E-EPA sydämen ja valtimoiden suojana

Kalaöljyssä on kaksi tärkeää omega-3-rasvahappoa, EPA ja DHA. Niiden merkitystä ja keskinäistä paremmuutta tutkitaan vilkkaasti eri puolilla. Japanissa kehitettiin 1980-luvulla puhdas EPAn etyyliesteri - E-EPA tai EPA-E, kuten sitä Japanissa kutsutaan. Sillä tehtiin maailman suurin kalaöljytutkimus JELIS, johon osallistui yli 18600 henkilöä lähes 5 vuotta. Nyt aineistosta on julkaistu uutta tietoa. Sen perusteella EPA-rasvahappo suojaa sydäntä ja valtimoita paremmin kuin DHA-rasvahappo.

Maailman suurin kalaöljytutkimus, Japan EPA Lipid Intervention Study (JELIS) julkaistiin Lancetissa 31.3.2007. Kyseessä oli ensimmäinen etenevä satunnaistettu kliininen tutkimus, joka osoitti puhtaan EPA-rasvahapon (E-EPAn) ehkäisevän sepelvaltimotauteja ja sydänkohtauksia. JELIS sai osakseen valtavan huomion, ja se mullisti sydän- ja muiden lääkäreiden käsitykset kalaöljyn omega-3-rasvahappojen merkityksestä sydämen suojauksessa. (Kaksi kala-ateriaa viikossa riittää -myyttikin siinä romuttui.) JELIS myötävaikutti vahvasti siihen, että kalaöljy lisättiin Suomessa ja muissa EU-maissa valtimotautien ja veren rasvahäiriöiden Käypä hoito -suosituksiin vuonna 2009.

JELIS-tutkimuksesta julkaistiin nyt lisäanalyysi Japan Arteriosclerosis Societyn lehdessä Journal of Atherosclerosis and Thrombosis. Raportin mukaan nimenomaan EPA – ei DHA – on tehokasta sydän- ja valtimotautien ehkäisyssä ja hoidossa. Tämä on vastoin sydän- ja monien muidenkin lääkäreiden ja maallikoiden yleistä käsitystä. Jos japanilaiset kardiologit ovat oikeassa, DHA saattaa olla vain viaton sivustakatsoja, ei vaikuttava aine. Tämä näkemys ei kumoa sitä tosiasiaa, että myös E-EPA + E-DHA -yhdistelmä ehkäisee sydäntauteja ja -kuolemia, mutta tämä vaikutus saattaa perustua pelkästään E-EPAan. Alla on linkki lontoolaisen sydänprofessorin Martin R. Cowien kirjoitukseen sydänlääkäreiden lehdessä.

Sydänpotilaan kalaöljyhoito

JELIS-analyysissa tarkastellaan plasman eri rasvahappojen merkitystä sydäntapahtumiin JELIS-aineistossa. Analyysi käsittää 15 534 henkilöä, joista tutkittiin äkilliset sydänkuolemat, kliiniset ei-fataalit sydänkohtaukset, epävakaa angina pectoris, sepelvaltimoiden pallolaajennukset ja ohitusleikkaukset ja niiden suhteet plasman rasvahappoihin.

E-EPAa saaneiden henkilöiden seerumin EPA-pitoisuus suureni, mutta ei DHA-pitoisuus. Muiden rasvahappojen pitoisuudet vähenivät hiukan. Mitä enemmän EPA lisääntyi, sitä vähemmän ilmeni sydäntapahtumia. DHA ja muut rasvahapot eivät korreloineet niihin merkitsevästi.

EPAlla ja DHA:lla näyttäisi olevan erilainen vaikutus sepelvaltimoissa. Vastoin yleistä käsitystä DHA-rasvahapolla ei siis olisikaan valtimotaudeilta suojaavaa vaikutusta kuten EPAlla on, arvelevat japanilaistutkijat. Mitä enemmän seerumin EPA-pitoisuus suureni ja vastaavasti AA/EPA-suhde (omega-6/omega-3-suhde) pieneni, sitä vähemmän koehenkilöt sairastuivat sepelvaltimotautiin ja uuteen aivohalvaukseen. Tutkijat pitävätkin AA/EPA-suhdetta (tai EPA/AA-suhdetta, kuten he asian ilmaisevat) merkittävänä sydäntautiriskin osoittimena.

E-EPAn valtimoita suojaava vaikutus ei perustu kolesterolin, vaan triglyseridien vähentämiseen ja sen lisäksi hiljaisen kroonisen tulehduksen (inflammaation) ehkäisyyn, vaimennukseen ja sammuttamiseen. Lisäksi E-EPA ehkäisee rytmihäiriöitä, verihiutaleitten kokkaroitumista (veritulppia), lisää valtimoiden kimmoisuutta ja veressä kiertävän adiponektiinin määrää sekä stabilisoi valtimoiden seinämien plakkeja. [Noin 70 % infarkteista johtuu revenneistä plakeista.] Toinenkin uusi artikkeli vahvistaa tämän asian (Zanpelas 2010). Raportit puoltavat vahvasti nimenomaan E-EPAn käyttöä sydämen ja valtimoiden suojana. JELIS-hankkeessa E-EPAn päiväannos oli 1800 mg, vaikka japanilaiset syövät 5–6 kertaa enemmän kalaa kuin eurooppalaiset ja amerikkalaiset. Vertailun vuoksi: Suomalaiset saavat ravinnostaan omega-3-rasvahappoja alle 100 mg päivässä. Niistä 80 % tulee rypsiöljystä ja vain 20 % kalasta.

Itakura H, Yokoyama M, Matsuzaki M, et al. Relationships between Plasma Fatty Acid Composition and Coronary Artery Disease. The Japan EPA Lipid Intervention Study (JELIS). J Atheroscler Thromb. Epub ahead of print] 2010 Nov 17. Free Full Text pdf

Zampelas A. Eicosapentaenoic acid (EPA) from highly concentrated n-3 fatty acid ethyl esters is incorporated into advanced atherosclerotic plaques and higher plaque EPA is associated with decreased plaque inflammation and increased stability. Atherosclerosis. 2010 Sep;212(1):34-5. Epub 2010 Jul 1

Seerumin omega-6/omega-3-suhde ja sydäntaudin riski
Kasvi- ja kalaöljyn omega-3:n erot