E-EPA ja LDL-kolesteroli

Kuopiolainen ravitsemusterapian professori, agronomi Ursula Schwab – joka ei ole koulutukseltaan lääkäri vaan agronomi – on levittänyt vuosikausia julkisuudessa virheellistä tietoa kalaöljystä väittämällä, että se muka olisi vaarallista terveydelle koska "se ei alenna kokonaiskolesterolia, vaan se voi jopa nostaa huonoa LDL-kolesterolia". Schwabin väitteet ovat tuulesta temmattuja, osoittavat suuret kliiniset tutkimukset (Ballantyne ym. 2012, Bays ym. 2012,Fares ym. 2014, Shaikh ym. 2014, Tatsuno ym. 2015, Mosca ym. 2016, Crandell 2016, Sherratt ja Mason 2018, Bhatt ym. 2019, Sezai ym. 2019, Miller ym. 2019, Chewcharat ym. 2020). Nolo juttu alan professorille!

Kalaöljyn sydäntä ja valtimoita suojaava vaikutus ei perustu kolesterolin alentamiseen, vaan pääosin seerumin kohoneiden triglyseridien alentamiseen ja kroonisen matala-asteisen tulehduksen (inflammaation) ehkäisyyn, vaimennukseen ja sammuttamiseen. EPA-rasvahappo kulkeutuu valtimoiden seinämiin ja niissä mahdollisesti oleviin plakkeihin, joissa se sammuttaa tulehdusta ja ehkäisee plakkien repeytymistä, osoittaa englantilaisten verisuonikirurgien ja immunologien tutkimus. Lisäksi kalaöljy alentaa veren triglyseridejä ja apolipoproteiineja, jotka voivat olla kolesterolia tärkeämpiä valtimotautien riskitekijöitä (Shaikh ym. 2014) etenkin tyypin 2 diabeetikoilla (O'Mahoney ym. 2018). EPA-rasvahaposta syntyy elimistössä myös endokannabinoideja. Endokannabinoidit ovat bioaktiivisia endogeenisia (sisäsyntyisiä) neuroinflammatorisia hermovälittäjäaineita, jotka vaikuttavat mielialaan serotoniinin välityksellä. Endokannabinoidit suojaavat hermostoa vaurioilta akuuteissa hermovaurioissa (aivovamma, halvaus, epilepsiakohtaus) ja kroonisissa hermoston rappeumasairauksissa (Alzheimerin, Parkinsonin ja Huntingtonin taudit, amyotrooppinen lateraaliskleroosi [ALS]) sekä masennuksessa ja mielialan vaihteluissa. Tämä uusi havainto selittää myös sitä, että E-EPA ehkäisee ja parantaa masennusta, joka vaivaa usein myös sydäninfarktin saaneita potilaita.Heitä ei pidä missään nimessä pelotella kalaöljyn vaarallisuudella.

Kalaöljy suojaa sydänpotilaita ennenaikaiselta kuolemalta, vahvistaa suuri saksalainen LURIC-tutkimus, jossa yli 3000 potilasta seurattiin kymmenen vuotta (Kleber ym. 2016). Klikkaa alla olevaan linkkkiin.
Saksalaistutkimus: omega-3t suojaavat sydankuolemalta

E-EPA- tutkimus sydänlääkäreiden ammattilehdessä

EPA:lla ja DHA:lla on erilaiset vaikutukset soluissa ja kudoksissa (ks kuva alla). DHA-rasvahappoa sisältävä kalaöljy voi suurentaa LDL-kolesterolin pitoisuutta seerumissa. Se johtuu kuitenkin vaarattoman suurimolekyylisen LDL:n lisääntymisestä – siis ei haitallisen pienen tiheän sd-LDL:n, joka on herkkä hapettumaan ja sokeristumaan.EPA-rasvahappo ei lisää solukalvon kolesterolia (kuvassa merkitty punaisella). Kaiken lisäksi EPA-rasvahappo on DHA:ta parempi antioksidantti. EPAn vaikutus on suuri ja pikä, DHA:n heikko ja lyhyt (noin 4 tuntia) (Sherratt ja mason 2018). Antioksidatiivinen vaikutus on tärkeä, sillä se ehkäisee kroonisen matala-asteosen tulehduksen (inflammaatioon) syntymistä valtimon seinämissä. Tulehdus puolestaan johtaa seinämän jäykistymiseen ja kovettumisen sekä verenkierron vaikeutumiseen. Puhas väkevöity EPA (E-EPA) ehkäisee näitä patologisia mutoksia.

