Johtuvatko valtimotaudit infektioista?

Valtimonkovettumatauti ja aivohalvaus liittyvät aikaisemmin sairastettuihin virus- ja bakteeri-infektioihin, osoittaa uusi Manhattanin tutkimus. Sen julkaisi Yhdysvaltain Sydänliiton tiedelehti Stroke. Havainto tukee tohtorien Tolonen ja Raaste uudessa Sydänoppaassaan esittämää käsitystä valtimotautien synnystä. Rasvaisella ruoalla ja kolesterolilla ei olekaan siinä mitään tekemistä, vaikka yleisesti niin kuvitellaan.

Usean amerikkalaisen yliopiston neurologit mittasivat yhteensä 861 henkilön seerumista vasta-aineita viittä mikro-organismia (Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, sytomegalovirus sekä herpesvirus 1 ja 2) vastaan. Tutkittujen keski-ikä oli 67 vuotta, ja heillä kaikilla oli todettu kaulavaltimon seinämän paksuuntuma (suonen ahtauma). Kävi ilmeiseksi, että kukin aikaisemmin sairastettu infektiotauti (vasta-ainemäärityksen perusteella) liittyi kaulavaltimon seinämän paksuuntumiseen. Mitä useampia infektioita henkilö oli sairastanut, sitä paksumpi kaulavaltimon seinämä oli.

"Nämä tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan aikaisemmat akuutit tai krooniset tavalliset infektiot, ehkä inflammaatiota pahentaen, myötävaikuttavat valtimonkovettumatautiin (ateroskleroosiin)", päättelevät tutkijat.

Elkind MSV, Luna JM, Park Moon Y, et al. Infectious Burden and Carotid Plaque Thickness. The Northern Manhattan Study. Stroke. 2010. Published online before print January 14, 2010, doi: 10.1161/STROKEAHA.109.571299

Tohtori Tolosen kommentti

Tässä esitetty näkemys ei ole ihan uusi; monet tutkijat ovat esittäneet sitä jo vuosikymmeniä, mutta siihen ei ole uskottu yleisesti kun kolesterolia on pidetty valtimomuutosten syynä. Nyt tiedetään, että mikrobi-infektio käynnistää elimistön immuunijärjestelmässä puolustusreaktion tunkeutujia vastaan. Makrofagit eli syöjävalkosolut aktivoituvat ja alkavat syödä viruksia ja bakteereita. Samalla ne käynnistävät inflammaation, jonka tulisi sammua, kun tunkeutujat on tuhottu. Kaikkien ihmisten elimistö ei kykene kuitenkaan sammuttamaan inflammaatiota, vaan se jää päälle hiljaa kytevänä kroonisena tilana eri puolilla kehoa, myös valtimoiden seinämissä, jotka alkavat paksuuntua ja jäykistyä. Inflammaatio voi johtaa myös moniin muihin tavallisiin tauteihin, kuten masennukseen. Monet seikat voivat pitää yllä ja pahentaa inflammaatiota, kuten lihominen ja liiallisen omega-6-rasvahappojen saanti suhteessa omega-3:een.