Berberiini ja sydän- ja verisuonitaudit

Berberiini on erinomainen ravintolisä painonhallintaan, sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen, metabolisen oireyhtymän, alkoholista riippumattoman rasvamaksan, masennuksen, Parkinsonin taudin sekä syöpätautien ehkäisyyn ja täydentävään hoitoon. Berberiini on Amerikassa, Euroopassa, Intiassa, Kiinassa ja muualla Kaukoidässä vuosituhansien ajan käytetty perinteinen kansanlääke. Yli 25 viime vuoden aikana sen teho ja turvallisuus on osoitettu monissa pätevissä tieteellisissä tutkimuksissa. Berberiini sopii täydentämään kasvistanoleja ja lähes kaikkia lääkehoitoja, eikä sillä ole synteettisille lääkkeille, kuten statiineille, ominaisia sivuvaikutuksia. Berberiini on hyvä vaihtoehto tai täydentävä hoito statiineille. Berberiini parantaa myös pallolaajennuksen ennustetta ja suojaa aivosoluja verenkiertohäiriöiltä ja niistä johtuvaa dementiaa. Berberiini on aivan erityisen tärkeä ravintolisä diabeetikoille (ja muille insuliiniresistenteille), jotka ovat suurin sydän- ja verisuonitautien riskiryhmä.

Valtimonkovettumatauti eli arterioskleroosi on tulehdustila, joka johtuu lipoproteiinien, monosyyteistä muodostuneiden makrofagien (syöjäsolujen), T-lymfosyyttien ja muiden solujen ainesosien yhteisvaikutuksesta valtimoiden seinämässä. Makrofageista kehittyy vaahtosoluja, jotka muodostavat paakkuja (plakkia) verisuonen seinämissä. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että berberiini ehkäisee vaahtosolujen syntyä ja ehkäisee siten valtimonkovetustautia. Vaikutusmekanismeista on saatu paljon uutta tutkimustietoa. Berberiini säätää veren rasvojen homeostaasia (tasapainoa), estää kolesterolin siirtymistä makrofageihin ja ehkäisee vaahtosolujen muodostusta (Yang ym. 2020). Veren kolesterolipitoisuutta ei siis välttämättä tarvitse alentaa statiineilla tai muilla lääkkeillä, joista monet saavat ikäviä sivuvaikutuksia. Lisäksi uusi japanilainen tutkimus osoittaa, että berberiini on vasorelaksantti eli verisuonten seinämien joustoa edistävä, suonta laajentava aine, joka alentaa kohonnutta verenpainetta ja helpottaa veren virtausta ahtaissakin valtimoissa. Berberiini ehkäisee hapenpuutteesta (iskemiasta) ja verenvirtauksen uudelleen avaamisesta eli reperfuusiosta (esim. pallolaajennuksessa) johtuvaa sydänlihaksen vaurioittumista (Zhu ym. 2020). Kokeelliset ja kliiniset tutkimukset puoltavat berberiinin käyttöä sydän- ja verisuonitadeissa (Fatahian ym. 2020).

Meta-analyysi (25 erillistutkimusta, 3 042 tapausta, 1 552 berberiinillä hoidettua ja 1 490 verrokkia) vahvistaa, että berberiini parantaa tehokkaasti  ja turvallisesti veren häiriintynyttä rasvaprofiilia. Mitään sivuvaikutuksia ei esinntynyt (Zhao ym. 2020). Näin berberiini siis suojaa sydäntä, aivoja ja verisuonia. Berberiini vaikuttaa elimistössä ainakin 31 eri kohteeseen, ja ehkäisee ja lievittää siten valtimonkovettumatautia (Xie ym. 2020).

Berberiinin vaikutuskohteita

Lähde: Xie ym. 2020. Niitä, jotka ovat kiinnostuneita berberiinin b iokemiallisista/farmakologisista vaikutuskohteisa kehotetaan perehtymään artikkeliin.

Berberiini ehkäisee sydäninfarktin aiheuttamia muutoksia sydämessä: sydämen koon, muodon ja toiminnan (hemodynamiikan) muutoksia (engl remodeling), jotka voivat johtaa sydämen vaajaatoimintaan (Zheng ym. 2019, Wu ym. 2020). Berberiini suojaa sydänlihassolujen endoplasmakalvostoa stressiä vastaan, jolloin berberiini estää sydänlihasolujen fibroosia (sidekudostumista) ja kuolemia (apoptoosia). Berberiini ehkäisee myös kohonneen verensokerin sydänsoluissa aiheuttamia vaurioita (Hang ym. 2018). Havainto on tärkeä, sillä diabeetikot ovat suurin sydänkohtausten riskiryhmä. Berberiinin nauttiminen mahdollisimman varhain voi pelastaa sydäninfarkin saaneen potilaan hengen ja nopeuttaa hänen toipumistaan (Liao ym. 2018). Berberiini ehkäisee ja korjaa valtimon sisäpinnan (endoteelin) vaurioita (Zhang ym. 2019) sekä suojaa sydänsoluja hapenpuutteelta ja reperfuusiovaurioilta (Zhao  ym. 2019). Berberiini (300 mg x 3/vrk) ehkäisee valtimoissa hapettuneen ox-LDL:n aiheuttamaa syöjäsolujen (makrofagien) aktivaatiota, jolloin valtimoiden seinämiin ei synny vaahtosoluja eikä niiden aiheuttamaa plakkia. Berberiini ehkäisee ja vaimentaa myös tulehdussytokiineja, mm. hsCRP, TNF‐α ja IL‐1β, ja korjaa veren rasvahäiröitä mm.kohonneita triglyseridejä (Bertuccioli ym. 2019). Berberiini vaikuttaa yhdessä rosuvastatiinin kanssa tehokkaammin kuin rosuvastatiini yksin. Näin berberiini ehkäisee ja jarruttaa valtimonkovetustautia (Pei ym. 2018). Kreikkalaiset sydänlääkärit suosittavat berberiiniä häiriintyneen sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan tasapainottamiseen (Pappa ym. 2019). Sääli, etteivät suomalaiset lääkärit, edes kardiologit, tunne berberiiniä ja sen tarjoamia hyviä hoitomahdollisuuksia sydänpotilaille.

Berberiini cardiometabolisissa taudeissa

Berberiinillä on keskeinen merkitys kardiometabolisten sairauksen ehkäisyssä ja hoidossa (lähde Feng ym. 2019).

Amerikkalaiset Central Michigan Univeristyn tutkijat ovat osoittaneet, että berberiini vaimentaa monia tulehdussytokiineja (siis kroonista matala-asteista tulehdusta) ja aktivoi AMPK-α:a, sirtuiini-1:ä (SIRT-1) ja PPAR-γ koaktivaattori 1-α:a (PGC-1α:a ja vähentää mm NF-kB:tä. Nämäkin havainnot selittävät berberiinin monipuolisia positiivisia vaikutuksia mm. lihavuudessa ja aineenvaihdunta- eli elintasosairauksissa (Poudel ym. 2019).

Berberiini on vahvan keltainen alkaloidi* (flavonoidi, emäs), jota saadaan kasvien (mm. Berberis aristatan) kuorista ja juurista. Sitä on käytetty vuosituhansia – ja käytetään yhä Pohjois-Intiassa – villan, nahan ja puun värjäysaineena. Berberiiniä on käytetään perinteisessä intialaisessa ja kiinalaisessa lääketieteessä, koska se estää monien bakteerien, virusten, sienten ja muiden mikro-organismien kasvua. Uudet tutkimukset ovat osoittaneet berberiinin vaikuttavan laaja-alaisesti suotuisasti ihmisen ja koe-eläinten biokemiassa. Berberiinillä on monipuoliset ja hyvät farmakologiset ominaisuudet (Jin ym. 2015, Barrios ym. 2016). Sitä on käytetty Kiinassa jo vuosisatoja menestyksellisesti mm. sydäntautien hoitoon (Ai ym. 2015, Yu ym. 2016 Yu ym. 2019). Berberiini estää coxsackievirusta ja sen aiheuttamaa sydänlihastulehdusta (Dai ym. 2017).

* Alkaloidi on molekyyli, jossa typpi on sitoutunut vähintään kahteen hiiliatomiin. Alkaloidit ovat proteiinien, peptidien ja nukleenihappojen ohella puiden ja muiden kasvien tärkeitä typpiyhdisteitä. Ne toimivat typpivarastona, suojaavat kasveja eläimiltä ja pieneliöiltä, säätelevät kasvua sekä ovat mineraalien (esim. kalsium ja kalium) korvikkeina. Berberiiniä on mm. kuusessa ja muissa havupuissa.

Berberiini parantaa immuunijärjestelmän toimintaa ja alentaa veren kohonnutta sokeria, kokonais- ja "pahaa" LDL-kolesterolia, triglyseridejä ja apolipoproteiineja (Li ym. 2015, Pagliaro ym. 2015, Chang ym. 2015, Pirillo ja Catapano 2015, Suman ym. 2016, Jiang ym. 2016, Barrios ym. 2016, Soigoni ym. 2017, Ju ym. 2018, Zhang ym. 2019 Chandirasegaran ym. 2019). Berberiini estää LDL-kolesterolin hapettumasta (Xu ym. 2017) ja hapettunutta ox-LDL-kolesterolia tarttumasta valtimoiden vaahtosoluihin (Zimetti ym. 2014. Chen ym. 2014, Fan ym. 2015, Xu ym. 2017) ja aiheuttamasta tulehdusta valtimon sisäseinämässä eli endoteelissa (Liu ym. 2015). Berberiini kuljettaa ox-LDL:ää pois maksasta (Uitz ym. 2014, Li ym. 2015). Berberiini alentaa kolesterolia ja muita kohonneita veren rasvoja (Wang ym. 2016, Hunter ja Hegele 2017, Ju ym. 2018, Cicero ym. 2018) ja estää triglyseridien kertymistä diabeetikkojen sydänlihakseen (Dong ym. 2018) muun muassa aktivoimalla farnesoli-X-reseptorireittiä (FRX). FXR-aktivointi vaimentaa kolesteroli-7-alfahydoksilaasia (CYP7A1), entsyymiä, joka hillitsee sappihapposynteesiä kolesterolista (Gu ym. 2014). Berberiini alentaa kohonnutta verenpainetta (Guo ym. 2015), parantaa insuliiniherkkyyttä ja suojaa sepelvaltimotaudilta (Trimarco ym. 2015). Berberiini ehkäisee ja hoitaa aineenvaihdunnan häiriöitä, etenkin metabolista oireyhtymää (Caliceti ym. 2016) ja lihomista aktivoimalla rasvasoluista (adiposyyteistä) rasvaa hajottavia entsyymejä (Jiang ym. 2016). Näin berberiini auttaa myös painonhallinnassa.

Berberiini ehkäisee hapettuneen LDL-kolesterolin (ox-LDL) ja tuumoritekijä alfan (TNFα) aiheuttaman LOX1:n ilmentymisen ja hapetusstressiä, jotka molemmat johtavat valtimoiden endoteelin toimintahäiriöön ja sitä tietä valtimoiden kovettumiseen ja ahtautumiseen (XU ym. 2017). HUOM! LDL-kolesteroli sellaisenaan on inerttiä (harmitonta), mutta hapettuessaan ox-LDL:ksi, sitä tarttuu hanakasti valtimon seinämiin. LOX1:n pitoisuus on suurentunut ateroomissa eli valtimopaakuissa; berberiini siis ehkäisee niiden syntyä (Caliceti ym. 2017). Berberiini, kurkumiini ja polydatiini muokkaavat PCSK9:n ilmentymistä ja alentavat siten LDL-kolesterolin piutoisuutta veressä.

Berberiini edistää sydänsolujen autofagiaa, eli eliminoi vanhentuneita ja heikkokuntoisia soluja (Wu ym. 2020).

"Berberiiniä voi käyttää vaihtoehtona potilaille, jotka eivät siedä tai halua käyttää statiineja, ja jotka suhtautuvat myötämielisesti täydentäviin hoitoihin. Samoin berberiini sopii pienen riskin potilaille, joille statiinihoito ei ole aiheellista", kirjoittavat Illinoisin yliopiston asiantuntijat kirjallisuuskatsauksessaan (Koppen ym. 2017). Italialaiset tutkijat suosittavat berberiiniä potilaille, jotka eivät siedä statiineja (Ramazzi ym. 2018).

