Berberiini ehkäisee diabeettista munuaisvauriota

Berberiiniä on käytetty Kiinassa ainakin 1400 vuotta diabeteksen hoitoon. Asia tuli tietoon länsimaissa vasta 1995, jolloin kiinalaiset lääkärit kirjoittivat aiheesta englanninkielisen raportin lääkärilehteen. Tutkimukset vahvistavat, että berberiini ja karnosiini suojaavat munuaisia kohonneen verensokerin ja diabeteksen aiheuttamilta vaurioilta.

Kiinalaisen Jinan-yliopiston (Guangzhou) farmakologian laitoksen tutkimus osoittaa, että berberiini suojaa diabeettisiä rottia munuaisvaurioilta, joita syntyy rasvaisen ruokavalion ja vatsaonteloon injisoidun streptotsosiinin (40 mg/kg) vaikutuksesta.  Rotat jaettiin satunnaisesti 5 ryhmään:

  1. terveet verrokit
  2. hoitamattomat diabeettiset
  3. diabeettiset metformiinilla (250 mg/kg) hoidetut
  4. diabeettiset berberiiniä 100 mg/kg saaneet ja
  5. diabeettiset berberiiniä 200 mg/vrk saaneet rotat.

Hoitojaksot kestivät 8 viikkoa. Rotista mitattiin paastoverensokeri, insuliini, kokonaiskolesteroli, triglyseridit ja "pitkä sokeri" eli glykohemoglobiini eli HbA1c. Hoitojen jälkeen munuaiset tutkittiin histologisesti ja niistä määritettiin hapetusstressiä kuvastavia muuttujia, malonialdehydi (MDA), suoperoksidismutaasi (SOD) ja glykaation lopputuotteet, AGE:t.

Berberiini vähensi merkitsevästi paastoverensokerin, insuliinin, kolesterolin ja triglyseridien pitoisuuksia sekä valkuaisen eritystä virtsaan, seerumin kreatiniinia ja veren ureatyppeä (BUN). Histologinen tutkimus osoitti, että berberiini ehkäisi munuaiskerästen patologisia muutoksia. Lisäksi berberiini lisäsi nefriinin ja podosiinin ilmentymistä munuaisissa. Berberiini siis lievittää munuaisvaurioita diabeettisilla rotilla, päättelevät tutkijat. Mahdollinen vaikutusmekanismi on sokeristumisen (glykaation) ja hapetusstressin esto, jotka puolestaan lisäävät munuaisten nefriinin ja podosiinin tuotantoa, kirjoittavat tutkijat.

Nefriini on munuaisen toiminnallisen osan, nefronin, alkupään hiussuonikeräsen suodatuskalvon läpäisevyyttä säätelevä proteiini, jonka määrä vähenee munuaisvaurion edetessä. Podosiini on podosyyttisolujen rakenneproteiini. Podosyytti on monihaarainen solutyyppi munuaisen glomeruluksen hiussuonten pinnalla ja keräsenkotelon sisäpinnalla. Podosyytit toimivat suodatusesteenä hiussuonen seinämässä, jossa ne estävät valkuaisiaineiden ja verisuojen päsyn alkuvirtsaan.

Berberiini siis näyttää estävän nefriini-podosiini-kompleksin vähenemistä ja suojaavan siten diabeetikon munuaisia. Uudet kiinalaisten munuaistutkijoiden raportit vahvistavat edellä selostettuja tuloksia (Wang ym. 2016, Jin ym. 2016, Ni ym. 2019).

Myös karnosiini suojaa diabeetikon munuaisia, osoittavat monet tieteelliset tutkimukset (Zhao ym. 2019).

Wu D, Wen W, Qi CL, et al. Ameliorative effect of berberine on renal damage in rats with diabetes induced by high-fat diet and streptozotocin. Phytomedicine. 2012 Apr 4. [Abstract]

Aaltonen P. Nephrin and the pathogenesis of nephropathy - Emphasis on Type I Diabetes. Väitöskirja 2006 (Helsingin yliopisto).

Pätäri A. Nephrin in diabetes and in diabetes-related conditions - Emphasis on urinary proteins immunoreactive with nephrin antibodies. Väitöskirja 2005 (Helsingin yliopisto)

Wang B, Xu X, He X, Wang Z, Yang M. Berberine Improved Aldo-Induced Podocyte Injury via Inhibiting Oxidative Stress and Endoplasmic Reticulum Stress Pathways both In Vivo and In Vitro. Cellular Physiology and Biochemistry. 2016 Jun 24;39(1):217-228. PubMed

Jin Y, Liu S, Ma Q, Xiao D, Chen L. Berberine enhances the AMPK activation and autophagy and mitigates high glucose-induced apoptosis of mouse podocytes. European Journal of Pharmacology. 2016 Nov 22;794:106-114. doi: 10.1016/j.ejphar.2016.11.037.

Zhao K, Li Y, Wang Z, Han N, Wang Y. Carnosine Protects Mouse Podocytes from High Glucose Induced Apoptosis through PI3K/AKT and Nrf2 Pathways. BioMed Research International. 2019 May 28;2019:4348973. doi: 10.1155/2019/4348973. eCollection 2019. Free Full Text

Ni WJ, Zhou H, Ding HH, Tang LQ. Berberine ameliorates renal impairment and inhibits podocyte dysfunction by targeting the PI3K/Akt pathway in diabetic rat. Journal of Diabetes Investigations. 2019 Jul 23. doi: 10.1111/jdi.13119. Free Full Text (proof)