D-vitamiinin puute lisää sydänkuolemia

D-vitamiinin piilevä puute lisää sydänpotilaiden kuolemia, osoittaa jälleen uusi tutkimus, tällä kertaa Hollannista. Tutkimus vahvistaa aikaisemmin julkaistuja tietoja, joiden mukaan D-vitamiinin puute on yleistä 40. leveyspiirin pohjoispuolella. Puute liittyy useimpiin kansantauteihin.

Groningenin yliopistosairaalan tutkimus viittaa siihen, että D-vitamiinin puute liittyy sydämen toimintaa säätävän reniini-angiotensiini-järjestelmän (engl. Renin Angiotensin System, RAS) toimintahäiriöön ja tulehdussytokiinien lisääntymiseen. "D-vitamiinin vähäinen pitoisuus veressä on ennusmerkki, joka kertoo sydänpotilaan kuoleman riskistä", sanoo tutkimusta johtanut tohtori Licette Liu.

Tämä on ensimmäinen laaja sairaalaan otettujen sydänpotilaiden tutkimus, jossa D-vitamiinin merkitystä on selvitetty ja samalla on tutkittu sen yhteyttä plasman reniinin aktiivisuuteen ja sytokiineihin. Veriplasman D-vitamiini määritettiin 548 sydämen vajaatoimintaa potevalta henkilöltä. Mitä pienempi pitoisuus oli, sitä suurempi oli kuoleman riski ja riski joutua uudelleen sairaalaan. D-vitamiinin pitoisuus korreloi plasman reniinin aktiivisuuteen ja C-reaktiiviseen proteiiniin (CRP). Nämä korrelaatiot osoittavat, että D-vitamiinin puute heikentää RAS-aktivitettia ja lisää tulehdussytokiinejä, tulkitsevat tutkijat.

Tutkimus auttaa ymmärtämään entistä paremmin sydäntaudin patofysiologiaa”, sanoo Liu. Hän neuvoo sydänpotilaita huolehtimaan riittävästä D-vitamiinin saannista ravintolisien avulla.

Tieteellinen näyttö vahvistuu

Harvardin yliopiston tutkimus osoitti aikaisemmin tänä vuonna, että D-vitamiinin puute aktivoi ihmisen RAS-järjestelmää, jolloin verisuonitautien riski kasvaa. Toisessa amerikkalaisessa hankkeessa tutkitaan parhaillaan, kuinka D-vitamiinin puute vaikuttaa RAS:iin. Elokuun lopulla Tukholmassa pidetyssä Euroopan sydänlääkäreiden kongressissa (European Society of Cardiology, ESC) esitettiin niin ikään tutkimuksia, joiden mukaan D-vitamiinin puute lisää sydänkuolleisuutta.

Viime vuonna Clinical Endocrinology -lehti raportoi, että veren pieni D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) liittyi suurentuneeseen sydän- ja kokonaiskuoleman riskiin. Aineistona oli 614 henkilöä, joista 51 kuoli kuuden seurantavuoden aikana. Kaksikymmentä kuolemaa johtui sydän- ja verisuonitaudista. Kuoleman riski oli suurin ihmisillä, joiden S-D-25 oli alle 76,5 nmol/l (suomalaisilla on keskimäärin 35 nmol/l ilman D-vitamiinilisää).

Maailmankuulussa Johns Hopkinsin sairaalassa mitattiin S-D-25 714 kotonaan asuvalta naiselta, iältään 70-79 vuotta. Tässä tohtori Richard Semban aineistossa havaittiin yhteys pienen S-D-25:n ja kuolleisuuden välillä. Tulokset julkaistiin Nutrition Research -lehdessä. Raportin mukaan D-vitamiinin puute lisää tulehdusta (inflammaatiota) elimistössä, jolloin kuoleman riski suurenee.

D-vitamiinin piilevä puute haittaa ainakin 229 geenin toimintaa, mikä lisää luukadon, lihasten heikkenemisen, yleisten syöpien, diabeteksen ja muiden autoimmuunitautien ja infektioiden riskiä, ilmeni Oxfordin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa.

Saksalainen D-vitamiinitutkija Armin Zittermann on arvioinut, että D-vitamiinin riittävä saanti voisi säästää Saksassa 46 miljardia euroa vuodessa terveydenhuollon kuluissa. Suomeen sovellettuna säästö olisi noin 2,5 miljardia euroa vuodessa.

Skotlannin terveysministeriö antoi uudet ohjeet D-vitamiinista:
D-vitamiinin puute aiheuttaa sairauksia (BBC News 19.9.2010)


Lue lisää: Science Daily