Apolipoproteiinit – sydäntautien riskitekijöitä

Alipoproteiinit eli apolipoproteiinit, Lp(a), ovat olleet vuosikymmeniä sydänlääkäreiden kiinnostuksen kohteena, sillä osa niistä on sydäntautien riskitekijöitä. Lähes 700 000 suomalaista on huolissaan kolesterolista ja syö sitä alentavia lääkkeitä, useimmat ihan turhaan, varsinkin naiset. Kolesteroli on vain yksi monista veren rasvoista, jotka voivat vaikuttaa sydän- ja verisuonitautien riskiin. Tässä artikkelissa perehdymme alipoproteiineihin, joihin kolesterolilääkkeet eivät juuri tehoa. Sitä vastoin väkevöity kalaöljy (mm. E-EPA) ja ubikinoni alentavat kohonneita lipoproteiineja A, B ja CIII, jolloin sydän- ja valtimonkovettumataudin riski pienenee.

Alipoproteiineihin kuuluu veressä kiertäviä rasvojen ja valkuaisaineiden muodostamia yhdisteitä, jotka norjalainen professori Kåre Berg ensimmäisena kuvasi vuonna 1963. Ne voivat olla kolesterolia merkittävämpiä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä ja taudin ennustetta kuvaavia tekijöitä (Rath ja Pauling 1991, Benderly ym. 2009, Santos ym. 2019). Diabetesta sairastavilla naisilla tietyt alipoproteiinit lisäävät sydän- ja verisuonitautien riskiä vielä enemmän kuin diabeetikkomiehillä (Williams ym. 2008). Diabeetikkojen tulisi ehdottomasti ottaa ruoan lisänä päivittäin etyyliesteröityä E-EPA-kalaöljyä (2–4 g/vrk), koska se alentaa veren alipoproteiineja, triglyseridejä ja tulehdussytokiineja, jolloin sydäntautien riski pienenee (Miller ym. 2019. C-vitamiini estää Lp(a):n kertymistä valtimoiden seinämiin. Siksi myös C-vitamiinilisä on tarpeen erityisesti diabeetikoille.

apolipoproteiini

Kuva: Apolipoproteiini on kuin vyö, joka pitää koossa fosfolipidimolekyyliä (jossa on sisällä kolesterolia, triglyseridejä eli triasyyliglyserolia ym.). Sana "apo" merkitsee suomeksi "päällä".

Lp(a) on samankaltainen kuin sen paremmin tunnettu serkku LDL-kolesteroli. Lp(a) on  vähän sitä surempi molekyyli ja siihen kuuluukaksi apolipoproteiini(a) -molekyyliä ja yksi apolipoproteiini(b) -molekyyli. Lp(a)n merkitys sydän- ja verisuonitaudeissa on epäselvä, mutta sen arvellaan vaikuttavan monella eri tavalla. Lp(a) on rakenteeltaan plasminogeenin kaltainen, siis proteiini, joka liuottaa veritulppia ja kilpailee siten fibrinogeenin kanssa estäen sen toimintaa. Lp(a) voi kuitenkin vaikuttaa ateromaplakin muodostumiseen valtimon seinämään sekä aorttaläpän kalkkiutumiseen (jota K2-vitamiini taas estää). Lp(a) -pitoisuus veressä määräytyy geneettisesti LPA-geenin muuntelun eli polymorfismin kautta.

Alipoproteiinit jaetaan eri ryhmiin, apo A, apo B, apo E ja apo M. Apolipoproteiini A1, on HDL-kolesterolin pintaproteiinin pääasiallinen komponentti. Kyseessä on siis proteiinin ja rasvan yhdistelmämolekyyli. Äskettäin löydetty apolipoproteiini A5 (apoA5) liittyy triglyseridien aineenvaihduntaan. Uuden raportin mukaan lihavien insuliiniresistenttien ihmisten veren apoA5 on usein vähentynyt ja trilyseridit lisääntyneet, mikä lisää valtimotautien riskiä. Apo E liitetään Alzheimerin taudin riskiin.

Apolipoproteiini M (apoM) kuuluu lipokaliini-proteiinin superperheeseen, jonka Xu ja Dahlbäck kuvasivat ensimmäisinä vuonna 1999. Ihmisessa apoM-geeni ilmentyy pääasiassa maksassa ja munuaisissa, jossa sitä säätävät transskriptiotekijät, hormonit ja sytokiinit. Uusien tutkimusten mukaan apoM:n ilmentyminen on vähentynyt diabeetikoilla, mutta löydöksen merkitystä ei tunneta vielä tarkoin. ApoM korreloi positiivisesti plasman kokonais-, HDL- ja LDL-kolesteroleihin sekä alipoproteiini A-1:een. Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan apoM ei näytä kuitenkaan liittyvän valtimokovettumataudin riskiin. Asiaa tutkitaan edelleen.

