Stimulanteilla pitkäaikaisia vaikutuksia aivoissa

Ylivilkkaita lapsia lääkitään Suomessakin yhä yleisemmin amfetamiinijohdannaisilla. Niiden vaikutukset aivoissa jatkuvat pitkään lääkkeen käytön loputtuakin.

Lääketeollisuus on saanut Suomessakin lastenpsykiatrit ja -neurologit suosittelemaan jopa julkisuudessa (HS 5.3.2003) amfetamiinijohdannaisten määräämistä rauhoittamaan vilkkaita lapsia. Yleisimmin käytetty stimulattilääke on nimeltään Ritalin, jonka käyttö on moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa lääkkeen käyttö on riistäytynyt käsistä. Lapset ja nuoret myyvät sitä huumeeksi muille.

Ritalinin puolesta puhuvat lääkärit väittävät sen olevan täysyin turvallista. Kanadalaiset tutkijat raportoivat pari vuotta sitten, että Ritalin aiheuttaa aivoissa kokaiinin ja amfetamiinin kaltaisia pysyviä muutoksia. Uusi Harvardin yliopiston tutkimus vahvistaa näitä havaintoja. Niiden mukaan biokemialliset muutokset aivoissa jatkuvat kauan lääkkeen lopettamisen jälkeenkin. Tutkimus julkaistiin maaliskuun Archives of General Psychiatry -lehdessä.

"Vaikutusta on havaittavissa vielä vuoden kuluttua käytön loputtua", sanoo tutkimusta johtanut tohtori Rosemary Toomey (Harvard Medical School, Boston). Tutkimukseen osallistui 50 paria aikuisia kaksosia. Kunkin parin toinen kaksonen oli käyttänyt kokaiinia tai amfetamiineja, mutta oli lopettanut sen käytön vähintää vuotta ennen tutkimuksen alkua. Toinen kunkin kaksosparin jäsenistä ei ollut milloinkaan käyttnyt huumeita. Kaikille tehtiin suuri joukko psykologisia testejä.

Huumeita käyttäneiden testitulokset olivat kauttaaltaan heikompia kuin verrokkien, joskin kaikkien tulokset mahtuivat normaalirajojen sisälle. Erityisesti eroja ilmeni keskittymiskykyä ja motoorisia taitoja mittavissa testeissä. Tutkimus osoitti kuitenkin sen, että stimualltien vaikutus jatkuu pitempään kuin tähän asti on uskottu.

Erikoista oli, että stimulantteja käyytänneet saivat verrokkeja paremmat arvot yhdessä tietyssä testissä, joka mittaa visuaalista valppautta "visual vigilance" eli kykyä keskittyä johonkin tiettyyn tehtävään pitkän aikaa. Tutkijat aprikoivat, että kokaiinin käyttäjät kehittävät itselleen kyvyn kompensoida keskittymiskyvyn puutetta.

Useat aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että stimulanteista luopuvilla ihmisillä ilmenee useiden kuukausien ajan ongelmia muistissa, lkeskittymiskyvyssä ja muissa henkisissä toiminoissa, huomauttavat tutkijat.

Toomey R, Lyons MJ, Eisen SA, et al. A twin study of the neuropsychological consequences of stimulant abuse. Arch Gen Psychiatry. 2003;60(3):303-10. [PubMed]

Ritalin on "leikkikentän uusi vaara"
Karnosiini suojaa aivoja huumeiden haitoilta
Tri Tolosen katsausartikkeli ADHD:n ravitsemushoidosta
Stimulanttilääkkeet