Berberiini korjaa veren sokeri- ja rasvahäiriöitä

Berberiiniä on käytetty Kiinassa diabeteksen hoitoon jo ainakin 1400 vuotta. Länsimaissa asia tuli tietoon vasta 1995, jonka jälkeen berberiinin vaikutuksia sokeri-, rasva- ja muihin häiriöihin on tutkittu paljon. Uusi tutkimusraportti Kanadasta (National Research Council Canada, Institute for Nutrisciences and Health) puoltaa berberiinin käyttöä diabeteksen hoidossa.

Kolmellekymmenelle Wistar-rotalle aiheutettiin diabetes injisoimalla niiden vastaonteloon streptotsosiinia (STZ), jota käytetään yleisesti kokeellisen diabeteksen tutkimuksissa. Sen jälkeen rotat jaettiin kahteen ryhmään. Toinen niistä sai berberiiniä juomaveden mukana (100 mg päivässä painokiloa kohti). Toinen ryhmä toimi verrokkeina. Berberiini ei vaikuttanut rottien syömän ravinnon määrään eikä painoon. [Diabeettiset rotat syövät ja lihovat yleensä paljon enemmän kuin ei-diabeettiset rotat.]

Berberiini alensi kolmannesta viikosta alkaen veren kohonnutta paastosokeria noin 20 % verrokkeihin nähden ja paransi suun kautta nautitun sokerin sietokykyä (glukoositoleranssia). Viikolla 6 tehtiin sokerirasitustesti. Berberiini paransi senkin tuloksia merkitsevästi verrokkeihin nähden. Berberiini vähensi plasman (haitallisia) vapaita rasvahappoja ja C-reaktiivista proteiinia (CRP), mutta ei vaikuttanut plasman insuliinin pitoisuuksiin. Lisäksi berberiini alensi merkitsevästi plasman triglyseridien ja kokonais- ja non-HDL-kolesterolin pitoisuuksia. Ja vielä, berberiini esti solujen pinnalla olevien entsyymien, dipeptidyyli-peptidaasi-4:n (DPP-4) ja proteiinityrosiinifosfataasi-1Bn (PTP-1B) aktiivisuuksia. DPP-4 hajottaa glukagoninkaltaista peptidi-1:tä (GLP-1).  Berberiini siis kuuluu DPP-1:n estäjiin, kuten eräät uudet diabeteslääkkeet (mm. linagliptiini).

Veressä kiertävät vapaat rasvahapot ja triglyseridit liittyvät toisiinsa. Mitä enemmän vapaita rasvahappoja, sitä enemmän triglyseridejä. Yhdessä ne haittaavat haiman insuliinin eritystä ja vähentävät sen tehoa (sokerinotto verestä lihassuoluihin heikkenee) sekä vahingoittavat mikro- ja makrovaltimoita sekä sydäntä.  Berberiinin estovaikutus vaikutus vapaisiin rasvahappoihin ja triglyserideihin on erityisen tärkeää diabeetikoille.

"Berberiini alensi dramaattisesti veren kokonais- ja non-HDL-kolesterolin sekä triglyseridien pitoisuuksia ja paransi kohtalaisesti sokeritasapainoa rotilla, joille oli aiheutettu STZ:lla diabetes", kirjoittavat tutkijat. Tulos vahvistaa aikaisempien vastaavien rottakokeiden tuloksia. Niiden mukaan berberiini vaikuttaa diabeteksen keskeisiin patologisiin mekanismeihin, hapetusstressiin, matala-asteiseen krooniseen tulehdukseen (inflammaatioon), insuliiniresistenssiin, adiponektiiniin ja AMPK:hon. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että berberiini vähentää aterianjälkeistä liiallista verensokerin nousua (hyperglykemiaa), joka se on suurin syy diabeteksen lisätauteihin.

Chen Y, Wang Y, Zhang J, et al. Berberine improves glucose homeostasis in streptozotocin-induced diabetic rats in association with multiple factors of insulin resistance. ISRN Endocrinol. 2011;2011:519371. Free Full Text html/pdf