Reumataudit ja D-vitamiini: Sveitsiläistutkimus

Suurin osa (86 %) sveitsiläisistä reumapotilaista potee D-vitamiinin puutetta, ilmenee Lausannen yliopistoklinikan tutkimuksesta. Näin on huolimatta siitä, että moni potilas käyttää D-vitamiinia ravintolisänä. Annokset vain ovat liian pieniä reumatauteja sairastaville. Vain joka neljäs reumapotilas ottaa riittävän suurta päiväannosta D-vitamiinia.

D-vitamiini on tärkeä luuston aineenvaihdunnalle ja lihas-hermotoiminnalle. Vaikka D-vitamiinia jo suositellaankin luukadon ehkäisyyn, sitä ei vielä osata neuvoa riittävästi reumapotilaille, joista suuri osa potee vakavaa puutosta, kirjoittavat sveitsiläiset reumalääkärit. Heidän tutkimuksensa selvitti avohoidon reumapotilaiden D-vitamiinistatusta.

Marraskuussa 2009 reumaklinikan 272 potilaan seerumin D-vitamiinin pitoisuus (joka Suomessa merkitään S-D-25 ja yksikkönä on nmol/l) mitattiin ja tulokset luokiteltiin kolmeen ryhmään:

  • puutos < 25 nmol/l
  • vajaus 25–75 nmol/l
  • normaali > 75 nmol/l

Pitoisuus oli keskimäärin 52,5 nmol/l (hajonta 4–115). Puutos todettiin 20, vajaus 215 ja normaalipitoisuus 37 potilaalla (31 %). Luukatoa potevilla keskipitoisuus oli 62,5 nmol/l ja heistä vain 31 prosentilla oli normaali pitoisuus (yli 75 nmol/l). Tulehdusta potevilla reumapotilailla (N=219) S-D-25 oli keskimäärin 51 nmol/l ja vain 12 prosentilla tulos oli normaali.  Rappeuttavaa tautia sairastavalla pienellä potilasryhmällä (N=33) S-D-25 oli keskimäärin 52 nmol/l ja vain joka viidennellä normaali. Puutetta ja vajausta oli myös D-vitamiinilisiä nauttivilla potilailla, mikä osoittaa, ettei päiväannos ollut riittävä.

Nämä tulokset vahvistavat, että D-vitamiinin puutos on hyvin yleistä reumapotilailla: heistä sitä potee 86 %. Huolimatta suun kautta otetuista D-vitamiinivalmisteista vain neljänneksellä niitä käyttävistä oli normaali S-D-25-pitoisuus”, kirjoittavat reumalääkärit sveitsiläisessä lääkärilehdessä.

Stoll D, Dudler J, Lamy O, et al. High prevalence of hypovitaminosis D in a Swiss rheumatology outpatient population. Swiss Medical Weekly. 2011 May 27;141:w13196. doi: 10.4414/smw.2011.13196.