EPA antioksidanttina

Kuva. EPA-rasvahappo kulkeutuu versestä solujen kalvoille, jossa se pysäyttää rasvojen hapetusreaktion (lipidiperoksidaation) ja poistaa kolesterolihiukkasia. Solukalvo elpyy ja nuortuu. Lähde: (Mason ja Jabob 2015).

EPA vs DHA solukalvolla

Vain DHA:ta sisältävä kalaöljy voi suurentaa kolesterolin määrää solukalvoilla (cholesterol christallinen domain), mutta tämä lisääntyvä kolesteroli on täysin vaaratonta. Lähde: Mason RP, Jacob RF, Shrivastava S, Sherratt SC, Chattopadhyay A. Eicosapentaenoic acid reduces membrane fluidity, inhibits cholesterol domain formation, and normalizes bilayer width in atherosclerotic-like model membranes. Biochimica et Biophysica Acta. 2016 Oct 5;1858(12):3131-3140. doi: 10.1016/j.bbamem.2016.10.002.

Amerikkalaisessa  COMPARED-vertailututkimuksessa puhdas DHA suurensi miehillä LDL:ää keskimäärin 6,9 ± 1,8 %, mutta ei naisilla. Sitä vastoin puhdas EPA suurensi LDL:ää keskimäärin vain 2,2 % ± 1,6 %. Muissa tutkimuksissa (esim. MARINE ja ANCHOR) E-EPA ei suurentanut lainkaan LDL-pitoisuutta, vaan pienensi sitä sekä triglyseridejä ja ApoB:tä. Asiasta on paljon pätevää tieteellistä näyttöä, jota Schwab, kliinisen ravitsemustieteen professori Jussi Pihjalamäki ja heitä haastattelevat toimittajat eivät näytä tuntevan.

Kliininen tapausselostus osoittaa E-EPAn ylivoimaisuuden E-EPA+E-DHA-yhdistelmään nähden rosuvastatiinia ja niasiinia saavalla 55-vuotiaalla ylipainoisella naispotilaalla. Häntä oli lääkitty 14 vuotta ennen E-EPA-hoitoa (Crandell 2016). Ks. kuva alla.

E-EPA korjaa veren rasvoja

Grafiikka: Naispotilaan veren rasva-arvot korjaantuivat merkitsevästi 1 (siniset pylväät) ja 2 vuodessa(vihreät pylväät) sen jälkeen kun E-EPA+E-DHA vaihdettiin pelkkään E-EPAan (4 g/vrk). Huomaa, että "hyvä" HDL-kolesteroli lisääntyi, muut kolesterolit ja triglyseridit vähenivät (Crandell 2016). TGs=triglyseridit, TC=kokonaiskolesteroli.

Vielä tärkeämpää oli ehkä se, että potilaan pieni tiheä LDL-kolesteroli (sdLDL) aleni merkitsevästi. sdLDL on hanakka takertumaan valtimoiden seinämään, jossa se muodostaa plakkia (ei tavallinen hapettumaton LDL). Ks. kuva alla.E-EPA_sd-LDL

Crandell JR. Switching from EPA + DHA (Omega-3-acid Ethyl Esters) to High-Purity EPA (Icosapent Ethyl) in a Statin-Treated Patient with Persistent Dyslipidemia and High Cardiovascular Risk: A Case Study. Clin Med Insights Cardiol. 2016 Jul 21;10:123-8. doi: 10.4137/CMC.S38123. eCollection 2016. Free Full Text

