Karnosiini avuksi aivokasvaimen tukihoitoon

Saksalaisen Leipzigin yliopiston neurokirurgian klinikassa on tutkittu karnosiinin vaikutusta pahanlaatuisessa aivokasvaimessa nimeltään glioblastooma (glioblastoma multiforme). Tulosten mukaan karnosiini estää sen kasvua, ja neurokirurgit ehdottavat karnosiinia taudin täydentäväksi hoidoksi. Uudet tutkimukset (2009) ja 2015 vahvistavat nämä tiedot. Myös ubikinoni voi olla hyöksi taudin täydentävä hoitona, sillä se herkistää glioblatoomiasoluja radio- ja kemoterapialle.

Glioblastoma multiforme on yleisin, pahanlaatuisin ja aggressiivisin aivokasvain. WHOn vuonna 2007 suosittelema nimitys on glioblastoma (suomeksi glioblastooma eli varhaishermotukisolukasvain). Kyseessä ei ole yksi tietty tauti, vaan siinä on useita eri muotoja. Aivan kuten autoja on erilaisia, henkilö- ja pakettiautoja. Glioblastooma on erittäin pahanlaatuinen sairaus; useimmat potilaat menehtyvät 12-15 kuukautta diagnoosin asettamisen jälkeen. Keskimääräinen elossaoloaika leikkauksen jälkeen on vain 14,6 kuukautta. Pitkäaikainen selviytyminen ei ole mahdolista nykyisillä hoidoilla.

Tavanomaiset hoitomuodot eivät auta, koska tauti uusiutuu helposti. Aina viime vuosiin asti vakiohoitona oli kasvaimen poisto kirurgisesti, sädehoito ja mahdollisesti kemoterapia nitrosourea-johdannaisilla. Viime aikoina temotsolomidi-niminen lääke on parantanut elonjäämisaikaa noin 30 %. Sädehoito yhdistettyä temotsolimidihoitoon on pidentänyt elossaoloaikaa keskimäärin 2,5 kuukautta, mutta siitä huolimatta potilaat kuolevat yleensä kahden vuoden kuluessa. Uuden tutkimuksen mukaan Avastin-nimisen lääkkeen (bevacizumab) lisääminen kemoterapiaan voi parantaa potilaan ennustetta. Nyt espanjalaiset syöpätutkijat osoittavat, että ubikinonikin herkistää glioblastoomasoluja sädehoidolle ja temotsolomidille (Frontiñán-Rubio ym. 2018). Näin ubikinonikin voi parantaa potilaan ennustetta.

Saksalaiset neurokirurgit poistivat potilaiden kasvaimet ja viljelivät niistä otettuja syöpäsoluja. Viljelmään lisättiin karnosiinia 20, 40 ja 50 nM pitoisuuksina. 96 tunnin inkubaation jälkeen mitattiin laktaattidehydrogenaasin (LDH) vapautumista ja DNA:n synteesin nopeutta. Kävi ilmi, että karnosiinihoito vähensi – jo 20 nM pitoisuudessa – merkittävästi solujen ATP:n muodostusta ja LDH:n aktiivisuutta. 50 NMM pitoisuus vähensi ATP:n määrää 42.7 ± 13.5% (n = 6) ja LDH:n aktiviteettia 41.0 ± 19.3% (n = 6) verrokkisoluihin nähden. Lisätutkimuksissa karnosiinin läsnäolo ei lisännyt apoptoosia eikä nekroosia, mutta DNA-synteesi väheni 50% kahdessa ja 10 % neljässä viljelmässä. Karnosiini kykenee ilmeisesti ehkäisemään glioblastoomasta kehittyvien solujen proliferaatiota (kasvua). Glioomasolut tuottavat pääasiassa glykolyysin (sokerin hajoamisen) avulla mitokondrioissaan energiaa (ATP:tä eli adenosiinitrifosfaattia). Karnosiini estää syöpäsoluille välttämättömän anaerobisen glykolyysin.

"Koska karnosiini on luonnossa esiintyvä normaaleille kudoksille myrkytön yhdiste ja se kykenee tunkeutumaan veriaivoesteen läpi, se  voi olla hyvä ehdokas hoitoaineeksi, joka voi vähentää kasvainsolujen lisääntymistä myös in vivo, erityisesti glioblastoma multiformessa", kirjoittavat tutkijat.

Venäläinen solututkimus vahvistaa, että karnosiini estää glioblastooman kasvua (Rybakova ym. 2015).

Päivitys 8.1.2017
Palorypälehappo eli pyruvaatti heikentää karnosiinin vaikutusta glioblastooman hoidossa, kirjoittavat saksalaiset neurokirurgit uudessa artikelissaan (Oppermann ym. 2016). Palosypälehappoa syntyy sokerin hajotessa glykolyysissä, mikä heikentää karnosiinin syöpää estävää vaikutusta. Syöpäpotilaan tulee siis välttää sokereita ja muita noeasti imeytyviä hiilihydraatteja. Vähähiilihydraattinen ruokavalio on siten suositeltava.

Päivitys 22.7.2018
Karnosiini vaikuttaa epigeneettisen säätelyn kautta gliogblastioomasoluihin, osoittaa saksalaisten neurokirurgien uusi tutkimus (Oppermann ym. 2018).

Renner C, Seyffarth, Garcia de Arrica S, et al. Carnosine inhibits growth of cells isolated from human Glioblastoma Multiforme. International Journal of Peptide Research and Therapeutics. 2008;14(2) 127–135. Abstract
Rybakova YS, Kalen AL, Eckers JC, et al. [Increased manganese superoxide dismutase and cyclin B1 expression in carnosine-induced inhibition of glioblastoma cell proliferation]. Russian. Biomeditsinskaia Khimiia. 2015 Jul;61(4):510-518. doi: 10.18097/PBMC20156104510.
Oppermann H, Schnabel L, Meixensberger J, Gaunitz F. Pyruvate attenuates the anti-neoplastic effect of carnosine independently from oxidative phosphorylation. Oncotarget. 2016 Nov 3. doi: 10.18632/oncotarget.13039. Free Full Text
Frontiñán-Rubio J, Santiago-Mora RM, Nieva-Velasco CM, et al. Regulation of the oxidative balance with coenzyme Q10 sensitizes human glioblastoma cells to radiation and temozolomide. Radiotherapy and Oncolology. 2018 May 18. pii: S0167-8140(18)30240-8. doi: 10.1016/j.radonc.2018.04.033.
Oppermann H, Alvanos A, Seidel C, Meixensberger J, Gaunitz F. Carnosine influences transcription via epigenetic regulation as demonstrated by enhanced histone acetylation of the pyruvate dehydrogenase kinase 4 promoter in glioblastoma cells. Amino Acids. 2018 Jul 20. doi: 10.1007/s00726-018-2619-2.

Karnosiini hidastaa ja estää syövän kasvua


Karnosiini – perusteellinen katsaus