Kalaöljy ehkäisee nuorten ahdistusta

Kalaöljyn käyttö ravintolisänä lievittää terveiden opiskelijoiden ahdistusta, osoittaa Ohio State -yliopiston uusi tutkimus. Tutkijat uskovat, että myös ikääntyvät ja tietyille pitkäaikaissairauksille alttiina olevat ihmiset hyötyvät kalaöljystä. Raportti vahvistaa käsitystä psyykkisen stressin ja immuunivasteen välisestä biologisesta yhteydestä, johon kalaöljyn omega-3-rasvahapot vaikuttavat suotuisasti. Tutkimuksen julkaisi Brain, Behavior and Immunity -lehti.

Samat tutkijat ovat jo aikaisemmin esittäneet, että masennus on luonteeltaan tulehdustila, jossa elimistön tulehdussytokiinien pitoisuus on suurentunut. Virologian professori Ronald Glaserin työryhmä on mitannut kahdessa eri tutkimuksessa omaishoitajien veren tulehdusta osoittavaa interleukiini 6:a (IL-6). Se on immuunijärjestelmän proteiini (sytokiini), jonka määrä seerumissa lisääntyy stressissä ja kaikissa piilevissäkin tulehdustiloissa, kuten sydän- ja verisuonitaudeissa, tyypin 2 diabeteksessa, luukadossa, nivelrikossa, dementiassa ja useissa syöpätaudeissa (lue lisää suomeksi). Psykologian ja psykiatrian professori Janice Kiecolt-Glaserin työryhmä on tutkinut masennusta jo 30 vuotta, ja tulokset ovat osoittaneet, että masennus on tulehdustila, johon vaikuttavat ruokavalio - ja aivan erityisesti sen omega-6/omega-3-suhde - ja stressi. Tilaa voidaan ehkäistä ja korjata lisäämällä omega-3-rasvahappojen saantia niin, että AA/EPA-suhde alenee terveillä 3:1:een ja potilailla 2:1:een.

Monien lääkäreiden, ravitsemustieteilijöiden, biologien ja maallikoiden on ollut vaikea ymmärtää tätä näkökulmaa, vaikka siitä on julkaistu paljon tieteellistä näyttöä, viimeksi Saksasta (doi:10.1016/j.bbi.2011.06.017). Nyt julkaistu amerikkalainen tutkimus pyrki selvittämään, voivatko kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäistä ja vaimentaa hiljaista kroonista tulehdusta ja ehkäistä siten ahdistusta. Koehenkilöille annettu kalaöljyn päiväannos oli 4–5 kertaa suurempi kuin mitä saadaan päivittäisestä lohiannoksesta.

Koehenkilöiksi valittiin 68 ensimmäisen ja toisen vuoden lääketieteen opiskelijaa. Heidät satunnaistettiin kuuteen ryhmään, joita haastateltiin kuusi kertaa opintojen kuluessa. Joka kerta otettiin verinäytteitä ja tehtiin psykologisia testejä, jotka mittaavat stressin, ahdistuneisuuden ja masennuksen voimakkuutta. Opiskelijat täyttivät myös kyselylomakkeen, jolla kartoitettiin edellisten viikkojen ruokatapoja.

Oletimme, että antamalla opiskelijoille kalaöljyä, voisimme vähentää tulehdussytokiinien tuotantoa lumetta saaviin verrokkeihin nähden. Ajattelimme, että omega-3:t voisivat vähentää stressin aiheuttamaa sytokiinien tuotantoa, mikä tavallisesti liittyy kokeiden aiheuttamaan hermostumiseen”, sanoo professori Kiecolt-Glaser. “Kalaöljyn päiväannos vastasi 4–5-kertaisesti sitä, mitä yhdestä lohiannoksesta saa”, kertoo professori Belury.

Nämä opiskelijat eivät olleet ahdistuneita eivätkä kovin stressaantuneita. He nukkuivat hyvin koko tutkimusjakson ajan, joten emme nähneet sellaista stressiefektiä kuin olimme odottaneet”, Kiecolt-Glaser toteaa. Silti kalaöljyä saaneiden ahdistusta mittaavien testien tulokset olivat 20 % paremmat kuin verrokkien. Verikokeiden tulokset osoittivat yhtä suurta eroa kalaöljyä saaneiden hyväksi. Verestä mitattiin muun muassa interleukiini-6:tta (IL-6) ja tuumorinekroositekijä alfaa (TNF-α).

IL-6-lukema oli kalaöljyryhmässä 14 % pienempi kuin verrokeilla. Kaikki mitä voidaan tehdä sytokiinien vähentämiseksi on iso plussa terveyden edistämisessä ja monien sairauksien ehkäisyssä”, professori Ronald Glaser tulkitsee. ”Vaikka tulehdus on elimistön normaali immunologinen vaste, joka auttaa paranemista, se (tulehdus) voi myös olla haitallinen monissa sairauksissa nivelvaivoista sydän- ja syöpätauteihin”, hän selvittää.

Tutkimus tukee Upsalan yliopiston tuoretta havaintoa: Anoreksiaa ja masennusta potevilla nuorilla on omega-3-rasvahappojen puute ja liian suuri omega-6/omega-3-suhde (Acta Paediatrica 2011). Asia tulisi korjata antamalla heille ruoan lisänä reilusti E-EPAa. EPA näet on tehokas omega-3-rasvahappo masennuksessa (J Am Coll Nutr. 2009).

Amerikkalaisen tutkimuksen tekijät ovat psykologian ja psykiatrian professori Janice Kiecolt-Glaser, ravitsemustieteen professori Martha Belury, molekyylivirologian professori Ronald Glaser, sisätautiprofessori (emeritus) William Malarkey ja kansanterveystieteen apulaisprofessori Rebecca Andridge. Tutkimusta rahoitti Yhdysvaltain terveysviraston (National Institutes of Health) täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen laitos (National Center for Complementary and Alternative Medicine).

Lähde: Ohio State Universityn tiedote

Saman työryhmän aikaisempi artikkeli

Kiecolt-Glaser JK, Belury MA, Porter K, et al. Depressive symptoms, omega-6:omega-3 fatty acids, and inflammation in older adults. Psychosomatic Medicine. 2007 Abstract [Lue selostus MedScapesta]