Omega-3-indeksi

Omega-3-rasvahapot ovat elimistölle välttämättömiä molekyylejä, joita ihminen ei kykene itse valmistamaan. Niinpä niitä on saatava riittävästi ruuasta ja/tai ravintolisistä. Kukaan ei osaa kuitenkaan sanoa vuorenvarmasti, paljonko meidän pitäisi syödä rasvaista kalaa, jotta saisimme omega-3-rasvahappoja riittävästi sydämen, verisuonten, nivelten ja aivojen tarpeisiin. Ravitsemussuositus 2–3 kala-ateriaa viikossa ei perustu omega-3-rasvahappojen saannin turvaamiseen, vaan vanhentuneeseen uskomukseen, että siten saataisiin D-vitamiinia 5 mikrogrammaa (µg) päivää kohti, mikä oli vuosikymmeniä saantisuositus. Se on osoittautunut 20 kertaa liian vähäiseksi. Nyt on olemassa omega-3:n todellista saantia ja tarvetta selvittävä verikoe, omega-3-indeksi. Sen mittaaminen punasolusta ennustaa sairastumisen riskiä ja kroonisten tautien kulkua sekä kuolemanvaaraa jopa paremmin kuin seerumin kolesterolin tai rasvahappojen mittaus. Valitettavasti omega-3-indeksi näyttää olevan vielä tuntematon asia suomalaisille lääkäreille ja suurelle yleisölle. Indeksin uskotaan kuitenkin pian tulevan terveydenhuollossa yhtä tavalliseksi tutkimukseksi kuin verenpaineen mittaus.

Punasoluja

Kuvassa punasoluja eli erytrosyyttejä. Niistä määritetään omega-3-indeksi.

Omega-3-indeksi kertoo luotettavasti EPA- ja DHA-rasvahappojen saannin viimeisten 4 kuukauden ajalta.

Sormenpäästä otetusta verinäytteestä eristetään punasoluja, joiden kalvoilta lasketaan 26  rasvahapon määrä (ks. kuva 1). Omega-3-rasvahappojen (EPA + DHA) prosentuaalinen osuus näistä rasvahapoista on omega-3-indeksi (O3I). Se kertoo, minkälainen riski on sairastua kroonisiin tauteihin, kuten sydän- ja verisuonitautiin, aivohalvaukseen tai masennukseen. Riski on hyvin vähäinen, kun O3I on 8–11 % (tai yli). Tällainen indeksi vähentää sydänkuoleman riskiä peräti 90 %. Vastaavasti sairastumisen riski on suuri, kun indeksi on alle 4 %. Näiden lukujen välissä oleva indeksi kertoo kohtalaisesta sairastumisen ja kuoleman riskistä. Sydäntautiin ja masennukseen sairastuneilla on yleensä ollut liian pieni indeksi (alle 4 %). Punasolusta mitattu omega-3-indeksi kuvastaa hyvin ihmisen eri elimien omega-3-pitoisuuksia (Fenton ym. 2016) paremmin kuin perinteinen seerumin rasvahappojen analysointi (Harris 2018). Austaliassa on kehitetty uusi nopeampi menetelmä (high-throughput method) omega-3-indeksin mittaamiseen (Alqarni ym. 2018)

Omega-3-indeksin analysointi

Kuva. Punasolun kalvolta otetaan näyte, josta analysoidaan kaikki rasvahapot (kuvassa siniset pallukat, fosfolipidit, ja niihin kiinnittyneet rasvahappomolekyylit, jotka kuvassa näyttävät "hänniltä"). EPAn ja DHA:n prosentuaalinen osuus kaikista rasvahapoista on omega-3-indeksi. < 4 % = huono, 4-8 % = kohtalainen, yli 8 % = hyvä.

Voimme siis tarkistuttaa verikokeella luotettavasti, saammeko ruoasta riittävästi omega-3-rasvahappoja, vai pitääkö meidän nauttia kalaöljyä ruoan lisänä. Yhdysvaltain Sydänliitto (AHA) pitää omega-3-indeksiä hyvänä ja luotettavana tutkimuksena sydäntautiriskin arvioinnissa. Omega-3-indeksi kuvastaa hyvin myös muiden kudosten, kuten suoliston omega-3-pitoisuutta (Gurzell ym. 2013). Suuri omega-3-indeksi parantaa keski-ikäisten ylipainoisten miesten [ja heitähän meillä riittää] insuliiniherkkyyttä ja sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa (metabolista profiilia) ja vaimentaa matala-asteista kroonista tulehdusta (Albert ym. 2014). Lisäksi tiedetään, että masennusta ja muita mielenterveyden häiriöitä – mm. psykoosia – potevien ihmisten punasolujen kalvoilla on tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja (Amminger ym. 2015, McNamara ym 2015), jolloin omega-3-indeksi on pieni. Italialaisen Udinen yliopiston tutkimuksen mukaan verenpainetautiin ja metaboliseen oireyhtymään liittyy usein liian pieni omega-3-indeksi (Colussi ym. 2015), jolloin tarvitaan kalaöljyä ruoan lisänä.

Yhdysvaltain Terveysvirasto (NHI) kirjoittaa terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetulla verkkosivullaan omega-3-indeksista näin:

The “omega-3 index” proposed by Harris and von Schacky reflects the content of EPA plus DHA in erythrocyte membranes expressed as a percentage of total erythrocyte fatty acids [20,21]. This index can be used as a surrogate for assessing tissue levels of EPA plus DHA [16,22,23]. EPA and DHA typically comprise about 3%–5% of erythrocyte fatty acids in Western populations with low fish intakes. In Japan, where fish consumption is high, erythrocyte EPA and DHA levels are about twice those of Western populations [3].

Miksei dokosapentaeenihappo (DPA) kuulu Omega-3-indeksiin?

DPA kuuluu omega-3-rasvahappoihin, mutta sitä ei lasketa mukaan punasolujen omega-3-indeksiin (O3I). O3I.n kehittäjät Clemens von Schacky ja Bill Harris selittävät miksei. DPA:n määrä kalassa on hyvin vähäinen verrattuna EPA:n ja DHA:han. Tosin puhdistettua DPA:ta on saatavana, ja sitä syntyy elimistössä EPAsta ja DHA:sta, mutta sen merkitystä ihmiselle ei tunneta. Väestötutkimuksissa on analysoitu veren DPA-pitoisuuksia, mutta ne eivät ole ennustaneet kokonaiskuoleman riskiä tai muita relevantteja sydäntapahtumia eikä DPA:n mukaanotto omega-3-indeksiin ei ole lisännyt sen ennustearvoa. Nykyinen tieto ei puolla DPA:n sisällyttämistä omega-3-indeksiin, kirjoittavat sen kehittäjät (von Schacky ja Harris 2018).