Berberiiniä voi käyttää turvallisesti yhdessä simvastatiinin ja fenofibraatin kanssa, todetaan kiinalaisessa tutkimuksessa (Li ym. 2018).

Berberiini ja resveratroli yhdessä alentavat kohonneita veren rasvoja enemmän kuin kumpikaan näistä aineista yksinään (Zhu ym. 2018). Hiirikokeessa yhdistelmä (berberiiniä 30 mg/kg/vrk ja resveratrolia 20 mg/kg/vrk) alensi rasvaisella ruokavaliolla pidettyjen koe-eläinten kokonaiskolesterolia 27,4 ± 2,2 % ja LDL-kolesterolia 31,6  ± 3,2 %, kun berberiini yksin alensi niitä 10,5 ± 1,95 % ja resveratroli yksin alensi niitä 9,8 ± 2,58 %. Tämänkin tutkimus vahvistaa ravintolisien synergistä yhteis- ja vuorovaikutusta, josta olen puhunut ja kirjoittanut jo yli 35 vuotta.

Berberiini ehkäisee valtimoita kovettumasta, jäykistymästä ja ahtautumasta. Vaikutus välittyy suolistoflooran parantumisen kautta, osoittavat monet uudet tutkimukset (Zhu ym. 2018, Shi ym. 2018).

Berberiini parantaa diabeteksessa verisuonten insuliiniherkyyttä ja valtimoiden elastisuutta, ilmenee British Journal of Pharmacology -lehdessä julkaistusta rottatutkimuksesta (Geng ym. 2016). Berberiini suojaa valtimoiden sisäpinnan endoteelisoluja vaurioilta (Guo ym. 2016) ja ehkäisee verenkiertohäiriöistä aiheutuvaa dementiaa eli tylsistymistä, joka liittyy erityisesti diabetekseen  (Yin ym. 2018), Berberiini parantaa aivojen verenkiertoa ja hapensaantia tilanteissa, joissa kaulavaltimot ovat ahtautuneet (Aski ym. 2018) sekä suojaa aivosoluja reperfuusion (verenkierron palutumiselta ennalleen) aiheuttamalta happiradikaalimyrskyltä. Berberiinin lisääminen metatsidiinihoitoon parantaa sepelvaltimotaudissa myllertävää endoteelin toimintahäiriöitä henkilöillä, joilla on verenpainetauti. Berberiini suurentaa typpioksidin (NO) pitoisuutta veressä, mikä puolestaan korjaavaltimoiden sisäpinnan, endoteelin toimintahöiriöitä ja laajentaa ahtautuneita valtimoita, jolloin veri päääsee kiertämään niissä paremmin (Zhang ym. 2018). Berberiini on siis oivallinen lisähoito näille potilaille.

Berberiini vaimentaa makrofagisolujen NLRP3:n aktiivisuutta, jolloin hiljainen krooninen inflammaatio (tulehdus) vaimenee elimistössä. Tämä havainto selittää osittain kuinka berberiini ehkäisee ja jarruttaa sepelvaltimotautia (Huang ym. 2017, Jian g ym. 2017). Sepelvaltimotautihan on luonteeltaan krooninen matala-asteinen tulehdustila.

Berberiini vahvistaa heikentynyttä sydäntä, ehkäisee rytmihäiriöitä, korjaa häiriintynyttä rasva- ja sokeriaineenvaihduntaa ja endoteelin toimintahäiriötä (Liu ym. 2015), mikä tekee siitä lupaavan ravintolisän elintasosairauksien ehkäisyyn ja hoitoon (World Journal of Cardiology 2010). Berberiini parantaa sydänsolujen insuliiniherkkyyttä ja suojaa niitä kohonneen verensokerin haitoilta (Chang ym. 2013). Berberiini aktivoi AMPK:ta (Jia ym. 2017) ja edesauttaa sydämen fibroblastisolujen muuntumista myofibroblasteiksi sydänlihaksessa. Myofibroblastit pystyvät supistumaan. Näin berberiini ehkäisee sydänlihaksen sidekudoistumista (fibroosia) ja sen aiheuttamaa vajaatoimintaa mikä ilmenee sydämen laajentumisena (Ai ym. 2015, Liao ym. 2018). Fibroottiseksi muuttuneet sydnlihassolut eivät johda sähköä. Sekä berberiini että ubikinoni ehkäisevät sydänfibroosia, erityisesti sydäninfarktin jälkeen (Liao ym. 2018). Berberiini suojaa myös munuaisia ja alentaa kohonneita veren rasvalukemia (Hu ym. 2012, Wan ym. 2013, Dong ym. 2013; 2016). Lisäksi berberiini suojaa aivoja, kiveksiä, munuaisia, suolistoa ja sydäntä hapenpuutteen ja reperfuusion aiheuttamilta haitoilta (Kim ym. 2014, Yu ym. 2016, Yao ym. 2017. Liu ym. 2019). Tällaista suojaa tarvitaan mm. pallolaajennuksen yhteydessä.

Berberiini ehkäisee iskemia-reperfuusiovaurioita

Kuva: Berberiini ehkäisee iskemia/reperfuusiovaurioita uisella biokemiallisilla mekanismeilla: Antioksidatininen, anti-inflammatorinen, anti-apoptoottien, autofagian edistäminen, endoplasmisen retikulumin (ER) stressin ehkäiseminen ja perifeerisen immuunijärjestelmän sätäminen. Lähde: Liu ym 2019.

Berberiini ehkäisee valtimotauteja

Berberiinin vaikuttaa edullisesti moniin valtimotautien syytekijöihin ja ylläpitäjiin, kuten alla oleva kuva osoittaa

Berberiini valtimotaudeissa

Berberiini estää tulehdusta aiheuttavia välittäjäaineita (pro-inflammatory mediators), valtimon sisäseinämän eli endoteelin toimintahäiriöitä, monosyyttien adheesiota, LDL-kolesterolin hapettumista ox-LDL:ksi, makrofafien eli syöjäsolujen välittämään ox-LDL:n kiinnittymistä valtimon seinämään, makrofagien välittämää vaahtosolujen muodostusta ja valtimoiden pehmeiden solujen migraatiota, kulkeutumista (lähde: Feng ym. 2019).

Berberiini alentaa kohonneita kolesterolia, triglyseridejä ja apolipoproteiineja (apo B). Berberiini aktivoi AMPK:ta (Affuso ym. 2010, Wang ym. 2011, Wan ym. 2013, Wang ym. 2014, Liu ym. 2015, Genn ym. 2016. Jia ym. 2017, Sigoni ym. 2017), Formisano ym. 2019, mikä suojaa verisuonia ja estää maksaa tuottamasta liikaa rasvaa (Yin ym.). Tämä selittää osittain sitä, että berberiini auttaa hallitsemaan sekä veren sokeria että rasvoja, jotka ovat yleensä koholla diabeetikoilla (Di Pierro ym. 2015). Lisäksi berberiini ehkäisee hapenpuutteen aiheuttamia vaurioita sydänlihaksessa (Wang ym. 2015) ja vaimentaa vapaiden radikaalien aiheuttamaa hapetusstressiä (Sarna ym. 2010) sekä kroonista hiljaista tulehdusta (inflammaatiota) estämällä tulehdussytokiineja (TNF-alfa, interleukiini-6, tromboksaani A2 ym.) ja parantamalla sydämen antioksidanttipuolustusta (Zhang ym. 2014). Berberiini ehkäisee ja korjaa myös valtimoiden sisäseinämän eli endoteelin toimintahäiriöitä estämällä mm. kolesterolin hapettumista ja verisuonten adheesiomolekyylejä (Huang ym. 2012, Zimetti ym. 2014, Xiao ym. 2014). Nämä kaikki patologiset muutokset ovat syytekijöinä valtimoiden jäykistymisessä ja ahtautumisessa ja sydänsolujen vaurioissa, joita berberiini ehkäisee. Berberiini ja atorvastatiini (Lipitor) ehkäisevät yhdessä paremmin valtimoiden ahtautumista kuin atorvastatiini yksin. Vaikutus perustuu mm. vaahtosolujen (foam cells) synnyn ja hapettuneen LDL-kolesterolin (ox-LDL) ehkäisyyn (Zimetti ym. 2014, Fan ym. 2015) sekä sirtuiini1:n lisäämiseen (Chi ym. 2014). Siis, jos käytät atorvastatiinia, ota ihmeessä sen kera berberiiniä (ja E-EPAa joka myös tehostaa atorvastatiinia)! Berberiini on oivallinen vaihtoehto henkilöille, jotka saavat statiineista sivuvaikutuksia (Marazzi ym. 2015).

Berberiini aktivoi AMPK:ta, joka puolestaan hillitsee mTORC1:n aktiviteettia: se puolestaan edistää insuliinireseptoreiden substraatti-1:tä (entsyymiin sitoutuvaa ainetta), joka estää insuliinisignaalin kulkua. Tämä on merkittävä mekanismi, jolla berberiini suojaa mm. diabeetikkojen ja muiden insuliiniresistenttien sydäntä ja valtimoita.

Berberiini suojaa valtimonkovetustaudilta myös vähentämällä visfatiinin määrää elimistössä. Adiposytokiineihin kuuluvaa visfatiinia erittyy erityisen paljon vatsaontelon sisäisestä rasvakudoksesta. Solukokeissa sillä on todettu olevan insuliinin kaltaisia vaikutuksia, ja se sitoutuu insuliinireseptoriin. Se lisää metabolisesti "sairaan rasvan"" kertymistä etenkin vatsaontelon sisälle ja valtimoiden sisäseinämään eli endoteeliin, jossa se aiheuttaa toimintahäiriötä. Se puolestaan johtaa valtimon ahtautumiseen ja kovettrumiseen. Berberiini siis ehkäisee näitä haitallisia mutoksia (Wan ym. 2018).

Berberiini antioksidanttina valtimotaudeissa
Berberiini parantaa valtimoiden endoteelin toimintaa

Berberiini avuksi akuutin sepelvaltimotautikohtauksen (ACS) pallolaajennuksessa. Siinä reperfuusio (verenkierron palautuminen) aiheutaa vapaaradikaalimyrskyn, joka vaurioittaa sydänsoluja. Berberiini ehkäisee reperfuusiovauriota (Zhao ym. 2016; Yu ym. 2018).

Shanghaissa tehtyyn kliiniseen tutkimukseen valittiin 130 ACS-potilasta, joille tehtiin pallolaajennus. Heistä 61 potilasta sai lisäksi kuukauden ajan berberiiniä 300 mg kolmasti päivässä, siis yhteensä 900 mg/vrk. Loput potilaat toimivat verrokkeina. Kaikkien verestä mitattiin rasvoja ja monia tulehduksen merkkiaineita. Ne vähenivät merkitsevästi berberiiniä saaneilla potilailla verrattuna lähtötasoon. Berberiini vähensi jonkin verran (mutta ei tilastollisesti merkitsevästi) seerumin LDL-kolesterolia ja triglyseridejä verrattuna vakiohoitoon. Mitään haittavaikutuksia ei ilmennyt. Nämä tulokset osoittivat ensimmäistä kertaa, että berberiinillä on kliininen tulehdusta vaimentava vaikutus äkillisestä sepelvaltimotautikohtauksesta kärsivillä potilailla, joille on tehty pallolaajennus. Berberiinistä voi tulla potentiaalinen lisähoito, joka parantaa tulehdusta ja potilaiden ennustetta, kirjoittavat sydänlääkärit (Meng ym. 2012). Berberiini pienentää sydäninfarktin kokoa, osoittaa kiinalaisten sydänkirurgien tekemä rottatutkimus (Yu ym. 2015; 2016).

Hiirillä tehty vastaavanlainen tutkimus osoitti, että berberiini ehkäisee niin ikään iskemia-reperfuusiovaurioita sydämessä (Wang ym. 2018). Iskemia ja sen jälkeinen reperfuusio aiheutti sydänlihassoluissa tulehdusreaktion, jota berberiini vaimensi. Berberiini on tehokas ravintolisä suojaamaan sydäntä iskemia/reperfuusiossa, päättelevät tutkijat. Tulokset puoltavat berberiinin käyttöä sydämen suojana. Berberiiniv altimonkovetustautia ehkäisevä vaikutus tapahtuu ainakin osaksi suolistoflooraa parantamalla (Shi ym. 2018).

