Sinkki auttaa ADHD-lapsilla

ADHD:tä potevilla lapsilla on usein piilevää sinkin puutetta. Sinkkilisän vaikutusta on tutkittu ADHD:ssä jonkin verran, mutta eri tutkimusten tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Yhtenä syynä on ollut liian pieni annostelu tai se, ettei sinkin kera ole annettu muita tehokkaita, yhteis- ja vuorovaikuttavia ravintolisiä, kuten rasvahappoja. Uusi amerikkalainen raportti puoltaa sinkkilisän antamista (30 mg päivässä), koska se vähentää synteettisen lääkityksen tarvetta.

Sinkin tehoa testattiin 52 ADHD-lapsen aineistossa. Ikähaarukka oli 6–14 vuotta. Lapset jaettiin kahteen kaltaistettuun ryhmään, joista toinen sai 13 viikkoa lumetta ja toinen sinkkiä glysinaatin muodossa. Se ei ärsytä vatsaa kuten sinkkisulfaatti.

Sinkkilisä, aina 30 mg:aan asti päivässä, oli hyvin siedettyä monoterapiana, jota annettiin 8 viikkoa. Sen jälkeen hoitoon lisättiin viideksi viikoksi d-amfetamiini (AMPH). Sinkkilisä – 30 mg mutta ei 15 mg päivässä – vähensi 37 % d-amfetamiinin tarvetta. Lisäksi objektiiviset neuropsykologiset testit puolsivat sinkkilisää, 15 mg kahdesti päivässä. Sivuvaikutuksia ei ilmennyt. Sinkkilisä ei vaikuttanut haitallisesti kuparipitoisuuksiin. Tulokset puoltavat ADHD:n ravintolisähoitoa (johon itse lisäisin välttämättömät rasvahapot, D-vitamiinin, karnosiinin ja fosfoseriinin).

Suomen terveyskaupoista saa yllämainittujen yhdistelmävalmisteita, joten tarvittavien ravintolisien määrä ei ole kovin suuri.

Arnold LE, Disilvestro RA, Bozzolo D, et al. Zinc for attention-deficit/hyperactivity disorder: placebo-controlled double-blind pilot trial alone and combined with amphetamine. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology.2011 Feb;21(1):1-19. Abstract