantia.

Suomessa viranomaissuositus on alle 2-vuotiaille 10, 2–60-vuotiaille 7,5 ja yli 60-vuotiaille 20 µg/vrk. Todellinen tarve on moninkertainen.

Jääskeläinen T, Knekt P, Marniemi J, Sares-Jäske L, Männistö S, Heliövaara M, Järvinen R. Vitamin D status is associated with sociodemographic factors, lifestyle and metabolic health. Eur J Nutr. 2012 Apr 27. Abstract

Toffanello ED, Perissinotto E, Sergi et al. Vitamin d and physical performance in elderly subjects: the pro.v.a study. PLoS One. 2012;7(4):e34950. Abstract