Irlantilainen kliininen tutkimus MARINE osoittaa, ettei E-EPA-kalaöljy nosta kokonais-LDL:ää eikä edes suurimolekyylistä LDL-kolesterolia, kuten DHA:ta sisältävät kalaöljyt yleensä tekevät. Tutkimuksessa annettiin noin 1000 koehenkilölle lumetta tai 96-prosenttista E-EPAa kahtena eri päiväannoksena, 2 tai 4 grammaa päivässä. Noin sata koehenkilöä sai E-EPAa vuoden päivät. Seerumin kokonais-LDL ei lisääntynyt merkitsevästi kummallakaan annoksella. Sitä vastoin seerumin "hyvä" HDL-kolesteroli lisääntyi ja triglyseridit vähenivät merkitsevästi. Triglyt vähenivät keskimäärin 18 % 4 g:n ja 8 % 2 g:n annoksella. Suurimmat triglyseridilukemat pienenivät lähes puoleen.

Veren rasvaprofiili parani muutoinkin merkitsevästi: apolipoproteiini B eli Apo B, Lp-PLA2 (Lipoproteiini-fosfolipaasi A2), VLDL- ja kokonaiskolesteroli vähenivät merkitsevästi. Apo B on herkkä, jopa LDL-kolesterolia parempi sydän- ja valtimotaudin osoitin. Lp-PLA2 on veressä kiertävä ja valtimoplakkiin kertyvä entsyymi, joka pahentaa valtimoiden jäykistymistä ja kovettumista. E-EPA-hoidon vaikutukset ovat erityisen rohkaisevia, sillä millään muulla triglyseridihoidolla ei ole julkaistu vastaavia tuloksia.

E-EPA oli hyvin siedettyä. Sen turvallisuusprofiili oli lumeen kaltainen ja parempi kuin muiden triglyseridihoitojen. MARINE-tutkimuksen julkaisi arvostettu sydänlääkäreiden ammattilehti American Journal of Cardiology (2011). Kuva näyttää kuinka tehokasta E-EPA on triglyseridien ja LDL-kolesterolin alentamisessa.

E-EPA korjaa veren rasvahäiriötä

Lue lisää tutkimuksesta suomeksi

E-EPA korjaa naisten veren rasvahäiriöitä

Subanalyysi MARINE-tutkimukseen osallistuneiden naisten (n=76) veren rasvojen pitoisuuksien alenemisesta E-EPAlla (4 g/vrk). ANCHOR ja MARINE tukevat toisiaan. Lähde: Mosca ym. 2016. Tutkimukset osoittavat kiistatta, ettei E-EPA-kalaöljy suinkaan suurenna, vaan pienentää seerumin LDL-kolesterolin pitoisuutta (samoin kuin triglyseridejä [TG], non-HDL- ja VLDL-kolesteroleja ja ApoB:tä).

ANCHOR-tutkimuksesta julkaistu uusi post-hoc-analyysi osoittaa, kuinka hyvin E-EPA (4 g/vrk) korjaa veren rasvaprofiilia 12 viikossa (Miller ym. 2019), ANCHOR-tutkimukseen osallistui 702 potilasta, joiden seerumin triglyseridit ja kolesterolit olivat koholla ja joille oli suuren sydäntautiriskin vuoksi määrätty statiinilääkitys. Kaikille oli määrätty vakio ruokavalio. E-EPA alensi kohonneita triglyseridejä keskimääärin 20 prosentilla. LDL-kolesteroli ei lisääntynyt, vaan väheni 5 %. Tutkimus tehtiin Yhdysvalloissa ja Hollannissa amerikkalaisen Baylor College of Medicinen professori Christie E. Ballantynen johdolla.

E-EPA korjaa veren rasvahäiriöitä

Apo B = apolipoprotein B; Apo C-III = apolipoprotein C-III; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol; hsCRP = high-sensitivity C-reactive protein; ICAM-1 = intercellular adhesion molecule-1; IL-6 = interleukin-6; ITT = intent-to-treat; LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol; Lp-PLA2 = lipoprotein-associated phospholipase A2; non-HDL-C = non–high-density lipoprotein cholesterol; ox-LDL = oxidized low-density lipoprotein; RLP-C = remnant lipoprotein cholesterol; TC = total cholesterol; TG = triglycerides; VLDL-C = very low-density lipoprotein cholesterol; VLDL-TG = very low-density lipoprotein triglycerides.

