Diabetes: uutta näyttöä karnosiinin hyödystä

Karnosiini on hyödyllinen ravintolisä diabeteksen lisähoitona, vahvistaa uusi rottatutkimus Italiasta. Karnosiini ehkäisee diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään liittyvää verenpainetautia sekä munuaisvauriota, raportoivat Milanon yliopiston tutkijat. Karnosiinin suojavaikutus perustuu tämän tutkimuksen mukaan karbonylaation ehkäisyyn.

Metabolinen oireyhtymä yleistyy väestössä kaiken aikaa, ja se lisää verisuoni- ja munuaismuutosten riskiä, muistuttaa tohtori Giancarlo Aldinin johtama työryhmä. Se selvitti L- ja D-karnosiinien vaikutusta diabeettisten rottien veren rasvoihin, verenpaineeseen, valkuaisaineiden ja rasvojen sokeroitumisen lopputuotteisiin (AGE:t ja ALE:t) sekä munuaismuutoksiin.

Zucker-rotille annettiin 24 viikkoa päivittäin karnosiinia 30 mg painokiloa kohti (mikä vastaa 75 kg painavalla ihmisellä 2250 mg). Systolinen (ylä)verenpaine mitattiin kerran kuukaudessa. Vaikutusjakson lopussa mitattiin veriplasman kokonaiskolesteroli, triglyseridit, sokeri, insuliini, kreatiniini sekä virtsan kokonaisproteiini, albumiini ja kreatiniini.  Siis samoja kokeita kuin ihmisillekin tehdään terveystarkastuksissa ja hoidon seurantatutkimuksissa. Lisäksi rottien munuaismuutoksia tutkittiin elekronimikroskooppisin tutkimuksin. Lisäksi verestä, virtsasta ja munuaiskudoksesta mitattiin useita hapetus- ja karbonyylistressin osoittimia.

Sekä L- että D-karnosiini ehkäisivät rasvahäiriöitä, verenpaineen nousua ja munuaisvaurioita ja vähensivät siten merkitsevästi lihavuuden ja diabeteksen liitännäissairauksia. Karnosiinin vaikutukset olivat aivan erinomaisia (”superimposable”), kirjoittavat tutkijat. He tulkitsevat, että ne johtuivat suoraan karbonylaation estosta.

Aldini G, Orioli M, Rossoni G, et al. The carbonyl scavenger carnosine ameliorates dyslipidemia and renal function in zucker obese rats. J Cell Mol Med. 2010 Jun 1. Epub ahead of print Free full text