Berberiini estää veritulppien syntyä ehkäisemällä verihiutaleitten kokkaroitumista (Wang ym. 2017). Tämäkin havainto puoltaa berberiinin käyttöä sydänpotilaiden ravintolisänä.

Berberiini ehkäisee alkavan verenpainetaudin aiheuttamia muutoksia valtimoiden sisäseinämissä, osoittaa kiinalainen ihmistutkimus. Tässä aineistossa systolinen verenpaine oli noussut lievsti tasolle 120–139 mmHg (Shao ym. 2018).

Suomessa tehdään vuosittain noin 9000 sepelvaltimoiden pallolaajennusta. Australialais-kiinalainen kardiologinen tutkimus viittaa siihen, että berberiinilisästä voi olla hyötyä pallolaajennukseen meneville potilaille (Fan ja Dart 2012).

Sveitsissä Zürichin yliopiston fysiologian professori Felix C. Tannerin työryhmä vertasi koe-eläimillä berberiinin tehoa kolesterolilääkkeisiin (statiineihin). Berberiini (100 mg/kg/vrk) oli yhtä tehokasta kuin statiinit, mutta se alensi kolesterolia eri tavalla. Berberiini lisää maksan LDL-reseptorien (LDLR) stabilitettia (vakautta) solun ulkopuolista reittiä, ERK-tietä, kun taas statiinit ja punariisi blokeeraavat kolesterolia valmistavaa entsyymiä HMG-CoA-reduktaasi. Berberiini vaikuttaa kolesterolia säätäviin geeneihin tehostamalla LDLR-mRNA:n vakautta (Liu ym. 2007) samalla kun se vaimentaa toista geeniä, proproteiinikonvertaasi- subtilisiini/keksiiniä, tyyppi 9 (PCSK9), joka on luonnollinen LDL-reseptorin estäjä (Dong ym. 2014). Berberiiniä on testattu yhdessä simvastatiinin ja lovastatiinin kanssa, jolloin berberiini on tehostanut näiden lääkkeiden kolesterolia alentavaa vaikutusta. Berberiini on erittäin lupaava luonnonaine kohonneen kolesterolin hoitoon (Li ym. 2009). Berberiini lisää LDL-kolesterolin reseptoreita (vastaanottimia) soluissa (Li, Yang, Kong. ym. 2009). Berberiini ehkäisee eritoten aterogeenista hapettunutta ox-LDL-kolesterolia (Guan ym. 2010, Chi ym. 2014). Berberiini edistäää kolesterolin hajoamista (autofaagista fluksia) maksassa (Sun ym. 2018). Berberiini sopii hyvin yhteen statiinien (ja E-EPAn) kanssa ja tehostaa niiden vaikutuksia (Chi ym. 2014).

Berberiini alentaa kolesterolia eri mekanismeilla (lisäämällä LDL-reseptoreja maksassa) kuin statiinit ja punariisi (jotka estävät kolesterolia tuottavaa ja ubikinonia entsyymiä), joten berberiini ei aiheuta statiineille tyypillisiä sivuvaikutuksia, kuten lihasten väsymistä, sydänlihaksen rappeumaa, uni- ja muistihäiriöitä ym. Lisäksi berberiini ehkäise myös tulehdussytokiineja, endoteelikudostekijää sekä veritulppia aiheuttavaa protrombiinia. Berberiini tarjoaa luonnollisen vaihtoehdon statiineille, mutta sitä voi toki käyttää myös statiinien lisänä, jolloin statiiniannosta voidaan pienentää (Li ym. 2009). Berberiiniä sisältävä ravintolisä on jopa tehokkaampaa kuin etsetimibiini, ilmeni italialaisen sydäntautiklinikoiden tuoreessa tutkimuksessa. Huom! Tutkimuksen julkaisi sydänlääkäreiden johtava tiedelehti American Journal of Cardiology (Marazzi ym. 2015). Berberiini alentaa myös estrogeenilääkityksen suurentamaa kolesterolipitoisuutta (Cicero ym. 2014). Berberiini vähentää ravinnon kolesterolin imeytymistä suolesta vereen (Wang ym. 2014).

Berberiini lisää LDL-kolesterolireseptorien (LDLR) ilmentymistä (Abidi ym. 2006, Chang ym. 2012, Singh ym. 2013, Yao ym. 2014, Pang ym. 2015), jolloin kohonnut LDL-kolesteroli (LDL-C) vähenee. Lisäksi berberiini alensi kohonnutta homokysteiiniä, joka myös on valtimotaudin riskitekijä.

Berberiini korjaa veren rasvahäiriöitä

Berberiini korjaa veren rasvahäiriöitä useilla biokemiallisilla mekanismeilla, jotka esitetään tässä kaaviossa. LDLR=LDL-kolesterolin reseptori (vastaanotin), TG= triglyseridit, CHO= kolesteroli, LDL-C= LDL-kolesteroli. Tarkemmin asia selostetaan artikkelissa Pang ym. 2015.

FoxO1: Forkhead transcription factor O1; ChREBP: carbohydrate responsive element-binding protein; SREBP1: sterol regulatory element-binding protein-1; LDLR mRNA: low-density lipoprotein receptor m ribonucleic acid; TG: triglyceride; CHO: cholesterol; LDL-C: low-density lipoprotein cholesterol; PPARs: peroxisome proliferator-activated receptors.

Ihmistutkimukset vahvistavat eläinkokeiden löydöksiä: berberiini korjaa tehokkaasti rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä (Di Pierro ym. 2015, Pang ym. 2015, Wang ym. 2016). Asia on ollut tiedossa jo yli 10 vuotta: Laatulehti Nature Medicine julkaisi  vuonna 2004 32 potilaan tutkimuksen, jossa berberiini alensi kolmessa kuukaudessa potilaiden kohonnutta kokonaiskolesterolia keskimäärin 29 %, LDL-kolesterolia 25 % ja triglyseridejä 35 %. HDL-kolesteroliin berberiinillä ei ollut juuri lainkaan vaikutusta. Italialaisessa 20 ihmisen aineistossa berberiini alensi kokonaiskolesterolia 16 %, LDL-kolesterolia 20 %, Apo B:tä 15 % ja triglyseridejä 22 %. HDL nousi 6,6 % (Cicero ym. 2007). Toisistaan riippumattomien tutkijaryhmien havainnot tukevat toisiaan.

Alla oleva kuva kertoo lisää graafisesti berberiinin monipuolisista biokemiallisista vaikutuksista sokeri- ja rasvatasapainoon (Xia ja Weng 2010).

Berberine effects

Figure 1. Schematic model of the actions of berberine (BBR) in controlling energy metabolism. BBR stimulates fatty acid oxidation by activating AMP-activated protein kinase (AMPK) and p38 and increasing peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) α, uncoupling protein (UCP)-2, and PPARγ coactivator-1 (PGC-1) in peripheral tissues. It also inhibits adipogenesis by suppressing PPARγ, and increases glucagon-like peptide (GLP)-1 secretion and decreases insulin secretion. TG, triglycerides; TC, total cholesterol; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; LDLR, low-density lipoprotein receptor; MAPK, mitogen-activated protein kinase; FA, fatty acid.

Tyypin 2 diabeetikkojen paasto- ja aterianjälkeiset verensokeri sekä kolesteroli ja triglyseridit normalisoituvat berberiinillä kolmessa kuukaudessa, osoittaa tutkimus. Aineistona oli 36 vastadiagnosoitua tyypin 2 diabeetikkoa, joille annettiin berberiniä 500 mg kolmasti päivässä. Sokerihemoglobiini (HbA1c) aleni 2 % -yksikköä, mikä vastaa metformiinin vaikutusta. Huonossa sokeritasapainossa olleiden potilaiden HbA1c aleni berberiinillä 0,8 % -yksikköä, mikä sekin on erinomainen tulos. Samankaltainen tulos saatiin toisessa, 116 tyypin 2 diabeetikon aineistossa. Heidät kaltaistettiin kahteen yhtä suureen ryhmään, joista toinen sai berberiiniä 1,0 grammaa päivässä ja toinen lumetta. Tutkimus julkaistiin vuonna 2008 aineenvaihduntasairauksiin erikoistuneessa tiedelehdessä Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Tulokset olivat vakuuttavia:

Berberiini paransi veriarvoja keskimäärin näin:
• Paastoveren sokeripitoisuus 7,0 -> 5,6 mmol/l
• Sokerirasituksen jälkeinen verensokeri 12,0 ->8,9 mmol/l
• Sokerihemoglobiini (HbA1c) 7,5 -> 6,6 %
• Triglyseridit 2,51 -> 1,61 mmol/l
• Kokonaiskolesteroli 5,31 -> 4,35 mmol/l
• LDL-kolesteroli 3,23 -> 2,55 mmol/l.

Berberiini on tehokas ja turvallinen aine hoidettaessa tyypin 2 diabetesta, johon liittyy veren rasvahäiriö (dyslipidemia)”, kirjoittavat tutkijat. Havaittujen muutosten uskotaan vähentävän sydän- ja verisuonitautien riskiä ja jarruttavan jo alkaneita muutoksia verisuonissa. Berberiini ehkäisee ja hoitaa myös alkoholista riippumatonta rasvamaksaa, joka on yleinen diabeetikoilla ja ylipainoisilla ihmisillä.

Berberiinillä on käynnissä kaksi jo päättynyttä, mutta vielä julkaisematonta kliinistä kaksoissokkokoetta diabeetikkojen sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnassa (Yin ym. ja Li ym.). Lisäksi on käynnissä 5 muuta aiheeseen liittyvää kliinistä tutkimusta. Kerron niistä lisää heti kun tulokset on julkaistu.

Berberiini estää valtimotauteihin liittyvää ihmisen geeniä nimeltään LOX-1 (lectin-like oxidized low density lipoprotein receptor-1) sekä monosyyttisolujen kiinnittymistä valtimon sisäseinämän endoteeliin. Sen toiminta paranee ja valtimomuutosten riski pienenee. Lisäksi berberiini lisää typpioksidin (NO) tuotantoa valtimoiden seinämissä, jolloin endoteelin häiriintynyt toiminta korjaantuu ja valtimoiden joustavuus sekä verenvirtaus paranevat (Wang ym. 2009, Dai ja Dai 2010).

Berberiini on vallan erinomainen luonnonaine metabolisen oireyhtymän hoitoon (Yao ym. 2014).

Berberiini ja sydämen vajaatoiminta

São Paulon yliopiston tutkimus Brasiliassa osoitti jo vuonna 1988, että berberiini vahvistaa vajaatoiminnan heikentämää sydäntä potilailla, jotka eivät saa riittävää apua tavanomaisista sydänlääkkeistä. Sydänlääkärit antoivat sairaalassa 12:lle vaikeaa kongestiivista sydämen vajaatoimintaa potevalle henkilölle (2 naiselle ja 10 miehelle, 27–66 ikävuotta) berberiiniä infuusiona laskimoon puolen tunnin ajan ensin 0,02 ja sen jälkeen 0,2 mg/kg minuutissa. Potilaiden sydänten kammioihin oli viety katetrit, joiden kautta sydämen toimintaa ja hemodynamiikkaa tutkittiin monipuolisesti. Potilaat saivat ennestään verisuonia laajentavia lääkkeitä, kuten ACE:n estäjiä sekä digoksiinia 0,25 mg ja furosemidia (diureettia) 40–160 mg päivässä. Yksi potilas sai lisäksi spironolaktonia 100 ja toinen 200 mg/vrk. Lääkitys ei kuitenkaan ollut tuonut toivottua apua.

Laimeampi berberiiniliuos hidasti potilaiden sykettä 14 % (mikä viittasi sydänlihaksen vahvistumiseen), mutta muita muutoksia ei ilmennyt. Sitä vastoin vahvempi liuos, 0,2 mg/kg sai aikaan monia huomattavia edullisia vaikutuksia: Sydämen pumppausvoima suureni merkitsevästi (45 %) ja verenvirtauksen vastus pieneni keuhkoissa ja koko elimistössä 48 %, sydämen oikeassa kammiossa 28 % ja vasemmassa kammiossa 32 %. Tulosten perusteella kävi ilmeiseksi, että berberiini vahvistaa merkitsevästi vajaatoiminnasta kärsivää sydänlihasta. Vaikutus perustuu osittain sydänlihaksen vahvistumisesta (inotrooppinen vaikutus) ja osittain verenkierron perifeerisen vastuksen vähenemisestä, mikä puolestaan johtuu valtimoiden joustavuuden lisääntymisestä.