Kanadalais-amerikkalainen kliininen tutkimus vahvistaa, ettei EPA-painotteinen kalaöljy suurenna merkittävästi LDL-pitoisuutta. Sitä vastoin se parantaa veren rasvaprofiilia ja voi siten vähentää sepelvaltimotaudin riskiä (Shaik ym. 2014).

Iranilainen klininen kaksoissokkotutkimus osoittaa, ettei kalaöljy (päiväannos sisälsi 1200 mg omega-3:a, 480 mg DHA:ta + 720 mg EPAa) suurenna LDL-kolesterolin määrää veressä, vaan päin vastoin vähentää sitä (Jafari Salem ym. 2017).

Etyyliesteröity kalaöljy suurentaa merkitsevästi pienten tiheyden sd-LDL-kolesterolihiukkasten kokoa ja alentaa veren lipoproteiineja ja apolipoproteiineja, Toisin sanoen, veren rasvaprofiili paranee merkitsevästi, mikä vähentää valtimonkovettumataudin riskiä, päättelevät Osakan yliopiston kardiologit (Masuda ym 2019).

Alla oleva kuva kertoo, kuink eri tavoin EPA ja DHA vaikuttavat seerumin rasvoihin.

EPA, DHA ja seerumin rasvat

Lähde: Yanai ym. 2018.

Kymmenen satunnaistetun kliinisen kaksoissokkotutkimuksn meta-analyysi osoittaa, että runsas kalaöljyn omega-3-rasvahappojen nauttiminen ravintolisänä vähentää diabeetikkojen valkuaisen erittymistä virtsaan (proteinuriaa). Kalaöljyä pitää kuitenkin nauttia päivittäin pitkään, vähintään 24 viikkoa, jotta vaikutus tulee esille. Mitään haittavaikutuksia ei ilmennyt HbA1c:ssä, kokonais- tai LDL-kolesterolissa (Chewcharat ym. 2020).

Ursula Schwabin väitteet kalaöljyn haitallisuudesta ovat tuulesta temmattuja ja osoittavat, ettei hän ole perehtynyt E-EPA:lla ja muilla kalaöljyillä tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin tai sitten hän ei halua puhua ja kirjoittaa niistä totuudenmukaisesti asennevammansa vuoksi. Uudet tutkimukset ja katsaukset tyrmäävät täysin Schwabin mediassa toitottamat väitteet. Professorin olisi kuulunut vaieta asioista, joita hän ei tunne, eikä aktiivisesti antaa lausuntoja, joita nyt joutuu katukaan.

Uutta tietoa kalaöljystä ja kolesterolista

FDA myönsi 13.12.2019 E-EPAlle virallisen käyttöindikaation sydän- ja verisuonitautien riskin vähentämiseen statiinien lisähoitona.

