E-EPA lisää synapsin plastisuutta

Ihmisen aivoissa on sata miljardia aivosolua (neuronia) ja niiden lisäksi miljardeja tuki- eli gliasoluja. Jokainen neuroni on synapsien välityksellä yhteydessä muihin neuroneihin. Synapsi on kahden hermosolun liitoskohta, joka avulla hermosolut ”keskustelevat”, välittävät viestejä toisilleen. Niiden moitteeton toiminta on mielenterveyden perusedellytys. "Synapsi tekee sinusta sen, mikä olet", sanoo New Yorkin yliopiston neurotieteiden professori Joseph DeLoux. Synapsien tutkimus onkin keskeistä neurologiassa ja psykiatriassa. Uuden japanilaisen tutkimuksen mukaan Etyyli-EPA-niminen kalaöljy (E-EPA) lisää synapsin plastisuutta, mikä selittää osaltaan E-EPAn suotuisia vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin ja mielenterveyteen.

Tutkimuksen taustalla ovat useat lumekontrolloidut kliiniset tutkimukset, joiden mukaan omega-3-rasvahapot ovat eduksi neurologisissa sairauksissa, kuten masennuksessa, kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä, Alzheimerin ja Huntingtonin taudeissa ja skitsofreniassa. Erityisen kiinnostava on EPA-rasvahapon etyyliesteri (etyyli-EPA eli E-EPA). Sen vaikutusta oppimiseen ja pitkäaikaiseen muistiin ja tiedon jäsentämiseen (long term potentiation) aivotursoissa (hippokampuksissa) tutkittiin tässä työssä antamalla rotille E-EPAa 1,0 mg eläimen painogrammaa kohti. Osa rotista toimi verrokkeina, jotka eivät saaneet E-EPAa.

Kaavamainen kuva synapsista eli kahden hermon liitoksesta ja siinä vaikuttavista yhdisteistä, joita on ainakin 100 erilaista. E-EPAn käyttö ravintolisänä parantaa synapsin plastisuutta, mikä edistää sen normaalia toimintaa.

Tarkoissa mittauksissa osoittautui, että osa E-EPAsta muuntui aivoissa edelleen DHA-rasvahapoksi, jonka pitoisuus lisääntyi sekä aivosoluissa (neuroneissa) että gliasolukossa (glia = aivojen tukisolukkoa). [Tieto on merkittävä, sillä Suomessakin on esitetty julkisuudessa väitteitä, joiden mukaan EPA ei muuntuisi elimistössä DHA:ksi.] E-EPAn anto vaikutti myönteisesti myös aivoturson p85alfa-geeniin, jonka ilmentyminen lisääntyi. Samoin hermokasvutekijän määrä lisääntyi E-EPAlla ja samalla kaspaasi-3:n aktiviteetti vaimeni. Kaspaasi-3 on varsinainen "likaisen työn tekijä", joka hajottaa solun apoptoosissa eli solun itsemurhassa. Kaspaasi-3:n liiallinen aktiivisuus tuhoaa aivosoluja.

Nämä löydökset viittaavat siihen, että EPA suojaa hermoja rappeutumiselta (neurodegeneraatiolta) muokaten synapsien plastisuutta ja aktivoimalla PI3-kinaasi/Akt-reittiä, mahdollisesti EPAn omalla toiminallisilla vaikutuksillaan neuroneissa ja gliasoluissa sekä lisäämällä aivojen DHA-rasvahapon määrää”, kirjoittavat japanilaiset tutkijat.

Muutkin neurotieteilijät ovat sitä mieltä, että EPA-rasvahappo voi edistää aivoperäisen hermokasvutekijän (BDNF) tuotantoa, mikä auttaa aivoja toipumaan mm. traumasta (Logan 2008). Uusi australialainen katsaus puoltaa omega-3-rasvahappojen ja eräiden muiden ravintolisien käyttöä masennuksen lisähoitona (Sarris ym. 2009).

Omega-3-rasvahapot edistävät uusien synapsien syntyä, synapsogeneesiä, jolloin hermoimpulssien kulku aivoissa helpottuu (Wurtman ym. 2009).

Kawashima A, Harada T, Kami H, et al. Effects of eicosapentaenoic acid on synaptic plasticity, fatty acid profile and phosphoinositide 3-kinase signaling in rat hippocampus and differentiated PC12 cells. J Nutr Biochem. 2010 Apr;21(4):268-77 PubMed

Logan AC. Omega-3 and BDNF regulation: eicosapentaenoic acid may play a key role in limitation of CNS injury. Letter. J Neurotrauma. 2008; 25(12):1499. Free Full Text

Sarris J, Schoendorfer N, Kavanagh DJ. Major depressive disorder and nutritional medicine: a review of monotherapies and adjuvant treatments. Nutr Rev. 2009;67(3):125-31. Abstract

Wurtman RJ, Cansev M, Sakamoto T, Ulus IH. Use of Phosphatide Precursors to Promote Synaptogenesis. Annu Rev Nutr. 2009 Apr 6. PubMed

Tohtori Tolosen kommentti

E-EPA tuottaa aivoissa DHA:ta, mikä tuo uuden näkökulman myös neurodegeneratiivisten sairauksien lisähoitoon. Professori Nicolas Bazan (Director of the Neuroscience Center of Excellence, Louisiana State University) on osoittanut, että DHA muuntuu aivoissa osittain edelleen neuroprotektiini 1 (NPD1) -nimiseksi yhdisteeksi, joka auttaa aivosoluja säilymään elossa hermostoa rappeuttavissa sairauksissa kuten Alzheimerin, Parkinsonin ja Huntingtonin taudeissa sekä retinistis pigmentosassa (lue lisää).

Jos haluat säilyttää muistisi, oppimiskykysi ja muut aivojesi kognitiiviset (tiedollis-taidolliset) toiminnat mahdollisimman kauan hyvänä, ota E-EPAa ravintolisänä. Valitse E-EPA, jossa on mukana D3-vitamiinia, me kaikki tarvitsemme sitäkin ruoan lisänä, ympäri vuoden. "Synapsin toiminta on se, mikä tekee sinusta sinut", sanoo New Yorkin yliopiston neurotieteiden professori Joseph DeLoux kirjassaan Synaptinen itse. Suosittelen kirjan lukemista kaikille aivojen toiminnasta kiinnostuneille.

Kalaöljyn vaikutuksisa aivoissa
E-EPAn vaikutusmekanismi hermosolun kalvolla
Animaatio E-EPAn vaikutuksesta hermosolussa (engl.)
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPAsta
Totuus omega-3:sta (Ylen lähettämä BBC:n dokumentti)