Raskausajan kalaravinto eduksi lapselle

Runsas kalaruoan syönti odotusaikana edistää lapsen neuropsykologista kehitystä, osoittaa tanskalainen suurtutkimus. Se julkaistiin syyskuun American Journal of Clinical Nurition -lehdessä. Tutkijat ehdottavat odottavien äitien ravitsemussuositusten uudistamista ja omega-3:n ottamista niihin mukaan.

Harvardin yliopistossa nykyään toimivan tohtori Emily Okenin johtamassa Danish National Birth Cohort -nimisessä tutkimuksessa seurataan 25 446 lapsen kehitystä. Heidät oli tutkittu 6 ja 18 kuukauden iässä. Äitien ruokavaliota selvitettiin myös. Kävi ilmi, että runsaasti rasvaista kalaa syöneiden äitien lapset saivat paremmat arviointipisteet muihin lapsiin verrattuina. Kymmenen kuukautta imettäneiden äitien lapset saivat paremmat pisteet kuin vain kuukauden imettäneiden äitien vauvat.

Tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan odottavien äitien pitäisi syödä paljon rasvaista kalaa tai ottaa kalaöljyä ruoan lisänä. Runsas kalaöljyn omega-3-rasvahappojen saanti vähentää äitien riskiä masentua raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen.
Ongelmana on kuitenkin ympäristön saasteiden (raskasmetallien, dioksiinien, furaanien ja polykloorattujen bifenolien, PCB:n) kertyminen kalan rasvaan, josta syystä viranomaiset varoittavat odottavia äitejä syömästä usein kalaa. Hyvän vaihtoehdon tarjoavat uuden polven kalaöljyt, jotka on tislattu kahteen kertaa, ensin molekyyli- ja sitten vielä tyhjiötislausmenetelmällä.
Oken E, Østerdal ML, Gillman MW, et al, Associations of maternal fish intake during pregnancy and breastfeeding duration with attainment of developmental milestones in early childhood: a study from the Danish National Birth Cohort. Am J Clin Nutr 2008 88: 789-796 [Abstract]

Raskaus- ja imetysajan ravintolisät
Kalaöljy edistää koululaisten oppimis- ja keskittymiskykyä
Eräiden kalaöljyvalmisteiden EPA:n pitoisuuksien vertailua
Mistä ravintolisien omega-3-rasvahapot ovat kotoisin?