Chewcharat A, Chewcharat P, Rutirapong A, Papatheodorou S. The effects of omega-3 fatty acids on diabetic nephropathy: A meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2020;15(2):e0228315. Published 2020 Feb 11. doi:10.1371/journal.pone.0228315. Free Access
Masuda D, Miyata Y, Matsui S, Yamashita S. Omega-3 fatty acid ethyl esters improve low-density lipoprotein subclasses without increasing low-density lipoprotein-cholesterol levels: A phase 4, randomized study [published online ahead of print, 2019 Nov 19]. Atherosclerosis. 2019;292:163–170. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2019.11.014 Free Full Text pdf
Miller M, Ballantyne CM, Bays HE, et al. Effects of Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester) on Atherogenic Lipid/Lipoprotein, Apolipoprotein, and Inflammatory Parameters in Patients With Elevated High-Sensitivity C-Reactive Protein (from the ANCHOR Study). American Journal of Cardiology. 2019 Jun 6. pii: S0002-9149(19)30637-X. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.05.057. Full Free Text pdf
O'Mahoney LL, Matu J, Price OJ,  et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids favourably modulate cardiometabolic biomarkers in type 2 diabetes: a meta-analysis and meta-regression of randomized controlled trials. Review. Cardiovascular Diabetology. 2018 Jul 7;17(1):98. doi: 10.1186/s12933-018-0740-x. Free Full Text pdf
Sherratt SCR, Mason RP. Eicosapentaenoic acid inhibits oxidation of high density lipoprotein particles in a manner distinct from docosahexaenoic acid. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2018 Jan 10. pii: S0006-291X(18)30068-8. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.01.062. Free Full Text pdf
Jafari Salim S, Alizadeh S, Djalali M, et al. Effect of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Supplementation on Body Composition and Circulating Levels of Follistatin-Like 1 in Males With Coronary Artery Disease: A Randomized Double-Blind Clinical Trial. American Journal of Mens Health. 2017 Aug 1:1557988317720581. doi: 10.1177/1557988317720581. Free Full Text
Mosca L, Ballantyne CM, Bays HE, et al. Usefulness of Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester) in Women to Lower Triglyceride Levels (Results from the MARINE and ANCHOR Trials). American Journal of Cardiology. 2017 Feb 1;119(3):397-403.. doi: 10.1016/j.amjcard.2016.10.027. Full Free Text.
Mason RP, Jacob RF. Eicosapentaenoic acid inhibits glucose-induced membrane cholesterol crystalline domain formation through a potent antioxidant mechanism Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes. 2015; 1848(2), 502-509 https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2014.10.016 Free Full Text
Fares H, Lavie CJ, DiNicolantonio JJ,et al. Icosapent ethyl for the treatment of severe hypertriglyceridemia. Therapeutics and Clinical Risk Management. 2014 Jun 24;10:485-92. doi: 10.2147/TCRM.S36983. eCollection 2014.
Shaikh NA, Yantha J, Shaikh S, et al. Efficacy of a unique omega-3 formulation on the correction of nutritional deficiency and its effects on cardiovascular disease risk factors in a randomized controlled VASCAZEN® REVEAL Trial. Molecular and Cellular Biochemistry. 2014 Sep 4. Full Free Text pdf
Tatsuno I, Kudou K, Kagawa T. Effect of TAK-085 on Low-density Lipoprotein Particle Size in Patients with Hypertriglyceridemia: A Double-blind Randomized Clinical Study. Cardiovascular Therapeutics. 2015 Jul 29. doi: 10.1111/1755-5922.12146. [Epub ahead of print]
Kleber ME, Delgado GE, Lorkowski S, März W, von Schacky C. Omega-3 fatty acids and mortality in patients referred for coronary angiography. The Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health Study. Atherosclerosis. 2016 Jul 1. pii: S0021-9150(16)30294-5. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.06.049.
Ballantyne CM, Bays HE, Kastelein JJ, et al. Efficacy and Safety of Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester (AMR101) Therapy in Statin-Treated Patients With Persistent High Triglycerides (from the ANCHOR Study). American Journal of Cardiology. 2012;110:7 884–992. Abstract
Bays HE, Braeckman RA, Ballantyne CM, et al. Icosapent ethyl, a pure EPA omega-3 fatty acid: Effects on lipoprotein particle concentration and size in patients with very high triglyceride levels (the MARINE study). Journal of Clinical Lipidology 2012 Nov;6(6):565-72. doi: 10.1016/j.jacl.2012.07.001.

Current Opinion on Clinical Nutrition and Metabolic Care -lehden pääkirjoitus uusista omega-3-tutkimuksista kardiologiassa
Jia X, Kohli P, Virani SS. Omega-3 Fatty Acid and Cardiovascular Outcomes: Insights From Recent Clinical Trials. Review. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 10;21(1):1. doi: 10.1007/s11883-019-0763-0.
Preston Mason R. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 12;21(1):2. doi: 10.1007/s11883-019-0762-1. Free Full Text

Sezai A, Unosawa S, Taoka M, et al. Long-Term Comparison of Ethyl Icosapentate vs. Omega-3-Acid Ethyl in Patients With Cardiovascular Disease and Hypertriglyceridemia (DEFAT Trial). Circulation Journal. 2019 Apr 19. doi: 10.1253/circj.CJ-18-0764. Free Full Text, pdf