Norjalainen kliininen tutkimus osoittaa, että yli 8 prosentin omega-3-indeksi (O3I) liittyy reumapotilaiden parempaan kuntoon (verrattuna pienempii omega-3-indekseihin). Tukimukseen osallistui 78 reumaatikkoa, joiden sairaus oli kestänyt 15 ± 11  vuotta. Heistä 58:n tauti oli aktiivinen tutkimushetkellä. Suurimmalla osalla potilaista (82 %) oli periodontiitti (hampaiden juurikalvon tulehdus), joka oli 18 %:lla vakava. O3I oli yli 8 %:n vain 14 prosentilla, vaikka norjalaiset syövät paljon kalaa. Korkea O3I korreloi parempaan terveydentilaan (Beyer ym. 2018). Tuloksista voidaan päätellä, että reuma- ja periodontiittipotilaiden kannattaa syödä kalaöljyä, ja nostaa sillä O3I yli 8 prosentin.

Puerto Ricossa tehty Boston Puerto Rican Health Study (n = 787; iät 57 ± 0,52 v, 73 % naisia) osoittaa, että matala omega-3-indeksi liittyy masennukseen ja lisääntyneeseen hapetusstressiin. Näin ollen hapetusstressin mittaaminen – määrittämällä virtsan 8-OHdG – voi antaa vihjeen siitä, ketkä masentuneet potilaat hyötyvät parhaiten kalaöljylisästä, kirjoittavat tutkijat ravitsemustieteen lehdessä (Bigornia ym. 2016).

Pieni omega-3-indeksi liittyy myös obstruktiviseen uniapneaan, osoittaa tutkimus. Senkin perusteella ihanteellinen O3-I on 7–11 % (Tittus ym. 2017).

Omega-3-indeksi

Kuva . Punasolun (RBC) kalvolta otetaan näyte, josta lasketaan 26 eri  rasvahapon pitoisuus. Tässä esimerkissä tutkitulla alueella on kolme punaisella merkittyä EPA- ja DHA-rasvahappoa. Muita rasvahappoja on 64. Omega-3:n osuus kaikista rasvahapoista on siis 3/64 eli 4 %, mikä on huono tulos. Ihannearvo on 8–11 % (tai yli).

Omega-3-indeksiin perustuvia tieteellisiä tutkimuksia on käynnissä kymmeniä ja HS-omega-3-indeksiin perustuvia julkaistuja on jo kymmenittäin. Terveiden eurooppalaisten indeksi on keskimäärin 6,56 (SD 1,29) (O'Donovan ym. 2017). Saksassa indeksi on keskimäärin 5,5%, Hollannissa 3,83 % (13–15-v ikäryhmässä), Saudi-Arabiassa 4 % (paljon sydäntauteja), Kanadassa 4,5 % (mutta 45 %:lla ihmisistä se on alle 4 %, Roke 2017) Ranskassa, Belgiassa ja Australiassa 6 % (16–18 v tytöillä 7,7 %, pojilla 10,7 % Grant ym. 2015), USA:ssa 4,3 % ja inutiiteilla <8 %, Japanissa(8 %) ja Etelä-Koreassa 8-11 % (vähän sydäntauteja). Lounais-Norjassa, jossa syödään paljon kalaa, indeksi on keskimäärin 6,6–6,8 (Naesgaard ym. 2015). Hyvin koulutettujen ja toimeentulevien indeksi on yleensä selvästi suurempi kuin alemmissa sosiaaliluokissa (Wagner ym. 2014).Tsekin tasavallassa omega-3-indeksi on pääkaupunkilaisilla (n=476) keskimäärin 3,56 % ja maaseudulla (n=388) 3,56 %; maksimilukema oli 8,1 %. Tulosten mukaan väestön omega-3-indeksi on suboptimaalinen, kijroittavat tutkijat (Oseeva ym. 2019).

Tupakoivien ja lihavien ihmisten indeksi on yleensä pieni. Suomesta en ole nähnyt vielä tilastotietoja, koska indeksiä ei ehkä vielä tunneta eikä osata mitata suomalaisissa laboratorioissa.

O3I eri maissa

Keskimääräinen terveiden yli 16-vuotiaiden ihmisten omega-3-indeksi vaihtelee eri maiden väestöissä kuvan osoittamalla tavalla. Vihreillä alueilla on suurimmat indeksilukemat. Terveet suomalaiset sijoittuvat 6–8 prosentin kastiin (Stark ym. 2016). Pitkäaikaissairaiden indeksit ovat kaikkialla  matalampia kuin terveiden (Roke 2016).

Tutkimukset: Urheilijoiden omega-3-indeksi on usein liian pieni

Omega-3-indeksi ja sydäntautikuolleisuus

Käyrä osoittaa yhteyden omega-3-indeksin ja akuutin sydänkuolleisuuden välillä. Kun indeksi lähestyy 8 prosenttia, alenee sydänkuoleman riski lähes nollaan. (Lähde: Albert ym. New England Journal of Medicine 2002).
Omega-3-indeksit Japani-USA
Kuva 2. osoittaa amerikkalaisten (mustat pylväät) ja japanilaisten (harmaat pylväät) kvartaalien erot: Japanilaisilla on suurempi O3I kaikissa kvartaaleissa amrikkalaisiin verrattuna. Niinpä Japanissa sepelvaltimotautiin kuoli vuonna 2011 47 henkilöä/100 000 asukasta, kun USA:ssa luku oli 132/100 000.  Ero ei selity tupakoinnilla eikä geneettisillä syillä; syy on ravitsemuksen eroissa: Japanilaiset syövät paljon enemmän kalaa, ja heidän omega-3-indeksinsä on suurempi (Harris 2018).

Omega-3-indeksi ja akuutti sepelvaltimokohtaus

Kuva 3. Mitä suurempi omega-3-indeksi, sitä pienempi akuutin sepelvaltimotautikohtauksen riski. Kun alle 4 prosentin indeksin aiheuttamaa riskiä merkitään yhdellä (1), niin 4–8 prosentin indeksin riski on noin 60 % prosenttia siitä, ja yli 8 prosentin indeksin riski on vain viidesosa. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.001). Lähde: Harris 2010.

Omega-3-indeksien jakaumia

Grafiikka. A. Amerikkalaisen ja B. saksalaisen omega-3-indeksien jakaumat. Suurin osa tuloksista oli huonoja tai keskinkertaisia. Hyviä, vähintään 8 %:n indeksejä oli vain muutamia.Lähde. Thuppal ym. 2017.

