D-vitamiini korjaa statiinien aiheuttamia lihasvaivoja

Noin 15 % kolesterolia alentavien statiinien käyttäjistä saa lääkkeistä lihaskipuja ja -väsymystä. Englantilainen gastroenterologi David Grimes esitti vuonna 2006 Lancetissa, että statiinit ovat D-vitamiinin synteettisiä analogeja (muunnoksia), joilla on monia samankaltaisia vaikutuksia eri puolilla elimistöä kuin D-vitamiinilla. Grimesin mukaan statiinien suojavaikutus valtimoissa ja sydämessä ei johtuisikaan kolesterolin alentamisesta vaan muista ominaisuuksista. Viimeaikaiset tutkimukset tukevat Grimesin näkemyksiä. Eräiden statiinien (ator- ja rosuvastatiinien) käyttö nostaa seerumin D-vitamiinin pitoisuutta. Statiinien haittavaikutukset, muun muassa lihaskivut näyttävät olevan yleisimpiä niillä ihmisillä, joiden seerumissa on vähiten D-vitamiinia. Uusi tutkimus osoittaa, että D-vitamiini parantaa statiinien aiheuttamia lihaskipuja. Raportti puoltaa D-vitamiinin käyttöä statiinien rinnalla, mutta tarvittava päiväannos on ilmeisesti paljon suurempi kuin terveelle keskivertoväestölle annettu päivittäisen saannin suositus (Suomessa vaivaiset 7,5 µg, yli 60-vuotiaille suositus on 20 µg/vrk).

D-vitamiini lisää lihasvoimaa, se on osoitettu jo monissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Statiinit puolestaan heikentävät lihaksia ja aiheuttavat lihaskipuja ja -tulehdusta. Suuri osa väestöstä potee D-vitamiinin puutetta, erityisesti pohjoisilla leveysasteilla. Näistä lähtökohdista tehtiin tutkimus, jossa selvitettiin, voisiko D-vitamiinilisä hoitaa statiinien aiheuttamia lihasvaivoja.

Tutkimuksen teki Cholesterol Center, Jewish Hospital of Cincinnati, Cincinnati, OH, USA. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli mitattu 2 360 poliklinikan potilaalta, jotka oli lähetetty hoitoon kohonneen kolesterolin vuoksi. Heistä 1097:n (46 %) S-D-25 oli normaali eli > 80 nmol/l, ja 1263:n (54%) liian pieni (< 80 nmol/l). Viimemainituista 776 potilasta oli syönyt tai söi parhaillaan statiineja. Näistä 223:lla (29 %) oli lihaskipuja tai -tulehdus (myosiitti-myalgia), jotka estivät statiinihoidon jatkamisen. Heistä 57 oli ottanut rosuvastatiinia (20 mg/vrk), 79 atorvastatiinia (40 mg/vrk), 35 simvastatiinia (40 mg/vrk), 38 lovastatiinia, pravastatiinia ja fluvastatiinia ja loput muita statiineja mm. pitavastatiinia. Näistä 223:sta potilaasta D-vitamiinitutkimukseen valittiin 74 miestä ja 76 naista (yhteensä 150), keski-iltään 60 vuotta. Kukaan heistä ei ollut ottanut D-vitamiinivalmisteita.

Statiinihoito keskeytettiin kolmeksi viikoksi, jona aikana annettiin D-vitamiinia 50 000 IU eli 1 250 mikrogrammaa (µg) aluksi kahtena päivänä viikossa – 357 µg päivää kohti laskettuna – yhden viikon ajan ja sen jälkeen 1 250 µg kerran viikossa kaksi viikkoa (175 µg päivää kohti laskettuna). Vaikutusjakso oli siten yhteensä kolme viikkoa. Sen jälkeen statiinihoito aloitettiin uudestaan. Potilaat tutkittiin joka kolmas tai neljäs kuukausi, jolloin mitattiin seerumin D-vitamiini, kreastiinifosfokinaasi (CPK, joka osoittaa lihasvauriota), LDL-kolesteroli ja lisäksi arvioitiin myositis–myalgia.

D-vitamiinihoito paransi täysin myositis–myalgian 131 potilaalta (87 %), jotka nyt sietivät hyvin statiinihoitoa, kun S-D-25 oli noussut. Se suureni keskimäärin kaksinkertaiseksi 52,5 -> 100 nmol/l ja normaalistui (eli nousi yli 80 nmolin 117 potilaalla, 78 %). LDL-kolesteroli aleni keskimäärin 3,8 -> 2,5 mmol/l.

Tulokset osoittavat, että yhtäältä statiinihoito voi aiheuttaa lihastulehdusta ja -kipua henkilöillä, joiden S-D-25 on alle 80 nmol/l ja toisaalta, että D-vitamiinihoito (noin 200 mikrogrammaa päivässä) voi korjata tilanteen. Statiinien aiheuttamat lihasvaivat voivat siis olla palautuvia. Tämä ja muut tutkimukset puoltavat D-vitamiinin käyttöä suojaamaan statiinien sivuvaikutuksilta. Suomessa viranomaiset kuvittelevat virheellisesti, että 50 nmol/l riittää kaikille.

Glueck CJ, Budhani SB, Masinei SS, et al. Vitamin D deficiency, myositis–myalgia, and reversible statin intolerance. Current Medical Research and Opinion 2011. July 6. doi:10.1185/03007995.2011.598144