Karnosiini avuksi aivokasvaimen tukihoitoon

Saksalaisen Leipzigin yliopiston neurokirurgian klinikassa on tutkittu karnosiinin vaikutusta pahanlaatuisessa aivokasvaimessa nimeltään glioblastooma (glioblastoma multiforme). Tulosten mukaan karnosiini estää sen kasvua ja leviämistä, ja neurokirurgit ehdottavatkin karnosiinia taudin täydentäväksi hoidoksi. Uudet tutkimukset (2009, 2015, 2016, 2018 ja 2019) vahvistavat nämä tiedot. Myös ubikinoni voi olla hyödyksi taudin täydentävä hoitona, sillä se herkistää glioblatoomiasoluja sädehoidolle ja kemoterapialle.

Glioblastoma multiforme on yleisin, pahanlaatuisin ja aggressiivisin aivokasvain. Sitä ilmenee 3 ihmisellä 100 000 asukasta kohti. WHOn vuonna 2007 suosittelema nimitys on glioblastoma (suomeksi glioblastooma eli varhaishermotukisolukasvain). Kyseessä ei ole yksi tietty tauti, vaan siinä on useita eri muotoja. Aivan kuten autoja on erilaisia, henkilö- ja pakettiautoja. Glioblastooma on erittäin pahanlaatuinen sairaus; useimmat potilaat menehtyvät 12-15 kuukautta diagnoosin asettamisen jälkeen. Keskimääräinen elossaoloaika leikkauksen jälkeen on vain 14,6 kuukautta. Pitkäaikainen selviytyminen ei ole mahdollista nykyisillä hoidoilla. Sen tähden saksalaiset neurokirurgit ovat tutkineet, olisiko karnosiinista apua. Tulokset ovat lupaavia.

Tavanomaiset hoitomuodot eivät auta, koska tauti uusiutuu helposti. Aina viime vuosiin asti vakiohoitona oli kasvaimen poisto kirurgisesti, sädehoito ja mahdollisesti kemoterapia nitrosourea-johdannaisilla. Viime aikoina temotsolomidi-niminen lääke on parantanut elonjäämisaikaa noin 30 %. Sädehoito yhdistettyä temotsolimidihoitoon on pidentänyt elossaoloaikaa keskimäärin 2,5 kuukautta, mutta siitä huolimatta potilaat kuolevat yleensä kahden vuoden kuluessa. Tutkimuksen mukaan Avastin-nimisen lääkkeen (bevacizumab) lisääminen kemoterapiaan voi parantaa potilaan ennustetta. Espanjalaiset syöpätutkijat osoittavat, että ubikinoni herkistää glioblastoomasoluja sädehoidolle ja temotsolomidille (Frontiñán-Rubio ym. 2018). Näin ubikinonikin voi parantaa potilaan ennustetta.

Saksalaiset neurokirurgit poistivat potilaiden kasvaimet ja viljelivät niistä otettuja syöpäsoluja. Viljelmään lisättiin karnosiinia 20, 40 ja 50 nM pitoisuuksina. 96 tunnin inkubaation jälkeen mitattiin laktaattidehydrogenaasin (LDH) vapautumista ja DNA:n synteesin nopeutta. Kävi ilmi, että karnosiinihoito vähensi – jo 20 nM pitoisuudessa – merkittävästi solujen ATP:n muodostusta ja LDH:n aktiivisuutta. 50 NMM pitoisuus vähensi ATP:n määrää 42.7 ± 13.5% (n = 6) ja LDH:n aktiviteettia 41.0 ± 19.3% (n = 6) verrokkisoluihin nähden. Lisätutkimuksissa karnosiinin läsnäolo ei lisännyt apoptoosia eikä nekroosia, mutta DNA-synteesi väheni 50% kahdessa ja 10 % neljässä viljelmässä. Karnosiini kykenee ilmeisesti ehkäisemään glioblastoomasta kehittyvien solujen proliferaatiota (kasvua). Glioomasolut tuottavat pääasiassa glykolyysin (sokerin hajoamisen) avulla mitokondrioissaan energiaa (ATP:tä eli adenosiinitrifosfaattia). Karnosiini estää syöpäsoluille välttämättömän anaerobisen glykolyysin ja sen tuottaman metyyligloksaalin haitavaikutukset  (syövän kasvun ja leviömisen).

"Koska karnosiini on luonnossa esiintyvä normaaleille kudoksille myrkytön yhdiste ja se kykenee tunkeutumaan veriaivoesteen läpi, se  voi olla hyvä ehdokas hoitoaineeksi, joka voi vähentää kasvainsolujen lisääntymistä myös in vivo, erityisesti glioblastoma multiformessa", kirjoittavat tutkijat.