Omega-3:n oletettu ja todellinen saanti ovat ristiriidassa

Miksi kalaöljytutkimusten tulokset ovat olleet ristiriitaisia?

Vuonna 2016 kalaöljyn terveysvaikutuksista julkaistiin yli 2000 tutkimusta. Monet kliinisistä supplementaatiokokeista (interventioista) ovat epäonnistuneet (eli antaneet ei-positiivisen tuloksen). Yksi syy on se, ettei suunnitteluvaiheessa ole osattu ottaa huomioon koehenkilöiden omega-3-indeksiä, kirjoittaa saksalainen sydänprofessori Clemens von Schacky (2014, 2015). On selvää, ettei kalaöljyn nauttiminen voi auttaa kovinkaan paljoa henkilöitä, joiden indeksi jo valmiiksi ilman kalaöljyäkin oli yli 8 % (tai he ovat nauttineet kalaöljylisää), katso kuva 3. Sitä vastoin kalaöljyn nauttiminen auttaa parhaiten niitä henkilöitä, joiden omega-3-indeksi on pieni, alle 4 % (kuvassa 3 punaisen viivan alapuolella, jossa oli lähes puolet tutkituista). Lisäksi monissa ei-positiivisissa kalaöljytutkimuksissa on ollut henkilöitä, joiden triglyseridit eivät ole olleet koholla (kalaöljy alentaa kohonneita lukemia ja pienentää siten sydäntaudin ja -kuoleman riskiä) ja tutkimusaineistojen tilastollinen voima (statistical power) on ollut liian heikko, jolloin ei ole saatu tilastollisesti merkitseviä eroja kalaöljyä saaneiden ja verrokkien välillä (Sperling ja Nelson 2015). Monissa tutkimuksissa on ollut mukana henkilöitä, joilla on sydäntaudin lisäksi muitakin sairauksia, joihin kalaöljy ei ole ehkä tehonnut. Sitä paitsi kaikki koehenkiläöt eivät olekaan ottaneet kaikkia kalaöljykapseleita tutkimussuunnitelman mukaisesti. Joissakin tutkimuksissa koehenkilöitä on neuvottu ottamaan kalaöljynsä aamiaisella, jossa ei ole mukana rasvoja; silloin kalaöljyn rasvahappojen imeytyminen on heikkoa (von Schacky 2015). E-EPA imeytyy parhaiten, kun sitä ennen otetaan ruokalusikallinen oliiviöljyä; silloin omega-3-indeksi suurentuu hyvin.

Sydänpotilaat syövät yleisesti kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. Ne estävät, ainakin osittain, kalaöljyn omega-3-rasvahappojen edullisia vaikutuksia, mikä selittää monia ei-positiivisia tutkimustuloksia [siis kun kalaöljytutkimuksissa on ollut paljon statiininsyöjiä]. Kalaöljy ei siis ole ollut sinänsä tehotonta, vaan statiinit ovat vähentäneet sen tehoa (Bird ym. 2018).

Kalaöljytutkimuksissa esiintyy myös ilmiö nimeltään "placebo group contamination", jolla tarkoitetaan sitä, että osa lumeryhmän verrokeista on syönyt kokeen aikana tai juuri ennen sitä kalaöljyä, vaikka niin ei olisi saanut tehdä. Nämä koehenkilot (potilaat) ovat saattaneet tunnistaa tai olla tunnistavinaan kapseleiden mausta, ettei heille annetakaan kalaöljyä, vaan lumetta, ja siksi he ovat ottaneet omin päin kalaöljyä, koska ovat uskoneet siitä olevan heille hyötyä

Myös potilaiden lääkitys, eritoten statiinit, ovat voineet vaikuttaa siihen, ettei kalaöljy ole antanut toivottua tulosta. Statiinit näet vievät osan kalaöljyn parantavasta voimasta. Lisäöksi on otettava huomioon, että satunnaistettuihin kliinisiin tutkimuksiin valitaan potilaat huolellisesti niin, etteivät he välttämättä edusta valtaväestöä. Valitut potilaat ovat yleensä muita fyysisesti aktiivisempia ja terveempiä. Valikoidussa otoksessa ei ehkä saada kalaöljyllä sellaisia vaikutuksia, kuin muussa väestössä. Valikoiduistakin potilaista osaa putoaa pois, eikä heitä näy lopullisissa tuloksissa. Pois putoavat ovat yleensä muita sairaampia. Koska omega-3-rasvahpot, erityisesti EPA on antioksidatiivinen,  on todennäköistä että siitä hyötyvät eniten ne potilaat, joiden elimistössä riehuu voimakas hapetusstressi. Näin ollen ei-positiiviset tutkimustulokset eivät välttämättä merkitse sitä, etteivätkö muut ihmiset tai sydänpotilaat (kuin tutkimuksessa loppuun asti mukana olleet) voisi hyötyä kalaöljystä.

Professor Trevor Mori: Diet, dosage and disease: Why some studies haven´t reported omega-3- health benefits?

Saksalaiset sydänlääkärit tukivat 190 valtimonkovetustautia sairastavan potilaan omega-3-indeksit  vuonna 2009. Heistä 50:llä tulos oli alle 5 %. Nämä potilaat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen(n=40)  sai kaksi kuukautta päivittäin omega-3-rasvahappoja sisältävää juomaa (200 mg EPAa ja 300 mg DHA:ta), ja loput saivat lumetta (maissiöljyä). Omega-3-ryhmän indeksi nousi keskimäärin 4,37 (SD 0,51) -> 6,80 (SD 1,45)  (P < 0,001). Yksilöiden väliset erot olivat suuria. Verokkien indeksi ei suurentunut. Tulokset osoittavat, että jo verraten pienilläkin omega-3-annoksilla voidaan korjata matalaa indeksiä, jolloin potilaiden ennuste paranee (Köhler ym. 2010). Tässä tutkimuksessa annetut omega-3-määrät eivät kuitenkaan riittäneet nostamaan kaikkien potilaiden indeksiä tavoitetasoon 8–11 %.

Toinen, 899 saksalaisen sairaalahoidossa olleen sydämen vajaatoimintapotilaan tutkimuksessa omega-3-indeksi oli hyvin pieni, keskimäärin vain 3,7 ± 1,0 %, kun tavoitetaso on 8-11 %. Tutkijoiden yllätykseksi matala O3-I ei kuitenkaan korreloinut kuolleisuuteen tässsä aineistossa (Berliner ym. 2019).

