D-vitamiini ehkäisee sydän- ja muita kuolemia

D-vitamiini ehkäisee sydän- ja muita kuolemia, osoittaa suuri eurooppalainen LURIC-tutkimus. Mitä suurempi seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on, sitä pienempi on kuoleman riski. Tutkimus vahvistaa aikaisempia muita raportteja. Ne puoltavat D-vitamiinin saantisuosituksen nostoa moninkertaiseksi nykyisestä.

Optimaalinen seerumin D-vitamiinin pitoisuus  on 75–150 nmol/l. Suomessa keskimääräinen pitoisuus on kuitenkin alle 50 nmol/l, mikä lisää sydän- ja muiden kuolemien riskiä.

The Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health (LURIC) study -nimisessä hankkeessa selvitettiin S-D-25:n suhdetta sydän- ja kokonaiskuolleisuuteen henkilöillä, joille oli tehty sepelvaltimoiden varjoainekuvaus (angiografia) vuosina 1997–2000. Näistä potilaista 1801 poti metabolista oireyhtymää. Kuolleisuutta seurattiin 7,7 vuotta.

Useimpien (92 %) tutkittujen S-D-25 oli viitearvoja pienempi. Joka viidennen pitoisuus oli alle 25 nmol/l. Seuruun aikana kuoli 462 tutkittua, heistä 267 (57,8 %) sydäntautiin. Optimaalinen S-D-25 liittyi merkitsevästi pienentyneeseen sydän- ja kokonaiskuoleman riskiin, kun taas D-vitamiinin puute lisäsi sitä. Puute lisäsi eritoten äkkikuolemia ja sydämen vajaatoiminnasta – mutta ei sydäninfarkteista – johtuneita kuolemia. D-vitamiini suojasi sitä varmemmin kuolemalta, mitä suurempi S-D-25-lukema oli.

Johtopäätös: D-vitamiini vähentää metabolista oireyhtymää sairastavien ihmisten sydän- ja kokonaiskuoleman riskiä. LURIC-tutkimus on aikaisemmin osoittanut, että ns. "pitkä sokeri" eli HbA1c ennustaa – paastoverensokerista riippumatta – sydän- ja kokonaiskuolleisuutta.

Suosittelen diabeetikoille ja metabolista oireyhtymää poteville S-D-25:n mittaamista ja pitoisuuden nostamista vähintään 125 nmoliin/l. Siihen voidaan tarvita D-vitamiinia vähintään 100 mikrogrammaa (µg) päivässä.

Thomas GN, O Hartaigh B, Bosch JA, et al. Vitamin D Levels Predict All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality in Subjects With the Metabolic Syndrome: The Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health (LURIC) Study. Diabetes Care. 2012 Mar 7.