Ubikinoni hyödyllistä diabeteksen lisähoitona

Australialaiset sydänlääkärit ovat tutkineet pitkään ubikinonia (koentsyymi Q10). Heidän tulostensa mukaan ubikinonin anto (200 mg päivässä) parantaa tyypin 2 diabeetikkojen sokeritasapainoa, alentaa kohonnutta verenpainetta ja parantaa verenvirtausta valtimoissa. Tutkimukset julkaisi European Journal of Clinical Nutrition (2002) ja Diabetes Care (2009). Näiden tutkimusten valossa on käsittämätöntä, että Suomen Diabetesliitto vastustaa julkisuudessa ubikinonin ja muiden ravintolisien käyttöä, suomalaisten diabeetikkojen vahingoksi.

Länsi-Australian yliopiston ja Royal Perth -sairaalan yhteiseen tutkimukseen (1) valittiin 74 tyypin 2 diabeetikkoa, joilla oli myös veren rasvahäiriö. Potilaista 61 oli miehiä ja 19 naisia. Heidät jaettiin neljään ryhmään, jotka saivat 12 viikkoa päivittäin

  • 200 mg ubikinonia + 200 mg fenofibraattia
  • 200 mg ubikinonia + fenofibraattilumetta
  • ubikinonilumetta + 200 mg fenofibraattia
  • ubikinonilumetta + fenofibraattilumetta.
    Koehenkilöistä mitattiin verenpainetta, sokerihemoglobiinia (HbA1c) ja plasman F2-isoprostaaneja, jotka kuvaavat hapetusstressin voimakkuutta.
Ubikinonin käyttö nosti plasman Q10-pitoisuuden kolminkertaiseksi (3.4±0.3 µmol/l, P<0.001). Ubikinoni alensi merkitsevästi systolista (-6.1±2.6 mmHg, P=0.021) ja diastolista verenpainetta (-2.9±1.4 mmHg, P=0.048) sekä HbA1c:tä (-0.37±0.17%, P=0.032). Sitä vastoin hoito ei vaikuttanut plasman F2-isoprostaaneihin (0.14±0.15 nmol/l, P=0.345).

Johtopäätökset: Ubikinonin anto ruuan lisänä voi alentaa tyypin 2 diabeetikkojen kohonnutta verenpainetta ja parantaa sokeritasapainoa. Nämä [edulliset] muutokset johtuvat ubikinonin muista kuin sen antioksidanttiominaisuuksista, sillä F2-isoprostaanien määrä ei vähentynyt, päättelivät tutkijat.

Australialaiset tutkijat osoittivat vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa (2), että 200 mg ubikinonia päivässä parantaa verenvirtausta tyypin 2 diabeetikkojen valtimoissa (lue lisää).

1. Hodgson JM, G F Watts GF, Playford DA, et al. Coenzyme Q10 improves blood pressure and glycaemic control: a controlled trial in subjects with type 2 diabetes European Journal of Clinical Nutrition. 2002; 56, 1137-1142. Free Full Text
2. Hamilton SJ, Chew GT, Watts GF. Coenzyme Q10 improves endothelial dysfunction in statin-treated type 2 diabetic patients. Diabetes Care. 2009 Feb 19. Abstract

Tohtori Tolosen kommentti

Tutkimusten tulokset ovat merkittäviä, sillä diabeetikot ovat suurin valtimotautien riskiryhmä. Ubikinonin lisäksi he tarvitsevat muitakin ravintolisiä, kuten kalaöljyn omega-3-rasvahappoja. Ne ehkäisevät ja vaimentavat hapetusstressiä ja tulehdusta (inflammaatiota), mikä ilmenee F2-isoprostaanien vähenemisenä. Kalaöljy lisättiinkin Suomessa 28.4.2009 valtimotautien Käypä hoito -suositukseen (lue lisää). Näiden ravintolisien käyttö voi jopa ehkäistä diabeetikon raaja-amputaation riskiä (kuten fenofibraatinkin käyttö tekee, uuden tutkimuksen mukaan).

Ubikinonia statiineja käyttäville diabeetikoille
Ubikinoni suojaa diabeetikon valtimoita
Ubikinonia statiinien lisäksi
Diabetes-lehti kirjoitti ubikinonista
Saksassa annetaan ubikinonia lapsidiabeetikoille