Matalan omega-3-indeksin nostaminen ihannearvoon (8–11 prosenttiin) parantaa diabeetikon, syöpä- ja sydänpotilaiden ennustetta ja ehkäisee vanhuus-raihnaisuus-oireyhtymää eli sarkopeniaa. Kalaöljy näet vaikuttaa suotuisasti ikääntyvien ihmisten proteiinien aineenvaihduntaan ja auttaa siten säilyttämään lihaskuntoa, -voimaa ja ketteryyttä. Nuorten (13–15-vuotiaiden) matala omega-3-indeksi (<4 %) liittyy tavallista heikompaan kognitiiviseen suorituskykyyn (oppimiseen ja ADHD:hen), osoittaa hollantilainen tutkimus. Noin 14 % tutkituista ilmoitti, ettei syö koskaan kalaa. Tulokset viittaavat sihen, että kalaöljyn käyttö ravintolisänä voi parantaa nuorten oppimiskykyä (van der Wurff ym. 2016). Uusi Framingham Offsprint -kohortin analyysi osoitti, että yli 6,8 % indeksi vähentää sydänkuolemia 35 % verrattuna 4,2 % indeksiin (Harris ym. 2018). Suuri omega-3-indeksi alentaa terveiden nuorten aikuisten verenpainetta (Flipovic ym. 2018).

Omega-3-indeksi riskialueet

Kuva 3. osoittaa sydän- ja verisuonitaudin riskialueet omega-3-indeksin suhteen. Alle 4 % merkitsee suurta ja yli 8 % pientä riskiä. Japanilaisten omega-3-indeksi on paljon suurempi kuin eurooppalaisten ja amerikkalaisten. Japanissa 90 % väestöstä syö kalaa vähintään kerran viikossa; keskimääräinen saanti siellä on 85 g/vrk, mikä antaa noin 900 mg omega-3-rasvahappoja. RBC = Red Blood Cell eli punasolu.

Punasolun omega-3-rasvahappojen pitoisuus korreloi käänteisesti kahdeksaan tulehdusta osoittavaan biomarkkeriin, kertoo amerikkalainen tutkimus (Fontes ym. 2015). Havainto on tärkeä, sillä krooninen matala-asteinen tulehdus on mukana kaikissa pitkäaikaissairauksissa (joita kalaöljy siis ehkäisee ja jarruttaa).

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan EPAn ja DHA:n saanti ruoasta ja ravintolisistä on hämmästyttävän vähäistä, keskimäärin reilusti alle 100 mg/vrk. Ei ihme, että kuvan punaisen viivan alle jää lähes puolet ihmisistä.

Omega-3-indeksi

Vaikka ihmiset kuvittelevat syövänsä riittävästi rasvaista kalaa, vain harvan ihmisen omega-3-indeksi on yli 8 % ilman kalaöljyn nauttimista ruoan lisänä. Ihannetulos on yli 8 %. Alle 4 % merkitsee surrta sydäntaudin riskiä.

EPA-painotteinen kalaöljy parantaa nuorten terveiden ja ikääntyvien aikuisten aivotoimintaa, mikä ilmenee tavallista parempina suorituksina neuropsykologisissa testeissä (Lukaschek ym. 2016). Psykiatrian klinikat eri puolilla maailmaa ovat todenneet, että potilaiden veressä on usein kovin vähän omega-3:a (Wulsin ym. 2018). Silloin kalaöljyn nauttiminen ruan lisänä ehkäisee muistisairauksia sekä ehkäisee ja parantaa masennusta, nuorten ensipsykooseja ja skitsofreniaa (Berger 2016) sekä kakisuuntaitsa mielialahäiriötä (Wulsin ym. 2018). Matala omega-3-indeksi korreloi amerikkalaisten naispuolisten yliopistourheilijoiden ahdistukseen (Wilson ja Madrigal 2017). Kalaöljy, etenkin yhdessä muiden ravintolisien kanssa, auttaa monia ADHD-lapsia (Crippa ym. 2016). E-EPA, 2 g päivässä, parantaa diabeetikon sokeritasapainoa ja vähentää sydäntaudin riskiä. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat välttämättömiä myös raskaana oleville naisille, sikiöille ja pikkulapsille, joiden aivojen ja silmien normaali kehitys edellyttää omega-3:n riittävää saantia.

O3! ja masennus

Kuvassa Omegas-3-indeksi (O3I) ja akuutin sepelvaltimotautikohtauksen (ACS) ja vakavan masennuksen (MDD) riskialueet sekä yhdysvaltalaisten (U.S.Norms) ja japanilaisten (Japan Norm) keskiarvot. O3I osoittaa sairastumisen riskiä. Alle 4 prosentin omega-3-indeksi osoittaa riskiä sairastua masennukseen, sydäntauteihin ym. kroonisiin sairauksiin
McNamara RK. Role of Omega-3 Fatty Acids in the Etiology, Treatment, and Prevention of Depression: Current Status and Future Directions. Journal of Nutrition and Intermediary Metabolism. 2016 Sep;5:96-106. Free Full Text pdf

Kalaöljy masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa

Kroonista väsymysoireyhtymää potevilla espanjalaisilla on useimmiten (yli 90 prosentilla) matala omega-3-indeksi, keskimäärin vain 5,75 % (Castro-Marrero ym. 2018). Tulokset puoltavat kalaöljyn käyttöä laadukkaan, väkevöidyn ravintolisänä tässä taudissa.

Vegaaneilla on yleensä pieni indeksi. Yhdysvalloissa tutkittiin vegaanien omega-3-indeksiä 165 henkilön aineistossa (Sarter ym. 2014). Indeksi oli yleensä pieni, vain 3,7 ± 1,0 %. Naisilla se oli yleensä vähän suurempi (3,9 ±  1,0 %)  kuin miehillä (3,5 ±  1,0 %). Matalimmat indeksit suurenivat tasolta 3,1 ± 0,6 % tasolle 4,8 ± 0,8 % (p = 0.009) kun 46 koehenkilölle annettiin neljä kuukautta päivittäin 254 mg merilevästä peräisin olevia omega-3-rasvahappoja (EPAa + DHA:ta).

Ääreisverisuonten verenkiertohäiröistä kärsivillä ihmisillä on yleensä normaalia pienempi omega-3-indeksi (5,0 ± 1.7 % ), osoittaa amerikkalainen 179 kirurgisen potilaan tutkimus (Ramirez ym. 2019). Se puoltaa kalaöljyn käyttöä käsien ja jalkojen verenkiertohäiriöiden hoidossa.