Ennen tätä ihmistutkimusta sama tutkijaryhmä oli testanneet berberiiniä vakavaa sydämen vajaatoimintaa potevilla koirilla, ja todennut sen vahvistavan sydänlihasta. Toinenkin brasilialainen raportti vahvistaa berberiinin suotuisat vaikutukset koirien ja kanien sydämissä. Nämä havainnot vahvistettiin myöhemmin sekä koirilla että sydänpotilailla maapallon toisella puolella, Kiinassa.

Berberiini korjaa laajentunutta sydäntä (hypertrofiaa), osoittaa kiinalaisten kardiologien ja diabetologien yhdessä julkaisema rottatutkimus (Zheng ym. 2019).

Kliinisessä testissä, johon osallistui 156 potilasta tehtiin Holter-laitteella 24 tunnin EKG-nauhoitus, jonka tulosten perusteella heidät arvottiin berberiiniä tai lumetta saaviin ryhmiin. Kaikki potilaat olivat saaneet tavanomaisen lääkityksen: tarpeen mukaan ACE:n estäjiä, digoksiinia, nesteenpoistolääkkeitä ja nitraatteja. Niiden lisäksi berberiiniä (1,2–2,0 g/vrk) annettiin suun kautta 79 potilaalle, kun taas 77 potilasta (verrokkia) sai lumetta. Potilaat tutkittiin uudelleen kahdeksan viikon ja 24 kuukauden kuluttua, jolloin selvitettiin oireet ja arvioitiin elämänlaatua, tehtiin 6 minuutin kävelytesti, mitattiin sydämen vasemman kammion pumppaama verimäärä (ejektiofraktio) ja sydänfilmistä analysoitiin ennenaikaisten kammiolyöntien esiintymistiheys ja muoto. Berberiinihoito paransi merkittävästi sydämen pumppausvoimaa ja potilaiden fyysistä suorituskykyä. Samalla vähenivät väsymys ja hengenahdistus sekä kammiolisälyönnit. Ja mikä tärkeintä: Berberiini vähensi kuolleisuutta! Seurannan kestäessä berberiiniä saaneista kuoli 7 ja lumetta saaneista 13 potilasta. Berberiini ei aiheuttanut sivuvaikutuksia.

Berberiini suojaa sydänlihassoluja (kardiomyosyyttejä) hapenpuutteelta ja hapetusvaurioilta eli lipidiperoksidaatiolta (Li ym. 2010 Huang ym. 2015, Wang ym. 2018). Berberiini ehkäisee myös valtimoiden sisäpintaan kertyneiden plakkien repeämistä; noin 70 % infarkteista johtuu juuri plakkien repeämisistä. Berberiini parantaa digitaliksen biologista hyötysuhdetta, mikä vähentää lääkkeen tarvetta ja sivuvaikutusten riskiä (Ju ym. 2011). Berberiini parantaa sydämen toimintaa sydäninfarktin jälkeen (Zhang ym. 2014).

Saksalaistutkimuksen (Remppis ym. 2010) mukaan berberiini ehkäisee tulehdusta (inflammaatiota), joka on mukana sydän- ja valtimotaudeissa, diabeteksessa, autimmuunitaudeissa ja syövässä. Berberiini ehkäisee verenpainetautia sairastavien rottien valtimoiden sisäpinnan (endoteelin) solujen vaurioita. Se tapahtuu biokemiallisesti ehkäisemällä solukuolemaa (apoptoosia), TLR4-, Myd88- ja NF-κB-proteiineja sekä tulehdussytokiineja IL-6 ja TNF-α (Wang ym. 2015).

Tutkimuksia berberiinin hyödyllisyydestä rytmihäiriöissä

Berberiini lisää elimistössä pregnaani X reseptorin tuotantoa, jolloin valtimot pysyvät joustavina ja avoimina (Yu ym. 2011). Tämä selittää osaltan berberiinin sydäntä suojaavia ominaisuuksia.

Berberiini parantaa pallolaajennuksen (angioplastian) ennustetta
Angioplastia tarkoittaa ahtautuneen verisuonen laajentamista sen sisään viedyn laajentavan pallon avulla (pallolaajennus) tai avoin muovausleikkaus käyttäen laajennuspaikkaa. Berberiinin anto DHEAS:n lisänä parantaa angioplastian ennustetta siten, ettei valtimo tukkeudu herkästi uudelleen, osoittaa uusi tutkimus (Liu ym. 2011). Berberiini suojaa sydänsoluja hapenpuutteelta ja (esim. pallolaajennuksen jälkeisen) reperfuusion aiheuttamalta happiradikaalimyrskyltä. Reperfuusio tarkoittaa heikentyneen verenvirtauksen palauttamista ennalleen.

Berberiini parantaa myös aivojen verenkiertohäiriön (TIA) ennustetta, ilmenee korealaisesta hiiritutkimuksesta (Hong ym. 2011). Berberiini ehkäisee ja parantaa myös aivojen verenkiertohäiriöstä johtuvaa vaskulaarista dementiaa, osoittavat iranilaiset tutkijat (Aski ym. 2018).

Berberiini alentaa in vitro ja in vivo kohonnutta keuhkovaltimon painetta, osoittaa sydänlääkäreiden julkaisema tutkimus (Department of Cardiology, Nanjing First Hospital, Nanjing Medical University, Nanjing, China) (Luoym. 2018).

Berberiini alentaa kohonneita triglyseridejä (Singh ja Liu 2019) sekä ehkäisee ja korjaa sokeri- ja rasvatasapainon häiriöitä ja metabolista oireyhtymää (Firouzi ym. 2018). Berberiinin sydän- ja muita tauteja ehkäisevä ja hoitava vaikutus perustuu osittain siihen, että se parantaa suoliston bakteeriflooraa ja sitä kautta immuunijärjestelmän toimintaa (Anlu ym. 2019). Berberiini vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta, mikä ilmenee mm. CRP:n alenemisena keskimäärin 0,64 mg/l (Beba ym. 2019).

Berberiini vaimentaa makrofagisolujen NLRP3:n aktiivisuutta, jolloin hiljainen krooninen inflammaatio (tulehdus) vaimenee elimistössä. Tämä havainto selittää osittain kuinka berberiini ehkäisee ja jarruttaa sepelvaltimotautia (Huang ym. 2017). Berberiini suojaa sydänsoluja sekä hapenpuutteessa (iskemialta) että reperfuusiossa  eli verenvirtauksen palauttamiselta ennalleen pallolaajennuksessa (Qing ym. 2018).

Berberiini vähentää sydämen sidekudossolujen (fibroblastien) tulehdussytokiinien erittymistä, erilaistumista ja proliferaatiota (lisääntymistä) ja lisäävät niiden kollageenisynteesiä (jota TGF-β1 stimuloi Notch1-viestireittiä) (Yu ym. 2019, Che ym. 2019). Sydämen sidekudossolut erittävät monia biologisesti aktiivisia yhdisteitä ja säätävät sydänlihasolujen toimintoja ja kollageenin tuotantoa. Berberiini voi vähentää merkitsevästi sekä TGF-β1 että alfa-sileälihasaktiinin (α-SMA) pitoisuuksia, ja ehkäistä siten sydämen sidekudoistumista. Tämäkin tutkimustulos selittää, miksi berberiinistä on hyötyä käyttöä sydämen suojana. (Sydämen sidekudos ei johda sähköä, kuten terve sydänlihas.)

Annostelusta

Tutkimusten ja käytännön kokemuksen mukaan berberiini on tehokasta 1–1,5 gramman päiväannoksella. Berberiini sopii hyvin yhteen statiinien ja muiden lääkkeiden ja ravintolisien kanssa.

Turvallisuus: Berberis aristata -kasvista eritetty berberiini on hyvin hyvin turvallista käyttää (Dong ym. 2013). Sen LD50 on yli 5 000 mg/kg eli 5 grammaa painokiloa kohti (Joshi PV. ym. 2010). LD50 on toksikologiassa käytetty indikaattori, joka ilmoittaa millä annoksella puolet hiiristä kuolee. Berberiiniä ei suositella henkilöille, joilla on autonomisen hermoston häiriötila vagotonia ja siitä johtuva bradykardia, erittäin harva syke alle 50 lyöntiä minuutissa (Cannillo ym. 2013).

Kirjallisuusviitteitä berberiinitutkimuksiin, jotka ovat relevantteja sydän- ja valtimotautien, lihavuuden, metabolisen oireyhtymän ja diabeteksen kannalta aikajärjestyksessä uusimmista vanhempiin. Jos joku väittää sinulle, ettei berberiiniä ole tutkittu, pyydä häntä lukemaan läpi alla olevat viitteet.

Wu X, Liu Z, Yu XY, Xu S, Luo J. Autophagy and cardiac diseases: Therapeutic potential of natural products. Medical Research Reviews. 2020 Sep 23. doi: 10.1002/med.21733. Epub ahead of print. PMID: 32969064.

Fatahian A, Haftcheshmeh SM, Azhdari S, et al. Promising Anti-atherosclerotic Effect of Berberine: Evidence from In Vitro, In Vivo, and Clinical Studies [published online ahead of print, 2020 Aug 14]. Reviews in Physiology, Biochemistry and Pharmacology. 2020;10.1007/112_2020_42. doi:10.1007/112_2020_42

Zhu N, Li J, Li Y, et al. Berberine Protects Against Simulated Ischemia/Reperfusion Injury-Induced H9C2 Cardiomyocytes Apoptosis In Vitro and Myocardial Ischemia/Reperfusion-Induced Apoptosis In Vivo by Regulating the Mitophagy-Mediated HIF-1α/BNIP3 Pathway. Frontiers in Pharmacology. 2020;11:367. Published 2020 Mar 27. doi:10.3389/fphar.2020.00367 Free Access

Xie X, Ma X, Zeng S, et al. Mechanisms of Berberine for the Treatment of Atherosclerosis Based on Network Pharmacology. Evidence Based Complementary and Alternattive Medicine 2020;2020:3568756. Published 2020 Mar 19. doi:10.1155/2020/3568756 Free Access
Zhao Y, Yang YY, DU YW, et al. Systematic Review and Meta-analysis on Efficacy and Safety of Berberine for Dyslipidemia. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2020;45(3):664–673. doi:10.19540/j.cnki.cjcmm.20190626.501
Wu M, Yang S, Wang S, et al. Effect of Berberine on Atherosclerosis and Gut Microbiota Modulation and Their Correlation in High-Fat Diet-Fed ApoE-/- Mice. Frontiers in Pharmacology. 2020;11:223. Published 2020 Mar 13. doi:10.3389/fphar.2020.00223 Free Access
Yang XJ, Liu F, Feng N, et al. Berberine Attenuates Cholesterol Accumulation in Macrophage Foam Cells by Suppressing AP-1 Activity and Activation of the Nrf2/HO-1 Pathway. Journal of Cardiovascular Pharmacology2020;75(1):45–53. doi:10.1097/FJC.0000000000000769
Zeng Z, Pan Y, Wu W, et al. Myocardial hypertrophy is improved with berberine treatment via long non-coding RNA MIAT-mediated autophagy. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2019;71(12):1822–1831. doi:10.1111/jphp.13170
Singh AB, Liu J. Berberine decreases plasma triglyceride levels and upregulates hepatic TRIB1 in LDLR wild type mice and in LDLR deficient mice. Scientific Reports. 2019 Oct 30;9(1):15641. doi: 10.1038/s41598-019-52253-y. Free article
Formisano E, Pasta A, Cremonini AL, et al. Efficacy of Nutraceutical Combination of Monacolin K, Berberine, and Silymarin on Lipid Profile and PCSK9 Plasma Level in a Cohort of Hypercholesterolemic Patients. Journal of Medicinal Food. 2019 Oct 30. doi: 10.1089/jmf.2019.0168.
Che Y, Shen DF, Wang ZP, et al. Protective role of berberine in isoprenaline-induced cardiac fibrosis in rats.
BMC Cardiovascular Disorders. 2019 Oct 15;19(1):219. doi: 10.1186/s12872-019-1198-9. Free Article
Zeng Z, Pan Y, Wu W, et al. Myocardial hypertrophy is improved with berberine treatment via long non-coding RNA MIAT-mediated autophagy. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2019 Oct 14. doi: 10.1111/jphp.13170.
Beba M, Djafarian K, Shab-Bidar S. Effect of Berberine on C-reactive protein: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine. 2019 Oct;46:81-86. doi: 10.1016/j.ctim.2019.08.002.
Bertuccioli A, Moricoli S, Amatori S, et al. Berberine and Dyslipidemia: Different Applications and Biopharmaceutical Formulations Without Statin-Like Molecules-A Meta-Analysis. Journal of Medicinal Food. 2019 Aug 23. doi: 10.1089/jmf.2019.0088.

