Teksasin yliopisto: E-EPAa syöpäpotilaille

Teksasin yliopisto on tutkinut pääasiassa EPA-rasvahappoa sisältävän etyyliesteröidyn kalaöljyn vaikutusta kemoterapiaa saavien syöpäpotilaiden terveyteen. Tulosten mukaan tällainen kalaöljy tehostaa kemoterapiaa ja suojaa sen aiheuttamalta väsymykseltä, ravitsemustilan heikkenemiseltä (malnutritiolta) ja lihaskadolta. Raportit julkaisee Yhdysvaltain Syöpäjärjestön tiedelehti Cancer. Samaan tulokseen on tullut jo aikaisemmin englantilainen syöpäbiologian professori Mike Tisdale, joka on osoittanut että E-EPA ehkäisee syöpäpotilaiden kakeksiaa. Hänkin suosittelee syöpäpotilaille E-EPAa 2 grammaa päivässä.

Teksasin ja Albertan yliopistojen yhteiseen tutkimukseen osallistui 46 keuhkosyöpäpotilasta, jotka saivat solusalpaajahoitoa (kemoterapiaa). EPA-rasvahappo paransi sen tehoa ja ehkäisi sen aiheuttamia haittavaikutuksia. Tulokset julkaistiin 28.2.2011 kahdessa eri raportissa syöpälääkäreiden arvostaman Cancer-lehden online-numerossa.

"Kalaöljy voi ehkäistä lihaskatoa pitkälle edenneessä syövässä. Löydös on lupaava, sillä tällä hetkellä ei ole tehokasta hoitoa syöpään liittyvään ravitsemustilan heikkenemiseen", sanoo tutkimuksessa mukana ollut tohtori Vera Mazurak (University of Alberta in Edmonton, Canada).

Potilailla oli mahdollisuus ottaa väkevöityä kalaöljyä joko neljänä gramman painoisena kapselina tai nestemäisenä (7,5 ml). Neljä kapselia sisälsi yhteensä 2,2 g EPAa ja 0,24 g DHA:ta. Nestemäinen kalaöljyannos sisälsi 2,2 g EPAa ja 0,5 g DHA:ta. Kalaöljylisä sisälsi siten EPAa ja DHA:ta noin 2,5 grammaa päivässä. Se oli hyvin siedettyä, eikä sivuvaikutuksia ilmennyt.

Kalaöljyä annettiin 15 potilaalle päivittäin 10 viikon ajan kemoterapian lisänä, koko solusalpaajahoidon ajan. Verrokkeina oli 31 kaltaistettua potilasta, jotka saivat vakiohoitoa (samaa kemoterapiaa) ilman kalaöljyä. Verrokit menettivät painostaan keskimäärin 2,3 kiloa, mikä johtui lihaskadosta. Lähes 70 % EPAa saaneista säilytti entisen lihasmassansa tai se jopa lisääntyi hiukan, kun sitä vastoin vain alle 30 % verrokeista säilytti lihasmassansa entisellään. Ryhmien välillä ei havaittu eroja rasvakudoksen määrässä, joten erot johtuivat lihaskadosta. Verikokeet osoittivat, että lihasmassa lisääntyi niillä EPAa saaneilla, joiden seerumin EPA-pitoisuus suureni eniten. Kalaöljy nosti plasman EPA-pitoisuuden keskimäärin 3,6-kertaiseksi (1 % -> 3,6 %).

Lihasten tilavuutta tutkittiin tietokonetomografialla (CT), joka antaa tarkan tuloksen. “Kalaöljyn tehoa lihaskadon ehkäisyssä on selvitetty monissa tutkimuksissa, mutta tietääksemme tämä on esimmäiinen, jossa CT:llä mitataan kalaöljynsuoraa vaikutusta luurankolihaksiin ja rasvakudokseen", tutkijat selivittävät.

Tutkijat päättelivät, että kalaöljyn (E-EPAn) anto on turvallinen ja tehokas keino lisätä kemoterapian tehoa ja ehkäistä syöpäpotilaiden malnutritiota ja voi parantaa selviämisen mahdollisuuksia. He huomauttavat, että kalaöljy voi olla hyödyksi myös muille ihmisryhmille, kuten ikääntyville, joilla myös on huomattava lihaskadon riski. Juuri ilmestyneen toisen tutkimuksen mukaan etyyliesteröity kalaöljy – joihin E-EPA kuuluu –  lisää lihasten proteiinisynteesiä ja ehkäisee etenkin ikääntyvien ihmisen lihaksiston surkastumista.

Tulos on merkittävä, sillä 65 % ei-pienisoluista keuhkosyöpää potevista potilaista ei saa apua ensiksi tarjotusta kemoterapiasta (first-line chemotherapy) ja yhden vuoden eloonjäämisluvut ovat pienet. Tämä on ensimmäinen tutkimus, joka osoittaa kalaöljyn parantavan elooonjäämisen todennäköisyyden kaksinkertaiseksi tässä taudissa.

Tieto tutkimuksesta on levinnyt laajalti muun muassa Nutraingredients.comin välityksellä. Toivottavasti se saavuttaa myös ne suomalaiset lääkärit ja Suomen Syöpäjärjestöt, jotka tähän asti ovat vastustaneet ravintolisiä ja huonontaneet siten syöpäpotilaiden ennustetta.

