Suolitulehdus ja sydäntauti

Crohnin tauti ja haavainen paksusuolen tulehdus lisäävät merkitsevästi sepelvaltimotaudin riskiä, kertoo uusi amerikkalainen tutkimus. Suolitulehduksiin liittyy lisääntynyt veritulppataipumus ja valtimoiden endoteelikerroksen krooninen matala-asteinen tulehdus. Nämä uudet havainnot julkaistiin 8.3.2011 American Journal of Gastroenterologyssa ja ne puoltavat aspiriinin ja valtimoita suojaavien ravintolisien käyttöä tulehtuneen paksusuolen hoidossa.

"Suolitulehdus voi heikentää sydän- ja valtimoterveyttä useilla eri mekanismeilla", sanoo tutkimusta johtanut tohtori Daniel A. Sussman (University of Miami Miller School of Medicine in Florida). Hänen työryhmänsä analysoi 356 suolitulehduksesta kärsivän henkilön ja 712 kaltaistetun terveen verrokin terveystiedot yli neljän takautuvan seurantavuoden ajalta. Kummankin ryhmän keski-ikä oli 45 vuotta ja 48 % tutkituista oli miehiä. Crohnin tauti ja haavainen paksusuolentulehdus (colitis ulcerosa) olivat yhtä yleisesti edustettuina.

Potilaiden veren valkosolujen ja verihiutaleitten (trombosyyttien) määrä oli suurentunut ja potilailla oli useammin anemia kuin verrokeilla. Suolipotilailla oli verrokkeja vähemmän perinteisiä sepelvaltimotaudin riskitekijöitä, kuten kohonnut verenpaine, diabetes, veren rasvahäiriö (dyslipidiemia) ja lihavuus. Siitä huolimatta suolipotilailla esiintyi kaikissa ikäryhmissä lähes kolme kertaa useammin sepelvaltimotautia. Ero säilyi senkin jälkeen, kun perinteiset riskitekijät oli otettu huomioon. Crohnin tauti ja haavainen paksusuolen tulehdus lisäsivät yhtä lailla sydäntaudin riskiä.

Yarur AJ, Deshpande AR, Pechman DM, et al. Inflammatory Bowel Disease Is Associated With an Increased Incidence of Cardiovascular Events. Am J Gastroenterol advance online publication 8 March 2011; doi: 10.1038/ajg.2011.63

Tohtori Tolosen kommentti

Olen korostanut jo 30 vuotta, että kaikilla pitkäaikaisilla sairauksilla on useita yhteisiä syytekijöitä, kuten hapetusstressi, krooninen inflammaatio ja suurentunut homokysteiinin pitoisuus veressä. Niitä kaikkia tulee hoitaa. Valitettavasti Käypä hoito -ohjeet lähtevät usein siitä, että kutakin sairautta varten on oma erikoislääkärinsä, joka hoitaa vain oman spesialiteettinsa tautia. Nyt julkaistu tutkimus puoltaa tulehdusta ehkäisevien, vaimentavien ja sammuttavien ravintolisien käyttöä suolitulehduksen hoidossa. Niihin kuuluvat muiden muassa E-EPA, berberiini, D-vitamiini, karnosiini ja ubikinoni.