Foolihappo ja DHA-rasvahappo vuorovaikuttavat

Foolihappo edistää DHA:n tuotantoa elimistössä. Yhdessä tämä B-vitamiini ja omega-3-rasvahappo ehkäisevät ja hillitsevät lähes kaikkia sairauksia masennuksesta syöpään. Yhdysvaltain terveysviraston psykiatrien uusi tutkimus selvitti niiden keskinäistä vuorovaikutustapaa.

Ravintotekijöiden merkitys mielenterveydelle on vilkkaan tutkimuksen kohteena. Yleisesti uskotaan, että kalaöljystä tunnetut omega-3-rasvahapot, etenkin EPA, ehkäisevät ja hoitavat neuropsykiatrisia häiriöitä. Rasvahappojen vaikutus perustuu siihen, että ne ovat kaikkien solukalvojen rakenteellisia ja toiminnallisia osia. Ne säätävät mitokondrioiden ja solujen reseptoreiden toimintoja ja solujen välistä viestintää. Elimistö valmistaa EPA:sta DHA:ta, joten sitä ei välttämättä tarvitse ottaa ruoan lisänä.

Myös foolihappo ja muut vitamiinit kiinnostavat nyt psykiatreja. Useissa tutkimuksissa - mm. Kuopion yliopistossa - on havaittu, että masentuneilla potilailla on piilevää foolihapon puutetta. Eräiden tutkimusten mukaan foolihappo tehostaa tiettyjen masennuslääkkeiden vaikutusta. Uusi amerikkalainen tutkimus valottaa foolihapon ja omega-3-rasvahappojen vuorovaikutuksia.

Uusi tutkimus

Tutkimuksen taustalla ovat eläinkokeista saadut tiedot, joiden mukaan foolihapon saanti säätää dokosaheksaeenihapon (DHA:n) pitoisuutta kudoksissa. Esimerkiksi foolihapon anto rotille - vain pari viikkoa - lisää merkittävästi verihiutaleitten, punasolujen ja solunväliaineissa olevien fosfolipidien DHA:n pitoisuutta. Sitä vastoin rottien pitäminen foolihapon puutteessa vähentää kuudessa viikossa huomattavasti plasman ja verihiutaleiden DHA:ta. Ja mikä tärkeintä, ravitsemuksellinen foolihapon puute vähentää rottien hermoston DHA:n pitoisuutta. Kuten tiedetään DHA on välttämätöntä hermosolujen normaaleille toiminnoille, sillä DHA:sta syntyy dokosatrieenejä ja neuroprotektiini D1:tä.

Psykiatri Jopseph Hibbelnin työryhmän mukaan foolihappo säätää DHA-pitoisuutta myös ihmisellä. Näin olen foolihapon käyttö ravintolisänä lisää merkittävästi kudosten DHA-pitoisuutta. Tämän seikan selvittämiseksi tehtiin seuraava alustava tutkimus:

Aineisto käsitti 22 vihamielistä ja aggressiivista perheväkivaltaan syyllistynyttä miestä, iältään keskimäärin 38 vuotta, ja 15 tervettä verrokkia. Heidän punasoluistaan mitattiin rasvahappojen ja foolihapon pitoisuutta. Näytteet oli otettu vuonna 1996 ennen kuin Yhdysvalloissa alettiin lisätä foolihappoa jauhoihin. Lisäksi kaikille tehtiin sairaalassa rutiininomainen lääkäritarkastus tavanomaisine verikokeineen ja sydänfilmeineen (EKG). Kaikkien mahdollista masennusta testattiin Hamiltonin skaalalla ja vihamielisyyttä Buss Durkee Hostility -indeksillä ja heidän sosioekonominen tilansa arvioitiin.

Tulosten perusteella vihamielisillä miehillä oli merkittävästi pienemmät foolihapon ja omega-3-rasvahappojen (DHA:n ja EPAn) pitoisuudet punasoluissaan kuin verrokeilla. Foolihapin vähyys korreloi merkitsevästi DHA:n, mutta ei EPAn puutokseen. Havainnot eivät selity tutkittavien ruokailutavoilla, kirjoittavat tutkijat.

Biokemiallisia selityksiä

Entä kuinka foolihappo säätää kudosten DHA:n pitoisuutta? Tutkijat esitävät kaksi eri mahdollisuutta:

1. Foolihappo ehkäisee homokysteiinin kertymistä vereen kudoksiin ja samalla sen itsestään hapettuessa syntyvien myrkyllisten vapaiden radikaalien tuotantoa elimistössä. Myös DHA hapettuu helposti itsestään - jolloin siitä syntyy myrkyllisiä isoprostaaneja. Niinpä hapetusstressin väheneminen foolihapon ansiosta estää DHA:n tuhoutumista ja säästää sitä ja lisää sen pitoisuutta hermostossa. Tätä käsitystä tukee toinen, ADHD-lapsilla tehty tutkimus, jossa ilmeni, että omega-3-rasvahappojen hapettuminen on oireiden osasyynä.