Englannissa Leedsin yliopistollisessa sairaalassa on tutkittu professori Mark Hullin johdolla monta vuotta puhdistetun ja väkevöidyn EPA-rasvahapon vaikutuksia paksu- ja peräsuolen syövissä. Tulosten mukaan EPA ehkäisee paksusuolen polyyppien kasvua ja niiden muuttumista syöväksi. EPAn (2 g/vrk) nauttiminen ennen maksametastaasien poistoleikkausta vähentää kuolleisuutta leikkauksen jälkeen (linkki alla). Asiaa tutkitaan edelleen uusissa kliinisissä III-vaiheen tutkimuksissa. Vuonna 2017 julkaistaneen The seAFOod Polyp Prevention trial , jossa myös verrataan 99-prosenttiseksi väkevöidyn EPA-rasvahapon ja lumeen vaikutusta suolistopolyyppien kasvuun.

Kalaöljy herkistää syöpäsoluja kemoterapialle ja parantaa siten potilaan ennustetta, osoittaa Milanon yliopiston syöpälääkäreiden ja farmakologien julkaisema seikkaperäinen kirjallisuuskatsaus, jonka voi lukea kokonaisuudessaan maksutta verkosta (Corsetto ym. 2017). Jokaisen syöpäpotilaan ja heitä hoitavien lääkäreiden ja muiden terveyshuollon ammattihenkilöiden tulisi perehtyä siihen.

EPA-rasvahappo parantaa paksu- ja peräsuolisyöpien ennustetta

Kalaöljyn edut paksusuolisyövässä

Kuva kertoo kalaöljyn eduista pakususuolisyövässä. Lähde: Lee JY, Sim TB, Lee JE, Na HK. Chemopreventive and Chemotherapeutic Effects of Fish Oil derived Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Colon Carcinogenesis. Review. Clinical Nutrition Research. 2017 Jul;6(3):147-160. doi: 10.7762/cnr.2017.6.3.147.

Väkevöity EPA-rasvahappo on monella tavalla hyödyllinen valmiste monen eri syöpätaudin lisähoitona (Pappalardo ym. 2015). Kanadassa tutkitaan nyt EPA:n vaikutusta radikaalileikatuilla eturauhassyöpäpotilailla (Guertin ym. 2018).

Pappalardo G, Almeida A, Ravasco P. Eicosapentaenoic acid in cancer improves body composition and modulates metabolism. Review. Nutrition. 2015 Apr;31(4):549-55. doi: 10.1016/j.nut.2014.12.002.
Guertin MH, Robitaille K, Pelletier JF, et al. Effects of concentrated long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation before radical prostatectomy on prostate cancer proliferation, inflammation, and quality of life: study protocol for a phase IIb, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. BMC Cancer. 2018 Jan 10;18(1):64. doi: 10.1186/s12885-017-3979-9. Free Full Text
Murphy RA, Mourtzakis M, Chu QSE, et al. Supplementation With Fish Oil Increases. First-Line Chemotherapy Efficacy in Patients With Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer. Cancer 2011 In print. Free Full Text
Murphy RA, Mourtzakis M, Chu QSC, et al. Nutritional intervention with fish oil provides a benefit over standard of care for weight and skeletal muscle mass in patients with nonsmall cell lung cancer receiving chemotherapy. Cancer 2011. American Cancer Society. Free Full Text

Cancer, Feb. 28, 2011, news release; Lona Sandon, dietitian and assistant professor, clinical nutrition, University of Texas Southwestern, Dallas.
Corsetto PA, Colombo I, Kopecka J, Rizzo AM, Riganti C. ω-3 Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids as Sensitizing Agents and Multidrug Resistance Revertants in Cancer Therapy. Review. International Journal of Molecular Science. 2017 Dec 20;18(12). pii: E2770. doi: 10.3390/ijms18122770. Free Full Text

Päivitys 1.12.2019

Myös DHA-rasvahappo estää ei-pienisoluisten keuhkosyöpäsolujen kasvua ja leviämistä, osoittaa uusi kiinalainen solututkimus. Tämä havainto on tärkeä, sillä ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (small cell lung cancer, NSCLC) on yleisimpiä syöpätauteja, eikä se reagoi kovin hyvin nykyisiin vakiohoitoihin. Ennestään tiedetään, että EPA- ja DHA-rasvahapot vaimentavat NSDLC:n kasvua ja metastasointia, mutta näiden rasvahappojen vaikutusmekanismeja tässä taudissa ei tunneta kovin hyvin. Tässä työssä kiinalaiset syöpätutkijat osoittivat, että DHA hillitsee NSDLC-solujen kasvua ja leviämistä metaboliittinsa RvD1:n avulla (Bai ym. 2019). Alla oleva kuva esittää EPAsta ja DHA:sta syntyvät aineenvaihduntatuotteet eli metaboliitit E- ja D-sarjan resolviinit, jotka estävät syövän kasvua.

Omega-3:n biokemiaa

EPAsta syntyy elimistössä Resolviini E1 -, E2 - ja E3 -nimisiä aineenvaihduntatuotteita (metaboliitteja), nanomolekyylejä ja DHA:sta vastaavasti Resolviini D1:tä, protektiineja ja maresiineja. Ne kaikki ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), joka myllertää kaisissa syöpätaudeissa..
Bai X, Shao J, Zhou S, et al. Inhibition of lung cancer growth and metastasis by DHA and its metabolite, RvD1, through miR-138-5p/FOXC1 pathway. Journal of  Experimenral and Clinical Cancer Research. 2019 Nov 29;38(1):479. doi: 10.1186/s13046-019-1478-3.