Apolipoproteiini B (apo B) on valkuaisaine, joka on LDL- ja VLDL-kolesterolien oleellinen rakenneosa. Apo B auttaa tätä rakennetta pysymään koossa ja ohjaa veteen liukenemattomien rasvojen (kuten kolesterolin ja triglyseridien) kuljetusta elimistössä. Monet elimistön soluista sisältävät reseptoreita (vastaanottimia), jotka tunnistavat apo B:n ja auttavat kolesterolin siirtymistä solun sisään. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että Apo B kuvastaa lipoproteiinipartikkelien lukumäärää, joka on kolesterolista riippumaton. Suomalaisten tutkijoiden mukaan myös apolipoproteiini CIII (apoCIII) on itsenäinen valtimotautien riskitekijä (Hiukka ym. 2009). Seerumin suuri apo B:n pitoisuus ennustaa sydänohtausta paremmin kuin LDL-kolesteroli. Apo B ilmaisee pienten tiheiden sdLDL-hiukkasten määrää. sd-LDL:t ovat hanakoita hapettumaan ja siirtymään valtimon endoteelin läpi suonen seinämääm, jossa ne kasvattavat plakkia. Nuorten aikuisten suuri apo B -lukema ennustaa valtimoiden kalkkiutumista keski-iässä.

Barcelonassa syksyllä 2017 pidetyssä Euroopan sydänlääkäreiden kongressissa todettiin mm. "Some of the top names in lipid research have come up with a new lipid hypothesis suggesting that cardiovascular risk reduction with lipid treatment is more closely related to levels of apolipoprotein B (apoB) rather than LDL cholesterol". Siis: apoB:n mittaaminen kuvaa LDL-kolesterolia paremmin sydänatutien riskiä. Kun apo B on kohonnut, sydäntasudin riski on suurentunut, vaikka LDL-kolesterolin pitoisuus olisi pieni, todettiin Barvelonan symposiumissa

Suomalaisten tutkijoiden mukaan myös apolipoproteiini CIII (apoCIII) on itsenäinen valtimotautien riskitekijä (Hiukka ym. 2009).

Apo B100 ja apo B48

Ihmisessä on kaksi alipoproteiini B:n muotoa, apoB100 ja apoB48. Edellistä syntyy maksassa ja jälkimmäistä suolessa. Tässä KUVASSA näkyy, kuinka ApoB:tä syntyy maksassa. ApoB48 on rakenneosana kylomikroneissa, suurissa lipoproteiineissa, jotka kuljettavat päivittäin syömämme rasvat maksaan. Siellä ne pakataan uudelleen ja yhdistetään maksan tuottamaan apoB100:aan, jolloin syntyy triglyseridipitoista VLDL-kolesterolia (very low density lipoprotein). Verenkierrossa lipoproteiinilipaasi-niminen entsyymi (LPL) irroittaa triglyseridit VLDL:stä ja muodostaa ensin keskitiheän lipoproteiinin, IDL-kolesterolin ja sitten LDL-kolesterolin, josta puhutaan yleisesti ”pahana” kolesterolina. Jokainen VLDL-hiukkanen sisältää yhden apoB100 -molekyylin, joka jää jäljelle vereen, kun VLDL kutistuu LDL:ksi. Laboratoriot mittaavat tavallisesti vain apoB100:a, jota yleisesti kutsutaan yksinkertaisesti apoB:ksi tai aliporoteiini B:ksi. Tieteellisissä tutkimuksissa on alettu mitata myös apoB48:a, jota pidetään vielä enemmän aterogeenisena kuin apoB100:a.

LDL:n ja apoB100:n kuljettama kolesteroli on välttämätön solukalvojen normaalille rakenteelle, sukupuolihormonien ja steroidien (kortisonin ja kortisolin) tuotannolle. Kun veressä on runsaasti LDL:ää, osa siitä hapettuu ox-LDL:ksi (joskus merkitään myös oLDL) ja sokeristuu AGE-LDL:ksi ja "ultrapahaksi" MGminLDL:ksi. Niitä alkaa tarttua valtimoiden sisäseinämiin paakuiksi, joita kutsutaan nimellä plakki. Paakut kovettavat ja ahtauttavat suonta, jolloin veren virtaus heikkenee. Paakut repeytyvät herkästi, jolloin niistä irtoavat kappaleet voivat kulkeutua ohueen suoneen ja tukkia sen. Tällöin syntyy veritulppa ja suonen ruokkima solukko menee kuolioon (nekroosiin). Sitä kutsutaan nimellä infarkti. Se voi sijaita sydänlihaksessa tai aivoissa. ox-LDL, AGE-LDL ja MGminLDL lisäävät metabolisen oireyhtymän riskiä ja pahentavat sen kulkua.

