EPA auttaa hyvin osalla ADHD-lapsista

Koulujen alkaessa on aihetta kiinnittää huomiota lasten ylivilkkaus-, tarkkaavuus-, keskittymis- ja oppimisongelmiin ja niiden ravitsemushoitoon. Asiaa tutkitaan vilkkaasti, ja monet toisistaan riippumattomat tutkimukset puoltavat kalaöljyn käyttöä ADHD:n hoidossa. Uusin tutkimus tulee Ruotsista, jossa osalla ADHD-lapsista saatiin hyviä tuloksia antamalla 15 viikkoa EPA-rasvahappoa 500 mg päivässä.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ADHD:tä potevilla lapsilla on veressään tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja. Syy voi olla ruokatavoissa (eivät syö riittävästi kalaa) tai geeneissä, jotka tuhoavat elimistön omega-3-rasvahappoja. Niinpä ravintolisänä annetun kalaöljyn vaikutusta on tutkittu ja tutkitaan edelleen tässä häiriössä. Uusin tutkimus on tehty Ruotsissa.

Monet keskittymis- ja tarkkaavuushäiriötä potevat ADHD-lapset saivat merkittävää apua EPA-rasvahaposta 15 viikon vaikutusjakson aikana. Tutkimukseen kutsuttiin 109 lasta, iältään 7–12-vuotta. 17 lasta lopetti hoidon kesken, ja kymmenen lapsen tiedoissa oli epäselvyyttä, josta syystä heidät pudotettiin pois lopullisista tuloksista. Ne koskivat siis 82 lasta.

Näin tutkimus tehtiin

Lapset testattiin huolellisesti ennen koetta ja sen jälkeen, ja heidän verensä rasvahapot analysoitiin. Vanhemmat ja opettajat arvioivat lapset Conners’ Rating Scalella ja lääkärit varmistivat ADHD-diagnoosit kliinisesti ja ADHD-RS rating scalella. Lapset kaltaistettiin kahteen ryhmään, josta toinen sai 15 viikkoa kalaöljyä (500 mg EPAa + 2,7 mg DHA + 10 mg E-vitamiinia) ja toinen lumetta (rypsiöljyä).

Vaikutusjakson lopussa ryhmien käyttäytymisessä ei todettu eroja, mutta kun tuloksia tarkasteltiin lähemmin ADHD:n eri tyypeissä, havaittiin merkitseviä eroja EPAa saaneiden hyväksi. Ne ilmenivät oppimisvaikeuksissa ja tarkkaavuudessa eritoten ns. vastaanväittäjillä (oppositional behaviour). Opettajien oli helppo huomata muutokset, sillä he näkivät lapset koulussa päivittäin useiden tuntien ajan. EPA paransi tuloksia vähintään 25 % puolella näistä lapsista. Erot olivat myös tilastollisesti merkitsevät.

Samoin ylivilkkaiden (hyperaktiivisten) lasten tulokset paranivat EPAlla, mutta erot eivät nousseet tilastollisesti merkitseviksi.

Mitä tutkimus kertoo?

Tämä tutkimus on arvokas lisä siihen, mitä ADHD:n ravitsemushoidosta ennestään tiedetään. Raportti vahvistaa entisestään käsitystä, että ADHD:tä potevissa lapsissa on erilaisia alaryhmiä, joille nimenomaan EPA-rasvahappo voi olla suureksi hyödyksi. Hyötyjiä ovat erityisesti vastaansanojat ja tarkkaavuusongelmista kärsivät lapset. Hyötyjiin kuuluvat myös ne lapset, joiden veressä on kaikkein vähiten EPAa ja muita omega-3-rasvahappoja.

Tukee muita tutkimuksia

Australialaisraportin mukaan ADHD:tä on eniten lapsilla, jotka syövät vähiten kalaa. Toinen australialainen tutkimus kertoo, että kalaöljy auttaa joka toista ADHD-lasta. Göteborgissa Kuningatar Silvian lastensairaalassa professori Christoffer Gillbergin johdolla tehty tutkimus osoitti, että rasvahappohoito voi olla hyvinkin tehokasta tietyissä ADHD:n alaryhmissä. Yhdysvalloissa on saatu tri Barry Searsin johdolla erinomaisia hoitotuloksia juuri samoissa ADHD:n alaryhmissä kuin nyt julkaistussa ruotsalaistutkimuksessa. Kalifornian yliopiston pienehkö tutkimus viittaa siihen, että kalaöljy voi olla hyödyllistä ylivilkkaille autistisille henkilöille (2010). Uusi brittitutkimuskin tukee käsitystä kalaöljyn hyödyllisyydestä ADHD:ssä.

Gustaffson PA, Birberg-Thornberg U, Duchen K, et al. EPA supplementation improves teacher-rated behaviour and oppositional symptoms in children with ADHD. Acta Paediatr 2010; PubMed

PUFA Newsletter August 2010
Fats of Life News Letter August 2010