Statiinit ja sydänlihasvaurio

Kolesterolin alentamiseen tarkoitetut statiinit ovat eniten käytettyjä lääkkeitä. Valitettavasti ne aiheuttavat monia sivuvaikutuksia, kuten uni- ja muistihäiriöitä, masennusta ja sydänlihaksen vaurioita. Riski kasvaa sitä mukaa kun statiinien käyttö yleistyy ja niiden päiväannokset suurenevat. Ruoan lisänä nautitut ravintolisät E-EPA, karnosiini, magnesium ja ubikinoni (koentsyymi Q10) lisäävät statiinien tehoa, vähentävät niiden tarvetta ja suojaavat sivuvaikutuksilta.


Oikein käytettyinä statiinit voivat vähentää sydäntautien riskiä noin 25 %, josta syystä ne ovat maailman yleisimmin käytettyjä lääkkeitä. Käyttäjien määrä kasvaa kaikkialla, myös Suomessa, jossa jo yli puoli miljoonaa ihmistä syö niitä päivittäin.

Kaikki synteettiset lääkkeet aiheuttavat osalle käyttäjistään sivuvaikutuksia, niin myös statiinit. Niiden vakavin sivuvaikutus on sydänlihastauti, kardiomyopatia, jonka vakavin aste on hengenvaarallinen sydänlihaksen rappeuma, rabdomyolyysi. Siitä on raportoitu myös Suomessa Lääkelaitoksen haittavaikutusrekisteriin.

Amerikkalaiset sydänlääkärit valittavat, ettei statiinien aiheuttamalle myopatialle ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää (kriteereitä), vaan eri tutkijoiden kirjallisuudessa esittämät määritelmät poikkeavat toisistaan. Myös taudin syntymekanismi on vielä epäselvä, joskin useita hypoteeseja on esitetty. Yhtenä mahdollisuutena on esitetty sitä, että tauti johtuisi suoraan veren kolesterolipitoisuuden vähenemisestä, mutta sitä pidetään epätodennäköisenä. Parempana pidetään selitystä, jonka mukaan sydänlihas vaurioituu ubikinonin eli koentsyymi Q10:n ja muiden isoprenoidien puutteesta ja sen aiheuttamasta mitokondrioiden toiminnan heikkenemisestä. Valitettavasti lääkäreiden tiedot sydänlihaksen aineenvaihdunnasta ovat puutteelliset, eivätkä lääkärit siksi osaa hoitaa sydänpotilaitaan oikein, sanoo apulaisprofessori Stephen Sinatra.

Kontrolloitujen väestötutkimusten mukaan noin 1,5 % statiineja käyttävistä potilaista sairastuu sydänlihasvaurioon, mutta monien tapaustutkimusten valossa määrä on suurempi, 5–10 %. Sydänlihaksen rappeuma (rabdomyolyysi) kehittyy yhdellä 5,2 miljoonasta lovastatiinin ja yhdellä 27 miljoonasta pravastatiinin käyttäjästä. Vaikka tauti on hyvin harvinainen, se on hengenvaarallinen kohdalle sattuessaan.

Sydänlihasvaurion oireina esiintyy kipua, heikkouden ja painon tunnetta rinnassa, lihasjäykkyyttä ja kramppeja. Kipu voi olla jaksottaista ja vaihtelevaa ja sitä voi ilmetä myös jänteissä. Vain harvoin kivut ovat niin voimakkaita, että potilas tulee työkyvyttömäksi tai joutuu vuodelepoon, mutta joka kolmannella kivut haittaavat tavanomaisia arkiaskareita ja harrastuksia, esimerkiksi kuntoliikuntaa. Oireet alkavat 1–12 kuukauden (keskimäärin 6 kuukauden) kuluessa statiinien käytön aloittamisesta, ja ne voivat hävitä 2–3 kuukaudessa lääkkeiden käytön loputtua. Oireet ovat yleisimpiä naisilla, ikääntyneillä, pienikokoisilla ihmisillä ja henkilöillä, joiden sukulaisilla on esiintynyt vastaavia sivuvaikutuksia. Mitä suurempi statiinin päiväannos on, sitä suurempi on myös sivuvaikutusten riski.

Useat järjestöt ovat julkaisseet ohjeita statiinimyopatian ehkäisyyn ja hoitoon, mutta ohjeet eivät ole täysin yhteneväisiä. Yleisimmin esitetään statiiniannoksen pienentämistä, lääkkeen vaihtamista toiseen ja mahdollisesti ubikinonin (Q10), magnesiumin ja punariisin käyttöä ravintolisänä.

Ubikinonin nauttiminen atorvastaiinin lisänä parantaa sydämen vajaatoimintaa, osoittaa kliininen kaksoissokkotutkimus. Ubikinonin päiväannos oli 200 mg (Pourmoghaddas ym. 2014).

Pourmoghaddas M, Rabbani M, Shahabi J, et al. Combination of atorvastatin/coenzyme Q10 as adjunctive treatment in congestive heart failure: A double-blind randomized placebo-controlled clinical trial. ARYA Atherosclerosis. 2014;10(1):1-5. Free Full Text pdf

Joy, TR, Hegele RA Ann Narrative Review: Statin-Related Myopathy. Annals of Internal Medicine 2009;150: 858-68, 885-6 Abstract

Sinatra ST. Metabolic cardiology: the missing link in cardiovascular disease. Alternative Therapies in Health and Medicine. 2009;15(2): 48-50. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

On valitettavaa, etteivät statiinejaa määräävät lääkärit yleensä tunne sydänlihaksen ravintoaineiden käyttöä ja aineenvaihduntaa (metaboliaa). Jos he sitä tuntisivat, he määräisivät potilailleen statiinien sijasta vähähiilihydraattisen (VHH) ruokavalion, kuntoliikuntaa ja ravintolisiä. Kolesterolihypoteesi on ilmeisesti suuri väärinkäsitys. Uudet kuvantamistutkimukset kyseenalaistavat käsityksen, jonka mukaan valtimotaudit johtuisivat LDL- kolesterolista. LDL:n alentaminen lääkkein on vain surrogaatin (näennäisen sijaistekijän) hoitamista sen sijaan, että ehkäistäisiin ja hoidettaisiin valtimotautien todellisia syytekijöitä.

Ware WR. The mainstream hypothesis that LDL cholesterol drives atherosclerosis may have been falsified by non-invasive imaging of coronary artery plaque burden and progression. Medical Hypothesis 2009. Published ahead of print

Statiinit ja ubikinoni
Kolesterolilääke estää ubikinonia

Statiinit ja koentsyymi Q10

Lipitor ja ubikinoni

Ubikinoni suojaa diabeetikon valtimoita

JELIS-tutkimus: E-EPA tehostaa statiinien vaikutusta

E-EPA suojaa sydäntä statiinien sivuvaikutuksilta

Statiinit huonontavat veren rasvahappotasapainoa

Simvastatiini ja unihäiriöt

Statiinien haittavaikutukset aivoissa

Magnesium toimii statiinin tavoin

Onko diabetes hinta joka maksetaan statiinien käytöstä?