Australialaisilla miespuolisilla vangeilla on yleensä liian pieni omega-3-indeksi. Omega-3-indeksi on kääntäen verrannollinen ikääntyvien ihmisten seerumin LDL-kolesteroliin ja triglyserideihin, mutta positiivisesti verrannollinen HDL-kolesteroliin ja muihin rasvoihin, ilmenee autralialaisesta tutkimuksesta. Tutkittuja oli 276, keski-ikä oli  77,6±7,4 vuotta ja 41 % heistä oli miehiä. Heidän indeksinsä oli pienempi kuin naisilla (Ferguson ym. 2015). Pieni indeksi liittyy aggressiiviseen, impulsiiviseen ja vihamieliseen käyttäytymiseen (Mayer ym. 2015). Vankilaruoka ei tarjoa riittävästi omega-3:a näiden vankien tarpeisiin.

Australialaisilla lapsilla ja nuorilla, jotka sairastavat ADHD:tä on hyvin matalat omega-3-indeksit, keskimäärin vain 3,17 ja 1,41 %. Terveillä verrokkilapsilla oli keskimäärin 6,5 % (Parletta ym. 2016 a). Australialaisilla skitsofreenikoilla on terveitä pienempi omega-3-indeksi, keskimäärin 3,95 % (terveillä 5 %) (Parletta ym. 2016 b)

Argentiinalaisessa tutkimuksessa, johon osallistui vain vähän rasvaista kalaa syöneitä sydänpotilaita, omega-3-indeksi oli keskimäärin matala, vain 3,6 %. Koska korkeita indeksilukuja ei ollut, ei myöskään saatu korrelaatiota akuutin sydänkohtauksen ja omega-3-indeksin välillä (la la Fuente ym. 2013). Tämä tutkimus ei kumoa käsitystä, jonka mukaan suuri omega-3-indeksi (yli 8 %) suojaa sydäntaudilta.

Portugalilainen uusi raportti osoittaa, mitä suurempi omega-3-indeksi ja mitä pienempi omega-6-omega-3-rasvahappojen suhde, sitä paremmin ikäihmisten "hoksottimet" toimivat. Heidän aineistonaan oli 90 henkilöä, keski-iältään 64 vuotta. Omega-3-indeksi oli keskimäärin 6,2 %, mutta hajonta olisi suuri, 2,90 - 9,79 %. Peräti joka neljännellä olivat kognitiiviset toiminat heikentyneet (Nunes ym. 2017).

Saksalaisista eliittiurheilijoista (talviset kestävyyslajit) vain yhdellä 106:sta tutkitusta oli ihanteellinen omega-3-indeksi (>8%), kaikilla muilla oli puute. Tämä saattaa selittää huippu-urheilijoiden äkkikuolemia, kirjoittavat tutkijat urheilulääketieteen lehdessä (von Schacky ym. 2014). Suomen Urheiluliitossa ei tiedetä asiaa selvitetyn suomalaisilla urheilijoilla, ilmoitti Jarmo Mäkelä minulle sähköpostitse.

Masennus korreloi käänteisesti omega-3-indeksiin postmenopausaalisilla hormonihoitoa saavailla naisilla. Tukijat uskovat omega-3:n ja hormonien vaikuttavan yhdessä myönteisesti masennuksen ehkäisyssä (Jin ym. 2016).

Raskaana aolevian naisten omega-3-indeksi on aivan liian matala, kaukana ihanteellisestia osoittaa uusi belgialainen tutkimus (Hoge ym. 2018).

Kaikissa em. tiloissa olisi syytä mitata omega-3-indeksi. Espanjassa sen voi kuka tahansa tutkituttaa jopa ilman lääkärin lähetettä esim. Labco-laboratoriossa, joka sijaitsee Fuengirolan turistitoimiston vieressä (Paseo Jesús Santos Rein, 8). Hinta on 79 €. Virossakin laboratoriot tutkivat omega-3-indeksiä. En näe mitään estettä sille, etteivätkö myös suomalaiset laboratoriot voisi ottaa asiakkaansa somenpäästä verinäytteen ja lähettää sen Saksaan HS-omega-3-indeksin määritystä varten (elleivät osaa vielä itse tehdä tutkimusta).

Melko pienelläkin kalaöljylisän päiväannoskella (560 mg DHA:ta ja 140 mg EPA) terveiden hyväkuntoisten ihmisten omega-3-indeksi suurenee noin 50 %, kun lähtötaso on matala, noin 4 % (Macartney ym. 2014). Samalla 5 minuutin submaksimaalisessa fyysisessä kuormituksessa sydämen syke harveni keskimäärin 4,5 lyöntiä minuutissa verrattuna lumeryhmään. Kuormituksen jälkeisessä levossa sydämen rytminvaihtelu palautui nopeammin kalaöljyä saaneilla kuin verrokeilla. Kalaöljystä oli siis hyötyä sydämelle. Kanadalainen vertailututkimus puolestaan osoittaa, että yleensä omega-3-rasvahappoja tarvitaan vähintään 1000 mg/vrk, jotta saadaan toivottu suoja sydämelle.

Omega-3-indeksi korreloi seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) kanssa. Molemmat ilmaisevat sydäntaudin ja -kuolleisuuden riskiä (Naesgaard ym. 2015). Riski on minimaalinen, kun omega-3-indeksi on yli 8 % ja S-D-25 yli 125 nmol/l. Tämä on jo toinen tuore tutkimus, joka korostaa omega-3:n ja D-vitamiinin yhteis- ja vuorovaikutusta. Se toinen uusi tutkimus osoittaa, että omega-3:t ja D-vitamiini suojaavat aivotoimintoja. Cinninnatin yliopiston psykiatrian apulaisprofessori Robet McNamaran johtama tutkimus vahvistaa, että matala omega-3-indeksi altistaa kaksisuuntaiselle (bipolaariselle) mielialahäiriölle eli maanisdepressiviselle mielitaudille (McNamara ym. 2015).

Amerikkalaisten silmäklinikoiden tutkimuksessa 4 gramman päiväannos kalaöljyä suurensi omega-3-indeksiä keskimäärin 7,6 prosentilla. Toisessa amerikkalaisten silmälääkäreiden tutkimuksessa 1680 mg of E-EPAa + 560 mg E-DHA:ta päivässä suurensi merkitsevästi omega-3-indeksiä ja paransi samalla kuivista silmistä kärsivien ihmisten vaivoja (Epitropuolos ym. 2016). HUOM! Näin suuria omega-3-määäriä on mahdotonta saada tavanomaisesta ruokavaliosta.

