Masennus: EPA on tehokkaampaa kuin DHA

Masennuksen hoidossa kalaöljyn EPA näyttää olevan tehokkaampi rasvahappo kuin DHA, kirjoittaa englantilainen ravitsemustieteilijä Julian G. Martins (Academy of Nutritional Medicine, Cambridge, UK) meta-analyysissaan. Sen julkaisi arvostettu tiedelehti Journal of the American College of Nutrition. Artikkeli ja uudempi kirjallisuuskatsaus tukevat sitä, mitä johtavat biologisesti suuntautuneet psykiatrit ja neurotieteilijät ovat jo kauan puhuneet ja kirjoittaneet: EPA on ilmeisesti kalaöljyn ainoa antidepressiivinen rasvahappo. Tehokkain EPA-valmiste on väkevöity ja puhdistettu EPAn etyyliesteri eli E-EPA. Suomessa siihen on lisätty myös D3-vitamiinia, joka lisää tehoa.

Yhdysvaltain Psykiatriliitto (APA) antoi joulukuussa 2006 suosituksen kalaöljyn käytöstä masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön ehkäisyyn ja hoitoon. Suosituksessa ei otettu kantaa siihen, minkälainen kalaöljyn koostumuksen tulisi olla, vaikka useat tieteelliset tutkimukset puolsivat jo tuolloin EPA-pitoisten valmisteiden käyttöä. Suomessa psykiatri Mauno Rauramo teki marraskuussa 2009 ehdotuksen, että omega-3-rasvahapot tulisi ottaa mukaan masennuksen Käypä hoito -ohjeisiin. Lääkäriseura Duodecim ei ole vielä suostunut Rauramon vaatimukseen, mutta siitä keskustellaan Duodecimin verkkosivuilla.

Meta-analyysin tarkoitus oli selvittää satunnaistettujen kaksoissokkokokeiden valossa kalaöljyn rasvahappojen keskinäistä paremmuutta masennuksen hoidossa. Aineistoksi valittiin PubMedissa julkaistut lumekontrolloidut masennustutkimukset, joissa oli käytetty EPAa, DHA:ta tai molempia.

Tutkimuksia oli yhteensä 241, joista 28 täytti asetetut kriteerit ja ne valittiin meta-analyysiin. Analyysia häiritsi kuitenkin potilasaineistojen heterogeenisuus: osassa tutkimuksia kalaöljyä oli annettu yhdessä lääkkeiden kanssa, osassa yksinään.

Kolmessa tutkimuksessa, joissa oli annettu puhdasta DHA:ta, masennuspisteet eivät vähentyneet merkitsevästi. Samoin neljässä tutkimuksessa, jossa kalaöljy oli sisältänyt yli puolet DHA:ta. Sitä vastoin masennus lieveni merkitsevästi 13 tutkimuksessa, joissa annettu kalaöljy oli sisältänyt yli puolet EPAa ja kahdeksassa tutkimuksessa, joissa oli annettu puhdasta E-EPAa.

Johtopäätös: Masennuksessa EPA-rasvahapppo voi olla tehokkaampi kuin DHA.

Uudempi kirjallisuuskatsaus vahvistaa, että EPA-rasvahappo on avain masennuksen täydentävään hoitoon (Martens ym. 2012).

Martins JG. EPA but not DHA appears to be responsible for the efficacy of omega-3 long chain polyunsaturated fatty acid supplementation in depression: evidence from a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of the American College of Nutrition. 2009 Oct;28(5):525-42. Abstract

Martins JG, Bentsen H, Puri BK. Eicosapentaenoic acid appears to be the key omega-3 fatty acid component associated with efficacy in major depressive disorder: a critique of Bloch and Hannestad and updated meta-analysis. Molecular Psychiatry. 2012 Dec;17(12):1144-9; discussion 1163-7. Free Full Text