2. Foolihappo tuottaa maksalle käyttöön metyyliryhmiä, jotka ovat välttämättömiä, jotta maksa voisi vapauttaa plasmaan DHA:ta. SAMe - jota syntyy kun foolihappo siirtää metyyliryhmän homokysteiiniin - on tärkeä metyyliryhmien luovuttaja (kuva alla).

Vasemmassa ympyrässä foolihappo (TFH) ottaa metyyliryhmän seriinistä (aminohaposta) muodostaen glysiiniä ja metyloi niillä homokysteiinin muodostaen metioniinia oikeanpuolisessa ympyrässä. Metioniini on SAMe:n esiaste. SAMe on metyyliryhmän luovuttaja. Metyyliryhmä on välttämätön hermosolujen normaleissa toiminnoissa. Huomaa, että entsyymireaktiot käyttävät B6- ja B12-vitamiineja. Me=metyyliryhmä, SAMe = S-adenosyylimetioniini, SAH = S-adenosyylihomokysteiini, R = mikä tahansa molekyyli, jonka SAMe voi metyloida.

SAMe siirtää metyyliryhmän fosfatidyylietanoliamiiniin (PE )tuottaen siten fosfokoliinia (PC). Reaktio lisää solukalvojen PC/PE-syhdetta , mikä puolestaan lisää kalvojen nestemäisyyttä (fluidity) ja parantaa niiden reseptoreiden toimintoja. Runsaasti alkoholia nauttivien ihmisten maksan SAMe vähenee, joten riittävä foolihapon läsnäolo on välttämätöntä fosfokoliniin muodostumiselle näissä ihmisissä. Foolihapon piilevä puute estää DHA:n vapautumista maksasta. Tätä oletusta tukee tässä tutkimuksessa havaittu aggessiivisten miesten foolihapon ja DHA:n puute.

Komorbiditeetti

Tutkijat korostavat, että useissa taudeissa vallitsee yhtaikaa sekä foolihapon että DHA:n puute: sydän- ja verisuonitaudeissa, masennuksessa, Alzheimerin taudissa, aivohalvauksessa ja rintasyövässä. Lisäksi näissä ja monissa muissakin sairauksissa foolihapon ja omega-3-rasvahappojen anto näyttää hillitsevän taudin kulkua ja parantavan potilaan ennustetta. Esimerkkejä ovat Crohnin tauti, reumataudit, mania ja vihamielisyys. Foolihappo ja kalaöljy alentavat kummatkin kohonnutta triglyseridiä sekä kokonais- ja LDL-kolesterolia. Tutkijat muistuttavat, että monet näistä taudeista ovat komorbideja, toisin sanoen niitä esiintyy yhtaikaa samassa henkilössä. Foolihappo on erinomainen "yleislääke" lähes kaikkeen. Tämä uusi tutkimus selittää myös aikaisempaa havaintoa, jonka mukaan foolihappo ehkäisee alkoholin haittavaikutuksia (mm. rintasyövän riskiä) etenkin naisilla.

Umhau JC, Dauphinais KM, Patel SH, Nahrwold DA, Hibbeln JR, Rawlings RR, George DT. The relationship between folate and docosahexaenoic acid in men. Eur J Clin Nutr. 2005 Nov 9; [Epub ahead of print] [Koko artikkelin voi tilata emaililla Bio-Vitasta]

Tohtori Tolosen kommentti

Suomalaisten foolihapon saanti on aivan liian vähäistä, ilmenee Kuopion yliopistossa julkaistusta väitöskirjasta. Foolihapon riittämättömän saannin myönsi jopa Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jarmo Virtamo Turun Lääketiedepäivllä 10.11.2005 (lue lisää). Vastaavasti suomalaisten miesten veren homokysteiini-pitoisuus on Euroopan korkein . Suomessakin saa nyt ostaa vapaasti tabletteja, joissa on 800 µg foolihappoa ja lisäksi B6- ja B12-vitamiineja. Foolihapon ja muiden vitamiinien vuorovaikutuksia voidaan tarkastella tässä kaaviossa.


800 µg/vrk foolihappoa alentaa homokysteiiniä
Homokysteiini - katsausartikkeli
Ajankohtainen foolihappo - katsausartikkeli