Venäläinen solututkimus vahvistaa, että karnosiini estää glioblastooman kasvua (Rybakova ym. 2015).

Professori Gaunitzin työryhmä osoitti, että karnosiini estää glioblastoomasolujen migraatiota (kulkeutumista) etäpesäkkeiksi, jolloin karnosiini voi parantaa taudin ennustetta (Oppermman ym.2018). Artikkelin voi lukea ilmaiseksi kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Karnosiini vaikuttaa epigeneettisen säätelyn kautta gliogblastioomasoluihin, osoittivat saksalaisten neurokirurgien tutkimukset (Oppermann ym. 2018, 2019).

Sama neurokirurgien työryhmä osoitti, että karnosiini kulkeutuu glioblastoomasoluihin ja toimii niissä kolmen kuljetusmolekyylin (transporterin) PEPT2, PHT1 ja PHT2 välityksellä; Kaikkia jkolmea tarvitaan, jotta karnosiinilla olisi maksimaalinen glioblastoomaa estävä vaikutus (Oppermann ym. 2019 May)

Karnosiini estää myös maksasyövän kasvua, osoittaa saudiarabialaibeb rottatutkimus, jossa verrattiin karnosiinia ja doksorubisiinia (adriamysiiniä) (Fouad ym. 2017).

Karnosiinia – joka on fysiologien yhdiste, jolla ei ole mitään sivuvaikutuksia pakkausohjeen mukaisesti nautittuna – voidaan hyvällä syyllä suositella kaikille syöpäpotilaille täydentäväksi hoidoksi. Suosittelen urheilijoille kehitettyä vahvaa Sport-Carnosinia 3 tablettiaspäivässä.

Päivitys 10.2.2020

Karnosiini estää glioblastoomasolujen kasvua ja jakautumista, vahvistaa jälleen uusi tutkimus (Oppenheimer ym. 2019).

Karnosiini estää myös maksasyövän kasvua, osoittaa saudiarabialainen rottatutkimus, jossa verrattiin karnosiinia ja doksorubisiinia (adriamysiiniä) (Fouad ym. 2017).

Karnosiinia – joka on fysiologien yhdiste, jolla ei ole mitään sivuvaikutuksia pakkausohjeen mukaisesti nautittuna – voidaan hyvällä syyllä suositella kaikille syöpäpotilaille täydentäväksi hoidoksi. Suosittelen urheilijoille kehitettyä vahvaa Sport-Carnosinia 3 tablettiaspäivässä.

Palorypälehappo eli pyruvaatti heikentää karnosiinin vaikutusta glioblastooman hoidossa
, kirjoittivat saksalaiset neurokirurgit artikelissaan (Oppermann ym. 2016). Palosypälehappoa syntyy sokerin hajotessa glykolyysissä, mikä heikentää karnosiinin syöpää estävää vaikutusta. Syöpäpotilaan tulee siis välttää sokereita ja muita noeasti imeytyviä hiilihydraatteja. Vähähiilihydraattinen ruokavalio on siten suositeltava.

Karnosiini estää myös maksasyövän kasvua, osoittaa saudiarabialaibeb rottatutkimus, jossa verrattiin karnosiinia ja doksorubisiinia (adriamysiiniä) (Fouad ym. 2017).

Karnosiinia – joka on fysiologien yhdiste, jolla ei ole mitään sivuvaikutuksia pakkausohjeen mukaisesti nautittuna – voidaan hyvällä syyllä suositella kaikille syöpäpotilaille täydentäväksi hoidoksi. Karnosiinilla ei ole sivuvaikutuksia, kirjoittavat myös saksalaiset neurokirurgit (Oppermann ym. 2019 Jun). Karnosiinin syöpää estävä vaikutus perustuu sen kykyyn vaikuttaa glykoslysissä (sokerin palamisessa)  syntyviin aineenvaihduntatuotteisiin (metaboliitteihin) (Oppenhemer ym. 2019 Oct 19). Karnosiini ei estä mitenkään glioblastooman vakiohoitoa (Diettrerle ym. 2019).

Suosittelen syöpäpotilaille urheilijoille kehitettämääni vahvaa Sport-Carnosinia 3 tablettia päivässä. Se sisältää myös sinkkiä, jolla on synerginen yhteis- ja vuorovaikutus karnosiinin kanssa.

Myös ubikinonista voi olla hyötyä glioblastooman hoidossa; ubikinoni herkistää glioblastoomasoluja sädehoidolle (Frontiñán-Rubio ym. 2018).

Karnosiini estää paksusuolisyöpää muuttumasta vastutuskykyiseksi sytostaatille (Bellier ym. 2020).