Liu DQ, Chen SP, Sun J, et al. Berberine protects against ischemia-reperfusion injury: a review of evidence from animal models and clinical studies. Pharmacological Research. 2019 Aug 7:104385. doi: 10.1016/j.phrs.2019.104385.

Chandirasegaran G, Elanchezhiyan C, Ghosh K. Modulatory Effects of Berberine Chloride on Lipid Profile, Oxidant Status and Insulin Signaling Molecules in Streptozotocin Induced Diabetic Rats. Indian Journal of Clinical Biochemistry. 2019 Jul;34(3):254-262. doi: 10.1007/s12291-018-0754-x.
Yu XH, Wang YF, Dai FY, Zhao JH, Li P. The protective effects of Berberine and Hesperidin on inflammatory factor-stimulating cardiac fibroblasts. European Review for Medicine and Pharmacological Sciences. 2019 Jun;23(12):5468-5476. doi: 10.26355/eurrev_201906_18216. Free Full Text
Zhang G, Lin X, Shao Y, Su C, Tao J, Liu X. Berberine reduces endothelial injury and arterial stiffness in spontaneously hypertensive rats.
Clinical and Experimental Hypertension. 2019 Jun 20:1-9. doi: 10.1080/10641963.2019.1632339.
Zhang LS, Zhang JH, Feng R,  et al. Efficacy and Safety of Berberine Alone or Combined with Statins for the Treatment of Hyperlipidemia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Clinical Trials American Journal of Chinese Medicine. 2019 May 16:1-17. doi: 10.1142/S0192415X19500393.
Feng X, Sureda A, Jafari S, et al. Berberine in Cardiovascular and Metabolic Diseases: From Mechanisms to Therapeutics. Review. Theranostics. 2019 Mar 16;9(7):1923-1951. doi: 10.7150/thno.30787. eCollection 2019. Free Full Text
Poudel A, Zhou J, Mekala N, Welchko R, Rosca M, Li L. Berberine protects against cytokine-induced inflammation through multiple pathways in undifferentiated C2C12 myoblast cells. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2019 Apr 26. doi: 10.1139/cjpp-2018-0653.
Pappa E, Rizos CV, Filippatos TD, Elisaf MS. Emerging Fixed-Dose Combination Treatments for Hyperlipidemia.
Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics. 2019 Mar 25:1074248419838506. doi: 10.1177/1074248419838506.
Anlu W, Xu H, Chen KJ. Using herbal medicine to target the "microbiota-metabolism-immunity" axis as possible therapy for cardiovascular disease. Pharmacological Research. 2019 Feb 19. pii: S1043-6618(18)31422-1. doi: 10.1016/j.phrs.2019.02.018.

Zhao Y, Tian X, Liu G, Wang K, Xie Y, Qiu Y. Berberine protects myocardial cells against anoxia-reoxygenation injury via p38 MAPK-mediated NF-κB signaling pathways. Experimental and Therapeutic Medicine. 2019 Jan;17(1):230-236. doi: 10.3892/etm.2018.6949.

Pei C, Zhang Y, Wang P, et al. Berberine alleviates oxidized low-density lipoprotein-induced macrophage activation by downregulating galectin-3 via the NF-κB and AMPK signaling pathways. Phytotherapia Research. 2018 Nov 6. doi: 10.1002/ptr.6217. Free Full Text
Li G, Zhao M, Qiu F, Sun Y, Zhao L. Pharmacokinetic interactions and tolerability of berberine chloride with simvastatin and fenofibrate: an open-label, randomized, parallel study in healthy Chinese subjects. Drug Design, Development and Therapy. 2018 Dec 20;13:129-139. doi: 10.2147/DDDT.S185487. eCollection 2019. Free Full Text
Zhu X, Yang J, Zhu W, Yin X, Yang B, Wei Y, Guo X. Combination of Berberine with Resveratrol Improves the Lipid-Lowering Efficacy.
International Journal of Molecular Sciences. 2018 Dec 6;19(12). pii: E3903. doi: 10.3390/ijms19123903.
Ju J, Li J, Lin Q, Xu H. Efficacy and safety of berberine in dyslipidaemias. A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.Phytomedicine. 2018 Nov 15;50:25-34. doi: 10.1016/j.phymed.2018.09.212.
Cicero AFG, Fogacci F, Bove M, Giovannini M, Veronesi M, Borghi C. Short-Term Effects of Dry Extracts of Artichoke and Berberis in Hypercholesterolemic Patients Without Cardiovascular Disease. American Journal of Cardiology. 2018 Nov 23. pii: S0002-9149(18)32099-X. doi: 10.1016/j.amjcard.2018.11.018.
Firouzi S, Malekahmadi M, Ghayour-Mobarhan M, Ferns G, Rahimi HR. Barberry in the treatment of obesity and metabolic syndrome: possible mechanisms of action. Review. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity. 2018 Nov 8;11:699-705. doi: 10.2147/DMSO.S181572. eCollection 2018.
Yin S, Bai W, Li P, et al. Berberine suppresses the ectopic expression of miR-133a in endothelial cells to improve vascular dementia in diabetic rats. Clinical and Experimental Hypertension. 2018 Nov 26:1-9. doi: 10.1080/10641963.2018.1545846
Ju J, Li J, Lin Q, Xu H. Efficacy and safety of berberine for dyslipidaemias: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Review. Phytomedicine. 2018 Nov 15;50:25-34. doi: 10.1016/j.phymed.2018.09.212.
Marazzi G, Campolongo G, Pelliccia F, Calabrò Md P, Cacciotti L, Vitale C, Massaro R, Volterrani M, Rosano G. Usefulness of Low-Dose Statin Plus Ezetimibe and/or Nutraceuticals in Patients With Coronary Artery Disease Intolerant to High-Dose Statin Treatment.
American Journal of Cardiology. 2018 Oct 19. pii: S0002-9149(18)31970-2. doi: 10.1016/j.amjcard.2018.09.041.
Shao YJ, Tao J, Yu BB, et al. Berberine-Promoted CXCR4 Expression Accelerates Endothelial Repair Capacity of Early Endothelial Progenitor Cells in Persons with Prehypertension. Chinese Journal of Integrative Medicine. 2018 Oct 19. doi: 10.1007/s11655-018-2568-3.
Hang W, He B, Chen J, et al. Berberine Ameliorates High Glucose-Induced Cardiomyocyte Injury via AMPK Signaling Activation to Stimulate Mitochondrial Biogenesis and Restore Autophagic Flux.
Frontiers in Pharmacology. 2018 Oct 3;9:1121. doi: 10.3389/fphar.2018.01121. eCollection 2018.
Yu Y, Zhang M, Hu Y, et al. Increased Bioavailable Berberine Protects Against Myocardial Ischemia Reperfusion Injury Through Attenuation of NFκB and JNK Signaling Pathways. International Heart Journal. 2018 Oct 10. doi: 10.1536/ihj.17-458.

Zhao G.L, Yu L.M, Gao W-L et al. Berberine protects rat heart from ischemia/reperfusion injury via activating JAK2/STAT3 signaling and attenuating endoplasmic reticulum stress. Acta Pharmacologica Sinica. 2016 Mar; 37(3): 354–367. Published online 2016 Jan 25. doi: 10.1038/aps.2015.136 Free Full Text pdf
Shi Y, Hu J, Geng J, et al. Berberine treatment reduces atherosclerosis by mediating gut microbiota in apoE-/- mice.
Biomedicine and Pharmacotheapyr. 2018 Nov;107:1556-1563. doi: 10.1016/j.biopha.2018.08.148.
Liao Y, Chen K, Dong X,  et al. Berberine inhibits cardiac remodeling of heart failure after myocardial infarction by reducing myocardial cell apoptosis in rats. Experimental and Therapeutic Medicine. 2018 Sep;16(3):2499-2505. doi: 10.3892/etm.2018.6438. Full Free Text pdf
Shi Y, Hu J, Geng J, Hu T, Wang B, Yan W, Jiang Y, Li J, Liu S. Berberine treatment reduces atherosclerosis by mediating gut microbiota in apoE-/- mice. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2018 Nov;107:1556-1563. doi: 10.1016/j.biopha.2018.08.148.
Liao Y, Chen K, Dong X, et al. Berberine inhibits cardiac remodeling of heart failure after myocardial infarction by reducing myocardial cell apoptosis in rats. Experimental and Therapeutic Medicine. 2018 Sep;16(3):2499-2505. doi: 10.3892/etm.2018.6438. Free Full Text
Zhang H, Niu H, Yuan X, Chang J, Wang X. Trimetazidine combined with berberine on endothelial function of patients with coronary heart disease combined with primary hypertension. Experimental and Ther Med. 2018 Aug;16(2):1318-1322. doi: 10.3892/etm.2018.6278. Free Full Text

Dong S, Zhang S, Chen Z, et al. Berberine Could Ameliorate Cardiac Dysfunction via Interfering Myocardial Lipidomic Profiles in the Rat Model of Diabetic Cardiomyopathy. Frontiers in Physiology. 2018 Aug 2;9:1042. doi: 10.3389/fphys.2018.01042. eCollection 2018. Free Full Text
Luo J, Gu Y, Liu P,  et al. Berberine attenuates pulmonary arterial hypertension via protein phosphatase 2A signaling pathway both in vivo and in vitro. Journal of Cell Physiology. 2018 Aug 5. doi: 10.1002/jcp.26940.
Sun H, Liu Q, Hu H, Jiang Y, Shao W, Wang Q, Jiang Z, Gu A. Berberine ameliorates blockade of autophagic flux in the liver by regulating cholesterol metabolism and inhibiting COX2-prostaglandin synthesis. Cell Death and Disease. 2018 Aug 1;9(8):824. doi: 10.1038/s41419-018-0890-5
Qing Y, Dong X, Hongli L, Yanhui L.Berberine promoted myocardial protection of postoperative patients through regulating myocardial autophagy. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2018 Sep;105:1050-1053. doi: 10.1016/j.biopha.2018.06.088
Aski ML, Rezvani ME, Khaksari M, et al. Neuroprotective effect of berberine chloride on cognitive impairment and hippocampal damage in experimental model of vascular dementia. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2018 Jan;21(1):53-58. doi: 10.22038/IJBMS.2017.23195.5865. Free Full Text
Wang L, Ma H, Xue Y, et al. Berberine inhibits the ischemia-reperfusion injury induced inflammatory response and apoptosis of myocardial cells through the phosphoinositide 3-kinase/RAC-α serine/threonine-protein kinase and nuclear factor-κB signaling pathways. Experimental and Therapeutic Medicine. 2018 Feb;15(2):1225-1232. doi: 10.3892/etm.2017.5575. Free Full Text pdf
Wan Q, Liu Z, Yang Y, Cui X. Suppressive effects of berberine on atherosclerosis via downregulating visfatin expression and attenuating visfatin-induced endothelial dysfunction. International Journal of Molecular Medicine. 2018 Jan 30. doi: 10.3892/ijmm.2018.3440. Free Full Text pdf
Aski ML, Rezvani ME, Khaksari M, et al. Neuroprotective effect of berberine chloride on cognitive impairment and hippocampal damage in experimental model of vascular dementia. Iran Journal of Basic Medical Sciences. 2018 Jan;21(1):53-58. doi: 10.22038/IJBMS.2017.23195.5865. Full Tree Text pdf
Zhu L, Zhang D, Zhu H, et al. Berberine treatment increases Akkermansia in the gut and improves high-fat diet-induced atherosclerosis in Apoe−/− mice. Atherosclerosis. 2018 Jan;268:117-126. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.11.023. Free Full Text
Yao W, Wang X, Xiao K. Protective effect of berberine against cardiac ischemia/reperfusion injury by inhibiting apoptosis through the activation of Smad7. Molecular and Cellular Probes. 2017 Dec 24. pii: S0890-8508(17)30120-2. doi: 10.1016/j.mcp.2017.12.002.
Yao W, Wang X, Xiao K. Protective effect of berberine against cardiac ischemia/reperfusion injury by inhibiting apoptosis through the activation of Smad7. Molecular and Celluöar Probes. 2017 Dec 23. pii: S0890-8508(17)30120-2. doi: 10.1016/j.mcp.2017.12.002.
Jiang Y, Huang K, Lin X, et al. Berberine Attenuates NLRP3 Inflammasome Activation in Macrophages to Reduce the Secretion of Interleukin-1β. Annals of Clinical and Laboratory Science. 2017 Nov;47(6):720-728. PubMed


Koppen LM, Whitaker A, Rosene A, Beckett RD. Efficacy of Berberine Alone and in Combination for the Treatment of Hyperlipidemia: A Systematic Review. Journal of Evidence Based Complementary and Alternative Medicine. 2017 Jan 1:2156587216687695. doi: 10.1177/2156587216687695. Free Full Text
Huang Z, Ye B, Han J et al. NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3 inflammasome is activated and inhibited by berberine via toll-like receptor 4/myeloid differentiation primary response gene 88/nuclear factor-κB pathway, in phorbol 12-myristate 13-acetate-induced macrophages. Molecular Medicine Reports. 2017 Nov 29. doi: 10.3892/mmr.2017.8189.

