Kalan syönti lisää poikien älykkyyttä

"Syö särkeä, se kasvattaa järkeä" näyttää pitävän edelleen paikkansa. Teini-ikäiset pojat, jotka syövät säännöllisesti runsaasti rasvaista kalaa ovat älykkäämpiä ja verbaalisesti lahjakkaampia kuin muut pojat, kertoo Göteborgin yliopiston tutkimus. Vaikutuksen uskotaan perustuvan kalan omega-3-rasvahappoihin, joka on varsinaista ”aivoruokaa”. Tutkimuksen julkaisi maaliskuun Acta Pediatrica –lehti.

Lohen, makrillin ja muiden rasvaisten kalojen – ja vähemmässä määrin myös vähärasvaisemman tonnikalan – sisältämät omega-3-rasvahapot ovat tärkeitä kehittyville aivoille; omega-3:t auttavat aivoja toimimaan normaalisti läpi koko elämän, korostavat ruotsalaistutkijat. Aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että lapset, joiden äidit ovat syöneet raskauden aikana runsaasti rasvaista kalaa, ovat älykkäämpiä kuin muut lapset. Vanhemmatkin kalansyöjät säilyttävät muita paremmin kognitiiviset taitonsa.

Ruotsalaistutkimus on ensimmäinen laaja selvitys kalaruoan vaikutuksesta teini-ikäisiin poikiin, sanoo Maria Åberg Reutersille antamassaan haastattelussa. ”Myöhäisteini-ikä on kriittistä aikaa aivojen plastisuuden kannalta; aivosolujen plastisuus puolestaan vaikuttaa älykkyyteen sekä emotionaaliseen ja sosiaaliseen käyttäytymiseen”, hän korostaa. Plastisuudella tarkoitetaan tässä aivojen kykyä järjestää kertynyttä informaatiota, kuten uusia opittuja asioita, normaalilla tavalla.

Tutkimukseen osallistui 4 792 poikaa, jotka olivat täyttäneet 15-vuotiaina yksityiskohtaisen ruokatapoja koskevan kyselylomakkeen ja joille tehtiin kolme vuotta myöhemmin älykkyystestit. Tällöin kävi ilmeiseksi, että säännöllisillä kalansyöjillä oli keskimäärin korkeampi älykkyysosamäärä (ÄO) kuin pojilla, jotka söivät kalaa harvemmin kuin kerran viikossa. Kalaa syöneet pojat olivat nmyös verbaalisesti ja spatiaalisesti lahjakkaampia kuin muut. Ero säilyi kaikissa kolmessa testissä, vaikka tutkijat kontrolloivat sekoittavat tekijät, kuten perheen sosioekonomisen aseman ja vanhempien koulutustason.

"Tulokset ovat merkittävät, koska tutkimme poikia 15–18-vuoden iässä, jolloin oppiminen voi muovata nuoren miehen koko loppuelämää”, Åberg tulkitsee. Hän ei kuitenkaan vielä osaa antaa erityistä ravintosuositusta teini-ikäisille. "Mutta toistaiseksi kalan sisällyttäminen ravitsemukseen näyttää vaikuttavan merkittävästi nuoren miehen kognitiiviseen kehitykseen”, hän toteaa.

Maria AI Åberg, Nils Åberg, Jonas Brisman, Rosita Sundberg, Anna Winkvist, Kjell Torén. Fish intake of Swedish male adolescents is a predictor of cognitive performance. Acta Pediatrica, March 2009; 555-560 Abstract

Kalaöljyn käyttö raskauden aikana lisää lapsen älykkyyttä
Omega-3:t edistävät enemmän tyttöjen kuin poikien älykkyyttä
Kalaöljy parantaa lasten oppimisvaikeuksia
Omega-3-rasvahapot lisäävät harmaita aivosoluja
E-EPA parantaa lasten oppimis- ja keskittymiskykyä