Dietterle J, Oppermann H, Glasow A,Carnosine increases efficiency of temozolomide and irradiation treatment of isocitrate dehydrogenase-wildtype glioblastoma cells in culture. Future Oncology. 2019 Oct 30. doi: 10.2217/fon-2019-0447.
Oppermann H, Birkemeyer C, Meixensberger J, Gaunitz F. Non-enzymatic reaction of carnosine and glyceraldehyde-3-phosphate accompanies metabolic changes of the pentose phosphate pathway. Cell Proliferation. 2019 Oct 19:e12702. doi: 10.1111/cpr.12702. Free Full Article
Oppermann H, Faust H, Yamanishi U, Meixensberger J, Gaunitz F. Carnosine inhibits glioblastoma growth independent from PI3K/Akt/mTOR signaling. PLoS One. 2019 Jun 27;14(6):e0218972. doi: 10.1371/journal.pone.0218972. eCollection 2019. Free Full Text
Oppermann H, Heinrich M, Birkemeyer C, Meixensberger J, Gaunitz F The proton-coupled oligopeptide transporters PEPT2, PHT1 and PHT2 mediate the uptake of carnosine in glioblastoma cells. Amino Acids. 2019 May 9. doi: 10.1007/s00726-019-02739-w.
Oppermann H, Purcz K, Birkemeyer C, Baran-Schmidt R, Meixensberger J, Gaunitz F. Carnosine's inhibitory effect on glioblastoma cell growth is independent of its cleavage. Amino Acids. 2019 Mar 12. doi: 10.1007/s00726-019-02713-6.
Oppermann H, Dietterle J, Purcz K, Morawski M, Eisenlöffel C, Müller W, Meixensberger J, Gaunitz F. Carnosine selectively inhibits migration of IDH-wildtype glioblastoma cells in a co-culture model with fibroblasts. Cancer Cell International. 2018 Aug 13;18:111. doi: 10.1186/s12935-018-0611-2. eCollection 2018. Free Full Text
Oppermann H, Alvanos A, Seidel C, Meixensberger J, Gaunitz F. Carnosine influences transcription via epigenetic regulation as demonstrated by enhanced histone acetylation of the pyruvate dehydrogenase kinase 4 promoter in glioblastoma cells. Amino Acids. 2018 Jul 20. doi: 10.1007/s00726-018-2619-2.
Renner C, Seyffarth, Garcia de Arrica S, et al. Carnosine inhibits growth of cells isolated from human Glioblastoma Multiforme. International Journal of Peptide Research and Therapeutics. 2008;14(2) 127–135. Abstract
Rybakova YS, Kalen AL, Eckers JC, et al. [Increased manganese superoxide dismutase and cyclin B1 expression in carnosine-induced inhibition of glioblastoma cell proliferation]. Russian. Biomeditsinskaia Khimiia. 2015 Jul;61(4):510-518. doi: 10.18097/PBMC20156104510.
Oppermann H, Schnabel L, Meixensberger J, Gaunitz F. Pyruvate attenuates the anti-neoplastic effect of carnosine independently from oxidative phosphorylation. Oncotarget. 2016 Nov 3. doi: 10.18632/oncotarget.13039. Free Full Text
Frontiñán-Rubio J, Santiago-Mora RM, Nieva-Velasco CM, et al. Regulation of the oxidative balance with coenzyme Q10 sensitizes human glioblastoma cells to radiation and temozolomide. Radiotherapy and Oncolology. 2018 May 18. pii: S0167-8140(18)30240-8. doi: 10.1016/j.radonc.2018.04.033.
Oppermann H, Alvanos A, Seidel C, Meixensberger J, Gaunitz F. Carnosine influences transcription via epigenetic regulation as demonstrated by enhanced histone acetylation of the pyruvate dehydrogenase kinase 4 promoter in glioblastoma cells. Amino Acids. 2018 Jul 20. doi: 10.1007/s00726-018-2619-2.
Frontiñán-Rubio J, Santiago-Mora RM,  Nieva-Velasco CM et al. Regulation of the oxidative balance with coenzyme Q10 sensitizes human glioblastoma cells to radiation and temozolomide. Radiotherapy and Oncology. 2018 Aug;128(2):236-244. doi: 10.1016/j.radonc.2018.04.033.
Bellier J, Nokin MJ, Caprasse M, et al. Methylglyoxal Scavengers Resensitize KRAS-Mutated Colorectal Tumors to Cetuximab. Cell Reports. 2020;30(5):1400–1416.e6. doi:10.1016/j.celrep.2020.01.012 Free Full Text

Hakusanoja: aivokasvain,  glioblastooma. glioblastoma, karnosiini, metyyliglyoksaali, maksusuiopen syöpä, sebuksimabi, Tolonen