Syövän tukihoito ravintolisillä vähentää kemoterapian sivuvaikutuksia

Maailman johtavan syöpälääkäreiden lehden artikkeli kertoo, että antioksidantit vähentävät syövän vakiohoitojen haittavaikutuksia. Lasten syöpälääkärit ovat samalla kannalla. Magnesium ehkäisee sisplatinan, dosetakselin ja 5-fluorourasiilin aiheuttamia munaisvaurioita, korostavat syöpäklinikat Japanissa ja Slovakiassa.  Puolalaisten syöpälääkäreiden artikkeli vahvistaa, että ravintolisät suojaavat sydäntä kemoterapian haitoilta. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot parantavat suolistofolooraa, mikä ehkäisee sytostaattien ja sädehoidon aiheuttamia suolen limakalvon muutoksia (mukosiittia).

Vitamiinivalmisteita käyttävät rintasyöpäpotilaat kärsivät muita vähemmän solusalpaajien (sytostaattien) haittavaikutuksista, osoittaa amerikkalainen tutkimus. Monivitamiini- ja E-vitamiinivalmisteita ottaneiden potilaiden veren neutrofiiliset valkosolut vähenivät vähemmän kuin muiden potilaiden. Neutrofiilit huolehtivat ihmisen vastustuskyvystä bakteeri-infektioita vastaan.

Tutkimukseen osallistui 49 rintasyöpäpotilasta, jotka täyttivät ravintolisien käyttöä syöpähoitojen aikana koskevan kyselylomakkeen. Kävi ilmi, että yli 70 % naisista oli käyttänyt yhtä tai useampaa ravintolisää. Keskimäärin he ottivat kolmea eri tuotetta, mutta jotkut naiset jopa 20 eri valmistetta. Useimmat ottivat monivitamiineja, E-vitamiinia ja kalkkia.

Tukea muista tutkimuksista

Slovakialaiset syöpäklinikat korostavat magnesiumin annos tärkeyttä solusalpaaja- (dosetakseli, sisplatina ja 5-fluorourasiili) ja sädehoitoa saaville kaulan ja pään alueen levyepiteelisyöpiä sairastavaille potilaille (Kuhar ym. 2018). Siten voidaan ehkäistä magnesiumin puute ja suojata potilaan munuaisia.

Kalaöljy herkistää syöpäsoluja kemoterapialle ja parantaa siten potilaan ennustetta, osoittaa Milanon yliopiston syöpälääkäreiden ja farmakologien julkaisema seikkaperäinen kirjallisuuskatsaus, jonka voi lukea kokonaisuudessaan maksutta verkosta (Corsetto ym. 2017). Omega-3-rasvahapot parabntavat suoliston bakteeriflooraa, mikä ehkäisee mukosiittia (Zhang ym. 2018). Jokaisen syöpäpotilaan ja heitä hoitavien lääkäreiden ja muiden terveyshuollon ammattihenkilöiden tulisi perehtyä näihin tutkimuksiin.

Monet muut tutkimukset vahvistavat, että antioksidantit ja omega-3-rasvahapot ehkäisevät syöpää ja vastustavat sen etenemistä ja leviämistä muualle elimistöön sekä vähentävät kemoterapian haittavaikutuksia (Orchad ym. 2016). Myös berberiinin ja E-vitamiinin on havaittu vähentävän kemoterapian sivuvaikutuksia, ja monet asiaan perehtyneet lääkärit suosittavatkin niiden nauttimista syöpähoitojen aikana.

Lasten akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) hoitoa käsittelevä tutkimus osoittaa niinikään, että antioksidantit vähentävät kemoterapian haittoja (Pediatric Blood and Cancer, online December 27, 2004).

Sisplatina (cis-diamminedichloroplatinum II, Cpt) on voimakas syöpäsolujen kasvua estävä, DNA:ta alkyloiva yhdiste, jota käytetään yleisesti lasten ja aikuisten kiinteiden kasvainten (tuumoreiden) hoitoon. Tällaisia kasvaimia ovat mm. kives-, munasarja-, rinta-, keuhko, virtsarakko- sekä pään ja kaulan alueen ja kohdunkaulan syövät. Sisplatina aiheuttaa valitettavasti palautuvia ja palautumattomia muutoksia myös terveissä kudoksissa, mm. munuaisissa, luuytimessä, mahassa ja suolistossa, aivoissa sekä sisäkorvassa (kuulovaurio). Ubikinoni voi ehkäistä tai vähentää sisplatinan aiheuttamia sivuvaikutuksia sisäkorvassa (Astolfi ym. 2016). Magnesium ehkäisee sisplatinan aiheuttamia munuaisvaurioita (Saito ym. 2016, Barton ym. 2017). Magnesiumia pitää alkaa nauttia jo ennen kuin laboratoriokokeet osoittavat munuaisvauriota. Myös rikkipitoiset ravintolisät suojaavat sisplatinan sivuvaikutuksilta (Rosic ym. 2017).

Kalaöljy ehkäisee sytostaattien (oksaliplatina ja paklitakseli) aiheuttamia vaurioita ääreishermoissa (neuropatiaa), osoittaa uusi meta-analyysi. Sytostaatteja saavien syöpäpotilaiden kannattaa siis mäyttää vahvaa kalaöljyä (esim. E-EPAa) suojaksi haittavaikutuksia vastaan.

