Ubikinoni (Q10) suojaa valtimoita

Ubikinoni on hyödyllinen ravintolisä sepelvaltimotautia sairastaville. Vähintään 150 mg:n päiväannoksella ubikinoni voi vaimentaa nopeasti hapetusstressiä, jolloin taudin ennuste paranee, ilmenee Nutrition-lehdessä julkaistavasta kliinisestä yliopistotutkimuksesta Taiwanista. Se tukee monia aikaisempia vastaavia raportteja.

Kyseessä oli interventiotutkimus, johon valittiin 51 vaikeaa sepelvaltimotautia sairastavaa potilasta. Kaikkien diagnoosi oli varmennettu katetroimalla ja kuvaamalla sepelvaltimot. Kaikilla ainakin yksi pääsepelvaltimo oli vähintään 50-prosenttisesti ahtautunut.

Potilaat kaltaistettiin kolmeen ryhmään

  • lumeryhmä (n=14)
  • ubikinonia 60 mg/vrk saavat (Q10-60) (n=19)
  • ubikinonia 150 mg/vrk saavat (Q10-150) (n=18)

Vaikutusjakso oli 3 kuukautta, jona aikana osallistujilta mitattiin joka 4. viikko plasman ubikinonin pitoisuus, hapetusstressiä kuvaava malonialdehydi (MDA) ja antioksidanttientsyymit katalaasi (CAT), superoksididismutaasi (SOD ja glutationiperoksidaasi (GPx).

Loppuun asti mukana pysyi 43 potilasta. Q10-150 -ryhmässä plasman Q10-pitoisuus suureni merkitsevästi (P < 0.01) ja vastaavasti MDA-pitoisuus pieneni 28 % jo kuukauden kuluessa. Sitä vastoin 60 mg:n päiväannos ei antanut merkittävää vastetta näissä muuttujissa. Kahdeksan viikon kuluttua Q10-150-ryhmän MDA-pitoisuus oli merkitsevästi pienempi kuin lumeryhmän (P = 0.03). Kolmen kuukauden kuluttua Q10-150-ryhmän Q10-pitoisuus plasmassa oli noussut , 189 % ja CAT ja SOD olivat nousseet 230 % ja 78 % suuremmiksi kuin plaseboryhmän vastaavat lukemat. Plasman Q10-pitoisuus korreloi käänteisesti MDA:han ja positiivisesti CAT:n ja SOD:n aktiivisuuksiin. Sitä vastoin plasman Q10-pitoisuus ei korreloinut GPx:ään. Tutkijat huomauttavat, että elimistön ubikinonin tuotanto vähenee ikääntyessä, jolloin Q10:n käyttö ravintolisänä on aiheellinen.

Taiwanin terveysministeriö suosittaa terveille aikuisille ubikinonia 30 mg päivässä, mutta ei anna ohjeita ubikinonin käytöstä valtimotautien ehkäisyssä, kirjoittavat tutkijat Nutrition-lehden artikkelissaan.

Johtopäätökset: Ubikinoni voi – 150 mg:n päiväannoksena – vähentää hapetusstressiä ja lisätä antioksidanttientsyymien aktiivisuutta sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla. Suurempi Q10:n annos, 200–300 mg päivässä, voi saada aikaan nopean ja pysyvän antioksidanttivaikutuksen sepelvaltimotaudissa. Tutkijat suosittavat käyttämään ubikinonilisää jo heti taudin alkuvaiheesta alkaen. Ubikinoni on hyvin siedetty, turvallinen ravintolisä, joka sopii hyvin yhteen lääkkeiden ja muiden ravintolisien kera.

Aikaisemmin on jo osoitettu, että ubikinoni ehkäisee ja vaimentaa diabeetikkojen ja esidiabeetikkojen hapetusstressiä (Diabetic Medicine 2006). Australialaiset tutkijat osoittivat vuosina 2002 ja 2009, että ubikinoni (200 mg/vrk) korjaa diabeetikkojen valtimoiden sisäpinnan (endoteelin) toimintahäiriöitä, jolloin sydänkohtauksen riski pienenee. Hong-kongissa tehty tutkimus vahvistaa edellä sanottua (klikkaa alla olevaan linkkiin).

Ubikinoni ja sepelvaltimotauti

Lee B-J,  Huang Y-C, Chen S-J et al. Coenzyme Q10 supplementation reduces oxidative stress and increase antioxidant enzyme activity in patients with coronary artery disease. Nutrition 2011 In press Abstract / Free Full Text pdf