Uudessa Seelannissa autististen 2,5-8-vuotiaden lasten hoito D-vitamiinilla (50 µg/vrk) ja kalaöljyllä (722 mg DHA:ta/vrk) lisäsi omega-3-indeksiä keskimäärin 4 prosentilla, jolloin myös lasten ärtyneisys ja hyperaktiivisuus vähenivät (Mazahery ymn. 2019)

Amerikkalainen 166 psykiatrisen potilaan tutkimus osoittaa, että omega-3-indeksi korreloi hyvin aivojen verenkierron ja neurokognitiivisten testitulosten kanssa. Siis: mitä suurempi omega-3-indeksi, sitä paremmin veri kiertää aivoissa ja sitä paremmin hoksottimet toimivat (Amen ym. 2017).

Englantilaisen Surreyn yliopiston ravitsemustieteen luennoitsija Barbara A. Fielding suosittelee omega-3-indeksin mittaamista sydäntautiriskin arvioimiseksi  (Fielding 2017). Muisti kohenee kalaöljyllä etenkin niillä ikääntyvillä ihmisillä, joilla on pieni (alle 4,83 %) omega-3-indeksi (Hooper ym. 2017). Omega-3-indeksi tulee mitata potilailta, joilla on sydämen rytmihäiriöitä (Tribulova ym. 2017). 2-6-vuotiaiden lasten omega-3-indeksin suurentminen parantaa neuropsykologista kehitystä (Adjepong ym. 2018). Suomalaistenkin lääkäreiden ja ravitsemustietelijöiden olisi syytä perehtyä asiaan.

Kirjallisuutta (uusimmat julkaisut ovat luettelon lopussa)
Harris WS, von Schacky C. The Omega-3 Index: a new risk factor for death from coronary heart disease? Prev Med. 2004 Jul;39(1):212-20. PubMed
Harris WS. The omega-3 index as a risk factor for coronary heart disease. American Journal of Clinical Nutrition 2008;87 (6 )1997S-2002S Free Full Text

Amin AA, Menon RA, Reid KJ, Harris WS, Speruts JA. Acute Coronary Syndrome Patients With Depression Have Low Blood Cell Membrane Omega-3 Fatty Acid Levels. Psychosom Med. 2008 Oct 8. Abstract
Harris WS. The Omega-3 Index: Clinical Utility for Therapeutic Intervention. Current Cardiology Reports. 2010; 10(6) 503-508 Abstract
Köhler A, Bittner D, Löw A, von Schacky C. Effects of a convenience drink fortified with n-3 fatty acids on the n-3 index. British Journal of Nutrition. 2010 Sep;104(5):729-36. doi: 10.1017/S0007114510001054.
von Schacky C. Omega-3 Index and Sudden Cardiac Death. Nutrients. 2010; 2(3), 375-388 Free Full Text
von Schacky C. Omega-3 Index and Cardiovascular Health. Review. Nutrients 2014, 6(2), 799-814. doi:10.3390/nu6020799
Sekikawa, A, Miura K, Lee S, et al. Long chain n-3 polyunsaturated fatty acids and incidence rate of coronary artery calcification in Japanese men in Japan and white men in the USA: population based prospective cohort study. Heart 2014 doi:10.1136/heartjnl-2013-304421

Sarter B, Kelsey KS, Schwartz TA, Harris WS. Blood docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid in vegans: Associations with age and gender and effects of an algal-derived omega-3 fatty acid supplement. Clinical Nutrition. 2014 Mar 14. pii: S0261-5614(14)00076-4. doi: 10.1016/j.clnu.2014.03.003.

Gurzell EA, Wiesinger JA, Morkam C,  et al. Is the omega-3 index a valid marker of intestinal membrane phospholipid EPA+DHA content? Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2014 Apr 24. pii: S0952-3278(14)00070-2. doi: 10.1016/j.plefa.2014.04.001.
Shaikh NA, Yantha J, Shaikh S, et al. Efficacy of a unique omega-3 formulation on the correction of nutritional deficiency and its effects on cardiovascular disease risk factors in a randomized controlled VASCAZEN® REVEAL Trial. Molecular and Cellular Biochemistry. 2014 Sep 4. Full Free Text pdf

von Schacky C, Kemper M, Haslbauer R, Halle M. Low Omega-3 Index in 106 German Elite Winter Endurance Athletes - A Pilot Study. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2014 Sep 8. [Epub ahead of print]

Albert BB, Derraik JG, Brennan CM, et al. Higher omega-3 index is associated with increased insulin sensitivity and more favourable metabolic profile in middle-aged overweight men. Scientific Reports. 2014 Oct 21;4:6697. doi: 10.1038/srep06697 Free Full Text.
Wagner A, Simon C, Morio B,  et al. Omega-3 index levels and associated factors in a middle-aged French population: the MONA LISA-NUT Study. European Journal of Clinical Nutrition 2014 Oct 22. doi: 10.1038/ejcn.2014.219. advance online publication, 22 October 2014; doi:10.1038/ejcn.2014.219.

Macartney MJ, Hingley L, Brown MA, Peoples GE, McLennan PL. Intrinsic heart rate recovery after dynamic exercise is improved with an increased omega-3 index in healthy males. British Journal of Nutrition. 2014 Oct 30:1-9. [Epub ahead of print]
de la Fuente RL, Naesgaard PA, Nilsen ST, et al. Omega-3 index and prognosis in acute coronary chest pain patients with a low dietary intake of omega-3. Scandinavian Cardiovascular Journal. 2013;47 (2), 69–79. Abstract
Amminger GP, Mechelli A, Rice S, Kim SW, Klier CM, McNamara RK, Berk M, McGorry PD, Schäfer MR. Predictors of treatment response in young people at ultra-high risk for psychosis who received long-chain omega-3 fatty acids. Translational Psychiatry. 2015 Jan 13;5:e495. doi: 10.1038/tp.2014.134. Free Full Text pdf

Naesgaard PA, Pönitz V, Aarsetoey H, et al. Prognostic utility of vitamin d in acute coronary syndrome patients in coastal Norway. Disease Markers. 2015; 2015:283178. doi: 10.1155/2015/283178./ Free Full Text
Meyer BJ, Byrne MK, Collier C, etr al. Baseline Omega-3 Index Correlates with Aggressive and Attention Deficit Disorder Behaviours in Adult Prisoners. PlosOne. 2015 Mar 20;10(3):e0120220. doi: 10.1371/journal.pone.0120220. Free Full Text pdf
Fontes JD, Rahman F, Lacey S, et al. Red blood cell fatty acids and biomarkers of inflammation: A cross-sectional study in a community-based cohort. Atherosclerosis. 2015 Apr 3;240(2):431-436. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.03.043 / Full Text pdf
Upadhyay RK. Emerging risk biomarkers in cardiovascular diseases and disorders. Review. Journal of Lipids. 2015;2015:971453. doi: 10.1155/2015/971453. Free Full Text (Omega-3-indeksistä kerrotaan kohdassa 10.2.)
Colussi G, Catena C, Mos L, Sechi LA. The Metabolic Syndrome and the Membrane Content of Polyunsaturated Fatty Acids in Hypertensive Patients. Metabolic Syndrome and Related Disorders. 2015 Jul 23. Epub ahead of print