Xu RX, Sun XC, Ma CY, et al. Impacts of berberine on oxidized LDL-induced proliferation of human umbilical vein endothelial cells. American Journal of Translational Research. 2017 Oct 15;9(10):4375-4389. eCollection 2017. Free Full Text
Xu RX, Sun XC, Ma CY, et al. Impacts of berberine on oxidized LDL-induced proliferation of human umbilical vein endothelial cells. American Journal of Translational Research. 2017 Oct 15;9(10):4375-4389. eCollection 2017. Free Full Text
Spigoni V, Aldigeri R, Antonini M,  et al. Effects of a New Nutraceutical Formulation (Berberine, Red Yeast Rice and Chitosan) on Non-HDL Cholesterol Levels in Individuals with Dyslipidemia: Results from a Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Study. International Journal of Molecular Sciences. 2017 Jul 12;18(7). pii: E1498. doi: 10.3390/ijms18071498.
Jia Z, Lin L, Huang S, Zhu Z, Huang W, Huang Z. Inhibition of autophagy by berberine enhances the survival of H9C2 myocytes following hypoxia. Molecular Medicine Reports. 2017 Jun 14. doi: 10.3892/mmr.2017.6770.
Caliceti C, Rizzo P, Ferrari R, et al. Novel role of the nutraceutical bioactive compound berberine in lectin-like OxLDL receptor 1-mediated endothelial dysfunction in comparison to lovastatin. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2017 Apr 19. pii: S0939-4753(17)30065-0. doi: 10.1016/j.numecd.2017.04.002.

Dai Q, Zhang D, Yu H, et al. Berberine Restricts Coxsackievirus B Type 3 Replication via Inhibition of c-Jun N-Terminal Kinase (JNK) and p38 MAPK Activation In Vitro. Medical Science Monitor. 2017 Mar 25;23:1448-1455 Pub Med
Wang X, Zhang Y, Yang Y, Wu X, Fan H, Qiao Y. Identification of berberine as a direct thrombin inhibitor from traditional Chinese medicine through structural, functional and binding studies. Scientific Reports. 2017 Mar 9;7:44040. doi: 10.1038/srep44040. Free Full Text
Hunter PM, Hegele RA. Functional foods and dietary supplements for the management of dyslipidaemia. Nature Reviews. Endocrinology. 2017 Jan 30. doi: 10.1038/nrendo.2016.210.
Barrios V, Escobar C, Cicero AF, Burke D, Fasching P, Banach M, Bruckert E. A nutraceutical approach (Armolipid Plus) to reduce total and LDL cholesterol in individuals with mild to moderate dyslipidemia: Review of the clinical evidence. Atherosclerosis. Supplements. 2016 Dec 17. pii: S1567-5688(16)30051-4. doi: 10.1016/j.atherosclerosissup.2016.10.003. Free Full Text
Jiang D, Wang D, Zhuang X, et al. Berberine increases adipose triglyceride lipase in 3T3-L1 adipocytes through the AMPK pathway. Lipids in Health and Disease. 2016 Dec 9;15(1):214. Free Full Text
Wang L, Peng LY, Wei GH, Ge H. Therapeutic Effects of Berberine Capsule on Patients with Mild Hyperlipidemia]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2016 Jun;36(6):681-4. Chinese. PubMed
Guo J, Wang L, Wang L, et al. Berberine Protects Human Umbilical Vein Endothelial Cells against LPS-Induced Apoptosis by Blocking JNK-Mediated Signaling. Evidence Based Complementary and Alternative Medicine. 2016;2016:6983956. doi: 10.1155/2016/6983956. Free Full Text
Suman RK, Borde MK, Mohanty IR, et al. Myocardial Salvaging Effects of Berberine in Experimental Diabetes Co-Existing with Myocardial Infarction. Journal of Clinical and Diagnostic Resesrch. 2016 Mar;10(3):FF13-8. doi: 10.7860/JCDR/2016/15794.7459. Epub 2016 Mar 1. Free Full Text
Caliceti C, Franco P, Spinozzi S, Roda A, Cicero AF. Berberine: new insights from pharmacological aspects to clinical evidences in the management of metabolic disorders. Current Medicinal Chemistry. 2016 Apr 11. [Epub ahead of print] Free Full Text


Geng FH, Li GH, Zhang X, Zhang P, Dong MQ, Zhao ZJ, Zhang Y, Dong L, Gao F. Berberine improves mesenteric artery insulin sensitivity through up-regulating insulin receptor-mediated signaling in diabetic rats. British Journal of Pharmacology. 2016 Feb 23. doi: 10.1111/bph.13466.

Yu L, Li Q, Yu B, Yang Y, et al. Berberine Attenuates Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury by Reducing Oxidative Stress and Inflammation Response: Role of Silent Information Regulator 1. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016;2016:1689602. doi: 10.1155/2016/1689602.
Ai F, Chen M, Yu B,  et al. Berberine regulates proliferation, collagen synthesis and cytokine secretion of cardiac fibroblasts via AMPK-mTOR-p70S6K signaling pathway. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Oct 1;8(10):12509-16. eCollection 2015. Free Full Text pdf


Wang Y, Ding Y. Berberine protects vascular endothelial cells in hypertensive rats. International Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2015 Sep 15;8(9):14896-14905. eCollection 2015.
Marazzi G, Pelliccia F, Campolongo G, et al. Usefulness of Nutraceuticals (Armolipid Plus) Versus Ezetimibe and Combination in Statin-Intolerant Patients With Dyslipidemia With Coronary Heart Disease. American Journal of Cardiology. 2015 Dec 15;116(12):1798-801. doi: 10.1016/j.amjcard.2015.09.023. Epub 2015 Oct 3.


Jin Y, Khadka DB, Cho WJ. Pharmacological effects of berberine and its derivatives: A patent update. Expert Opinion on Therapeutic Patents. 2015 Nov 26. [Epub ahead of print
Wang Y, Liu J, Ma A, Chen Y. Cardioprotective effect of berberine against myocardial ischemia/reperfusion injury via attenuating mitochondrial dysfunction and apoptosis. International Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2015 Aug 15;8(8):14513-9. eCollection 2015.
Chang W, Zhang M, Meng Z, et al. Berberine treatment prevents cardiac dysfunction and remodeling through activation of 5'-adenosine monophosphate-activated protein kinase in type 2 diabetic rats and in palmitate-induced hypertrophic H9c2 cells. European Journal of Pharmacology. 2015 Oct 29. pii: S0014-2999(15)30324-1. doi: 10.1016/j.ejphar.2015.10.043.
Pirillo A, Catapano AL. Berberine, a plant alkaloid with lipid- and glucose-lowering properties: From in vitro evidence to clinical studies. Review. Atherosclerosis. 2015 Sep 30;243(2):449-461. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.09.032.
Pagliaro B, Santolamazza C, Simonelli F, Rubattu S. Phytochemical Compounds and Protection from Cardiovascular Diseases: A State of the Art. Biomedical Research International. 2015;2015:918069. doi: 10.1155/2015/918069. Epub 2015 Oct 4. Review. Free Full Text
Li XY, Zhao ZX, Huang M,  et al. Effect of Berberine on promoting the excretion of cholesterol in high-fat diet-induced hyperlipidemic hamsters. Journal of Translational Medicine. 2015 Aug 27;13(1):278. Free Full Text

Liu SJ, Yin CX, Ding MC, Wang YZ, Wang H. Berberine inhibits tumor necrosis factor‑α‑induced expression of inflammatory molecules and activation of nuclear factor‑κB via the activation of AMPK in vascular endothelial cells. Molecular Medicine Reports. 2015 Jul 8. doi: 10.3892/mmr.2015.4061.

Huang Z, Han Z, Ye B, et al. Berberine alleviates cardiac ischemia/reperfusion injury by inhibiting excessive autophagy in cardiomyocytes. European Journal of Pharmacology. 2015 May 21;762:1-10. doi: 10.1016/j.ejphar.2015.05.028.

Trimarco V, Izzo R, Stabile E, det al. Effects of a New Combination of Nutraceuticals with Morus alba on Lipid Profile, Insulin Sensitivity and Endotelial Function in Dyslipidemic Subjects. A Cross-Over, Randomized, Double-Blind Trial. High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention. 2015 Apr 14. Abstract
Cicero AF, Rosticci M, Parini A, et al. Short-term effects of a combined nutraceutical of insulin-sensitivity, lipid level and indexes of liver steatosis: a double-blind, randomized, cross-over clinical trial. Nutrition Journal. 2015 Mar 28;14(1):30. Free Full Text
Fan X, Wang J, Hou J, et al. Berberine alleviates ox-LDL induced inflammatory factors by up-regulation of autophagy via AMPK/mTOR signaling pathway. Journal of Translational Medicine. 2015 Mar 15;13(1):92. Free Full Text
Guo Z, Sun H, Zhang H, Zhang Y. Anti-hypertensive and renoprotective effects of berberine in spontaneously hypertensive rats. Clinical and Experimental Hypertension. 2015 Apr 13:1-8. Abstract
Pang B, Zhao LH, Zhou Q, et al. Application of Berberine on Treating Type 2 Diabetes Mellitus. Review. Intertnational Journal of Endocrinology. 2015;2015:905749. Free Full Text
Yu L, Li F, Zhao G, et al. Protective effect of berberine against myocardial ischemia reperfusion injury: role of Notch1/Hes1-PTEN/Akt signaling. Apoptosis. 2015 Apr 1. PubMed

Liu C, Wang Z, Song Y, et al. Effects of berberine on amelioration of hyperglycemia and oxidative stress in high glucose and high fat diet-induced diabetic hamsters in vivo. Biomed Research International. 2015;2015:313808. doi: 10.1155/2015/313808.
Liu L, Liu J, Huang Z, et al. Berberine improves endothelial function by inhibiting endoplasmic reticulum stress in the carotid arteries of spontaneously hypertensive rats.
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015 Feb 13. pii: S0006-291X(15)00245-4. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.02.028.

Di Pierro F, Bellone I, Rapacioli G, Putignano P. Clinical role of a fixed combination of standardized Berberis aristata and Silybum marianum extracts in diabetic and hypercholesterolemic patients intolerant to statins. Diabetes Metababolic Syndrome and Obesity. 2015 Feb 4;8:89-96. eCollection 2015. PubMed
Dong B, Li H, Singh AB, et al.  Inhibition of PCSK9 Transcription by Berberine Involves Downregulation of Hepatic HNF1a Protein Expression through Ubiquitin-proteasome Degradation Pathway. Journal of Biological Chemistry. 2014 Dec 24. pii: jbc.M114.597229. Free Full Text
Zhang T, Yang S, Du J. Protective Effects of Berberine on Isoproterenol-Induced Acute Myocardial Ischemia in Rats through Regulating HMGB1-TLR4 Axis. Evidence Based Complementary and Alternative Medidine. 2014;2014:849783. Epub 2014 Nov 13.