ApoB100 –pitoisuus voidaan määrittää verestä suoraan, ja tulos kuvastaa LDL:n määrää. Verikoe voidaan ottaa milloin tahansa; se ei välttämättä vaadi olemaan syömättä ja juomatta. Tieteellisissä tutkimuksissa näyte otetaan usein syönnin jälkeen, jolloin nähdään aterianjälkeiset pitoisuudet veressä. ApoB100 ja apoB48 ovat ilmeisesti parempia valtimonkovettumatautiin liittyvän sydänkohtauksen riskin osoittimia kuin LDL-C. ApoA1 ja hs-CRP (herkkä C-reaktiivinen proteiini) voivat antaa arvokasta tietoa potilaan ennusteesta. ApoB:n mittaaminen verestä ja kohonneiden arvojen alentaminen kalaöljyllä on erityisen tärkeää diabeteksessa.

Apolipoproteinit B (apoB) ja A1 (apoA1) voivat olla parempia valtimonkovettamtaudin ilmaisijoita kuin seerumin lipidit (kolesterolit), kirjoittavat suomalaistutkijat (Raitakari ym. 2013). He suosittavatkin apolipoproteiinien määrittämistä muiden veren rasvatutkimusten yhteydessä.

Etyyliesteröity kalaöljy vähentää alipoproteiineja (apo B ja CIII)
Uuden polven etyyliesteröity kalaöljy, joko pelkkä E-EPA tai E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmä, vähentää triglyseridien ja apoB100:n muodostusta maksassa ja apoB48:n syntyä suolessa. Tämä selittää, miksi uusi kalaöljy alentaa tehokkaasti veren triglyseridejä ja kumpaakin apo B:tä. Kalaöljy suositellaan yhdistämään statiinihoitoon, jolloin teho paranee (Valdivielso ym. 2009, Miller ym. 2019). Uusi ANCHOR-tutkimuksen ad-hoc -analyysi osoittaa, kuinka E-EPA ( g g/vrk) alentaa tehokkaasti veren haitallisia rasvoja (ks grafiikka alla). E-EPA on erinomainen ravintolisiä eritysesti statiineja syövuille ja diabeetikoille)

E-EPA korjaa veren rasvahäiriöitä

Apo B = apolipoprotein B; Apo C-III = apolipoprotein C-III; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol; hsCRP = high-sensitivity C-reactive protein; ICAM-1 = intercellular adhesion molecule-1; IL-6 = interleukin-6; ITT = intent-to-treat; LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol; Lp-PLA2 = lipoprotein-associated phospholipase A2; non-HDL-C = non–high-density lipoprotein cholesterol; ox-LDL = oxidized low-density lipoprotein; RLP-C = remnant lipoprotein cholesterol; TC = total cholesterol; TG = triglycerides; VLDL-C = very low-density lipoprotein cholesterol; VLDL-TG = very low-density lipoprotein triglycerides. Lähde: MIller ym. 2019.

Tämä ARTIKKELI kertoo seikkaperäisesti, kuinka etyyliesteröidyt kalaöljyt (joita Yhdysvalloissa kutsutaan nimellä Prescription Omega-3´s eli P-OM3) ehkäisevät ja hoitavat rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä ja suojaavat siten sydän- ja verisuonitaudeilta ja diabetekselta. Tutkimukset puoltavat tällaisen kalaöljyn käyttöä ravintolisänä diabeetikoilla ja muilla henkilöillä, joilla on sydän- ja verisuonitaudin riski, ja tietenkin kaikilla niillä, joilla on jo diagnosoitu valtimotauti. Kannattaa valita tuote, joka on terästetty D3-vitamiinilla, sillä sekin vähentää osaltaan verisuonten kalkkiutumista.

Ubikinoni alentaa tehokkaasti lipoproteiini A:ta, mutta ei muita veren rasvoja, kertoo meta-analyysi eli koostetutkimus. Siinä tarkasteltiin seitsemää satunnaistettua lumekontrolloitua tutkimusta, joihin oli osallistunut 409 potilasta. Heistä 206 oli saanut ubikinonia ja 203 lumetta (Sahebkar ym. 2016). Tulokset selittävät osaltaan miksi ubikinoni suojaa sydäntä ja aivoja.