Ceecee Zhang A, De Silva MEH, MacIsaac RJ,  et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid oral supplements for improving peripheral nerve health: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews. 2019 Sep 17. pii: nuz054. doi: 10.1093/nutrit/nuz054.

Berberiini ja muut ravintolisät ehkäisevät kemoterapian myrkyllisiä haittavaikutuksia mm. sydämessä (Piska ym. 2017. Liu ym 201, Wu ym. 20199). Karnosiini ehkäisee syklofosfamidin (CTX) aiheuttamia luuydinvaurioita (Deng ym. 2017). Karnosiini on poikkeuksellisen tehokas antioksidantti CTX:n sivuvaikutusten ehkäisyyn (ks kuva alla).

karnosiini estää syklofosfamidin haittoja

Kuva. Syklofosfamidi (CRX) on tehokas solumyrkky, mutta valitettavasti se vaurioitaa myös tervettä luuydintä. Karnosiini ehkäisee näitä vaikutuksia: CTX tuottaa kudoksissa akroleiinia, jonka syntyä karnosiini hillitsee. Akroleiini tuotaa vapaita radikaaleja (ROS), jotka vaurioittavat DNA:ta, Karnosiini ehkäisee myös tätä vaikutusta. Tutkijat suosittavatkin karnosiinia sytostaattihoidon lisäksi syövän hoidossa (Deng ym. 2017).

Kalaöljyn edut paksusuolisyövässä

Kuva kertoo kalaöljyn eduista pakususuolisyövässä. Lähde: Lee JY, Sim TB, Lee JE, Na HK. Chemopreventive and Chemotherapeutic Effects of Fish Oil derived Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Colon Carcinogenesis. Review. Clinical Nutrition Research. 2017 Jul;6(3):147-160. doi: 10.7762/cnr.2017.6.3.147.

Lisää kirjallisuutta

Wu YZ, Zhang L, Wu ZX, Shan TT, Xiong C. Berberine Ameliorates Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity via a SIRT1/p66Shc-Mediated Pathway. Oxidative Medicine and Cell Longevity 2019;2019:2150394. Published 2019 Dec 6. doi:10.1155/2019/2150394 Free Access
Ommati MM, Farshad O, Ghanbarinejad V, et al. The Nephroprotective Role of Carnosine Against Ifosfamide-Induced Renal Injury and Electrolytes Imbalance is Mediated Via the Regulation of Mitochondrial Function and Alleviation of Oxidative Stress. Arzneimittelforschung/Drug Research (Stuttg). 2019 Oct 31. doi: 10.1055/a-1017-5085.
Liu L, Fan J, Ai G, et al. Berberine in combination with cisplatin induces necroptosis and apoptosis in ovarian cancer cells. Biological Research. 2019 Jul 18;52(1):37. doi: 10.1186/s40659-019-0243-6. Free Full Text
Corsetto PA, Colombo I, Kopecka J, Rizzo AM, Riganti C. ω-3 Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids as Sensitizing Agents and Multidrug Resistance Revertants in Cancer Therapy. Review. International Journal of Molecular Science. 2017 Dec 20;18(12). pii: E2770. doi: 10.3390/ijms18122770. Free Full Text
Barton CD, Pizer B, Jones C, Oni L, Pirmohamed M, Hawcutt DB. Identifying cisplatin-induced kidney damage in paediatric oncology patients. Pediatric Nephrology. Review. 2017 Aug 18. doi: 10.1007/s00467-017-3765-6. Free Full Text
Deng J, Zhong YF, Wu YP, et al. Carnosine attenuates cyclophosphamide-induced bone marrow suppression by reducing oxidative DNA damage. Redox Biology. 2017 Aug 4;14:1-6. doi: 10.1016/j.redox.2017.08.003.
Rosic G, Joksimovic J, Selakovic D, et al. The beneficial effects of sulfur-containing amino acids on cisplatin-induced cardiotoxicity and neurotoxicity in rodents. Current Medicinal Chemistry. 2017 Jul 5. doi: 10.2174/0929867324666170705114456.
Orchard TS, Gaudier-Diaz MM, Weinhold KR, Courtney DeVries A. Clearing the fog: a review of the effects of dietary omega-3 fatty acids and added sugars on chemotherapy-induced cognitive deficits. Review.Breast Cancer Research and Treatment. 2016 Dec 8. [Epub ahead of print].
Astolfi L, Simoni E, Valente F, et al. Coenzyme Q10 plus Multivitamin Treatment Prevents Cisplatin Ototoxicity in Rats. PLoS One. 2016 Sep 15;11(9):e0162106. doi: 10.1371/journal.pone.0162106. eCollection 2016.
Saito Y, Kobayashi M, Yamada T, et al. Premedication with intravenous magnesium has a protective effect against cisplatin-induced nephrotoxicity. Supportive Care in Cancer. 2016 Oct 3. Abstract
Piska K, Koczurkiewicz P, Bucki A, et al. Metabolic carbonyl reduction of anthracyclines - role in cardiotoxicity and cancer resistance. Reducing enzymes as putative targets for novel cardioprotective and chemosensitizing agents. Review. Investional New Drugs. 2017 Mar 10. doi: 10.1007/s10637-017-0443-2. Free Full Text
Zhang Y, Zhang B, Dong L, Chang P. Potential of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Managing Chemotherapy- or Radiotherapy-Related Intestinal Microbial Dysbiosis. Advances in Nutrition. 2018 Dec 19. doi: 10.1093/advances/nmy076.