Fibromyalgia ja ubikinoni

Fibromyalgia on yleinen vaiva, jonka kaikkia perimmäisiä syitä ei vielä tunneta. Tauti on luokiteltu virheellisesti reumasairauksiin, ja sitä on kutsuttu nimellä "pehmytosareuma". Syytekijöinä pidetään muun muassa hapetusstressiä ja mitokondrioiden toimintahäiriötä. Sevillan yliopiston tutkimus viittaa siihen, että ”fibrojen” ubikinonin eli koentsyymi Q10:n aineenvaihdunnassa on häiriö, joka heikentää mitokondrioiden energian tuotantoa. Vian korjaamiseen tutkijat suosittavat ubikinonia (300 mg/vrk) ravintolisänä.

Tutkijat mittasivat 37 fibromyalgiaa potevan henkilön ja terveiden verrokkien veriplasman ja mononukleaaristen verisolujen ubikinonin pitoisuudet. Myös hapetusstressin voimakkuutta mitattiin sekä plasmasta että soluista. Kävi ilmi, että potilailla oli voimakkaampi hapetusstressi kuin verrokeilla. Fibrojen ubikinonin jakautuminen veriplasmassa ja soluissa poikkesi normaalista: Potilailla on plasmassa kaksin verroin ubikinonia, kun taas soluissa sen pitoisuus oli 40 % pienempi kuin verrokeilla. Vastaavasti potilaiden solujen vapaiden radikaalien tuotanto oli suurempaa kuin verrokkien. Mitä suurempi solujen ubikinonipitoisuus, sitä vähemmän vapaita radikaaleja – ja päin vastoin. Ubikinoni tunnetaankin tehokkaana antioksidanttina eli myrkyllisten vapaiden radikaalien vastavaikuttajana.

Fibromyalgiaa potevien ihmisten ubikinonin jakautuminen veren eri osissa on epänormaalia, päättelevät tutkijat. Taudin taustalla oleva hapetusstressi johtuu todennäköisesti ubikinonin aineenvaihdunnan häiriöistä soluissa ja kudoksissa. Ubikinonin mononukleaarisille (yksitumaisille) soluille antama suoja viittaa siihen, että ubikinonilisä olisi paikallaan fibromyalgiaa poteville, tulkitsevat tutkijat havaintojaan. Heidän uudemmat tutkimuksena vahvistavat tässä kerrottuja havaintoja.

Thaimaalainen kaksoissokkotutkimus tukee näitä havaintoja (Sawaddiruk ym. 2019). Toinen uusi tutkimus vahvistaa, että ubikinoni lievittää kasvoje trigeminusneuralgiaa (Khuankaew ym. 2019).

Cordero MD, Moreno-Fernández AM, Demiguel M, et al. Coenzyme Q10 distribution in blood is altered in patients with fibromyalgia. Clin Biochem. 2008 Dec 25. PubMed

Cordero MD, De Miguel M, Moreno Fernandz AM, et al. Mitochondrial dysfunction and mitophagy activation in blood mononuclear cells of fibromyalgia patients: implication in the pathogenesis of the disease. Arthritis reserch therapy 2010 Jan 28;12(1):R17. [Epub ahead of print] Free Full Text

Cordero MD, Miguel MD, Carmona-López I, et al. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in Fibromyalgia. MINIREVIEW. Neuro Endocrinol Lett. 2010 Apr 29;31(2):169-173. PubMed

Sawaddiruk P, Apaijai N, Paiboonworachat S, et al. Coenzyme Q10 supplementation alleviates pain in pregabalin-treated fibromyalgia patients via reducing brain activity and mitochondrial dysfunction. Free Radical Research. 2019 Aug 7:1-9. doi: 10.1080/10715762.2019.1645955.

Khuankaew C, Apaijai N, Sawaddiruk P, et al. Effect of coenzyme Q10 on mitochondrial respiratory proteins in trigeminal neuralgia. Free Radic Res. 2018 Apr;52(4):415-425. doi: 10.1080/10715762.2018.1438608.