Kalaöljyn omega-3:t tulivat 2009 Käypä hoito -suosituksiin

Kalaöljyn saantisuositus tulossa kardiologiaan?

Uusi kalaöljy tehostaa statiinien vaikutusta

D-vitamiini ehkäisee valtimoiden kalkkiutumista

Kirjallisuutta:

Santos HO, Kones R, Rumana U, et al. Lipoprotein(a): Current Evidence for a Physiologic Role and the Effects of Nutraceutical Strategies. Clinical Therapeutics. 2019 Jul 13. pii: S0149-2918(19)30298-X. doi: 10.1016/j.clinthera.2019.06.002.

Miller M, Ballantyne CM, Bays HE, et al. Effects of Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester) on Atherogenic Lipid/Lipoprotein, Apolipoprotein, and Inflammatory Parameters in Patients With Elevated High-Sensitivity C-Reactive Protein (from the ANCHOR Study). American Journal of Cardiology. 2019 Jun 6. pii: S0002-9149(19)30637-X. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.05.057. Full Free Text pdf
Rodriguez V, Newman JD, Schwartzbard AZ. Towards more specific treatment for diabetic dyslipidemia.
Current Opinion in Lipidology. 2018 Aug;29(4):307-312. doi: 10.1097/MOL.0000000000000528. Free Full Text
Sahebkar A, Simental-Mendía LE, Stefanutti C, Pirro M. Supplementation with coenzyme Q10 reduces plasma lipoprotein(a) concentrations but not other lipid indices: A systematic review and meta-analysis. Pharmacological Research. 2016 Mar;105:198-209. doi: 10.1016/j.phrs.2016.01.030.


Raitakari OT, Mäkinen VP, McQueen MJ, et al. Computationally estimated apolipoproteins B and A1 in predicting cardiovascular risk. Atherosclerosis. 2013;226(1):245-51. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2012.10.049.
Fredrickson SK. LCL-C, APO-B, LDL-P:  And the Winner is... (diaesitys) 12.3.2012.

Davidson MH, Ballantyne CM, Jacobson T, et al. Clinical utility of inflammatory markers and advanced lipoprotein testing: Advice from an expert panel of lipid specialists. Journal of Clinical Lipidology 2011;5(5) 338-367 Abstract
White CR, Datta G, Mochon P et al. Vasculoprotective Effects of Apolipoprotein Mimetic Peptides: An Evolving Paradigm in HDL Therapy Vascular Disease Prevention. 2009; 6, 122–130 doi: 10.2174/1567270000906010122 (pdf)

Berg K. A new serum type system in man: the Lp system. Acta Pathol Microbiol Scand. 1963;59:369-382.

Rath M, Pauling L. Solution to the Puzzle of Human Cardiovascular Disease: Its Primary Cause is Ascorbate defiency, leading to the deposition of lipoprotein(a) and fibrinogen / fibrin in the vascular wall. Journal of Orthomolecular Medicine 1991;6:125-134 Free Full Text

Davidson MH, Brewer HB, Ansell BJ. Current targets and treatment gaps in lipid therapy: Focus on HDL-C CME/CE. Targeting HDL Cholesterol – Are we in the dawn of a new era? 2009 Video/slides

Hiukka A, Stålman M, Petterson C. ym. ApoCIII-Enriched LDL in type 2 diabetes displays altered lipid composition, increased susceptibility for sphingomyelinase and increased binding to biglycan. Diabetes. 2009 Jun 5. Abstract Supplementary information

Parish S, Peto R, Palmer A, et al. for the International Studies of Infarct Survival (ISIS) collaborators. The joint effects of apolipoprotein B, apolipoprotein A1, LDL cholesterol, and HDL cholesterol on risk: 3510 cases of acute myocardial infarction and 9805 controls. Eur Heart J. 2009 Jun 11. Free Full Text

Williams K, Tchernof A, Kunt KJ, et al. Diabetes, abdominal adiposity, and atherogenic dyslipoproteinemia in women compared with men. Diabetes 2008;57(12):3289-3296 Full Free Text Medscape

Benderly M, Boyko V, Goldbourt. Apolipoproteins and long-term prognosis in coronary heart disease patients. American Heart Journal 2009;157(1):103-110 Abstract

Valdivielso P, Rioja J, García-Arias C, et al. Omega 3 fatty acids induce a marked reduction of apolipoprotein B48 when added to fluvastatin in patients with type 2 diabetes and mixed hyperlipidemia: a preliminary report. Cardiovasc Diabetol. 2009;8:1. Free Full Text
Hakusanoja: apolipoproteiini, alipoproteiini, Apo B, ubikinoni