Ferguson JJ, Veysey M, Lucock M, et al. Association between omega-3 index and blood lipids in older Australians. Journal of Nutritional Biochemistry. 2015 Sep 25. pii: S0955-2863(15)00246-6. doi: 10.1016/j.jnutbio.2015.09.010.
McNamara RK, Jandacek R, Tso P, et al. Adolescents with or at ultra-high risk for bipolar disorder exhibit erythrocyte docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid deficits: a candidate prodromal risk biomarker. Early Intervention in Psychiatry. 2015 Oct 20. doi: 10.1111/eip.12282.
von Schacky C. Omega-3 fatty acids in cardiovascular disease--an uphill battle. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2015 Jan;92:41-7. doi: 10.1016/j.plefa.2014.05.004. Epub 2014 May 28. Review. Abstract
Sperling LS, Nelson JR. History and Future of Omega-3 Fatty Acids in Cardiovascular Disease. Current Medical Research and Opinion. 2015 Nov 13:1-25. Abstract
Grant R, Bilgin A, Guest J, et al. The relative value of measures of omega-3 index, perceived stress, cortisol and sleep time in identifying depression among a cohort of Australian adolescents. International Journal of Child Health and Nutrition 2015; Education Papers and Journal Articles.Paper 72. Free Full Text
Langlois K, Ratnayake WM. Omega-3 Index of Canadian adults. Health Reports. 2015 Nov 18;26(11):3-11.  PubMed

van der Wurff IS, von Schacky C, Berge K, et al. Association between Blood Omega-3 Index and Cognition in Typically Developing Dutch Adolescents. Nutrients. 2016 Jan 2;8(1). pii: E13. doi: 10.3390/nu8010013. Free Full Text pdf
Crippa A, Agostoni C, Mauri M, et al.Polyunsaturated Fatty Acids Are Associated With Behavior But Not With Cognition in Children With and Without ADHD: An Italian study. Journal of Attention Disorders 2016 Feb 9. pii: 1087054716629215.

Bigornia SJ, Harris WS, Falcón LM, et al. The Omega-3 Index Is Inversely Associated with Depressive Symptoms among Individuals with Elevated Oxidative Stress Biomarkers. Journal of Nutrition. 2016 Mar 2. pii: jn222562.

Parletta N, (a) Niyonsenga T, Duff J. Omega-3 and Omega-6 Polyunsaturated Fatty Acid Levels and Correlations with Symptoms in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Autistic Spectrum Disorder and Typically Developing Controls. PLoS One. 2016 May 27;11(5):e0156432. doi: 10.1371/journal.pone.0156432. eCollection 2016. Free Full Text

Parletta N (b), Zarnowiecki D, Cho J, et al. People with schizophrenia and depression have a low omega-3 index. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2016 Jul;110:42-7. doi: 10.1016/j.plefa.2016.05.007. Epub 2016 May 13.
Jin Y, Kim TH, Park Y. Association between erythrocyte levels of n-3 polyunsaturated fatty acids and depression in postmenopausal women using or not using hormone therapy. Menopause. 2016 Jun 13. [Epub ahead of print]

Epitropoulos AT, Donnenfeld ED, Shah ZA, et al. Effect of Oral Re-esterified Omega-3 Nutritional Supplementation on Dry Eyes. Cornea. 2016 Jul 20. [Epub ahead of print]
Berger G. Comments on Bozzatello et al. Supplementation with Omega-3 Fatty Acids in Psychiatric Disorders: A Review of Literature Data. J. Clin. Med. 2016, 5, 67. Journal of Clinical Medicine. 2016 Aug 3;5(8). pii: E69. doi: 10.3390/jcm5080069.

Fenton JI, Gurzell EA, Davidson EA, Harris WS. Red blood cell PUFAs reflect the phospholipid PUFA composition of major organs. Prostaglandins, Leukottrienes and Essential Fatty Acids. 2016 Sep;112:12-23. doi: 10.1016/j.plefa.2016.06.004.
Lukaschek K, von Schacky C, Kruse J, Ladwig KH. Cognitive Impairment Is Associated with a Low Omega-3 Index in the Elderly: Results from the KORA-Age Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2016 Oct 5;42(3-4):236-245. Abstract
Stark KD, Van Elswyk ME, Higgins MR, et al. Global survey of the omega-3 fatty acids, docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid in the blood stream of healthy adults. Progress in Lipid Research 2016; 63:132–152. doi:10.1016/j.plipres.2016.05.001
Roke KS, Exploration of the perceived and actual benefits of omega-3 fatty acids and the impact of FADS1and FADS2genetic informationon dietary intake and blood levels of EPA and DHA. ThesisPresented toThe University of Guelph (Canada) 2016 Free Full text
Harris WS, Del Gobbo L, Tintle NL. The Omega-3 Index and relative risk for coronary heart disease mortality: Estimation from 10 cohort studies. Atherosclerosis. 2017 May 6;262:51-54. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.05.007. [Epub ahead of print]
Amen DG, Harris WS, Kidd PM, Meysami S, Raji CA. Quantitative Erythrocyte Omega-3 EPA Plus DHA Levels are Related to Higher Regional Cerebral Blood Flow on Brain SPECT. Journal of Alzheimers Disease. 2017 May 18. doi: 10.3233/JAD-170281.
Nunes B, Pinho C, Sousa C, et al. Relevance of Omega-3 and Omega-6 / Omega-3 Ratio in Preventing Cognitive Impairment. Acta Medica Portuguesa. 2017 Mar 31;30(3):213-223. doi: 10.20344/amp.7970.

