Lasten ylipaino, insuliiniresistenssi ja omega-3-indeksi

Lasten omega-3-indeksi korreloi käänteisesti lihavuuteen ja insuliiniresistenssiin, osoittaa uusi australialaisen Newcastlen yliopiston tutkimus. Se puoltaa kalaöljyn antamista lapsille, etenkin ylipainoisille lapsille. Se vähentää heidän riskiään sairastua myöhemmin elämässään diabetekseen, sydäntautiin ja masennukseen.

Viimeaikaiset aikuisten tutkimukset ovat osoittaneet, että ylipainoisilla, insuliiniresistenteillä ja diabeettisilla aikuisilla on monesti liian pieni omega-3-indeksi (alle 4 %), joka heikentää heidän terveydentilaansa. Asiaa ei ole tutkittu lapsilla ennen tätä raporttia.

Tässä työssä tutkittiin 5–12-vuotiaita lapsia, jotka luokiteltiin joko yli- tai normaalipainoisiksi BMI z-scoren perusteella. Heidän ruokatapojaan tutkittiin 135-kohtaisella lomakkeella. Lisäksi heistä mitatttiin punasolujen kalvon rasvahapot, joista laskettiin omega-3-indeksi (EPAn ja DHA:n prosentuaalinen osuus kaikista rasvahapoista).

Omega-3-indeksi lasketaan punasolun kalvon kaikista rasvahapoista

Omega-3-indeksi lasketaan punasolun kalvon kaikista rasvahapoista. Tässä esimerkissä 64 rasvahaposta vain 3 on omega-3:a (punaiset), joten omega-3-indeksi = 4 %.

Lihavien lasten rasvahappokoostumus poikkesi normaalipainoisista, vaikka ravintorasvojen saannissa ei havaittu eroja. Kolmasosalla lihavista ja 17 prosentilla normaalipainoisista lapsista omega-3-indeksi oli alle 4,0 %, mikä merkitsee suurta riskiä tulevalle terveydelle. Vastaavasti kohtalaisen hyvä omega-3-indeksi (6,0–8,0 %) oli 13 prosentilla lihavista ja 25 prosentilla normaalipainoisista lapsista. Omega-3-indeksi korreloi käänteisesti paastoinsuliiniin ja HOMA:an. Molempien suureneminen viittaa insuliiniresistenssiin. Toisin sanoen liian pieni omega-3-indeksi ennustaa insuliiniresistenssiä ja mahdollista diabetesta.

Tulokset korostavat omega-3-indeksin tärkeää merkitystä lapsen tulevien pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyssä. Raportti tukee tuoretta tanskalaistutkimusta, jonka mukaan ylipainoisten teini-ikäisten tulisi nauttia ruoan lisänä kalaöljyä. Vastikään on osoitettu, että kalaöljy aktivoi diabetesta ehkäiseviä geenejä. Uuden norjalaistutkimuksen mukaan yhden prosenttiyksikön nousu omega-3-indeksissä vähentää kammiovärinän riskin alle puoleen sydäninfarktin saaneilla potilailla (Aarsetoey ym. 2011). Kammiovärinä on hengenvaarallinen tila, jota siis kalaöljy ehkäisee.

Käytännössä tutkimukset merkitsevät sitä, että etenkin ylipainoisten lasten ja teini-ikäisten sekä sydäntauteja sairastavien aikuisten kannattaa nauttia säännöllisesti kalaöljyä.

Burrows T, Collins CE, Garg ML. Omega-3 index, obesity and insulin resistance in children. Int J Pediatr Obes. 2011 Jan 12. Epub ahead of print

Aarsetoey H, Aarsetoey R, Lindner T, et al. Low Levels of the Omega-3 Index are Associated with Sudden Cardiac Arrest and Remain Stable in Survivors in the Subacute Phase. Lipids. 2011 Jan 14. [Epub ahead of print]