Chen J, Cao J, Fang L, et al. Berberine derivatives reduce atherosclerotic plaque size and vulnerability in apoE -/- mice. Journal of Translational Medicine. 2014 Nov 26;12(1):326. Free Full Text

Gu S, Cao B, Sun R, et al. A metabolomic and pharmacokinetic study on the mechanism underlying the lipid-lowering effect of orally administered berberine. Molecular Biosystems. 2014 Nov 20. PubMed

Uitz E, Bahadori B, McCarty MF, Moghadasian MH. Practical strategies for modulating foam cell formation and behavior. Review. World Journal of Clinical Cases. 2014 Oct 16;2(10):497-506. doi: 10.12998/wjcc.v2.i10.497.
Kim M, Shin MSD, Lee JM et al. Inhibitory Effects of Isoquinoline Alkaloid Berberine on Ischemia-Induced Apoptosis via Activation of Phosphoinositide 3-Kinase/Protein Kinase B Signaling Pathway. International Neurouroly Journal , 2014 Sep;18(3):115-25. doi: 10.5213/inj.2014.18.3.115.
Xiao M, Men LN, Xu MG, et al. Berberine protects endothelial progenitor cell from damage of TNF-α via the PI3K/AKT/eNOS signaling pathway. European Journal of Pharmacology 2014 Sep 23. pii: S0014-2999(14)00676-1. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.09.024.
Zimetti F, Adorni MP, Ronda N, et al. The natural compound berberine positively affects macrophage functions involved in atherogenesis. Nutrition, Metababolism and Cardiovascular Diseases. 2014 Aug 30. pii: S0939-4753(14)00276-2. doi: 10.1016/j.numecd.2014.08.004.

Zhang YJ, Yang SH, Li MH, et al. Berberine Attenuates Adverse Left Ventricular Remodeling and Cardiac Dysfunction after Acute Myocardial Infarction in Rats: Role of Autophagy. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. 2014 Sep 15. doi: 10.1111/1440-1681.12309.

Chi L, Peng L, Pan N, Hu X, Zhang Y. The anti-atherogenic effects of berberine on foam cell formation are mediated through the upregulation of sirtuin 1. International Journal of Molecular Medicine. 2014 Jul 28. doi: 10.3892/ijmm.2014.1868.

Wang Y, Yi X, Ghanam K, et al. Berberine decreases cholesterol levels in rats through multiple mechanisms, including inhibition of cholesterol absorption. Metabolism. 2014 Jun 4. pii: S0026-0495(14)00162-0. doi: 10.1016/j.metabol.2014.05.013.
Liu DL, Xu LJ, Dong H, et al. Inhibition of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9: A novel mechanism of berberine and 8-hydroxy dihydroberberine against hyperlipidemia. Chinese Journal of Integrative Medicine. 2014 Jun 3. PubMed
Yao Z, Zhang L, Ji G. Efficacy of polyphenolic ingredients of Chinese herbs in treating dyslipidemia of metabolic syndromes. Review. Journal of Integrative Medicine 2014 May;12(3):135-146. doi: 10.1016/S2095-4964(14)60023-6.
Chi L, Peng L, Hu X,  et al. Berberine combined with atorvastatin downregulates LOX-1 expression through the ET﷓1 receptor in monocyte/macrophages. International Journal of Molecular Medicine 2014 Apr 22. doi: 10.3892/ijmm.2014.1748.

Cicero AF, Reggi A, Parini A, et al. Berberine and Monacolin Effects on the Cardiovascular Risk Profile of Women with Oestroprogestin-Induced Hypercholesterolemia. High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention. 2014 Apr 12. [Epub ahead of print]

Chen K, Li G, Geng F, et al. Berberine reduces ischemia/reperfusion-induced myocardial apoptosis via activating AMPK and PI3K-Akt signaling in diabetic rats. Apoptosis. 2014 Mar 25 PubMed
Chai YS, Yuan ZY, Lei F,  et al. Inhibition of Retinoblastoma mRNA Degradation through Poly (A) Involved in the Neuroprotective Effect of Berberine against Cerebral Ischemia. PLoS One. 2014 Mar 6;9(3):e90850. doi: 10.1371/journal.pone.0090850. eCollection 2014.

Singh AB, Li H, Kan CF, et al. The Critical Role of mRNA Destabilizing Protein Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D in 3' Untranslated Region-Mediated Decay of Low-Density Lipoprotein Receptor mRNA in Liver Tissue. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology. 2013 Oct 24. Abstract

Teodoro JS, Duarte FV, Gomes AP, et al. Berberine reverts hepatic mitochondrial dysfunction in high-fat fed rats: a possible role for SirT3 activation. Mitochondrion. Available online 14 September 2013 doi:pii: S1567-7249(13)00246-8. 10.1016/j.mito.2013.09.002. / Free Full Text pdf
Wan X, Chen X, Liu L, et al. Berberine Ameliorates Chronic Kidney Injury Caused by Atherosclerotic Renovascular Disease through the Suppression of NFκB Signaling Pathway in Rats. PLoS One. 2013;8(3):e59794. doi: 10.1371/journal.pone.0059794
Chang W, Zhang M, Li J, et al.  Berberine improves insulin resistance in cardiomyocytes via activation of 5'-adenosine monophosphate-activated protein kinase. Metabolism. 2013 Mar 25. doi:pii: S0026-0495(13)00054-1. 10.1016/j.metabol.2013.02.007
Dong H, Zhao Y, Zhao L, Lu F. The Effects of Berberine on Blood Lipids: A Systemic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Planta Medica. 2013 Mar 19. PubMed
Derosa G, D'Angelo A, Bonaventura A, et al. Effects of berberine on lipid profile in subjects with low cardiovascular risk. Expert Opinion on Biological Therapy. 2013 Feb 27 Abstract
Huang Z, Cai X, Li S, et al. Berberine‑attenuated monocyte adhesion to endothelial cells induced by oxidized low‑density lipoprotein via inhibition of adhesion molecule expression. Molecular Medicine Reports. 2012 Dec 14. doi: 10.3892/mmr.2012.1236.
Schor J. Clinical Applications for Berberine. Potential therapeutic applications in metabolic syndrome, type 2 diabetes, and dyslipidemia. Natural Medicine Journal 2012, December 05. Free Full Text
Wu YH, Chuang SY, Hong WC, et al. Berberine reduces leukocyte adhesion to LPS-stimulated endothelial cells and VCAM-1 expression both in vivo and in vitro. International Journal of Immunopathology and Pharmacology. 2012 Sept;25(3):741-750. Abstract

Cicero AF, Ferroni A, Ertek S. Tolerability and safety of commonly used dietary supplements and nutraceuticals with lipid-lowering effects. Expert Opinion on Drug Safety. 2012 Jul 13. PubMed

Derosa G, Maffioli P, Cicero AF. Berberine on metabolic and cardiovascular risk factors: an analysis from preclinical evidences to clinical trials. Expert Opinion on Biological Therapy. 2012 Aug;12(8):1113-24. Abstract
Chang XX, Yan HM, Xu Q, et al. Berberine can counteract HFD-elicited hyperhomocysteinemia and hyperlipidemia partially via upregulating LDLR and apoE mRNA levels and suppressing HMGR gene expression. Lipids in Health and Disease. 2012 Jul 4;11(1):86. Free Full Text

Hu Y, Ehli EA, Kittelsrud J, et al. Lipid-lowering effect of berberine in human subjects and rats. Phytomedicine. 2012 Jun 25. Epub ahead of print

Fan FL, Dart AM. Anti-inflammatory treatment in patients after percutaneous coronary intervention: another potential use for berberine? Clin Exp Pharmacol Physiol. 2012 May;39(5):404-5. doi: 10.1111/j.1440-1681.2012.05695.x.

Cheng F, Wang Y, Li J, et al. Berberine improves endothelial function by reducing endothelial microparticles-mediated oxidative stress in humans. International Journal of Cardiology. 2012 Mar 30. Abstract
Meng S, Wang LS, Huang ZQ, et al. Berberine ameliorates inflammation in patients with acute coronary syndrome following percutaneous coronary intervention. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. 2012 Jan 3. Abstract

Hong JS, Chu YK, Lee H, et al. Effects of berberine on hippocampal neuronal damage and matrix metalloproteinase-9 activity following transient global cerebral ischemia. Journal of Neuroscience Research 2011 Nov 3. doi: 10.1002/jnr.22756
Wang Q, Zhang M, Liang B, et al. Activation of AMP-Activated Protein Kinase Is Required for Berberine-Induced Reduction of Atherosclerosis in Mice: The Role of Uncoupling Protein 2. PLoS One. 2011;6(9):e25436. Epub 2011 Sep 27. Free Full Text pdf
Trimarco B, Benvenuti C, Rozza F, et al. Clinical evidence of efficacy of red yeast rice and berberine in a large controlled study versus diet. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism (2/2011) DOI: 10.1007/s12349-010-0023-x
Tolonen M. Berberin – stoffet fra berberisplanter har helbredende evner. Helsemagasinet VOF 5/2011 August. Published online before print. Free Full Text, pdf

Yu C, Chai X, Yu L. Identification of novel pregnane X receptor activators from traditional Chinese medicines. J Ethnopharmacol. 2011;136(1):137-43. Pubmed
Li Y, Ren G, Wang YX, et al. Bioactivities of Berberine Metabolites After Transformation through CYP450 Isoenzymes. Journal of Translational Medicine. 2011 May 15;9(1):62. Free Full Text, pdf
Xia X, Weng J. Targeting metabolic syndrome: Candidate natural agents. Review article. Journal of Diabetes 2 (2010) 243–249 [Free Full Text, pdf]
Liu J, Xiu J, Cao J, et al. Berberine cooperates with adrenal androgen dehydroepiandrosterone sulfate to attenuate PDGF-induced proliferation of vascular smooth muscle cell A7r5 through Skp2 signaling pathway. Molecular and Cellular Biochemistry 2011 May 1. [Epub ahead of print]

Ju Y, Qui W, Jiang X, Liu C. Effect of berberine on pharmacokinetics of digoxin after oral administration to rats. Zhonggui Zhong Yao Za Zhi. 2011 Apr;36(7):918-21. PubMed
Dong SF, Hong Y, Liu M, et al. Berberine attenuates cardiac dysfunction in hyperglycemic and hypercholesterolemic rats. European Journal of Pharmacology 2011 Mar 30.
Hao M, Li SY, Sun CK, et al. Amelioration effects of berberine on diabetic microendothelial injury model by the combination of high glucose and advanced glycation end products in vitro. European Journal of Pharmacology. 2011 Jan 13. Abstract
Affuso F, Mercurio V, Fazio V, Fazio S. Cardiovascular and metabolic effects of Berberine. World J Cardiol. 2010;2(4):71–77. Free Full Text (html)/ pdf

Guan S, Wang B, Li W, et al. Effects of Berberine on Expression of LOX-1 and SR-BI in Human Macrophage-Derived Foam Cells Induced by ox-LDL. Am J Chin Med. 2010;38(6):1161-9. PubMed

Zhang Q, Xiao X, Feng K, et al. Berberine Moderates Glucose and Lipid Metabolism through Multipathway Mechanism. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Volume 2011, Article ID 924851, 10 pages doi:10.1155/2011/924851 Free Full Text pdf

Dai DZ, Dai Y. Role of endothelin receptor A and NADPH oxidase in vascular abnormalities.Vascular Health and Risk Management. 2010 Sep 7;6:787-94. Free Full Text pdf

Vuddanda PR, Chakraborty S, Singh S. Berberine: a potential phytochemical with multispectrum therapeutic activities. Expert Opinion on Investigational Drugs. 2010 Oct;19(10):1297-1307. PubMed Free Full Text pdf

Yin J, et al. Effects of Berberine on Improvement of Glucose and Lipid Metabolism in Patients With Type 2 Diabetes. Clinical Trials NCT00425009. Tutkimus on päättynyt ja se odottaa julkaisemistaan.

