Karnosiini vanhenemisen hidastajana

Englantilainen Birminghamin yliopiston professori Alan R. Hipkiss on tutkinut karnosiinia pitkään ja julkaissut siitä monia tieteellisiä kirjoituksia. Hänen kirjallisuuskatsauksensa tiivistävät yhteen sen, mitä karnosiinin anti-ageing -vaikutuksista tiedetään.

Karnosiini on valkuaisaine, dipeptidi, jota on luonnostaan ihmisessä ja ravinnossa. Vuodesta 2003 karnosiinia on ollut saatavana Suomessa ravintolisänä. Karnosiinilla on monia myönteisiä vaikutuksia, joista yksi on vanhenemismuutosten hidastaminen, anti-ageing.

Tutkimusten mukaan karnosiini hidastaa ihmisen viljeltyjen sidekudossolujen (fibroblastien) vanhenemismuutoksia. Se hidastaa myös nopeasti vanhenevien hiirten ikääntymistä ja pidentää niiden elinikää, mutta vaikutusmekanismi on ollut arvoitus.

Lisäksi karnosiini on hyvin dokumentoitu hapetusstressin estäjä (antioksidantti), sokeroitumisen (glykaation) estäjä, aldehydien sieppari ja myrkyllisten raskasmetallien kelaattori. Karnosiini hidastaa vanhenemismuutoksia kaikkien näidenkin ominaisuuksiensa ansiosta.

Soluviljelmätutkimuksissa karnosiini on suojannut ihmisen proteiinia nimeltään eukaryoottinen translation initiation factor 4E eli EIF4E, joka puolestaan suojaa tuman mRNA:ta (mm. sellaisilta vaurioilta jotka voivat käynnistää syövän). Näin karnosiini saattaa vähentää virheproteiinien synteesiä, jolloin kudoksissa syntyy vähemmän haitallisia proteiinikarbonyylejä. Karnosiini edistää myös typpioksidin (NO) synteesiä kudoksissa, mikä ehkäisee muun muassa verenpaineen nousua ja pitää yllä mieskuntoa. Karnosiini edistää myös muuntuneiden proteiinien tuhoamista. Karnosiinilla on myös kouristuksia (epilepsiaa) ehkäisevää vaikutusta; tästä syystä karnosiini saattaa osallistua isoaspartyyliryhmien korjaamiseen proteiineissa.

Karnosiini ehkäisee ja hoitaa diabetesta, depressiota ja dementioita (Hipkiss 2017). Japanilaiset tutkijat osoittivat äsken, että karnosiini ehkäisee ikääntyvien ihmisten tulehdussytokiineja ja pitää yllä verbaalista muistia (Katakura ym. 2017). Nämä uudet havainnot vain lisäävät tutkijoiden kiinnostusta karnosiinin hyviä vaikutuksia kohtaan.

Katakura Y, Totsuka M, Imabayashi E, Matsuda H, Hisatsune T. Anserine/Carnosine Supplementation Suppresses the Expression of the Inflammatory Chemokine CCL24 in Peripheral Blood Mononuclear Cells from Elderly People. Nutrients. 2017 Oct 31;9(11). pii: E1199. doi: 10.3390/nu9111199. pdf
Hipkiss AR. Depression, Diabetes and Dementia: Formaldehyde May Be a Common Causal Agent; Could Carnosine, a Pluripotent Peptide, Be Protective? Aging and Disease. 2017 Apr 1;8(2):128-130. doi: 10.14336/AD.2017.0120. eCollection 2017 Apr. Free Full Text
Hipkiss AR. Aging, proteotoxicity, mitochondria, glycation, NAD+ and carnosine: possible inter-relationships and resolution of the oxygen paradox. Frontiers in Aging Neuroscence. 2010;2:10. doi:10.3389/fnagi.2010.00010 Free Full Text
Hipkiss AR. On the enigma of carnosine's anti-ageing actions. Exp Gerontol. 2008 Nov 11. [Epub ahead of print]