Fielding BA. Ω-3 index as a prognosis tool in cardiovascular disease. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. 2017 Sep;20(5):360-365. doi: 10.1097/MCO.0000000000000404.
Thuppal SV, von Schacky C, Harris WS, Sherif KD, Denby N, Steinbaum SR, Haycock B, Bailey RL.Discrepancy between Knowledge and Perceptions of Dietary Omega-3 Fatty Acid Intake Compared with the Omega-3 Index. Nutrients. 2017 Aug 24;9(9). pii: E930. doi: 10.3390/nu9090930. Free Full Text
Tittus J, Huber MT, Storck K, Köhler A, Köhler JM, von Arnim T, von Schacky C. Omega-3 Index and Obstructive Sleep Apnea: A Cross-Sectional Study. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2017 Aug 29. pii: jc-17-00101. 
Wilson PB, Madrigal LA. Associations among Omega-3 Fatty Acid Status, Anxiety, and Mental Toughness in Female Collegiate Athletes. Journal of American College of Nutrition. 2017 Sep 14:1-6. doi: 10.1080/07315724.2017.1335249.

von Schacky C. Guidelines and EPA+DHA: Irreconcilable? 2017
Evaluating the Value of Stratification on Omega-3 LCPUFA Levels when the Randomized Controlled Testing Methodology is not Sufficiently Well-Controlled. Fats of Life 2017
Ip WT, Chandramouli C, Smith JA, McLennan PL, Pepe S, Delbridge LM. A small cohort omega-3 PUFA supplement study: Implications of stratifying according to lipid membrane incorporation in cardiac surgical patients. Heart Lung Circ. 2017.  PubMed
O'Donovan CB, Walsh MC, Woolhead C, et al. Metabotyping for the development of tailored dietary advice solutions in a European population: the Food4Me study. British Journal of Nutrition. 2017 Oct;118(8):561-569. doi: 10.1017/S0007114517002069.
Tribulova N, Szeiffova Bacova B, Egan Benova T, Knezl V, Barancik M, Slezak J. Omega-3 Index and Anti-Arrhythmic Potential of Omega-3 PUFAs. Review. Nutrients. 2017 Oct 30;9(11). pii: E1191. doi: 10.3390/nu9111191. Free Full Text pdf.
Thuppal SV, von Schacky C, Harris WS, et al. Discrepancy between Knowledge and Perceptions of Dietary Omega-3 Fatty Acid Intake Compared with the Omega-3 Index. Nutrients. 2017 Aug 24;9(9). pii: E930. doi: 10.3390/nu9090930. Free Full Text


Hooper C, De Souto Barreto P, Coley N, et al. Cognitive Changes with Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Non-Demented Older Adults with Low Omega-3 Index. The Journal of Nutrition, Health and Aging. 2017;21(9):988-993. doi: 10.1007/s12603-017-0957-5.
Wulsin LR, Blom TJ, Durling M, Welge JA, DelBello MP, Adler CM, McNamara RK, Strakowski SM. Cardiometabolic risks and omega-3 index in recent-onset bipolar I disorder. Bipolar Disorders. 2018 Feb 26. doi: 10.1111/bdi.12633.
Harris WS, Tintle NL, Etherton MR, Vasan RS. Erythrocyte long-chain omega-3 fatty acid levels are inversely associated with mortality and with incident cardiovascular disease: The Framingham Heart Study. Journal of Clinical Lipidology 2018 In Press DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacl.2018.02.010 / Free Full Text
Filipovic MG, Aeschbacher S, Reiner MF, et al. Whole blood omega-3 fatty acid concentrations are inversely associated with blood pressure in young, healthy adults. Journal of Hypertension. 2018 Mar 22. doi: 10.1097/HJH.0000000000001728. [Epub ahead of print]
Hoge A, Bernardy F, Donneau AF, et al. Low omega-3-index values and monounsaturated fatty acid levels in early pregnancy: an analysis of maternal erythrocytes fatty acids. Lipids in Health and Disease. 2018 Apr 2;17(1):63. doi: 10.1186/s12944-018-0716-6.
Harris WS. Redefining target omega-3 index levels: The Japan Public Health Center Study. Atherosclerosis. 2018 Feb 21. pii: S0021-9150(18)30026-1. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.01.030.
Free Full Text pdf
Harris WS. The Omega-6:Omega-3 ratio: A critical appraisal and possible successor. Prostaglandins Leukotrienes and Essentila Fatty Acids. 2018 Mar 20. pii: S0952-3278(18)30067-X. doi: 10.1016/j.plefa.2018.03.003.
Bird JK, Calder PC, Eggersdorfer M. The Role of n-3 Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids in Cardiovascular Disease Prevention, and Interactions with Statins. Review. Nutrients. 2018 Jun 15;10(6). pii: E775. doi: 10.3390/nu10060775. Free Full Text
Beyer K, Lie SA, Kjellevold M, Dahl L, Brun JG, Bolstad AI. Marine ω-3, vitamin D levels, disease outcome and periodontal status in rheumatoid arthritis outpatients. Nutrition. 2018 Apr 4;55-56:116-124. doi: 10.1016/j.nut.2018.03.054. Free Full Text pdf
Adjepong M, Yakah W, Harris WS, et al. Whole blood n-3 fatty acids are associated with executive function in 2-6-year-old Northern Ghanaian children. Journal of Nutritional Biochemistry. 2018 Jul;57:287-293. doi: 10.1016/j.jnutbio.2018.03.019.

von Schacky C, Harris WS. Why docosapentaenoic acid is not included in the Omega-3 Index.
Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2018 Aug;135:18-21. doi: 10.1016/j.plefa.2018.06.003. Epub 2018 Jun 25.
Castro-Marrero J, Zaragozá MC, Domingo JC, Martinez-Martinez A, Alegre J, von Schacky C. Low omega-3 index and polyunsaturated fatty acid status in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2018 Dec;139:20-24. doi: 10.1016/j.plefa.2018.11.006.
Berliner D, Mattern S, Wellige M, Malsch C, Güder G, Brenner S, Morbach C, Deubner N, Breunig M, Kiefl R, Angermann CE, Ertl G, von Schacky C, Störk S. The omega-3-index in patients with heart failure: A propective cohort study. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2019 Jan;140:34-41. doi: 10.1016/j.plefa.2018.11.012. Free Full Text
Alqarni A, Mcintyre KJ, Brown SHJ, Meyer BJ, Mitchell TW. A High-Throughput Method for the Analysis of Erythrocyte Fatty Acids and the Omega-3 Index. Lipids. 2018 Oct;53(10):1005-1015. doi: 10.1002/lipd.12108.
How much EPOA + DHA to yuo need for a desirable Omega-3 index score? Nutraingredients.com 25.1.2019

Jackson KH, Polreis JM, Tintle NL, et al. Association of reported fish intake and supplementation status with the omega-3 index. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2019 March; 142, 4–10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.plefa.2019.01.002
Mazahery H, Conlon CA, Beck KL, et al. A randomised controlled trial of vitamin D and omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids in the treatment of irritability and hyperactivity among children with autism spectrum disorder. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2019 Mar;187:9-16. doi: 10.1016/j.jsbmb.2018.10.017. a
Ramirez JL, Zahner GJ, Spaulding KA,  et al. Peripheral Artery Disease Is Associated with a Deficiency of Erythrocyte Membrane n-3 Polyunsaturated Fatty Acids Lipids. 2019 Mar 18. doi: 10.1002/lipd.12140.