Kalaöljy mukaan masennuksen hoitoon

Kalaöljy kannattaa ottaa mukaan lääkeresistentin masennuksen hoitoon, kirjoittaa Harvardin yliopiston psykiatrian apulaisprofessori George I. Papakostas Journal of Clinical Psychiatry -lehdessä. Eniten hyviä hoitotuloksia psykiatriassa on julkaistu kalaöljystä, jota kutsutaan nimellä E-EPA. Suomalainen psykiatri Mauno Rauramo on tehnyt aloitteen Duodecimille kalaöljyn omega-3:n lisäämisestä masennuksen Käypä hoito -ohjeisiin. Aloite ei ole johtanut mihinkään, koska käypä hoito -työryhmän psykiatrit ovat lääketeollisuuden talutusnuorassa.

Huolimatta käytettävissä olevista monista mielialalääkkeistä puolet masennuspotilaista ei saa apua ensimmäiseksi heille määrätyistä lääkevalmisteista, toteaa professori Papakostas. Silloin lääkärillä on neljä farmakologista hoitovaihtoehtoa näiden potilaiden kohdalla.

  • lisätä lääkkeen annosta
  • vaihtaa lääke toiseen
  • lisätä hoitoon jokin muu lääke kuin masennuslääke tai
  • lisätä toinen masennuslääke ensimmäisen rinnalle.


Osittain tai täysin lääkeresistenttien potilaiden hoidossa käytetään nykyisin aripiptsolia, olantsapiinia, ketiapiinia ja risperidonia, kirjoittaa Papakostas. Kuitenkin myös muiden valmisteiden, kuten mirtatsapiinin, mianseriinin ja kalaöljyn omega-3-rasvahappojen tehosta on huomattavaa näyttöä, hän jatkaa.

Lääkäreiden tulee arvioida huolellisesti masennuspotilaat, jotka eivät reagoi hoitoon myönteisesti, erityisesti ne potilaat, joihin on kokeiltu useita hoitoja. Lääkärin tulee ottaa huomioon hoidon tehokkuus ja siedettävyys sekä potilaan historia ja se, mitä hoitoa potilas mieluiten itse haluaa (preference). Myös lääkityksen vieroitusoireet ja hoitomyöntyvyys on otettava huomioon, muistuttaa Papakostas kollegoilleen.

Papakostas GI. Managing partial response or nonresponse: switching, augmentation, and combination strategies for major depressive disorder. Journal of Clinical Psychiatry. 2009;70 Suppl 6:16-25. Review. Abstract

Arizonan yliopiston psykiatrian apulaisprofessori Marlene P. Freeman suosittaa katsauksessaan (2009) kalaöljyn omega-3-rasvahappoja masennuksen oheishoidoksi. Ohion ja Johns Hopkinsin yliopistojen psykiatrit ja psykologit osoittivat kaksoissokkotutkimuksessaan vuonna 2016, että väkevöity kalaöljy tehostaa masentuneiden 7–14-vuotiaiden lasten ja nuorten psykoterapiaa. Pittsburgin yliopiston tutkimus puolestaan osoitti, että kalaöljy voi parantaa nopeasti opiskelijoiden masennuksen.