E-kalaöljyn ja benfotiamiinin “uusia” vaikutuksia valtimoissa

Tanskalaiset lääkärit Dyerberg ja Bang raportoivat jo 1970-luvulla The Lancetissa, että eskimoilla ei esiinny juuri lainkaan sydän- ja verisuonitauteja ja että suojaava tekijä on todennäköisesti kalaöljy. Suomessa lääkärikunta suhtautui pitkään nuivasti kalaöljyyn, kunnes 28.4. 2009 kalaöljyn käyttö lisättiin Duodecimin julkaisemin Käypä hoito –ohjeisiin, joiden mukaan lääkäreiden tulee hoitaa potilaitaan. Kalaöljyn monet terveyttä edistävät vaikutusmekanismit tunnetaan, mutta uusia löytyy jatkuvasti. Italialaiset tutkijat ovat selvittäneet kuinka kalaöljyt ja B1-vitamiinit (tiamiini ja benfotiamiini) suojaavat valtimon seinämien plakkien aineenvaihdunnan haitallisilta muutoksilta. Tutkimukset puoltavat myös benfotiamiinin ja berberiinin lisäämistä diabeteksen hoitosuosituksiin.

Valtimotaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ja ennenaikaisen kuoleman aiheuttajia. Diabeetikot ovat aivan erityisen altis riskiryhmä. Niinpä kaikkien diabeetikkojen tulisikin suojata valtimoitaan etyyliesteröidyllä kalaöljyllä, benfotiamiinilla, berberiinillä ja muilla ravintolisillä. Tässä uutisessa esitetään tälle väiteelle aivan uudenlaisia tieteellisiä perusteluja.

Kalaöljyn uusi salainen ase: omega-3-oksilipiinit

Etyyliesteröity kalaöljy ja matriksin metalloproteinaasit

Perinteiset kalaöljyvalmisteet sisältävät vain 30 % omega-3-rasvahappoja, EPAa ja DHA:ta. Loput rasvat kuuluvat muihin rasvahappoperheisiin, jotka eivät ole hyödyllisiä, vaan joko neutraaleja tai suorastaan haitallisia. Sitä vastoin uuden polven etyyliesteröidyt kalaöljyt sisältävät jopa 90 % omega-3:a, ja siksi ne ovat paljon perinteisiä tehokkaampia. Kardiologit (sydänlääkärit) tutkivatkin nykyisin lähes yksinomaan etyyliesteröityjen valmisteiden terveysvaikutuksia. Näin oli asianlaita tässäkin italialaisessa tutkimuksessa (Derosa ym. 2009).

Tutkimuksen lähtökohtana oli, että valtimotaudeissa suonen seinämään kasvaa ahtauttava paksunnos, plakki (Derosa ym. 2009). Se repeää helposti, jolloin plakin palasia irtoaa verenkiertoon ja ne voivat tukkia jonkin pienen valtimon sydämessä tai aivoissa, jolloin kehittyy infarkti. Itse asiassa noin 70 % kaikista sydäninfarkteista johtuu revenneistä plakeista. Plakin stabiilisuuteen tai repeämisalttiuteen vaikuttaa monta tekijää, muun muassa solun ulkopuoliset entsyymit, matriksin metalloproteinaasit (MMP:t) ja niiden estäjät (TIMP:t). Sepelvaltimotautia, epävakaata angina pectorista ja sydäninfarktin jälkitilaa sairastavien ja pallolaajennuspotilaiden MMP:t ovat koholla. Tällöin on suuri vaara, että laajennuttu valtimo tukkeutuu uudelleen.

Yhteensä 23 jäsentä sisältävä MMP -entsyymiperhe on ihmisen tärkein soluväliainetta hajottava entsyymiryhmä, johon kuuluu mm. useita säikeisiä kollageeneja pilkkovia entsyymejä. Niillä on tärkeitä tehtäviä elimistön fysiologisessa uudelleenmuokkaamisessa ja kehityksessä.

