Diabetes, munuaiset ja karnosiini

Diabeteksen aiheuttamat munuaisvauriot lisääntyvät sitä mukaa kun diabetes yleistyy. Munuaisvaurioita ilmenee jo noin 40 prosentilla diabeetikoista huolimatta käyvästä hoidosta. Se keskittyy liiaksi verensokerin hallintaan, mikä ei riitä suojaamaan elimistöä diabeteksen lisätaudeilta. Eri maissa tehtyjen tutkimusten mukaan karnosiini suojaa diabeetikon munuaisia. Uusia raportteja tulee Saksasta Heidelbergin yliopistosta ja Ruotsista Karoliinisesta Instituutista.

Munuaisvaurio on diabeteksen (tyypit 1 ja 2) vakavimpia lisätauteja. Alttius johtuu kahdessa kromosomi 18q:ssa sijaitsevien karnosinaasientsyymien (CNDP1 ja CNDP2) muunnoksista, joiden yliaktiivisuus hajottaa elimistöstä karnosiinia, biologisesti aktiivista dipeptidiä. Munuaisvaurion riski on siten suuri niissä suvuissa, joissa on näitä geenivirheitä. Karnosiini on tehokas antioksidantti ja tulehdusta ehkäisevä yhdiste, joka suojaa diabeetikon munuaisia vaurioilta, ilmenee eri maissa tehdyistä pätevistä tutkimuksista.

Heidelbergin yliopiston raportti (Köppel ym. 2011) vahvistaa aikaisempaa eurooppalaisten munuaisklinikoiden suurtutkimusta, johon osallistui 5000 diabeetikkoa. Siinä kävi ilmi, että karnosiini suojaa diabeetikon munuaisia (Janssen ym. 2005). Uusi tutkimus selvitti, millä biokemiallisilla mekanismeilla karnosiini ehkäisee diabetekseen liittyvää munuaisvauriota. Tulosten mukaan karnosiini estää munuaiskudoksessa kasvutekijää nimeltään TGF-β (transforming growth factor beta). Karnosiini ehkäisee TGF-β:n tuotantoa ja sen välityksellä tapahtuvaa solujenvälistä viestintää. Siten karnosiini vähentää kohonneeseen verensokeriin liittyvää ekstrasellulaarisen matriksin kertymistä munuaiskudokseen, jolloin munuaisvaurion riski pienenee.

Tukea Ruotsista ja muualta

Pohjoismaiden tunnetuimpiin diabetestutkijoihin kuuluva, suomalaissyntyinen professori Leif Groop on tutkinut työryhmineen karnosiinin ja sitä hajottavien entsyymien, karnosinaasien merkitystä diabetekseen liittyvässä munuaisvauriossa (Auhluvalia ym. 2011). Työryhmä kartoitti karnosinaasientsyymejä 4888 ruotsalaiselta diabeetikolta, joista osalla oli munuaisvaurioita (albuminuriaa). Tutkijat löysivät kaksi yleistä geenimuunnosta (CNDP1 ja CNDP2), jotka liittyivät suuresti lisääntyneeseen diabeettisen munuaisvaurion riskiin. Diabeetikkojen lihasten karnosiinin pitoisuus pyrkii suurenemaan, mikä ehkäisee munuaisvaurioita (Stegen ym. 2015).

Italialainen rottatutkimus vahvistaa, että karnosiini korjaa veren rasvahäiriötä (dyslipidemiaa) ja suojaa munuaisia (Aldini ym. 2011). Samoin turkkilainen hiiritutkimus osoittaa, että karnosiini suojaa munuaisia diabetekselta (Fatih Aydin ym. 2017).

Tutkimukset puoltavat karnosiinin käyttöä diabeteksen täydentävänä hoitona. Karnosiini on ravintolisä. Tehokkaimmat karnosiinivalmisteet ovat vahvoja (400–600 mg/tabletti), pitkävaikutteisia ja niissä on mukana sinkkiä ja E-vitamiinia, jotka tehostavat karnosiinin suojaavia vaikutuksia.

Köppel H, Riedl E, Braunagel M, et al. L-carnosine inhibits high-glucose-mediated matrix accumulation in human mesangial cells by interfering with TGF-{beta} production and signalling. Nephrol Dial Transplant. 2011 Jul 12. Abstract

Janssen B, Hohenadel D, Brinkkoetter P et al. Carnosine as a Protective Factor in Diabetic Nephropathy: Association With a Leucine Repeat of the Carnosinase Gene CNDP1. Diabetes. 2005;54(8):2320-7 Free Full Text [Abstractin alla on monia uusia julkaisuja, joissa viitataan tähän tutkimukseen].
Auhluvalia TS, Lindholm E, Groop LC. Common variants in CNDP1 and CNDP2, and risk of nephropathy in type 2 diabetes. Diabetologia. 2011 May 15. Abstract

Aldini G, Orioli M, Rossoni G, et al. The carbonyl scavenger carnosine ameliorates dyslipidaemia and renal function in Zucker obese rats. J Cell Mol Med. 2011 Jun;15(6):1339-1354. doi: 10.1111/j.1582-4934.2010.01101.x. Epub 2010 Jun 1
Peters V, Lanthaler B, Amberger A,  et al. Carnosine metabolism in diabetes is altered by reactive metabolites. Amino Acids. 2015 Jun 17. [Epub ahead of print]
Look Inside

Forsberg EA, Botusan IR, Wang J, Peters V, Ansurudeen I, Brismar K, Catrina SB. Carnosine decreases IGFBP1 production in db/db mice through suppression of HIF-1. Journal of Endocrinology. 2015 Jun;225(3):159-67. doi: 10.1530/JOE-14-0571.
Stegen S, Everaert I, Deldicque L, et al. Muscle histidine-containing dipeptides are elevated by glucose intolerance in both rodents and men. PLoS One. 2015 Mar 24;10(3):e0121062. doi: 10.1371/journal.pone.0121062. eCollection 2015.
Fatih Aydın A, Küçükgergin C, Bingül İ, et al. Effect of Carnosine on Renal Function, Oxidation and Glycation Products in the Kidneys of High-Fat Diet/Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Experimental and Clinical Endocrinology Diabetes. 2017 Apr 13. doi: 10.1055/s-0043-100117.