Berberiini ja reumataudit

Berberiiniä on käytetty ikiaikaisista ajoista kansanlääkkeenä muun muassa nivelvaivoihin. Viimeaikaiset farmakologiset tutkimukset ovat selvittäneet sen vaikutusmekanismeja tulehtuneissa ja kuluneissa nivelissä. Kiinalaisten reumalääkäreiden raportti kertoo, kuinka berberiini voi jarruttaa solumuutosten etenemistä nivelissä samalla tavalla kuin uudet kalliit reumalääkkeet. Egyptiläinen rottakoe osoittaa, että berberiini ehkäisee metotreksaatin aiheuttamia maksavaurioita.

Aktivoituneet nivelreuman fibroblastinkaltaiset solut, synoviosyytit (engl. rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocyte RAFLSs), näyttelevät merkittävää osaa nivelreuman synnyssä ja pahenemisessa. Synoviosyyttien nopea lisääntyminen ja niiden puutteellinen ohjelmoitu kuolema (apoptoosi) ovat kaksi päämekanismia, jotka vaikuttavat synovian liikakasvuun, hyperplasiaan. Synovian liikakasvu runtelee nivelen. Synovia on nivelen pehmytosa, joka liittää muut kuin rustopinnat nivelonteloon. Synoviaalineste = niveltä ympäröivän nivelpussin sisäpinnan (nivelkalvon) erittämä sitkeä neste, joka voitelee niveltä.

Berberiiniä on käytetty nivelvaivojen hoitoon vuosisatojen ajan kaukoidässä, etenkin Koreassa. Kiinalaisen Shandong-yliopiston reumasairaalan lääkärit tutkivat berberiinin vaikutusta synoviosyytteihin ja havaitsivat, että se esti merkitsevästi RAFLS-solujen kasvua. Mitä suurempi berberiiniannos, sitä parempi teho. Lisäksi berberiini vähensi solujen pienoisvoimalaitosten, mitokondrioiden, hajoamista ja auttoi RAFLS-soluja kuolemaan ohjelmoidusti. Tutkijat pitävätkin berberiiniä potentiaalisena aineena nivelreuman hoidossa. Berberiini ehkäisee metotreksaation aiheuttamia maksavaurioita (Mahmoud ym. 2017).

Reumalääkärit ovat aikaisemminkin tutkineet samoja synoviosyyttisoluja ja osoittaneet uusien reumalääkkeiden vaikuttavan niihin samalla tavalla kuin edellä osoitettiin berberinin vaikuttavan. Havainnot puoltavat berberiinin käyttöä reumalääkityksen lisänä.

Muutkin reumalääkärit ovat tutkineet RAFLS-solujen ja niihin vaikuttavien uusien lääkeiden merkitystä reumataudeissa (esim. Audo ym. 2010). Tulosten mukaan uudet kalliit lääkkeet vaikuttavat samalla tavalla kuin edullinen ja turvallinen berberiini.

Wang XH, Jiang SM, Sun QW. Effects of berberine on human rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes. Experimental biology and medicine (Maywood) 2011 Jun 15. Abstract

Audo R, Bruyer A, Combe C, et al. Regulation of pleitropic effect of TRAIL on RAFLS by TRAIL-R1 and -R2. Annals of the Rheumatic Diseases 2010;69:A56 doi:10.1136/ard.2010.129643s
Mahmoud AM, Hozayen WG, Ramadan SM. Berberine ameliorates methotrexate-induced liver injury by activating Nrf2/HO-1 pathway and PPARγ, and suppressing oxidative stress and apoptosis in rats. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2017 Jul 29;94:280-291. doi: 10.1016/j.biopha.2017.07.101.