Li XY et al. The Efficacy and Safety of Berberine in the Treatment of Type 2 Diabetes With Dyslipidemia. Clinical Trials NCT00462046. Tutkimus on päättynyt ja se odottaa julkaisemistaan.
Remppis A, Bea F, Greten HJ, et al. Rhizoma Coptidis Inhibits LPS-Induced MCP-1/CCL2 Production in Murine Macrophages via an AP-1 and NFkappaB-Dependent Pathway. Mediators of Inflammation. 2010;2010:194896. Epub 2010 Jun 21 Pub Med
Wu M, Wang J, Liu LT. Advance of studies on anti-atherosclerosis mechanism of berberine. Chin J Integr Med. 2010 Apr;16(2):188-92. PubMed

Sarna LK, Wu N, Hwang SY, Siow YL, O K. Berberine inhibits NADPH oxidase mediated superoxide anion production in macrophages. Can J Physiol Pharmacol. 2010 Mar;88(3):369-78. doi:10.1139/Y09-136

Li P, Ren J, Duan C, Lin C, Liu J. [Effects of four components of Rhizoma Corydalis on anoxia and peroxidation injuries in neonatal cardiomyocytes] Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2010 Jan;35(1):84-8. PubMed
Zha W, Liang G, Xiao J, et al. Berberine Inhibits HIV Protease Inhibitor-Induced Inflammatory Response by Modulating ER Stress Signaling Pathways in Murine Macrophages. PLoS One. 2010;5(2):e9069. Free Full Text

Wang Y, Huang Y, Lam KSL, et al. Berberine prevents hyperglycemia-induced endothelial injury and enhances vasodilatation via adenosine monophosphate-activated protein kinase and endothelial nitric oxide synthase. Cardiovascular Research 2009; 82, 484–492 Full Free Text

Wang YX, Wang YP, Zhang H, et al. Synthesis and biological evaluation of berberine analogues as novel up-regulators for both low-density-lipoprotein receptor and insulin receptor. Bioorg Med Chem Lett. 2009;19(21):6004-8. Abstract

Hu Y, Davies GE. Berberine inhibits adipogenesis in high-fat diet-induced obesity mice. Fitoterapia. 2009 Oct 25. [Epub ahead of print]

Cicero AFG, Ertek S. Berberine: Metabolic and cardiovascular in preclinical and clinical trials. Nutrition and dietary supplements 2009 (September 10) Review Free Full Text pdf

Wang Y, Jia X, Ghanam K, et al. Berberine and plant stanols synergistically inhibit cholesterol absorption in hamsters. Atherosclerosis. 2009 Sep 4. Abstract

Lee JS, Park SY, Thapa D, et al. HMC05, Herbal Formula, Inhibits TNF-{alpha}-induced Inflammatory Response in Human Umbilical Vein Endothelial Cells. Evidence Based Complement Alternative Medicine. 2009 Sep 7. doi:10.1093/ecam/nep126 Free Full Text

Li H, Dong B, Park SW, et al. HNF1alpha plays a critical role in PCSK9 gene transcription and regulation by a natural hypocholesterolemic compound berberine.” J Biol Chem. 2009 Aug 17. Free Full Text

Holy EW, Akhmedov A, Lüscher TF,Tanner FC. Berberine, a natural lipid-lowering drug, exerts prothrombotic effects on vascular cells. J Mol Cell Cardiol. 2009;46(2):234-240. Abstract

Ye M, Fu S, Pi R, He F. Neuropharmacological and pharmacokinetic properties of berberine: a review of recent research. J Pharm Pharmacol. 2009 Jul;61(7):831-7. PubMed

Huang Z, Wang L, Meng S, et al. Berberine reduces both MMP-9 and EMMPRIN expression through prevention of p38 pathway activation in PMA-induced macrophages. Int J Cardiol. 2009 Jul 2. Epub ahead of print

Li K, Yao W, Zheng X, Liao K. Berberine promotes the development of atherosclerosis and foam cell formation by inducing scavenger receptor A expression in macrophage. Cell Research. 2009 Jun 23. Abstract

Hu Y, Chen X, Duan H, et al. Chinese herbal medicinal ingredients inhibit secretion of IL-6, IL-8, E-selectin and TXB2 in LPS-induced rat intestinal microvascular endothelial cells. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2009 Apr 1. Abstract

Wang J-M, Yang Z, Xu, MG, et al. Berberine-induced decline in circulating CD31+/CD42− microparticles is associated with improvement of endothelial function in humans. European Journal of Pharmacology 2009; 614(1-3) 77-83 Abstract

Kim WS, Lee YS, Cha SH, et al. Berberine improves lipid dysregulation in obesity by controlling central and peripheral AMPK activity. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2009;296(4):E812-9. Free Full Text

Li YH, Yang P, Kong WJ, et al. Berberine analogues as a novel class of the low-density-lipoprotein receptor up-regulators: synthesis, structure-activity relationships, and cholesterol-lowering efficacy. J Med Chem. 2009;52(2):492-501. Abstract

Zhang M, Lv XY, Li J, Xu ZG, Chen L. The characterization of high-fat diet and multiple low-dose streptozotocin induced type 2 diabetes rat model. Exp Diabetes Res. 2008:70;40–45. Abstract

Wongbutdee J. Physiological Effects of Berberine. Review. Thai Pharm Health Sci J 2008;4(1):78-83 Free Full Text pdf

Huang XS, Yang GF, Pan YC. [Effect of berberin hydrochloride on blood concentration of cyclosporine A in cardiac transplanted recipients, Article in Chinese] Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2008 Aug;28(8):702-4. PubMed

Zhang W, Xu YC, Guo FJ, et al. Anti-diabetic effects of cinnamaldehyde and berberine and their impacts on retinol-binding protein 4 expression in rats with type 2 diabetes mellitus. Chin Med J (Engl). 2008;121(21):2124-8. Abstract

Yang P, Song DQ, Li YH, Kong WJ, Synthesis and structure-activity relationships of berberine analogues as a novel class of low-density-lipoprotein receptor up-regulators. Bioorg Med Chem Lett. 2008;18(16):4675-7. Epub 2008

Kong WJ, Wei J, Zuo ZY, et al. Combination of simvastatin with berberine improves the lipid-lowering efficacy. Metabolism: clinical and experimental 2008;57(8):1029-37. Abstract

Zhou JY, Zhou SW, Zhang KB, et al. Chronic effects of berberine on blood, liver glucolipid metabolism and liver PPARs expression in diabetic hyperlipidemic rats. Biol Pharm Bull. 2008;31(6):1169-76. Free Full Text

Yin J, Xing H, Ye J. Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism. 2008;57(5):712-7. Abstract

Jia X, Chen Y, Zidichouski J, et al. Co-administration of berberine and plant stanols synergistically reduces plasma cholesterol in rats. Atherosclerosis. 2008 Mar 16. Abstract

Zhang Y, Li X, Zou D, et al. Treatment of type 2 diabetes and dyslipidemia with the natural plant alkaloid berberine. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(7):2559-65. Abstract Clinical Trials

Winiarska M, Bil J, Wilczek E, et al. Statins impair antitumor effects of rituximab by inducing conformational changes of CD20. PLoS Med. 2008;5;5(3):e64. Free Full Text

Chen W, Wang S, Ma Y , et al. Analysis of polymorphisms in the 3' untranslated region of the LDL receptor gene and their effect on plasma cholesterol levels and drug response. Int J Mol Med. 2008;21(3):345-53. Abstract

Xu MG, Wang JM, Chen L, et al. Berberine-induced mobilization of circulating endothelial progenitor cells improves human small artery elasticity. J Hum Hypertens. 2008;22(6):389-93. Abstract

Zhang BJ, Xu D, Guo Y, et al. Protection by and anti-oxidant mechanism of berberine against rat liver fibrosis induced by multiple hepatotoxic factors. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2008;35(3):303-9. PubMed

Lee S, Lim H-JP, Park J-H, et al. Berberine-induced LDLR up-regulation involves JNK pathway. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2007;4(3) 853–7. Abstract

Liu J, Li H, Chen W, et al. Abstract 395: Identification of mRNA-Binding Proteins that Regulate the Stability of LDL Receptor mRNA through the AU-rich Elements Circulation, Oct 2007; 116: II_63.

Cicero AF, Rovati LC, Setnikar I. Eulipidemic effects of berberine administered alone or in combination with other natural cholesterol-lowering agents. A single-blind clinical investigation. Arzneimittelforschung. 2007;57(1):26-30. Abstract

Yang J, Wang H-d, Lu D-x, et al. Effects of neutral sulfate berberine on LPS-induced cardiomyocyte TNF- secretion, abnormal calcium cycling, and cardiac dysfunction in rats. Acta Pharmacologica Sinica (2006) 27, 173–178. Abstract

Issat T, Jakóbisiak M, Golab J. Berberine, a natural cholesterol reducing product, exerts antitumor cytostatic/cytotoxic effects independently from the mevalonate pathway. Oncol Rep. 2006;16(6):1273-6. Abstract
Abidi P, Chen W, Kraemer FB, et al. Identification of medicinal plant goldenseal as a natural cholesterol-lowering agent: mechanisms of actions and new modulators of LDL receptor expression. Journal of Lipid Research 2006 Oct;47(10):2134-47. Free Full Text pdf

Brusq JM, Ancellin N, Grondin P, et al. Inhibition of lipid synthesis through activation of AMP kinase: an additional mechanism for the hypolipidemic effects of berberine. J Lipid Res. 2006;47(6):1281-8. Abstract

Cho BJ, Im EK, Kwon JH, Lee , et al. Berberine inhibits the production of lysophosphatidylcholine-induced reactive oxygen species and the ERK1/2 pathway in vascular smooth muscle cells. Mol Cells. 2005;20(3):429-34. PubMed

Abidi P, Zhou Y, Jiang JD, Liu J. Extracellular signal-regulated kinase-dependent stabilization of hepatic low-density lipoprotein receptor mRNA by herbal medicine berberine. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005;25(10):2170-6. Free Full Text

Doggrell SA. Berberine--a novel approach to cholesterol lowering. Expert Opin Investig Drugs. 2005;14(5):683-5. Abstract

Kong W, Wei J, Abidi P, et al. Berberine is a novel cholesterol-lowering drug working through a unique mechanism distinct from statins. Nature Medicine 2004;10(12):1344-51. Free Full Text

Kuo CL, Chi CW, Liu TY, et al. The anti-inflammatory potential of berberine in vitro and in vivo. Cancer Lett 2004;203: 127–137. Abstract

Leng SH, Lu FE, Xu LJ. Therapeutic effects of berberine in impaired glucose tolerance rats and its influence on insulin secretion. Acta Pharmacol Sin. 2004;25(4):496-502. Abstract

Lau CW, Yao XQ, Chen ZY, Ko WH, Huang Y (2001). Cardiovascular actions of berberine. Cardiovasc Drug Rev 2001; 19 (3): 234–44. Free Full Text

Wang YX, Yao XJ, Tan YH. Effects of berberine on delayed afterdepolarizations in ventricular muscles in vitro and in vivo. J Cardiovasc Pharmacol. 1994;23(5):716-22. Abstract

Shaffer JE. Inotropic and Chronotropic Activity of Berberine on Isolated Guinea Pig Atria. J Cardiovasc Pharmacol. 1985;7(2):307-315. Abstract

Wang Y-X, Zheng Y-M. Ionic Mechanism Responsible for Prolongation of Cardiac Action-Potential Duration by Berberine. J Cardiovascular Pharmacol. 1997;30(2):214-222. Abstract

Rodriguez-Menchaca A, Ferrer-Villada T, Lara J, et al. Block of hERG Channels by Berberine: Mechanisms of Voltage- and State-Dependence Probed With Site-Directed Mutant Channels. J Cardiovascular Pharmacol. 2006; 47(1):21-29. Abstract

Zeng XH, Zeng XJ, Li YY. Efficacy and safety of berberine for congestive heart failure secondary to ischemic or idiopathic dilated cardiomyopathy. American Journal of Cardiol. 2003;92(2):173-6. Abstract

Ko WH, Yao XQ, Lau CW, Law WI, Chen ZY, Kwok W, et al. Vasorelaxant and antiproliferative effects of berberine. European Journal of Pharmacology 2000; 399: 187–96. Abstract

Neto FR. Electropharmacological effects of berberine on canine cardiac Purkinje fibres and ventricular muscle and atrial muscle of the rabbit. British Journal of Pharmacology. 1993; 108(2): 534–537. Free Full Text

Marin-Neto JA, Maciel BC, Secches AL, Gallo Júnior L. Cardiovascular effects of berberine in patients with severe congestive heart failure. Clinical Cardiology. 1988;11(4):253-60. Free Full Text

Shaffer JE. Inotropic and chronotropic activity of berberine on isolated guinea pig atria. J Cardiovasc Pharmacol. 1985 Mar–Apr;7(2):307–315. PubMed

Hakusanoja: berberiini, valtimotaudit, sepelvaltimotauti, sydäntaudit, statiinit, ravintolisät, Tolonen