Ubikinoni ja kaksisuuntainen mielialahäiriö

Ubikinoni lievittää kaksisuuntaista mielialahäirötä potevien ikääntyvien ihmisten masennusta, osoittaa Harvardin ja muiden amerikkalaisten yliopistojen yhteinen tutkimus. Taudissa näyttää vallitsevan solujen energian puutostila, jota ubikinoni korjaa. Noin 100 000 suomalaista potee kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Tutkimuksen lähtökohtina olivat seuraavat seikat:

  • Kaksisuuntaisessa eli bipolaarisessa mielialahäirössä vallitsee solujen voimalaitosten, mitokondrioiden häiriötila. Ubikinoni eli koentsyymi Q10 korjaa sitä tunnetusti.
  • Tietyt lääkkeet, joita käytetään kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon, alentavat ubikinonin pitoisuutta veressä ja muissa kudoksissa, ilmenee Marylandin yliopiston tutkimuksista. Tällaisia lääkkeitä ovat metyylidopa, hydroklooritiatsidi, hydralatsiini, trisykliset masennuslääkkeet, klonidiini ja antipsykoottiset lääkkeet, eritoten fenotiatsiinit.
  • Ubikinonilisän on havaittu yksittäistapauksissa olevan avuksi kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ja suojaavan potilaita lääkkeiden sivuvaikutuksilta. Näistä syistä asiaa haluttiin tutkia lisää.

Tutkimukseen valittiin kymmenen yli 55-vuotiasta potilasta ja kahdeksan tervettä verrokkia, joiden aivot skannattiin. Potilaille annettiin ubikinonia 400 mg päivässä, ja joillekin jopa 1200 mg/vrk. Vaikutusta masennukseen arvioitiin Montgomery Asberg Depression Rating Scalella (MADRS). Tulosten mukaan ubikinoni lievensi masennusta. Tutkimussuunnitelma NCT00720369 on luettavissa maksutta kokonaisuudessaan.

Tämä oli alustava ns. avoin tutkimus, jolle psykiatrit kaipaavat jatkoa satunnaistetun lumekontrolloidun trialin muodossa. Sen tekemiseen ja julkaisemiseen kulunee vuosia. Suosittelisin reilusti ubikinonia ravintolisänä kaksisuuntaista mielialahäiriötä poteville ja muillekin ikääntyville ihmisille.

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä mieliala heilahtelee manian ja masennuksen välillä.

Kaksisuuntainen eli bipolaarinen mielialahäiriö on pitkäaikainen mielenterveyden häiriö, jossa esiintyy vaihtelevasti masennus-, hypomania-, mania- tai sekamuotoisia sairausjaksoja ja vähäoireisia tai oireettomia välivaiheita. Taudin tunnistaminen ja huolellinen erotusdiagnostiikka on tärkeää, jotta potilas saa asianmukaista hoitoa. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy runsasta oheissairastavuutta ja suurentunut itsemurhariski. Puhjettuaan kaksisuuntainen mielialahäiriö on useimmiten krooninen, uusiutuva sairaus. Seurantatutkimusten perusteella potilailla esiintyy oireita noin puolet ajasta ja jaksojen välinen oireilu on yleistä. Hoidossa keskeisintä on ehkäistä jaksojen uusiutumista. Nyt julkaistu tutkimus puoltaa ubikinonin käyttöä taudin täydentävänä hoitona.

Berberiini ja E-EPA voivat myös auttaa. Niiden yhdistäminen ubikinonihoitoon voi antaa paremman tuloksen kuin mikään näistä yksinään. Minusta on nurinkurista, että vaikka tutkimukset puoltavat ravintolisien käyttöä kroonisten sairauksien hoidossa, Evira kieltää ravintolisä markkinoivia yrityksiä kertomasta yleisölle näistä tutkimuksista ja niiden tuloksista. Evira toimii näin suoraan lääketeollisuuden piikkiin.

Forester BP, Zuo CS, Ravichandran C, et al. Coenzyme q10 effects on creatine kinase activity and mood in geriatric bipolar depression. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology. 2012 Mar;25(1):43-50. Abstract