Koholla ovat erityisesti MMP-9 ja sen estäjä TIMP-1. Niiden pitoisuus veressä suurenee jo heti sydäninfarktin alkuvaiheessa ja pitoisuus pysyy suurena ainakin kolme kuukautta, etenkin diabeetikoilla. Tutkijat pyrkivät selvittämään, voidaanko MMP- ja TIMP-arvoihin vaikuttaa kalaöljyllä.

Tutkimukseen valittiin 333 henkilöä, 164 miestä ja 169 naista, joiden veren rasva-arvot (kolesteroli ja triglyseridit) olivat koholla. Heidät kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai etyyliesteröityä kalaöljyä (E-EPA + E-DHA, 3 g/vrk) ja toinen lumetta. Koehenkilöt olivat saaneet ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa, muta he eivät saaneet mitään lääkitystä, esimerkiksi statiineja.

Tulokset olivat vaikuttavat.

  • triglyseridit –46,6 %
  • HDL-kolesteroli +12,5 %
  • PAI-1 –26,6 %
  • fibrinogeeni –23,1 %
  • hs-CRP –42,9 %
  • adiponektiini +33,3 %
  • MMP-2 –24,8 %
  • MMP-9 –56,5 %
  • TIMP-1 –43,2 %
  • TIMP-2 –14,8 %
Johtopäätös: Etyyliesteröidyt omega-3-rasvahapot vaikuttavat merkitsevästi matriksin metalloproteinaaseihin (MMP-2 ja MMP-9) ja niiden estäjiin (TIMP-1 ja TIMP-2) sekä tulehdusta (inflammaatiota) kuvaaviin muuttujiin, kuten hs-CRP:hen henkilöillä, joilla on rasva-aineenvaihdunnan häiriö.

Tiamiini, bentotiamiini ja metalloproteinaasit

"Olen todella vakuuttunut benfotiamiinin hyödyllisyydestä diabeteksessa".
- Elena Beltramo, sisätautilääkäri, Torinon yliopisto, Italia

Matriksin metalloproteinaaseilla (MMP:t) on tärkeä merkitys myös diabeteksen aiheuttamissa silmänpohjamuutoksissa (retinopatia diabetica). Kohonnut veren sokeripitoisuus lisää MMP:n ja niiden estäjien (TIMP) määrää veressä ja kudoksissa. Torinon yliopiston lääkärit ovat jo pitkään tutkineet B1-vitamiinien – tiamiinin ja sen rasvahakuisen analogin benfotiamiinin – vaikutusta diabeteksen lisätauteihin.

Tässä työssä he osoittivat, että sekä tiamiini että benfotiamiini estävät kohonneen verensokerin aiheuttamaa MMP-2:n ja MMP-9:n ja niiden estäjien (TIMP-1) lisääntymistä ihmisen valtimoiden soluissa (Tarallo ym. 2009). Verensokerin nousu lisäsi MMP-2:n aktiviteettia, mutta tiamiinin ja benfotiamiinin anto vähensi sitä samalla kun ne lisäsivät TIMP-1:n määrää.

Johtopäätös: Tiamiini ja benfotiamiini vähentävät plakkien repeytymistä aiheuttavan MMP-2:n aktiviteettia ja suojaavat siten diabeetikkoa sydän- ja aivoinfarkteilta.

Derosa G, Maffioli P, D'Angelo A, et al. Effects of long chain omega-3 fatty acids on metalloproteinases and their inhibitors in combined dyslipidemia patients. Expert Opinion in Pharmacotherapy. 2009 Apr 27. Abstract Free Full Text

Tarallo S, Beltramo E, Berrone E, Dentelli P, Porta M. Effects of high glucose and thiamine on the balance between matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in vascular cells. Acta Diabetol. 2009 Apr 29. Free Full Text

Kalaöljyn omega-3:t tulivat valtimotautien Käypä hoito -suosituksiin (2009)